Skip to content

Hvordan skal jeg blive af med forstoppelse?

Du, der forstår og kender dit indre, ved også, at du ikke har bevæget dig væk fra gamle forestillinger omkring dine nærmeste.

Du har på mange måder været istand til at løsrive dig fra gamle tankebilleder, men mangler at kunne løsrive dig fra de gamle tankebilleder du har om de mennesker, som er en del af denne vigtige lærdom i denne inkarnation.

Du er et menneske, der har lidt fysiske smerter. Dette er en hjælp fra dit indre, som giver dig en vejledning og en påmindelse om de mange ting, du har undladt at gøre for dig selv.

Dette problem er også en del fra dit forrige liv, hvor der var mange gamle opfattelser du ikke ønskede at forandre, omkring at skulle give og modtage kærlighed fra dem, der ikke var i din inderkreds.

I dette liv har du fundet vejen frem til et punkt, hvor du kan begynde at praktisere hvad dit indre befaler.

Du vil også finde at det pres, der er omkring dig og dine nærmeste, er følelser, der blokerer energier som skulle give din fysiske krop velvære og funktionsdygtighed.

Det er disse energier, der er blokeret. Det er mangel på opgør med dem, der ikke ønsker at give dig en frihed i din tankeverden.

Du må ikke tro at smerter ikke er en hjælp. Du må i din hverdag overføre kærlighed til dem du møder på gaden, dem der ikke beder om en hånd, det er dem du skal hjælpe.

Omkring dig er der mange energier, som du ikke er upåvirket af. Du er et menneske med et følsomt system, der ikke tåler disse kraftige udsving mellem negativt og positivt.

Når du finder en større balance, vil du også finde, at dit fysiske velbefindende vil blive en del af den positive forandring.

DER ER BLEVET SAGT, AT DET VAR FORDI, JEG VAR PYNTESYG I ET TIDLIGERE LIV, HAR DET NOGET PÅ SIG?

Dette er ikke relevant, en handling af denne art er ikke karmisk bindende. Det er kun, når man ikke vil se de negative sider omkring sin personlighed, at man bliver påmindet igennem smerter.

Der er mange, der lider i denne situation, hvor de ikke ønsker at lytte til den indre stemme

Du er et smukt menneske, der prøver at opnå en forståelse omkring din egen person. Denne forståelse skal du også bruge den samme energi på, når det gælder dem i din yderkreds, det er en del af din røde tråd i dette liv.

At tænke og handle og føle det samme, dette vil give dig frihed og give dig en fysisk krop, der vil fungere maximalt i resten af denne inkarnation.

HVOR LÆNGE FÅR JEG LOV AT BEHOLDE MIN HUND, DEN ER GAMMEL OG SYG?

Dette er et relevant spørgsmål, når du ønsker at vide det.

Det må undre mange, der ikke forstår kærligheden til væsner, som ikke regnes for betydningsfulde.

Dette dyr er en del af dyreriget, der har en fælles sjæl og er ikke at regne for et væsen med sin egen forståelse.

Det er ikke dyret som sådan der tæller, men de påvirkninger du giver til et levende væsen.

Dette dyr vil leve for evigt som en del af denne fællessjæl. Du spørger, og omkring dig kan vi se, at dette spørgsmål er en del af en daglig bekymring i dit liv.

Du får disse oplysninger, da du med de kærligste motiver giver dette dyr en væsentlig del af din tid, i den hverdag du lever.

Du giver dette væsen den største del af den kærlighed, der også skulle have været givet til dem omkring dig.

Dette er ikke et dårligt motiv, det er den kærlighed, der vil give det væsen en forståelse og et ønske om at blive en del af menneskeheden. Der er mange, der forestiller sig, at i næste liv vil disse dyr blive mennesker.

Der er i lange tider ikke kommet ny tilgang fra dyreriget og de lavere verdener.

Dette skyldes, at i den nye tid vil der blive mange sjæle, som ikke er klar til at rykke frem i systemerne. Der vil ikke være plads til yderligere oprykninger fra de lavere verdener.

HVORDAN SKAL JEG HJÆLPE MINE FORÆLDRE, MIN FAR ER SYG, ER SJÆLEN VED AT TRÆKKE SIG?

Du forstår, og behøver ikke yderligt kendskab til karmaloven, og med kærlighed ønsker du en smertefri og hurtig udløsning fra den fysiske krop for alle levende væsner.

Du kan ikke, udover kærlige tanker og i tankernes verden, opbygge en smertefri og en fredfyldt udgang fra deres fysiske hylster.

Du kan ikke gribe ind i deres karma. Du ønsker at udslette det kaos, der er omkring dem. Du ønsker at gribe ind med kærlige ord og gerninger.

Du må bruge din skelneevne og forstå, at dette ikke er muligt. Disse menneskers karma er lige så stærke og ubøjelige som ved fødslen.

Der er ikke sket fremgang, der er ikke sket forandring, de har ikke fulgt deres indre.

Du må ikke tro, at nære slægtninge kan forandre disse tilstande. Du kan give kærlighed og forståelse, men du kan ikke gribe ind i disse tilstande. Dette er karmalovens ubøjelige virkninger.

Deres liv er til ende i den forstand, at deres udvikling aldrig er kommet igang.

KAN JEG HJÆLPE MIN SØN, OG HVORFOR HAR HAN KAOS I SIT LIV?

Dette menneske er fanget i en del af det kaos, der har været og er omkring denne familie.

Også i hans eget liv er der mangel på målbevidsthed, til at finde en fred og at fuldføre de mange tanker, der er i hans indre.

Dette menneske mangler ikke forståelse og retning, men viljen til at fastholde og gennemføre mange af de tanker, der vil give ham fred, og på en konstruktiv måde gøre ham til gavn for menneskeheden.

Dette menneske er i en tilstand, hvor han forbruger en energi, der skulle bruges, til at finde den fred han søger.

De energier opbruges af hans fysiske krop, i den viljeløse søgen efter fred i hans hverdag.

Du skal give ham en åndelig forståelse og igen vil du finde en hård modstand mod de ting, der kræver, at han skal bryde med gamle tankeformer.

Dette har været en del af din karma at hjælpe mennesker omkring dig med stor forvirring og meget kaos i deres indre.

Dette menneske kan hjælpes med stor tålmodighed, og en langvarig forbedring er mulig, hvis du kan finde de punkter, hvor han kan berøres.

Dette menneske er ramt af de forældre, der ikke forstod at lytte, men gav ham en forkvaklet tro på det der skulle leves.

Dette er ikke kærlige ord, men tænk dybere og se tilbage og du vil genkende mange af de forhold, der gav dette menneske mangel på troen til sig selv. Mangel på troen i en åndelig betydning.

Dette menneske skal lære at elske sig selv og leve i fred med sin omverden.

Du skal give ham modstand og opbygge en forbindelse, der ikke er baseret på de nære slægtforhold, men er en opgave du må påtage dig som et åndeligt væsen, der kan se igennem mørke.

Det er en del af dine gerninger at hjælpe mennesker, der ikke kan hjælpe dem selv.

Du skal give ham troen på en mening med dette liv, og ikke lade ham tro at det er tilfældigheder, der råder omkring ham.

Du skal med tålmodighed lade ham få en indsigt i de dybder, du indeholder, i den åndelige forståelse og den virkning det ville kunne have på hans hverdag.

Den mangel på forståelse, han viser for andre, er det der rammer hans eget liv, og giver ham den tomhed og evige modstand i alle hans gøremål.

Du skal finde en vej igennem kærligheden, han ønsker at dele med dem, der tror på hans tanker.

Dette menneske behøver troen på sig selv. Det er den væsentlige årsag til hans aggressive holdning og hans opgiven i alle livets forhold.

Et menneske der viser forståelse for andre mennesker, er nok for alle Sjæle i en livstid. At vende ryggen til dem der er i dyb forvirring, er at svigte, hvad du som åndeligt væsen har lært igennem mange liv.

SKAL HAN BLIVE I SIT FORHOLD?

Dette menneskes frie vilje er at afgøre, om det er vejen frem. Dette kan kun afgøres af dem, der skal give og modtage gensidig kærlighed i dette forhold.

Disse to mennesker er på samme vej, men skal ikke følges, og vil ikke komme til målet af de samme stier. Dette forhold vil ikke give harmoni, og der vil ikke blive fred for børn omkring dem.

JEG HAR TO ANDRE SØNNER SOM JEG HAR ET DÅRLIGT FORHOLD TIL,HVORDAN SKAL JEG KLARE DET, HVORDAN BLIVER DET BEDRE?

I dine tanker har du mange formodninger om at hjælpe og om at give dem kærlighed.

Det er en væsentlig ting i deres liv. At komme og give kærlighed, at give uden at blive spurgt er for mange mennesker en umulighed.

Det er ikke dit problem at leve andres karma. Når dine motiver er rene og dine handlinger og tanker er på den åndelige vej du følger, må du ikke bruge de energier, der kunne hjælpe de mange, der venter.

Disse børn er Sjæle af en hvis betydning, og dette kan siges om alle inkarnerede Sjæle. De er mennesker, der er en del af denne familie på grund af den røde tråd, som er en del af den samlede families karma.

At lære at lytte, opbygge smukke motiver i tankerne og ikke at handle og tænke selvisk, er hvad der mangler i denne familie.

At handle ud fra de motiver der er næstekærlighed og ikke egoisme. Egoisme er en mur, du ikke kan nedbryde.

Du skal igennem din styrke, lære disse mennesker at de også må give for at kunne modtage.

Du er et menneske, der ønsker at give. Du skal ikke lære denne del i din inkarnation, du skal lære den indre målbevidsthed.

JEG HAR FORSTÅET AT JORDEN SKAL FLYTTE OP I EN ANDEN SFÆRE OG AT 3/5 AF JORDENS BEFOLKNING SKAL FØLGE MED OP I DEN SFÆRE, KOMMER DER EN NY PLANET HVOR JORDEN ER?

Dette er en del af et stort spørgsmål. Det er i princippet korrekt, du vil finde relevante informationer fra de store Mestre. Denne information har været til stede de sidste 125 år.

Du vil vide når du studerer de perioder, der er tilbage fra Atlantis, at der er ca. 2500 år imellem disse forskydninger.

DEN PLANET DER VAR FREMME FOR ÅR TILBAGE, ER DET DEN DER KOMMER HVOR JORDEN ER NU?

Dette er ikke en del af den fremtidige udvikling. Det er ikke en fysisk forskydning, men en psykisk og energimæssig forandring der sker.

HVOR FÅR MANGE AF DEM DER HJÆLPER ANDRE MENNESKER DERES INFORMATIONER FRA I DEN ÅNDELIGE VERDEN?

Dette er en svær tid for åndelige søgende mennesker, der er mange, der er på samme vej som dig selv. Der er ingen, der indeholder specielle og udsøgte evner til at kunne forstå og videregive oplysninger forbeholdt for disse væsner.

Vi kan alle, også i denne dimension, være arbejdere for en udvikling, der vil fremme den åndelige forståelse, dette er ikke forbeholdt de få.

Du vil finde, at der vil blive stillet et større krav til din skelneevne og til alles skelneevne.

Når den stærke energi giver folk en dybere forståelse og begynder at udvikle evner, der har været hengemt i mange århundreder, og som igen vil blive brugbare, da vil du også forstå, at mange væsner vil give en hjælp til dem, der er udviklet i mindre grad.

Dette er i Lysets tjeneste, en positiv ting. Mange af de mørke kræfter vil bruge netop denne tid til at skabe forvirring og kaos omkring mange åndelige spørgsmål.

De omtalte personer er ikke mørkets kræfter, men mennesker der ikke undlader at blive påvirket af deres personligheder, som er en del af de svar, du modtager.

Der kan ikke siges negative ting om disse mennesker. Det vil være din skelneevne, der afgør din opfattelse af den hjælp du modtager.

Fra denne dimension er det kun sandheden i dig selv og din skelneevne, der kan vurdere og værdsætte værdien af den hjælp du modtager også fra denne verden.

Vi ønsker dig kærlighed og forståelse. Netop dette spørgsmål vil blive et af de fremtidige store problemer, for de mørke kræfter vil finde en let måde at komme ind og påvirke den udvikling, der kun lige er i sin begyndelse.

ER DET DET SOM BLIVER KALDT ANTIKRIST, AT DER VIL KOMME EN MASSE TING, MENNESKER HAR SVÆRT VED AT SKELNE POSITIV FRA NEGATIV RÅDGIVNING?

De mange påvirkninger der tilføres mennesker, som ikke er udviklet nok, vil skabe netop et stort kaos, men hvor det er Lyset, der vil have en overvægt.

Der vil blive en stor klarhed om mange af de kræfter, der skjuler sig og forklæder sig med Lys. De vil ikke blive godkendt, og mennesket vil have en større forståelse og en skarpere skelneevne, når det påvirkes af mange indflydelser, der ikke altid er i Lysets tjeneste.

TROR DE MENNESKER IKKE SELV PÅ, AT DET ER POSITIVE INFORMATIONER, DE GIVER TIL ANDRE MENNESKER, OG AT DET ER SANDHEDEN?

Dette er for mange mennesker deres sandhed og deres tro. Der er også dem, der kun benytter deres personlighed.

For mange af dem der hjælper, er det sandhed de med kærlige motiver ønsker at give videre til dem der gerne vil hjælpes.

Dette er sandt for den største del af dem, der arbejder for den åndelige udvikling.

Vi kan give en speciel kærlighed, til jer der arbejder og ikke altid forstår de mange forvirringer og mange modstridende oplysninger og påvirkninger omkring jer.

Vi kan se, at jeres Lys er skærpet, og at jeres retning er lagt fast. I følger en vej, I ser et mål og I følger dette mål. Vi ser med dyb kærlighed, og ønsker at fremtiden vil blive i dette tegn. At Lysbærere på tværs af religioner og kulturer vil forenes og give den samlede menneskehed den første følelse af sand åndeligt broderskab.

Dette er en del af de smukke motiver, jeres arbejde vil indeholde, når I forstår disse ord. At intet er jer uvedkommende på denne klode. Dette solsystem er blot et stort legeme, jeres del af dette legeme er den vibrerende del i dette solsystem. Det vil i menneskesprog sige, at jeres del er fuldt på højde med alle andre celler i dette solsystem.

Vi ønsker jer forsat kærlighed i dette vanskelige og til tider forvirrede og uforståelige arbejde.


 

Back To Top