Skip to content

Hvordan påvirker angst mennesker?

Denne hjælp er ikke kun givet for det enkelte menneske, men for den store menneskehed.

For mange mennesker er det kampen imellem Lys og mørke i sindet og personligheden, der nedslider energierne og fjerner dem fra realiteterne og det åndelige liv.

Denne angst er virkelighed. Som en fysisk ting vil den fjerne mennesket fra realiteternes verden. Tankeskabte billeder er den frygt, der manifesterer sig i et handlingsmønster, som vil fjerne dem og i ekstreme tilfælde nedbryde dem og afslutte det fysiske liv.

Din kamp mellem mørket og Lyset er i din tankeverden, erindringer er begravet i dit sind fra tidligere liv, de giver dig klare billeder, fra den virkelighed du oplevede.

Din frygt er ikke ubegrundet, for du skaber med stærke tankebilleder denne energi til noget fysisk og tiltrækker den på det fysiske plan.

Disse erindringer om handlinger du foretog, er en del af dit nuværende livs frygt for det ukendte i dig selv.

Du kæmper en kamp mod overmagten i dit sind. De mørke tanker må kæmpe mod din kærlige og lyse natur i dette liv.

Et modsætnings forhold er opstået ved starten af dette liv. Hvor et misbrug af et barns kærlighed og tillid er den møllesten som du ikke kan slippe i denne inkarnation.

Forstå, at i dine tanker kan du udføre, hvad du ikke magter i den fysiske verden.

Bekæmp dette mørke i dit indre, modstå disse angreb, tænk i Lyset og omdan disse billeder fra det astrale plans virkelighed. Omdan og skab smukke virkeligheds billeder.

Du må ikke forglemme, at dine skridt i den fysiske verden er betinget af din tankevirksomhed, i det du kalder drømme.

I realiteternes verden er du omgivet af ondskab, der føles som en fysisk kåbe. Denne ondskab er reel og virkelig.

Dette er den virkelige kampplads for alt liv på kloden. Det er udviklingens stærkeste værktøj.

Bekæmp det i tankernes verden og du vil finde freden i den fysiske. I realiteternes verden vil du ikke opgive din store opmærksomhed mod din omverden.

Disse angreb mod mennesker, der er fysiske svage og tiltrækker disse mørke kræfter, er virkelighedens og realiteternes verden.

Se dig tilbage på de mørke stier, de mørke stier er menneskets onde handlinger.

Disse handlinger er ikke de fysiske handlinger i dette liv, men frygten og sorgen for gentagelser (karma) mod en selv. Visheden er det man kalder frygten for det ukendte.

Du finder ikke freden og friheden for denne frygt igennem fysisk udførsel.

I kærligheden er der ikke glemsel. Kærlighed er ikke fysiske ting i dit liv. Men at give kærlighed til dig selv, med en forståelse og tilgivelse for dine handlinger.

Tærsklen mellem Lyset og mørket er en hårfin grænse, hvorfra du ikke kan komme tilbage, når du overtræder denne linje.

Dit sind vil skjule sig i et beskyttende mørke, når realiteterne kommer tilbage og blandes med fortidens frygt.

Frigør dig selv for gamle tankebilleder, i det store mønster, er dine gerninger kun en del, af et stort spil i dine mange liv.

Mennesket må ikke fokusere på den enkelte lille del, den enkelte brik er ikke det afgørende.

Skab i tankernes verden et Lys der vil give dig forståelse og tilgivelse til dig og mennesker, der lever under disse hårde karma.

Mørket og det onde vil blive skabt i din tankeverden og realiseret i den fysiske verden, med de energier du udsender.

Du er blot et menneske ud af mange, hvis erindringer giver dig en dyb forståelse for skønhed og renhed, som ikke findes i denne livsform.

I din tankeverden skaber og opbygger du selv denne frygt.

Forstå at denne vrede ikke kan rettes mod den fysiske verden. Denne vrede er rettet mod mørket i dig selv.

Kære Menneskebarn, dit fysiske liv er ikke dig. Dine handlinger er kun små brikker i et kosmisk spil, der varer de tusinder af liv. Dit liv er farvet af en kortsigtet forståelse fra dette ene liv.

Søg til dit indre, find forståelsen og Sjælens udødelighed.

Din rolle i dette liv er kun en af mange fremtidige, lad de ord finde genklang i dit indre og du vil forstå at give dig selv en fred i de fysiske handlinger.

Det kaos, der er i dit indre, kan du ikke udslette med orden i den fysiske verden, du skal opbryde og nedbryde uønskede ting i dit sind. Det er ikke den fysiske verdens orden, der vil blive afgørende for din fred og din forståelse for dit eget åndelige værd som menneske.

Den åndelige dybe oprydning er det, du skal udføre og ikke oprydning i den fysiske verden. Den fysiske verden er en midlertidig verden, hvor konstant forandring vil finde sted, liv efter liv.

HVORFOR GÅR DET LANGSOMT MED AT FORANDRE SIG?

Det er den store menneskeheds manglende forståelse for det store aspekt i tid og rum.

KAN I FORTÆLLE HVEM DER ER GERNINGSMÆNDENE I DE UOPKLARET MORD, FOR DET VED I?

Dette er, en forståelse, du bør finde i dig selv. Det er et stort karmisk mønster, som et åndeligt væsen, vil du vide at dette mønster er indflettet i den samlede menneskehed.

Det enkelte tilfælde giver ikke forståelse, giver ikke vished om retfærdighed.

HVIS MENNESKER VIDSTE AT ALT BLEV REGISTRERET, VILLE DET SÅ IKKE STOPPE?

Dette er, kære Menneskebarn, den store hjælp du kan give menneskeheden, at mennesket forstår, at der ligger mange liv, og at hvert liv kun er en lille del af de mange spil, der vil være at gennemleve.

Når disse mennesker, som er i mørkets magt, kan se et lys og forstå den store sammenhæng, vil disse ting forandres.

Igen må du fatte, at tiden i den fysiske verden er afgørende og har en indflydelse, der fordrejer den åndelige virkelighed.

Intet menneske kan tvinges af vejen, før det indre Lys er et klart mål.

KAN JEG HJÆLPE ANDRE?

Mind dig selv om ordene: Motivet bag handlingerne. Det afgør, om det er Lysets eller mørkets arbejde.

Dit motiv er rent, og du må ikke tro, at du kan undlade at påtage dig dette ansvar. Den forståelse som du erhverver igennem dette smukke arbejde, vil give dig større og større indsigt, og dit arbejde vil blive en del af denne hjælp, der ydes til menneskeheden.

Forståelse for søgende Sjæle, er den indsats, der overstiger fysiske gaver.

Kære menneskebarn, når en stemme om hjælp lyder, må du standse på din travle vej og lytte. Du må også forstå, at du kender vejen.

Mennesket søger, og du anviser vejen. Du må ikke forvente, at de mennesker der spørger dig, straks vil bruge denne anvisning og begive sig af sted.

Du må ikke stoppe op og lade dig forhindre i at gå til det næste mål, når disse mennesker gentagne gange ikke ønsker, at bruge den anvisning du giver i kærlighed.

Når du stopper og ikke udfører det næste arbejde, er der mennesker, der venter forgæves på den lange vej, hvor du vil gå, alene som en Sjæl på vej til dens mål. Det der er dit udgangspunkt.

KOMMER JEG LÆNGERE I DETTE LIV?

Din fysiske krop har du tilladt at nedbryde. Dine tanker er uvirksomme, og din tro på dig selv er der hvor du svigter. I det arbejde hvor dit indre er kvalificeret, din fysiske krop vil forhindre gennemførslen af disse smukke gerninger.

Troen på skønhed er det drivmiddel, der får menneskehedens udvikling til at gå i en opadgående spiral. Mangel på forståelse for mørkets magt vil nedbryde og sænke dig tilbage i de lag, hvor vibrationerne er tunge.

Forståelse af mørke, troen på Lyset er ord du bør leve og forstå.

I den åndelige verden hvor kærlige ord er den hjælp du vil modtage, vil du også få en hjælp til at komme til det næste mål.

Du mangler den forståelse at kærlighed kræver en indsats, der ikke står tilbage for den fysiske verdens hårde krav til menneskeheden om udvikling.

Kære Menneskebarn, du må ikke miste troen på dig selv. Du svigter de smukke tankebilleder, der var en del af dit arbejde.

Dit smukke indre, din Sjæl er uforanderlig. Du kan finde tilbage igennem troen på det smukke i andre og i dig selv. Du må ikke forledes til at se mørket som den stærkeste kraft.

Kære Menneskebarn, rejs dig fra mørket og søg Lyset, du må ikke svigte og tro, at du kan undlade hårdt arbejde.

I alle former for udvikling er det din vilje, der svigter, når du ikke nærmer dig de mål, som dit indre er udrustet til at udføre.

Dette er at afskære sig selv, fra højere mål som kan opnås i denne livstid.

Mennesket bruger mange ord, der kan udtrykkes i få gerninger. Menneskets ord for din tilstand er mangel på tro på det endelige mål, mangel på troen af nuet, af livet, det liv du ikke må nægte at leve i selvoptagethedens navn.

Tro ikke hvad man vinder, ikke kan tabes.

I handlingernes verden udføres tankernes arbejde. I handlingernes verden skaber du din karma for dit næste liv.

I handling giver du kærlighed, til den verden der omgiver din fysiske krop, i handlingernes verden skaber du energier, der giver dig muligheder for indsigt i åndelig forståelse, Som du ikke finder i selvmedlidenhed og mørke tanker.

ER DET VORES EGEN SJÆL VI KONTAKTER?

Menneskets Sjæl er den kommunikation, der er i universet. Den individuelle Sjæl vil modtage en hjælp, som svarer til det særlige behov, der er i den livstid.

Denne dimension udfører dette arbejde, som et led i forståelse og kærlighed der kaster sig tilbage i det universelle kredsløb og danner Lyset.

Det Lys er blandt mange kaldt det Guddommelige. Det Guddommelige er en del af hver Sjæl inkarneret på denne klode.

HAR DET STOR BETYDNING MED FARVERNE?

Det symbolske i farver har stor betydning, det er bundet sammen med tankernes former, og denne betydning skal du ikke glemme.

Naturens farver er dem, der er givet til den samlede menneskehed. I naturen finder du de farver, der er et udtryk for åndelighed for den samlede menneskehed.

HVAD BETYDNING HAR BLOMSTERMEDICINEN OG ANDRE PRÆPARATER?

Det er mennesket, der snyder sig selv. Du køber som menneske disse ting, hvor du køber håb og falsk tro. Du føler, at når du overgiver energier ved køb af disse unyttige produkter, har du købt retten til håb for et bedre liv i den fysiske verden.

Det er ikke energiskabende veje at sælge håb. Energiskabende veje er arbejde udført uselvisk og med det formål at udbygge forståelsen for lysets gerninger. Lysets gerninger er uselvisk kærlighed, det gives på alle niveauer i omgang med mennesker.

Misbrug af naturens produkter for berigelse af de få, vil ikke give det ønskede resultat.

Når du er fastfrosset i gamle tankebilleder, er du ude af stand til at bruge din frie vilje.

Modvilje mod mange ting, i mange liv, er som et beskyttende tæppe for det svage menneske, der ikke kan overleve og fatte de mange livs rædsler og skønheder.

Der gives dig kun en lille opgave at kæmpe dig igennem for hver livstid.

Opbyg en fred omkring dig i din tankeverden, omsæt den til den fysiske hverdag og kæmp dig et sikkert lille skridt frem ad gangen.

Back To Top