Skip to content

Hvordan kontakter man naturen omkring sig?

For at forstå naturen, er en dybere og klar forståelse for de vibrationer omkring dig nødvendig.

Der er mange af de ting, som mennesker ikke forstår at udnytte, der giver klarhed til de mennesker, der er dybt berørt af de energier, der tankemæssigt forvandler dig og udviklingsmæssigt forhøjer dig.

Mennesker er givet de prøver der behøves, for at starte den proces der forandrer deres tankegang, og som skaber nye tankeforbindelser, til de verdener der er omkring mennesket.

Naturmæssig er der skabt utallige hjælpemidler, som er, og vil blive tilgængelig, for dem med klarhed og åbenhed.

Kære Menneskebarn, se omkring og fornemme vibrationerne fra de naturmæssige produkter og genstande omkring dig.

Naturprodukter indeholder de største antal vibrationer fra Devariget, solmættet og fyldt med storhed. Disse vibrationer er i det produkter fremkommer, når mennesket kan opsamle og forstår den rette brug af disse.

For mange mennesker ubegribelig, men for de få udvalgte indlysende og brugbar, når det gælder menneskets skrøbelige former, og det mennesket forstår ved et godt helbred.

Den psykiske træthed kan ikke helbredes af de læger, der ikke forstår de åndelige påvirkninger, der foregår igennem naturens (Devarigets) utrolige påvirkninger på mennesket.

Naturen er udrensende og vil skabe nye energier, når det drejer sig om psykisk træthed. Den træthed der er lammende og ødelæggende, på dem der, på mange måder, er åndelige, men ikke forstår at administrere åndelighed og skabe en fast kanal for åndelige input fra det ydre rum.

Du skal kontakte naturen med de midler som er kendt og brugt af dem, der ikke forstår baggrunden, men forstår den virkning det påfører. De naturmennesker, der bruger de midler, vil kunne vise dig mange påvirkninger, som de ikke forstår, men anerkender som lægemiddel fra naturen.

Du skal forstå, at for de fleste mennesker er de ikke et lægemiddel, men blot et middel de ikke forstår den dybere betydning af, og de kan ikke forstå, at skønne og bedømme de resultater der har været kendt i årtusinder, på de steder hvor naturmennesker endnu er tilbage.

KAN NATURMEDICIN HELBREDE ALT?

Det er kompliceret og i mange tilfælde ikke en brugbar måde. I mange og lange perioder er den menneskelige krop blevet påført en giftstofoplagring fra mange påvirkninger, du skal ikke forvente, at det kan fjernes med disse middel og stoppe.

Du skal forstå, at disse ting også er tankemæssigt påført. Når en forædling skal iværksættes, skal det også være et psykisk offer. Du skal også forstå, at alle kunstigt skabte midler vil give et minus på denne skala, og ikke et plus på det der hedder dit helbred.

Der sker en forandring, på grund af de indre organers svigtende evne til at skille et større og større antal giftstoffer ud af din krop.

Du skal ikke tro, at det er enkelte påvirkninger, det er summen af de mange påvirkninger, der sker på dette område. Det er også sandt at den kemiske påvirkning du påfører din krop er en del af denne sum.

Dette er en del af dit stærke indres forsøg på at få større forståelse for naturen.

Du kan bruge det i forbindelse med indre påvirkninger på din krop, du kan bruge det som en psykisk udrensning og på den psykiske træthed, der forhindrer dig i, at kunne skelne og vælge.

Det vil afgjort forandre, fremme, udrense og give en psykisk opløftning, som ikke vil være uden betydning i forbindelse med tankemæssige forandringer. Dette vil blive en vigtig del af de midler, du kan administrere, når du indgår en forståelse med naturens mange hjælpemidler.

Du skal skabe din egen forståelse og starte dit eget system ud fra de bedste motiver. Dette vil give dig en klar og betydelig fremgang, hvor din levevej kan skabes igennem.

Der er i naturen midler, der administreres som noget, der indgår i den normale cyklus, dette er din fremtid, du skal hjælpe mennesker på det tankemæssige.

Du skal hjælpe i deres fysiske form med de mange hjælpemidler og forklare ord om dette emne. Du skal bruge den viden du allerede indeholder.

Om psykiske forståelse vil du lære, hvad dit eget sind finder frem. Du skal bruge din energi på det arbejde. Du svigter dig selv, når du fraviger den vej, som for dig står som en klar og lysende vej, du skal leve i lyset kære Menneskebarn.

Du skal leve det liv, der for dig er sandt, du skal leve i Lyset, og du vil høste den energi, som en daglig og styrkende energi fra dit indre. Den energi der findes i kontakten med det universelle.

Du er som et skib på et stormfuldt hav, du svinger vildt fra det Nordlige til det Sydlige, du svinger vildt fra den kurs dit indre har lagt for din tilværelse.

Du skal ikke leve andres karma, dette kære Menneskebarn har vi sagt med stor kærlighed i mange af de stunder, hvor du har været i fokus.

Fra denne dimension ser vi dig som et kærligt men hjælpeløst væsen, der ikke kan fastholde din kurs. Du skal bryde med det gamle og skabe frie og stærke fremgange i denne livstid.

Frihed kære Menneskebarn, frihed til at leve efter dit indre. Der er mennesker, der lever med lænker som har større frihed end dig. Det vil give dig tankefrihed og udvikle energier, når du forstår dette.

Intet af den sandhed du lever er din sandhed, du må forstå, at du har din egen sandhed, også i dit daglige liv hvor du er afhængig af alle de påvirkninger, som endnu er hovedparten af dit, liv fra dine tidligere liv.

Du skal ikke frigøre dig fra mennesker, du skal lytte og forstå at din fred består i, at du tankemæssigt følger de samme baner, når du genforener det, vil du udvikles.

Du skal ikke give mennesker omkring dig din energi, den skal du bruge til din egen udvikling.

Det skal ikke forstås sådan at man skal være ukærlig og ikke hjælpe sine medmennesker, på den vej de har valgt, men man skal ikke dirigere dem ad andre veje, end det deres indre befaler.

Du skal, med stor kærlighed, se på menneskeheden omkring dig, lad dem selv søge, lad dem falde og selv bryde dem frem til deres egen fremgang, når det er deres naturlige karma. Du skal række dem en hånd, når de selv ønsker denne hånd.

Du skal undlade at lade din egen udvikling gå tilbage, på grund af andres, for dig uforståelige karma.

Vi kan give dig meget kort besked om dette punkt, og det kan du bruge universelt til alle levende væsner omkring dig.

Du skal bruge det stærkeste våben der findes, det våben der aldrig fejler, skal du bruge på mennesker. Giv dem din indre sandhed, du skal give dig selv plads og rum til at rumme og udtrykke denne sandhed.

Som et middel for din fremtidige gerning, vil intet blive stærkere end de hjælpemidler, du vil have omkring dig end din sandhed.

Du må ikke forveksle dig selv med en Gud, der kan dirigere mennesker. Du må blot forstå, at når du lever tæt og i pagt med din egen sandhed, vil du finde, at du kan give mere, end du modtager.

Du kan helbrede flere, end du tror, du skal ikke undlade at leve din indre sandhed, med simple ord skal du undlade at lade dig misbruge, i forhold der for dig ikke varer evigt, men er en kort rejse igennem de mange liv.

Dette liv, du har tilbage, skal bruges i det tegn hvor sandheden er din indre sandhed, også forstået, at vokse sig væk fra den personlighed, der endnu ikke ønsker at vige tilbage for dit smukke indre.

Når du giver dit indre mulighed for at blive den dominerede faktor i dette liv, vil du ikke være bange for at beskue dig selv, have en forståelse for, hvad der er fra de indre planer, og hvad der er din personlighed.

Den personlighed der for en stor del er udsat for en angst, den ikke selv forstår, men som er en del af dit virkelige liv.

Den angst der bunder i utilfredshed, den angst der indeholder alle de erfaringer, du har gjort på godt og ondt i dette ene liv.

Du skal vide, at når du finder den totale fred og troen på dig selv, er der ingen, der kan vælte digningen der kan nedbryde den utrolige styrke, der findes i, at leve i sit eget Lys, det Lys du deler med alle, der lever i pagt med deres indre.

HVAD SKER DER I MIT SOLAR PLEXUS?

Menneskets behov kan dækkes på mange måder. Den menneskelige form behøver kun lidt til at virke i den fysiske verden. Det åndelige behov er det mennesket forsømmer at dække.

Dine evner rækker til det, din frie vilje vælger at udføre.
Smerter i Solar Plexus er følelser, der ikke bliver gengældt.

Der vil opstå et center i dit indre, der prøver at minde dig om den ubalance, du påfører dig selv, når du ikke udtrykker kærlighed til dem, der er omkring dig.

Kærlighed der ikke bliver gengældt, vil give dig en vedvarende og forøget påmindelse fra dette område.

Dette er i din fries vilje magt at ændre, når du åbner op og modtager, det der bliver dig givet, som du ikke ønsker at modtage. At give og modtage er menneskets store problem.

Kærlighedens kraft kan ikke ustraffet holdes tilbage. De kraftenergier i dit indre vil brede sig og udslette den menneskelige form igennem sygdomme og manglende livsmod.

MANGLENDE PENGE

Det er et problem for menneskeheden – at overskue den fysiske verdens udvikling på det område.

De store krav der stilles i den fysiske verden, er en opøvelse for dem, der behøver at planlægge og, på en intelligent måde forudse, de nødvendige og uundgåelige ting i livet.

Du finder ikke, uden at bruge din frie vilje, de fornødne midler.
Disse midler gives ikke, uden du ønsker og opbygger billeder om hjælp i dine tanker.

Ved troen på disse energier vil du finde, at du ikke vil mangle, når du tror på tingene. Man kan ikke drømme sig til tingene.

SOLENERGI

Den universelle solenergi er til rådighed for alle. Solens energi er en livskraft, der svarer til føde for den fysiske krop.

Denne energi er ikke kun den overfladiske hjælp til den fysiske krop. Den indeholder også de energier, der kan forandre og rengøre dine tanker.

Den universelle energi vil føde din tankeverden, når du modtager denne energi, som er en ren energi.


 

Back To Top