Skip to content

Hvor står jeg i forhold til mit liv?

Du føler lænker der er lagt omkring dig, du indeholder dybe tanker og søger en frihed. Du er tæt på din bevidsthed, som er smukke minder om det liv, der ikke har været levet i den fysiske del i din inkarnation.

Denne frihed du søger er en tankefrihed, og som du kan finde som en del af din egen styrke og den del du skal blive til, med udvidet forståelse for dit indre.

Omkring dig er der dyb kærlighed, til de principper du ønsker at leve efter. En kærlighed der åndelig set er en styrke, men i den fysiske verden er det en svaghed, der giver mennesker omkring dig signaler, der ikke er korrekte.

I dine tanker skal du kaste disse lænker bort. Isoler dig og omgiv dig med din egen styrke, ikke den styrke der gives til dig fra livet omkring dig, men fra den styrke der overstiger hvad du kan forestille dig og som er i dit indre.

De gamle billeder opsluger og fortrænger hvad du ønsker at være og blive. De dybe værdier er hvad du er og hvad du bringer videre fra liv til liv. Dette og kun dette er af betydning.

JEG FORSTÅR HVAD I SIGER, MEN JEG FØLER IKKE AT DER ER HARMONI MELLEM MIT INDRE OG YDRE LIV, OG JEG FØLER, AT JEG ER VED AT BRÆNDE OP INDENI

Vi tilsender dig mange energier i din tankeverden, som du kan føle og mærke. Vi forstår din smerte med at leve det fysiske liv, og ser at du lever med en sorg, der ikke kan vises, men altid er til stede. Vi mærker denne smerte, men vi ser også dit smukke indre, der som barn blev mishandlet og forkrøblet.

Vi ser også, at vi kan give dig troen tilbage på dig selv, når vi siger til dig, at vi også ser en styrke omkring dig. Du fatter ikke selv denne styrke, for efter de mange nederlag du har haft, har du fortrængt din rette plads.

Du er et menneske med en dyb indsigt i din egen smerte og du føler dig fanget.

Du skal tro, også når håbet ikke længere er tilstede. Du skal kaste dig ud i livet, ikke som et væsen uden omtanke, men med en ny tro på det liv, der kan leves på mange planer.

Du skal bryde med traditioner om hvad der er de rette veje, og forstå, at de veje du vælger og måden du modtager og giver kærlighed på, ikke nødvendigvis er som det er påskrevet og det har skabt mange misforståelser imellem mænd og kvinder. Dette er et punkt hvor vi rører ved dit dybe indre.

Vi ønsker ikke at give dig falsk håb om forandringer, for de forandringer du ønsker er som bjerge at bestige. Dette kan blive uoverkommeligt, uden den blinde tro på, at du har den fornødne styrke.

Du er ikke tilbudt alene at leve et liv, men du er også giveren. Du skal forstå, at du giver på samme måde som du modtager. Du giver en erfaring igennem dit klarsyn, til mennesker omkring dig, dit instrument som er din tænkende del, er klarsynethed, som kan give store resultater.

Når angsten i dig ikke længere dominerer, vil denne del af dit fysiske liv begynde. Kærligheden der skal opleves imellem det kvindelige og mandelige aspekt, som er på et højere, ikke nødvendigvis en fysisk udfoldelse, men et sammenspil, hvor I mødes i det fysiske og dog på de indre Planer.

Denne kærlighed skal modtages, og som du vil kunne gengælde fuldt ud og give tilbage.

Du behøver at bryde med de gamle tankebilleder. Vi ser en klartænkning, for alle de muligheder der er for dig. Forskellen er frygtløsheden og troen på dit eget værd, for som et åndelig væsen er du højt udviklet, men du føler usikkerheden.

Det der går som en rød tråd igennem dit liv, er den kærlighed som du nægter at give til dig selv. Vi ser din skønhed på et højere Plan, og dette er dit store fysiske problem, ikke at anerkende denne skønhed, vi taler symbolsk i åndelig forstand.

Omkring dig er der mere Lys end på mange af dine omgivelser og dette Lys skal du åbne op for.

Du skal, når det er muligt, skifte fra din nuværende bolig og når dette kan gennemføres i det fysiske liv, så vil du modtage viberationer og få en indflydelse, der kan fremskynde forandringen og frigøre de latente energier der er omkring dig, ikke blot for at kunne fungere som et fuldt menneske, men for at kunne give tilbage.

Du skal forstå, at kærlighed er en kilde der strømmer hele tiden, også til dem der ikke forstår at tappe fra den.

Vi giver dig troen i tankernes verden, den skal du lære at benytte. Det vil være et kæmpe skridt, at kunne give dig selv kærlighed.
Du spilder en del af denne inkarnation, når du ikke bruger den smukke forståelse for næstekærlighed, som du har opbygget over de mange liv.

Vi fornemmer din smerte, vi giver dig ikke opgaver og anvisninger uden at kende din styrke. Din styrke er på højde med det der ligger, som klare muligheder af forandringer omkring dig.

Vi giver dig ikke håb om fremtidige livs muligheder, men håb og forståelse for det du indeholder for denne inkanation.

Omkring dig er der tankebilleder, hvor din rolle som kvinde er uden betydning, men hvor du har en rolle som menneske, der har en balance imellem det mandelige og kvindelige aspekt. Du er nået til dette punkt, som alle inkarneret Sjæle skal indeholde, på et tidligere tidspunkt end de forventer.

Denne balance vil give dig en ekstra kamp i din fysiske inkarnation, også i den kultur og det samfund, du har valgt for dette liv.

Se dig selv som en del af det Guddommelige, den gnist hvor det er uden betydning, om man kaldes det mandelige eller kvindelige aspekt, for man er begge dele, dette er din styrke og svaghed, at du er tæt og på mange måder i en balance mellem disse to aspekter.

At give og modtage er i den fysiske verden et spørgsmål, om at betale prisen for din styrkes udfoldelse. Det tilskud du behøver er forandring, og at omgås og modtage energier du ikke har åbnet op for endnu, det er vigtigt ikke at udsulte vigtige punkter i dit energisystem.

Når du finder din styrke, så søg efter denne påvirkning, som er i dine omgivelser, og der på mange måder er på dit eget nivue.

Du søger ikke at opbygge din energi, der i den grad kan gavne, fjerne og nedbryde de gamle tankebilleder. Det er et problem som er omtalt for dig tidligere, du skal søge den forandring, som vil give dig en placering i den rette energi og på det niveau der er dig i dette liv og som kan udnyttes og ikke virke som en hæmsko.

Vi ser din indre styrke, vi ser og føler også din svaghed, når kærligheden er en dominerende fakta i din personlighed og når du forstår det åndelige princip, som er at give og modtage uden at forvente det dobbelte tilbage, som er en af menneskehedens store lærdomme.

HVOR HENTER JEG MERE STYRKE TIL AT FORSÆTTE?

Vi forstår ikke blot de fysiske ord, men dine dybe smerter, som udstråler fra hele dit væsen. Vi kan ikke løfte dig over floden, men vi kan give dig den bedste vej, hvor du skal krydse de uoverstigelige vande.

Dine tanker om denne inkarnation er, at den ikke kan give dig en udvidelse af din bevidsthed, og det er ikke den bedste måde at tjene dette livsformål med.

Du må forstå, at prisen blot er at udskyde hvad du behøver omkring disse specielle lærdomme i denne inkarnation. Vi giver dig den dybe forståelse, at du er et frit menneske med en fri vilje. Du kan opsøge og omgås energier på et højere plan, end den dybe og unødvendige dal du befinder dig i.

Dette er det første skridt, at forandre de nuværende indflydelser og begrænsninger. Du skal modtage og give kærlighed, som er omkring dig, opsøge og se mennesker der på mange måder kan blive en positiv del, til denne forandring som du søger.

Du må ikke opgive og tro at vejen mod det du har søgt i hele dit fysiske liv, vil blive givet dig gratis i senere inkarnationer, men det vil være en sejr der vil løfte dig over de mørke skyggers land.

Angsten er et redskab der benyttes og bruges af de magter, der ikke ønsker at se dig søge mod Lyset.

Vi siger dette med kærlighed og med en dyb alvor, når vi ser de tanker du udsender, om din inkarnations endelig. De tanker er ikke brugbare for dem der indeholder den dybe forståelse og ved konsekvenserne for denne handling.

Vi giver dig en støtte fra den Universelle kilde, denne kilde kan du tappe fra og du vil finde en styrke der kan løfte dig over de punkter, du ikke magter at betræde.

Vi føler at din smerte er et symbol for Menneskehedens smerter, dette er en større del af et positivt arbejde, der bliver udført fra disse dimensioner.

Når dette kan forandres og omdannes til Lys, så er kærlighedens påvirkninger blevet større. Også når troen kan begynde at påvirke, så vil den kærlighed du sender ud, blive af afgørende betydning og når du finder din styrke.

Du må forstå, at selv den mindste positive handling er det skridt der vil være det første af de mange, imod det punkt som ligger fjernt i dine tanker, men dog kan opnås i dette liv.

Vi ønsker dig kærlighed på din rejse, som for dig er et ukendt land og dog har du rejst af disse stier over mange liv.


 

Back To Top