Skip to content

Hvor længe må dyr stå i en pyramide?

I de tankebilleder mennesket ønsker at skabe og udføre omkring fysisk gerning, skal man altid se på motiv bag handlingen.

Dette har et selvisk motiv og uden åndelig betydning, det er kærlighed at hjælpe alle levende væsener, men også klart, at denne funktion med gamle okkulte kræfter, ikke kan udføres uden, at motivet bagved disse hensigter er helt klare.

Man må ikke forvente resultater med selviskhed i tankerne. Pyramiden har været redskab og er redskab i at opnå kontakt med det højere jeg.

Dyr er ikke velegnede for kontakt af denne høje vibration, som ikke vil blive fanget og brugt af dyr og ting fra planteriger.

Det er muligt, at omgås de love der styrer menneskeriger og de naturlige fænomener. Det er ikke muligt at frembringe disse virkninger i forbindelse med levende lavere væsener, dette er for høje vibrationer.

Når den er bygget efter de forskrifter og i de dimensioner, vil man finde et center af energi i centrum af denne form for pyramider. Dyr kan ikke opfange og modtage disse høje frekvenser.

HVORFOR ER HESTEN HALT (VÆDDELØBSHEST)?

Mangel på vilje til at udfører en hård fysisk indsats. Også dyr, der er ledet af deres fælles Sjæl, forstår, at intet kan forandre menneskets stræben. Derfor er der frembragt denne tilstand, som en konkret ting der sker, for når midlet til gerningerne er forsvundet, holder alt op og forbliver en del af det naturlige kredsløb, der ikke skal påtvinges disse evner.

Det lykkes ikke at frembringe forståelse, for ting som ikke er bestemt til at virke. En besættelse og en koncentration om dyr der ikke bør leve denne form for liv. Det er menneskehedens måde at frembringe en ydre spænding, så den indre stemme kan overdøves.

Arbejde er, i åndelig betydning, uselviske gerninger med maksimum indsats til dem der skal hjælpes.

HVORFOR ER DER SÅ MEGET MODSTAND OG UHELD?

Kampen er stor, når balance ikke er opnået i dit liv. Når intet lykkedes, er det en hjælp, man modtager og ikke en prøvelse på din vej. Man skal kende træet på dets frugter.

HVAD FORSTÅS VED GLEMT?

Glemt forstås ved, at man har haft evnerne eller mulighederne, men har forspildt chancen. Man søger hele livet efter det tabte.

VISDOMSORD

Alle store mål kan kun nås over de høje bjerge. Kun dem der lader sig lede af Sjælens klare Lys, kan krydse følelseshavets oprørte vande.

De ydre påvirkninger er dem der viser dig vejen, til Lyset, som er dit mål. Den største modstand giver den korteste vej.

Intet slag vindes på slagmarken, når du vender ryggen til. Dit problem er ikke opgaven, men måden du løser opgaven på.

Oprørte vande er hjemstedet for nedbrydende kræfter. Naturens skjulte kræfter. Vande og havet drager det meste mørke frem i mennesker, den mest benyttede måde at begå selvmord på. Det afbryder de naturlige energistrømme, der kommer fra rummet. Sjælen spejler sig i det blanke vand (stilheden fra følelserne.)


 

Back To Top