Skip to content

Hvilket land har jeg størst tilhørsforhold til?

Dette er et spørgsmål, der kræver to svar. Du er fra kontinentet, der ikke eksisterer i denne tidsalder (Atlantis). Du er en sand borger af dette land. Fra de mange omtumlede liv er din tilknytning størst til det nordlige af Skandinavien.

I dit tidligere liv har du på måder i mange kombinationer været en borger i det land, der kendes som Lysets land.

Du har også, i mange liv, valgt at leve i den sydlige del af denne Klode. Den indflydelse du har modtaget, har givet dig mange følelser af ikke at høre hjemme, og en fortabthed i forhold til faste og blivende steder.

Dette er det første skridt for mange mennesker, når de bliver en del af den samlede jordklodes befolkning. Mange mennesker vil blive flyttet og genfødt på alle steder på denne Klode.

Dette er i menneskets fremtid, at alle grænser, set fra et følelsesmæssigt synspunkt, og som de er nu, ikke vil eksistere, når den nye tidsalder er halvt begyndt.

HAR JEG VÆRET ÅNDELIGT OPLYST I ET TIDLIGERE LIV?

Dette kan besvares med et klart ja på dette spørgsmål.  Din åndelige indsigt var omkring år 1600. Du var en af forkæmperne og en af dem, der brød med gamle traditioner i det sydlige Frankrig.

Du er åndelig på en sådan måde, at dit indre ligger tæt på overfladen, og du kan udtrykke dig mest i dine gerninger. Du vil med den tid, der er tilbage i dette liv, udvikle en form for fremtidig åndelighed, en åndelighed du udtrykker i praktiske handlinger.

Dette er din røde tråd i dette liv, at udføre åndelige handlinger der vil gavne menneskeheden på et større plan.

Dine tanker om dette er en del af dit liv, også på det tidlige tidspunkt forstår du, at alle mennesker udspringer fra den samme kilde.

VIL MUSIKKEN KUNNE HJÆLPE MIG TIL AT LAVE DET ÅNDELIGE ARBEJDE?

Det er en klar tanke, der er født i dit indre. Dette er tidligere sagt til mange, der søger det samme på dette område.

Du vil bruge den lydmæssige del af udtryksformen, til at vække en forståelse for den ikke fysiske verden. Især på den store og voksende del af menneskeheden, der i en ung alder ønsker at bryde med det blændværk, der endnu er den dominerende faktor også set udefra i dette Solsystem.

Lydmæssigt vil du kunne bringe den forståelse, og tænde den gnist, der vil begynde at forandre menneskets liv, igangsætte nye tankeformer der vil danne den spæde begyndelse, for dem der i dag ikke forstår og ikke tør at hengive sig til dybere tanker.

DET BAND JEG SPILLER I FOR TIDEN, VI FØLER OS MEGET TÆT, NÅR VI SPILLER SAMMEN. HAR VI LEVET TIDLIGERE LIV SAMMEN?

Det er følelser og tankeformer. I danner en forståelse, som I nyder imellem jer uden ord.

I er ikke nødvendigvis Sjæle, der har delt tidligere livs erfaringer, men det kan være og er i jeres tilfælde, beslægtede Sjæle som kommer fra mange indfaldsveje og som ønsker at fremme forståelsen for den kraft, der overstiger alt i kosmos.

Kærligheden uden begrænsninger, kærlighed med ansvar, kærlighed der gives uden bagtanker, denne kærlighed kan udtrykkes ikke blot med ord men i tankeformer, udtryksformen i kunstens og musikkens verden.

Det er også ren kærlighed, når den rammer mennesker, der ellers ville være fortabt for en påvirkning i denne livstid.

Dette er din fremtid, at forstå og studere det lydmønster, der vil give mennesker den indre genklang, om en skønhed som overstiger hvad du kender i den fysiske verden, og overståler det blændværk, der er din hverdag i denne tidsalder.

Du må prøve at løsrive dig fra det blændværk, der også findes i musikken, og som ønsker at drage dig over mod det materielle.

Dette vil ikke give dig en indre fred, vil ikke give dig den forståelse for det du bestemte for denne livstid, at skabe åndelig forståelse, at tiltrække mennesker der behøver denne hjælp til de første skridt på den stenede vej. Dette er også åndeligt arbejde.

Du vil bruge den lydmæssige del af udtryksformen, til at vække en forståelse for den ikke fysiske verden. Især på den store og voksende del af menneskeheden, der i en ung alder ønsker at bryde med det blændværk, der endnu er den dominerende faktor også set udefra i dette Solsystem.

Lydmæssigt vil du kunne bringe den forståelse, og tænde den gnist, der vil begynde at forandre menneskets liv, igangsætte nye tankeformer der vil danne den spæde begyndelse, for dem der i dag ikke forstår og ikke tør at hengive sig til dybere tanker.

HVAD BETYDNING HAR AURABILLEDER, HVOR MEGET VISER DE EGENTLIG?

Dette har betydning som de første spæde skridt.

I den udvidede forståelse om de legemer, som er en vigtig del af det fysiske menneske, og som redskaber for sjælen er den forståelse påkrævet og vil blive udvidet i en betydelig grad over de næste årtier.

Dette er de spæde skridt. Man skal ikke underkende betydningen af forståelsen for de legemer, der er en del af den menneskelige opbygning.

ER DER MULIGHED FOR MIG FOR AT HENTE HJÆLP FRA DEN ÅNDELIGE VERDEN?

Dette kære Menneskebarn, kan vi ikke give dig et klart svar på. Når du i dit indre finder freden og stilheden, vil du fra den kilde, der er tilgængelig for alle åndeligt søgende, den kilde der kan tappes af alle mennesker, og hvor du kan finde stilheden og bruge den kraft der er tilgængelig for den samlede menneskehed.

Igennem dette vil du modtage den intuitive forståelse, der vil give dig muligheder i den fysiske verden, og du vil omdanne disse forståelser til praktisk arbejde i den åndelige opbygning, som du vil være en del af.

Du vil modtage inspiration fra den åndelige verden. Når du lærer stilheden og evnen til at lytte, vil du modtage oplysninger, der vil give dig forståelse for det første skridt, du bør tage.

Disse skridt er inden for rammerne, af de evner du indeholder. Du vil også forstå betydningen af en organiseret og viljestærk indsats på disse områder.

Du må forstå kære Menneskebarn, at hjælpen ikke er givet til dig, som en gave der overrækkes. Hjælpen er inspiration og tankeformer, der fødes og dannes i din Sjæl. Du må lære at kunne tyde og forstå, når denne hjælp er til stede. Dette vil kræve, at du bruger den viljestyrke, der er en del af din personlighed.

At omsætte urolige tanker til faste holdepunkter, og ikke vige fra de mål du ser, de mål du forstår, og de mål du søger.

Dette er intelligent vilje omsat til kærlige handlinger.


 

Back To Top