Skip to content

Hvilken vej skal jeg gå?

Der er mange prøver i livet, som er fyldt med vejkryds. Der ligger altid muligheder, hvor man skal bruge sin frie vilje. Tvivl er mangel på skelneevne. Du vil mange gange i dit liv stå for enden af en vej hvor kun du kan vælge din retning.

NAZCA LINES I PERU HVAD ER DET?

I denne by er der ikke fred. Vi er tilbage til vores rødder. Dette sted er et af de mørke steder, hvor der er støj fra Mennesker der ikke tænker. På det ydre virker det som rolige vande, men der er indre kaos.

Lærere har givet os en chance for at læse kortet på den store planet, som er sendt for at hjælpe os. Det store kort er en del af dette steds væsener, som var langt over kaos, de kom tilbage endnu engang med nye tanker og ikke den rette model.

Det kan ske igen, ved at mange mennesker ikke har den rette forståelse for brugen af de mørke tankers magt, det er det, der skal forandre mennesket.

HVAD SKAL JEG LÆRE I DETTE LIV?

Du må forstå, ved at give mere vil du modtage dobbelt så meget.

Du skal ofre alt, din fysiske krop og hvad der er i din taske, for hvad der er i din taske, er ikke bestemt for dig alene.

Du skal sørge for, ved egen hjælp, at kunne klare dig selv.

Din gerning er overalt, tro ikke, når du har bestået en prøve, at du kan stoppe, du er først lige begyndt. Tal og spørg mindre, gør mere. Tankekraften springer de gamle normer.

Når angsten er i din krop, skab et tankebillede der siger, at du ikke har brug for denne angst, at den godt må blive fjernet, i den tjeneste der fremmer vores fælles sag, som ikke blot er en gammel og støvet teori.

Teosofien er først og fremmest baseret på mennesker, der tænker i nye baner, intet står stille.

Det er bestemt at teosofien er den eneste og sandeste. Den vil følge med den Guddommeliges vilje om fornyelse og være med til, at fremme forståelsen for de sjæle der end ikke ved, at denne del af livet eksisterer, også for de sjæle der i dag kæmper for et ståsted i den store forvirrede verden.

Spred din styrke og kærlighed iblandt dem, der krydser din vej.

Tro ikke at dem der er svage i tale ikke kan handle.

Mennesker er alle sjæle fra samme kilde.

HVAD ER MIN UDVIKLING I DETTE LIV?

Glem dig selv som en vigtig personlighed, samtidig erkender du, at du er lige så vigtig som er hvilken som helst sjæl, og at din udvikling er det, du er kommet tilbage for at lære og fremme.

Når du lærer at forstå, at du fremmer dine egne interesser ved at interessere dig for at hjælpe dem, der vitterligt har brug for hjælp, så vil din utilfredshed og angst forsvinde.

Uanset hvad der sker omkring dig, må du ikke glemme, at du skal fremme din udvikling igennem de gerninger, der ikke er egoistiske.

Brug ikke din gode energi på ting der alligevel ikke kan forandres.

Indret dit liv på din personlige udvikling, det du er kommet tilbage for at gøre.

En udvikling består af kriser og at hjælpe andre til udvikling og forståelse. Når du rusker nogen tilbage til en forståelse, der er udover at have ondt af dem selv, har du hjulpet ligeså meget, som ved at give alt hvad du kunne af materialistiske ting.

Du har hjulpet dem mere, for de kan hjælpe dem selv og andre, det vil brede sig som ringe på livets sø.

Den sø du skal kunne svømme sikkert igennem, til den bred hvor du, som en enkelt person, ikke er vigtig, men bare en af mange der står og venter på nye udfordringer og en klargørelse til den nye tid.

Mennesker er som blomster, der spirer, frosten vil gøre dig svag, du skal plukke de smukkeste blomster, men du skal også have styrke, når storme kommer og raser.


 

Back To Top