Skip to content

Hvad virkning har højspændingsledninger på mennesker?

OM ELKRAFTVÆRKERS PÅVIRKNING

Materialismens begær er stort. Den misforståelse der ligger i materialismen er roden til denne katastrofe. Når mennesket i sin uvidenhed påvirker de kosmiske energier vil disse kræfter påvirke og forandre den menneskelige struktur.

Energierne der påvirker kroppen er en overbelastning af Solar Plexus, disse energier påvirker ens nervesystem i den fysiske krop, det vil forandrer ens psyke og giver en nedbrydning på, for mange en uforståelig del af menneskes legeme (det æteriske legeme.) Der er kendt af dem med klarsyn,

Det æteriske legeme er det der oppebærer den fysiske krop. Dette legeme er ude af balance, når disse energier er forstærket i en dobbelt påvirkning. Menneskes begær og uforstand vil nedbryde og udslette en del af den menneskehed, der er i den udviklende del af verden.

Tro ikke at de fattige og sultne er blandt de dårligste stillede på denne jordklode. Kemiske påvirkninger i denne del af verden, vil blive den største nedbrydning af den fysiske krop. Disse energier påvirker den samlede menneskehed i varierende grad.

Den største påvirkning er indenfor den afstand, hvor den fysiske krop bliver ramt af disse energier og opsuges igennem det chakra, men denne afstand afhænger af de fysiske menneskers helbred.

De mange ville ikke kunne tåle at være inde for 1 km. afstand, da de stråler påvirker den fysiske svage og underudviklede krop.

Denne påstand er ikke en hypotese fra denne verden, dette vil blive påvist og videnskabelig beviser vil blive lagt i hænderne på mennesker med skelneevne og intelligent vilje. Det vil blive dem der bringer dette frem og giver forståelse for den fejlvurdering menneskeheden tillægger denne udvikling, der ikke bringer det åndelige menneske i balance, med den kosmiske energistrøm.

Disse energier er overalt i naturen i en balance og harmoni, der giver en livsenergi til alt levende væsner. Kun ved forkert og ukærlig brug af disse energier er der nedbrydning til stede.


 

Back To Top