Skip to content

Hvilken vej skal jeg vælge? Hjælper healing?

Den vej du vælger er ikke let, men lærerig.

Det du ønsker at tilføre menneskeheden, vil blive misforstået og fortolket, som for høje tanker om åndelige værdier.

Din skelneevne, på den stenede vej, vil være din guide.

Du skal fastholde og udvide denne forståelse, fastholde de ideer der skabes.

Det er ikke dine ideer, eller din personligheds, men en del af den universelle kildes indflydelse.

Når du er modtagelig for de informationer, der står til alles rådighed i universet, kan du hjælpe menneskeheden.

Du er ikke alene, men en del af den voksende skare af Sjæle, der arbejder i Lysets tjeneste.

I det realistiske liv, vil de ideer blive omsat, til praktisk oplysnings arbejde, for den store menneskehed.

Mange Sjæle fatter ikke, det dybe perspektiv, på udviklingens lange vej.

Man skal følge sin indre stemme og lade den være den eneste sandhed.

Ensomhed er også kendt som upersonlighed. Din personlighed vil gribe ind, og prøve at forandre denne tilstand.

Lad din indre stemme blive den dominerende magt i denne kamp.

Skyggesider er også en udvikling i dit liv, du må ikke dømme, men tilgive og forstå, at skyggesider er en nødvendighed. Uden det mørke, vil du ikke opleve kontrasten til det skarpe Lys.

Det er kun i den uforstående menneskehed, at menneskets tilbøjeligheder dømmes og ikke forstås.

Den brede menneskemasse ønsker ensartethed, dette giver tryghed for dem, der ikke ønsker at lytte til deres indre stemme.

Du må tilgive og forstå, at over de mange liv, oplevede du det du afskyr nu. Det giver dig forståelse for dem, der oplever og føler smerter på disse områder.

Man må forlige sig med den fysiske krops tilbøjeligheder og ønsker, i forhold til de normer, der er pålagt en i det miljø, man har valgt.

Det er en naturlig udvikling, at gennemprøve, opleve og udleve alle perspektiver.

Det er det, der vil give din Sjæl de næste erfaringer og udvide din bevidsthed, så du kan rumme og forstå dem der skal hjælpes.

Smerter i dit indre er påmindelser om din gerning, at forglemme dig selv og give til dem, der også udlever skyggesider. Det er en læreproces i livets hårde skole.

Kærlighed til dig selv vil forandre de negative energier, du sender mod dig selv, og som vil ødelægge og udslette din menneskelige form.

Det siges med sandhed, at der gives ingen lette løsninger, på det der skal løses af den individuelle Sjæl. Der gives hjælp til forståelse på disse områder.

Du skal lære, at betragte dig selv som en sjæl på den lange vej tilbage til dit mål – til dit udgangspunkt, og forstå, at dette blot er et af mange liv. Da vil du lære at som Sjæl har du uendelig tid.

Du vil finde, at uselvisk kærlighed vil forandre disse tankebilleder og give en del indre forståelse.

Dette er menneskehedens store problem, at betragte sig selv med upersonlighedens øjne, og ikke lade disse øjne blive den afgørende faktor i deres bedømmelse.

Du vil som Sjæl, høste og udnytte disse erfaringer, dette er at leve denne inkarnation.

Kærlighed til dig selv vil give dig en indre forståelse, der vil give energi til det uselviske arbejde.

Ensomhed er ikke negativt i åndelig betydning. Ensomhed er en tilstand af udvikling af de indre ressourcer.

Med kærlighed til dig selv vil du udstråle det positive og tiltrække det samme.

I din tankeverden opbygger du alle de ting, som fremtiden vil indeholde. Den energi du udsender, vil du også tiltrække og modtage.

HJÆLPER HEALING?

Hvis man skal heale, skal man have en indre fred, og det indebærer at det skal være en del af ens udstråling.

Man må også forstå, at healing er et menneskeskabt ord, og at betydningen er mange ting. At give uselvisk kærlighed, og forstå den menneskehed der lider smerter, det er det, man skal hjælpe.

Det indre menneske skal hjælpes, med en forandring i tankeverden, dette vil påvirke den fysiske form.

Oplysninger om det fysiske menneske hjælpes bedst, når det indre ikke er i kaos.

Menneskets forståelse for den fysiske form vil vokse og blive et lille problem.

De psykiske lidelser er dem, der vil dominere og stoppe mange Sjæle i en hurtig fremgang.

At helbrede det indre menneske er healing på højeste plan. Det vil blive fremtidens healing.


 

Back To Top