Skip to content

Hvem skal man samarbejde med?

Når du lytter til din indre stemme, vil du vide, at de første skridt er en del af de tjenester, som foregår over hele Planeten. Som et led i et samarbejde på tværs af alle religioner og nationer. Dette arbejde er også kendt som universel tjeneste, som et samlet Kosmos.

KAN RUMVÆSENER GRIBE IND HER PÅ JORDEN (ER DE TIL STEDE)?

Der er i solsystemet kræfter fra det højeste plan, der forplanter sig ud som energier i dette solsystem.

Det er ikke tillagt individuelle væsner at styre begivenheder på denne klode.

Det er en samlet beslutning fra Det Hvide Broderskab, der påvirker og giver impulser til naturkræfter og til tankebølger. Det er det, der vil påvirke udviklingen på kloden.

Der er væsner, som er her for at påvirke tankeretninger. Der er fysiske begivenheder iværksat på det højeste plan.

Menneskeheden skal hjælpes og påvirkes i de retninger, som er en del af den store Plan.

Det er ikke givet, end ikke den store Mester. Det er ikke givet mindre væsener at påvirke, hvad der er en del af det store solsystems, allerhøjeste Plan.

Vi er alle en del af dette hjælpearbejde. Den enkelte sjæl er en del af Kosmos tankepåvirkninger. Dette er hvad menneskeheden skal påmindes, at ens tanker og handlinger påvirker det samlede solsystem.

Dette er hvad man skal fatte. Man er ikke ensom i den kosmiske forståelse, man er individuel og alene blandt mange Sjæle. Man er en samlet del af alt, hvad der er levende i dette solsystem. Du har den samme betydning og er en del af den samme gnist.

Som særskilt og individuelt væsen er du kun på en rejse, hvor du over de mange liv vil finde det lysende punkt, der vil bringe dig tilbage til den flamme, der var dit udgangspunkt.

At leve og forstå at dit ansvar ikke kun er for dig selv. Alt levende, i dette solsystem, er en del af dit legeme.

HVORFOR KAN VI IKKE HUSKE, HVAD DER SKER OM NATTEN?

Dette er for mange mennesker en sand gåde. At dette tæppe ikke kan fjernes. For at de mange åndeligt søgende Sjæle kunne
komme til et punkt, der er langt over deres nuværende udvikling.

Dette er en urealistisk tanke, da det enkelte menneskes sande fremskridt ligger i erfaringerne høstet i livets hårde skole.

Mennesker havde den forståelse på det kontinent (Atlantis), der forsvandt og blev udslettet. Menneskets skelneevne skal udvikles og vokse igennem smerter og konflikter.

Man kan ikke, med viljens magt, give sig selv erfaringer, som kan omdannes til senere visdom.

Man ville ikke kunne magte den viden om ens egen død, og om dem omkring en, som man elsker, og heller ikke kunne magte at kende og forstå deres karma.

Med total viden ville man kende mange tidligere livs hårde erfaringer.

Dette vil indebære at også de liv, hvor man udslettede og arbejdede for de mørke kræfter, bliver en del af dette livs forståelse. Dette kan mange ikke bære at vide.

I fremtiden vil menneskeheden blive tilbagegivet disse evner. En større forståelse og hurtig fremgang vil kræve denne viden.

Da vil det blive et dagligt fænomen, at mennesket vil have en udvidet og dybere forståelse for den fremtid og fortid, der skal forenes i åndelig fremgang.

NÅR MAN DØR, HAR MAN DEN VIDEN, OG KAN MAN SE DET I KOSMISK PERSPEKTIV?

Gud er i alle væsner, man er en del af denne Gud, som en individuel Sjæl. Det er den kosmiske bevidsthed. Det er den Gud, menneskeheden ønsker at blive, det er det endelig mål. At udvide ens bevidsthed til at modtage de påvirkninger.

Der er ikke inkarneret en Sjæl, uden at det er en del af den samlede Guddommelighed. Dette er for mennesket en uforståelig tanke, at alt levende er en del af denne Guddommelighed – som er i alle verdener.

VIL MAN FÅ VIDEN OM HIERAKIET?

Ingen besidder den endelige sandhed og den største forståelse. Man vil finde, at kilder fra alle klodens dele vil blive en del af den fremtidige og nødvendig lærdom for alle mennesker.

Man vil også se, at ekstreme kræfter vil påtage sig at repræsentere det samlede Kosmos og have disse forbindelser. Dette er ikke sandheden.

Omkring dig vil du finde, at selv det mest ussel væsen kan indeholde de samme Guddommelige sandheder, som dem der råber højest på bjergets top.

Du finder også, at tanker omkring dem der udråber sig som Guruer, er en del af sort magi.

Når man ser tilbage i historien, er der en klar henvisning til de mange kulturer, der har lidt nederlag. Når det enkelte menneske overgav en del af ansvaret til enkelte væsner. Det betyder, at din egen udvikling er overladt til dem, der ikke er Guder, men kun en del af den Guddommelige kilde.


 

Back To Top