Skip to content

Hvad sker der med mit hjertechakra?

Det er en del af dette livs røde tråd for dig som inkarneret menneske, mange kærlige tanker er sendt mod dig.

Som en del af dette arbejde er du en vigtig del af den store hær, ikke i antal men i styrke.

Du befinder dig i en periode med skiftende energier, din fysiske krop er et redskab, der ikke er klar til de ophøjede og forstærkede frekvenser.

Dette har ikke betydning, det er hvad din fysiske krop kan klare, men mange gamle tankebilleder forhindrer denne omskiftning i at blive en naturlig del, på dette tidspunkt af din udvikling.

Vi taler til dig med kærlighed, vi ønsker at hjælpe dig og give dig en dybere forståelse for sammenhænget med de påvirkninger der foregår i og omkring dig.

Det er ikke dit fysiske hjerte, men det chakra der fordeler disse energier (solar plexus), den del der vedrører følelser.

Du er i en situation, hvor du ikke kan vælge vejen og ikke kender vejen tilbage, men står imellem et punkt du ikke kender, og et punkt du ikke ønsker at gå tilbage til.

Du må forstå, at mangel på vilje og skelneevne er den tilsyneladende årsag til dette problem.

Det er ikke tilfældigt dit problem, men en frygt og en rest af de begivenheder der skete i den tidligste del af dit liv.

Du skjuler dig bag en facade af modstridende følelser, frygt for ikke at vælge den korrekte vej for dig.

Du skal lære at leve med glæde og ikke lade dig påvirke af de tankebilleder, der giver dig et mørkt syn på de Lyse sider, som også findes for mennesker, der må lide under udviklingens hårde vilkår.

Du skal se i dit hjerte og finde en fred med de mange pligter og de mange tvangsforestillinger om værdier.

Du skal finde en fred, og forstå hvad der har betydning, og hvad der kun er gammel tankebilleder om blivende værdier. Dit liv indeholder andre værdier, end dem du kender.

Når du overgiver dig til den totale fred, i det arbejde du har vist, at du kan magte.

Du må ikke lade dig påvirke af tvangstanker, om de ting du ikke kan kontrollere.

Du skal overgive dig til nuet i dit arbejde og forstå, at med kærlighed og tolerance vil du ikke have de samme problemer, som du befinder dig i.

Det nærmer sig kaos, når du ikke tillader dit indre at komme frem og bremse den utålmodighed og den personlighed, der ikke vil overgive sig og lade sig føre over det bjerg, der fører frem mod Lysets dal, Lysets dal er symbolsk for den indre fred.

Det er det punkt du ønsker at nå, dette er også det punkt, hvor personligheden stræber mod at lide en symbolsk død.

Denne personlighed indeholder mange af de negative aspekter, som din åndelighed ikke ønsker at besidde.

Denne personlighed, der kan bære had og frygt i små men vigtige impulser.

Denne personlighed der ikke ønsker at træde tilbage, og som stadigvæk kan føle sig i et tag af mindreværd.

Du skal vide, at der er givet en advarsel, som vil forplante sig og brede sig i din fysiske krop, når du ikke kan afhjælpe og formindske den spænding du skaber, og når du ikke vil lytte til dit indre.

Du skal meditere i ordets dybeste forstand og ikke lade dig dominere af gammel tankebilleder, du skal forstå, at den åndelige pligt ikke er det samme som at miste overblikket.

Den åndelige pligt er ikke at forveksle med, at udskifte det ene begær med det andet.

Du skal også slippe de tvangsforestillinger, der er i dit indre, mange af de ting du ikke kan slippe i forbindelse med det liv, der er levet, og det liv du skal leve.

Du er et menneske, der indeholder alle de aspekter, der behøves for sand åndelighed. Du er et mennesker, der lider under den overgang, der er kendt som den store skellinje, skellet mellem mørke og Lys.

Dit indre kender vejen, du ved, at når du kan modsætte dig de tanker, der bringer dig tilbage til de gamle veje, de veje der indeholder materialismen, de veje der indeholder de mange mørke kræfter omkring de glemte begivenheder i din underbevidsthed, de tanker du ikke tror, har betydning, men som dirigerer og stopper din udvikling.

ER DET FRA DET DER SKETE I MIN BARNDOM?

Det er fra de ting, der har været i din opvækst, de overgreb mod det barn der ikke ønskede at leve.

DENGANG JEG VAR PÅ HOSPITALET MED LUNGEBETÆNDELSE OG LÅ I ILTTELT, VILLE JEG IKKE LEVE DEN GANG?

Du indeholdte en bevidsthed, der gav dig kendskab til det liv, der er i denne dimension.

Det barn ønskede at forlade den fysiske krop og vende tilbage til den skønhed, der var dit liv i denne dimension.

KAN MAN SELV BESLUTTE SIG TIL AT DØ I SÅ UNG EN ALDER?

Det bemærkes, når en inkarneret Sjæl har bevaret en forståelse for at være i den fjerde dimension, så længe den del af din bevidsthed er intakt, kan du vælge at træde ud af den fysiske krop og lide den fysiske død.

Dette var dit inderlige ønske at træde tilbage, det var ikke hvad du besluttede som inkarneret Sjæl.

HVORFOR ER JEG SÅ DEPRIMERET OG OMSKIFTELIG?

Det er, som du fremtræder for den verden, der ikke forstår, at du er udsat for disse energier. Det er ikke dit eget frie valg, men en naturlig udvikling der præger dig i denne tid.

Dette vil blive forandret, når du overgiver den sidste modstand fra din personlighed, til den Sjæl der er på vej til at blive den fremherskende del, resten af denne inkarnation.

Du bør også være på vagt over for disse svingninger da du nedbryder og opbygger på samme tid.

Du nedbryder, hvad der er skabt omkring dig af Lys, og du tillader de mørke kræfter at blive en indflydelse på dine beslutninger.

Du skal opgive de gamle tankebilleder og ikke hengive dig til frygt for fremtiden, du skal erkende denne frygt og ikke tro at du kan undgå denne frygt ved at skjule dig og fremtræde i den gamle forklædning.

Du vil ikke lide en fysisk død, du ikke selv ønsker, du er et menneske, der kan vælge, og du vil få en mission med det, du er indstillet på at gøre, du er allerede på den rette vej.

DET AT JEG ER BEGYNDT PÅ MIT GAMMLE ARBEJDE IGEN, ER DET AT GÅ TILBAGE TIL GAMMLE VEJE?

Dette er en blindvej, det er ikke den del, du skal bruge. Det liv der er tilbage skal bruges, at hengive dig til de tanker, der er tættere på overfladen end de gamle tankebilleder.

Du skal ikke fortrænge dem, men med den intelligente vilje skal du se på de gamle tankebilleder, som billeder der kan vurderes forstået og glemmes.

Dette er ikke en del af din fremtid, du skal også opgive at blive et offer for de mørke kræfter, der fratager dig overblikket og ikke giver dig handlekraft.

HVAD ER DET FOR NOGLE MØRKE KRÆFTER?

Det er dem, der er en del af den menneskelige natur på udviklingsvejen. Du indeholder disse kræfter, og det er disse energier, der giver dig svaghed, jalousi og frygt for fremtiden.

Den frygt og din mand er en del af dette billede. Du skal lære at forstå hvad din Sjæl kender som din personlighed. Du skal erkende, at du er omgivet af den dybeste kærlighed. Du skal også leve op til dette og ikke misbruge denne kærlighed.

Dette er ord, der ikke vil godkendes af den personlighed, der ønsker en form for hævn over for det mandlige aspekt.

Dette er en vigtig del for dig at lære i denne livstid, ikke at hengive dig til disse tankebilleder.

Du har været udsat for det at være et svagt og ubeskyttet menneske, som kvinde er du blevet udnyttet, og dette had er en del af din personlighed, det er de mørke kræfters indgang til de mange aspekter i dette forhold.

HVORFOR ER JEG BLEVET UDSAT FOR DEN INCEST SÅ TIDLIGT I MIT LIV, ER DET NOGET KARMISK JEG SKULLE IGENNEM?

Dette er en del af det liv, der var tilbage, hvor det samme menneske også var en del omkring dig. En del af dette mønster er givet også i dette liv.

Du skal forstå, at næstekærlighed er at udvikle og opnå fuld styrke over følelser og personlighed.

Du skal vide at du som Lysbærer må bære en større byrde, end dem der tager det første vaklende skridt.

Du kan ikke hengive dig til mindre kærlige tanker, end dem du vejleder. Du må ikke indeholde disse brister, hvor had og misundelse også er en del af den samme personlighed, der ønsker at hjælpe den lidende menneskehed.

Dette er en del af gammel tankebilleder, det vil holde dig i et fast greb, til du i din åndelighed kan gennemskue dette blændværk.

Du må bryde de tanker, der tvinger dig ind i de cirkler, du kan ikke blive en del af det samlede Lys, før du bryder med de gamle tankebilleder.

Du må også forstå at samle de energier, du har tilbage for dette liv. For denne livstid skal du hengive og bruge på de tanker, der allerede er født, og som med glæde er forstået vil blive dine gerninger.

Menneskeheden behøver i menneskesprog dybe forklaringer om alle åndelige aspekter.

Dette er en vigtig del, at kaste Lys hvor der hersker mørke. Du skal også forstå, at det giver et ansvar at være en del af dette arbejde, lad ikke din personlighed gribe ind i dette arbejde.

Dette vil give et forkert indhold i det arbejde du ønsker at udføre, du skal lade din personlighed træde tilbage.

Dette er ord, der giver dig en prøve på din indre styrke, dette er også symbolsk.

Du ved kære Menneskebarn, at personligheden ikke skal udslettes men omdannes til et vigtigt redskab.

Alle Sjæle i inkarnerede fysiske forme skal bruge denne personlighed, dette er et redskab, der skal vare så længe du er inkarneret.

Dette redskab skal omdannes og formes og bruges i din hverdag som det vigtigste redskab, dette er punktet hvor din fremtidige indsats vil blive afgjort.

ER DER EN FORBINDELSE MELLEM PERSONLIGHED OG FØLELSE, ARBEJDER DE SAMMEN?

Man arbejder med signaler fra det indre som påvirker disse ting.


 

Back To Top