Skip to content

Hvad skal jeg lære i dette liv som sygeplejerske?

Det er klart, fra et tidligere liv mangler du at omsætte din betydelige indsigt i åndelig forståelse, til det liv, der leves og til det liv, der udvikler mennesker.

Du skal lære at med de evner du indeholder, skal du opbygge og skabe en solid forbindelse og i realiteternes verden hjælpe på et praktisk plan, til de mange der behøver at kende kærligheden i den fysiske form.

Disse ord er symbolske for åndelig kærlighed, der omsættes til mennesker som ikke tror på disse håndgribelige ting. Dette er for dem, der lytter til deres indre og forstår, at intet er stærkere end kærligheden, den uselviske kærlighed.

Du møder mange mennesker, der udfører gerninger, hvor motiverne ikke er de rette. Mennesker bliver hjulpet og helbredt, men motivet bag handlingerne er ikke til stede i den smukkeste form.

Du skal omsætte og forstå at hjælp er mere end at afhjælpe de mangler, der måtte være i den fysiske form. Dette er en del af dit arbejde i denne inkarnation.

At udføre åndeligt arbejde der giver resultater for dem, der tvivler om indholdet om den evige lære.

HVAD HAR JEG VÆRET I ET TIDLIGERE LIV?

Dette kan fra liv til liv fortælles og berettes i detaljer, dette er for mennesker ikke at forstå og kende. Du kan ikke forvente, at din udvikling er på sådan et stadie, at du følelsesmæssigt og upersonligt kan modtage denne hjælp.

Vi kan fortælle om liv, der har givet dig det indhold, som i dag er grunden til din høje indsigt i åndelige værdier.

Dette liv er mange liv tilbage, hvor du som nonne ikke kunne leve i det indelukkede kloster, men brød ud og skabte din egen selvstændige orden, der udførte og gav barmhjertighed til dem, der var i den største nød.

Dette var et af de liv, hvor du besluttede dig til at gå den stejle vej over bjerget og finde målet.

Hvor du i andre liv i hovmod besluttede, at nedvurdere dem der ikke var på det samme høje niveau som du selv.

I året 1660 skabte du en orden, hvor de barmhjertige gav hjælp til dem, der var undertrykte, og du måtte lide den død, på grund af dem som troede at himlen var for de udvalgte og helvede var for de mange. Mod denne lære har du kæmpet i mange liv.

I dit indre forstår du, at intet er uopnåeligt, det er kun et spørgsmål om indsatsen giver dig en langsom eller hurtig fremgang.

Du har også i mange liv lidt af ensomhed, og dette præger dig endnu i dine selvstændige meninger om mange ting. Du har været vant til, at klare dig selv og udføre det arbejde der skulle give dig indsigt i de problemer, der vedrørte menneskeformens nedbrydning.

Der er også liv, hvor du bortkastede åndelighed og var en del af de grufulde og udslettende gerninger. Dit fremmedhad var stort og i den periode lærte du på din egen krop, at kærlighed skal gives uden bagtanke. Med de rette motiver vil alle handlinger lykkes.

HAR JEG KENDT MIN SØN I ET TIDLIGERE LIV?

Du udsætter dig selv for de følelsesmæssige chok, der ligger i disse tanker. Den søn har været din far i et tidligere liv. Du vil, i mange af de ting der sker i dag, genkende en dominerende og fremtrædende måde at være på, i mange tilfælde føles det ikke, som om det var din søn.

Det er dig, der skal vise dette barn, at kærlighed også er at nægte, ikke at udslette dig selv, men tage ansvaret for dine egne meninger.

ER VORES LIV TILFÆLDIGHEDER ELLER ER DET PLANLAGT?

Den frie vilje forandrer mange ting, i karmaloven er der en del, der er planlagt, det vil fastholdes og vil blive en del af denne inkarnation.

Du udvikler i din tankeverden de ideer og de handlinger, du ønsker at udføre. Når du igennem smerter lærer og udlever de mange negative tankeformer, vil din karma kunne forandres og mange ting, der er planlagt, vil blive en del af din nye lærdom.

Din skelneevne skaber ny karma når du møder de udfordringer, der er i realiteternes verden.

Den røde tråd i dit liv er fastlagt igennem mange liv og de forrige livs karma.

Du tænker dybt over mange ting, og du undlader ikke at bemærke de negative tankeformers virkning på mennesker omkring dig.

Dette er en lærerig del af din inkarnation, at betragte i praksis de påvirkninger mennesket skaber på deres egen karma.

Du er en del af den universelle tankeform, og du vil påvirke dem omkring dig med dine tanker, som er en del af den åndelige udvikling på hele Kloden.

Glem ikke kære Menneskebarn at i din tankeverden, som du tror, er din egen, er en del af den samlede kilde, som er menneskehedens kollektive hjerne. Det må forstås, at dine tanker ikke er uden påvirkninger fra alt i Kosmos.

HAR JEG VALGT DET RIGTIGE JOB I DETTE LIV?

Det er en tvivl i dit indre, om du hjælper mennesker, om du hjælper til en højere forståelse for de værdier, der langt overstiger den menneskelige form. Du har valgt et smukt arbejde og kan udføre det, men mangler motivet for mange af dine handlinger.

Du vil finde, at det at skabe og berige er mange forskellige ting, at hjælpe mennesker fra smerter og ikke give dem en åndelig forståelse er at hjælpe mennesker til føde, men nægte dem at indtage væske.

Dette er den store mangel i den menneskelige videnskab: Forståelse af den menneskelige krop.

Det er et punkt, hvor du, med din dybe forståelse for mange af de smukke motiver, kunne give dine omgivelser den største hjælp. Dette er dit egentlig job, at repetere de ord for mennesker der er i deres indre. Men du skal omsætte det til hverdags sprog og give dem en dybere forståelse og troen på det virkelige liv.

Smerter er givet som en gave til menneskeheden. Når de behøver en påmindelse om dybere ting, modtager de denne hjælp i form af smerter, når du hjælper mennesker og undlader at hjælpe med deres dybeste problemer, er det kun den halve hjælp, du giver.

Dette bør være tanker, der skal vokse og blive en del af din forståelse for din fremtid.

I dit indre, når du benytter freden omkring dig, kan du genskabe og genkalde erindringer. Du skal lære at finde freden og stilheden i dit indre, dette vil give dig adgang til den universelle kilde, og du vil finde, at du vil opbygge en dybere forståelse og finde fred til de gerninger, der med din frie vilje, kan vælges som en del af de gerninger, der bliver din fremtid.

Du skal lære igennem meditation, at finde freden, og med din stærke vilje skal du kende sandheden i dit eget indre. Denne sandhed er din sandhed, og er der, hvor du vil finde vejledning, og en guide der overstiger, hvad du fatter i din dagsbevidsthed.

DEN FRED, HVOR FINDER JEG DEN NEMMEST?

Der er omkring dig et skær af Lys og inderligt håb om, at finde den fred du søger.

Du skal forstå, at mange menneskers karma er indviklet og uforklarlig. Du vil finde, at med din frie vilje vil du tage ansvaret for dit eget liv, og dette ansvar vil indebære at du ikke skal leve andres karma, men påtage dig at lytte til din indre stemme, der betyder mere end dem der omgiver dig, mere end din krop og mere end dine tanker.

Denne indre stemme er dig i den mest åndelige form, mange mennesker søger dette punkt, mange går forgæves i menneskelig utålmodighed og manglende koncentration. Det er kun de få beskåret at have vilje og styrke til at hensætte sig og finde den fred.

Det er ikke kun de få beskåret, at når du med din intelligente vilje tager de første skridt, vil du finde vejen til den styrke, der er en stor del af din personlighed. Når du kobler denne personlighed til intelligent vilje, vil du ad disse veje finde mange klare vejledninger på at opnå en evne til at modtage de informationer, der kendes som den universelle kilde.

Det er for alle inkarnerede Sjæle, at blive en del af dette.

Du skal lære disse teknikker, modtage den hjælp der behøves, og du vil finde, at i selvstændigheden vil du ikke føle dig ensom, men som en værdifuld del af den samlede menneskehed.

Med den uselviske kærlighed vil du ikke behøve at være afhængig af andre, du vil kunne tage ansvaret for dine tanker og dine gerninger. Det er at skabe karma for næste liv, at tage ansvaret for det liv du har valgt at leve.

MIN MAND, HAR JEG KENDT HAM FØR?

Det er en del af de liv, der ligger langt tilbage. Med en indsats vil det forhold blive en smuk og en åndelig fornyelse, når du forstår at den største kærlighed er, at tale sandheden som du kender fra dit indre.

At give mere end du modtager vil også blive en del af jeres fremtid, dette vil give en smuk forståelse, for dem der ikke har din styrke men på mange måder er dybt åndelige. Dette giver sig ikke altid udslag i en klar tilkendegivelse i ord, men mange gerninger og tankeformer vil skabe de samme smukke energier.

Du vil møde mange omkring dig, og det er klart, at dette menneske er en af dem, der har været en del af din tid, hvor du har kendt utallige mennesker i barmhjertighedens og i åndelighedens arbejde.

Omkring dig er gamle Sjæle, du har mødt mange, i mange forskellige situationer.

Dette menneske er også en af dem, med Lyset som en klar og fremherskende kvalitet.

VIL JEG OPNÅ DE TING JEG SKAL I DETTE LIV, ELLER ER DER TING JEG IKKE NÅR?

Dette er ikke et intelligent spørgsmål. Der findes i din udvikling mange situationer, hvori du kommer til en skillevej, hvor din frie vilje alene vil afgøre om du opnår, at udføre hvad du bestemte for denne inkarnation. Der er ingen, der kan fratage dig denne ret.

I karmalovens virkning er der mange ting, der kan vides og forstås, men mennesket vil i sin åndelige frihed påtage sig en ny karma, når den frie vilje benyttes, hvor du kan give eller tage af kærlighed eller af ondskab. Friheden er givet til dig for at du som et åndeligt væsen skal kunne udvikle dig i takt med dine rigtige evner, ikke hvad du ønsker men hvad du er.

HAR DU NOGET AT SIGE TIL SLUT?

Du er en smuk og viljefast person, der kan se et Lys og aner et mål. Når du vælger at forfølge dette mål, vil du uden tøven begive dig på vej, dette er, hvad du udstråler, en stærk vilje med handlekraft.

Du mangler i din udvikling at fremelske og finde de dybe kvaliteter, der en del af din smukke Sjæl.

At finde en retning og tage et ansvar for dine beslutninger, dette er, hvad vi med kærlighed ønsker dig, styrke og dyb forståelse for de evner.

Denne forståelse er begravet i hverdagens mange problemer. Du skal finde og tage ansvaret for dit eget liv, og skabe en livsform der giver dig den fornødne fred og mulighed for at opsøge og fremdrage disse evner fra dit indre.

Viljen er din svage side men også din stærke side. Det er symbolsk for denne inkarnation, viljen til at gennemføre mange beslutninger, hvor du også kan forglemme virkningerne, dette påfører du dem, der er omkring dig.

Du skal huske kære Menneskebarn, at motivet bag handlingerne er den eneste linje. Der er en rød tråd i alle menneskers liv.

Vi ønsker dig med inderlig kærlighed, at du må finde styrke og finde dit indre igennem disse klare veje.

At freden og stilheden kan findes i dit indre, kan vi se. Med det stærke Lys omkring dig, vil du blive en af dem, der kendes som Lysbærer og en del af den voksende hær i den nye tidsalder.

ER STILHEDEN FØLELSERNE?

Stilheden er følelser og en klar adgang til den universelle kilde. Dette er et redskab, der ikke bruges af dem, der lever i den dybeste materialisme, dem der ikke lever for uselvisk kærlighed.

Når du ønsker at give mere end du modtager, vil disse evner blive fremherskende i din personlighed, som vil blive en tjener for den indre stemme.


 

Back To Top