Skip to content

Hvad skal jeg lære i dette liv?

I tankerne begynder man at opbygge sin nye bolig. Omkring dig vil du vække forundring når du opfører en bolig der ikke passer i de gamle omgivelser.

Dette er reaktionen fra en omverden, der ikke endnu har taget de første skridt og som ikke forstår de hjul der ikke kan stoppes, når udviklingen kræver din indsats på det universelle udviklingstrin.

Du flytter ind i denne bolig alene, du kan ikke dele det med dem der før var en del af en tom hverdag, dem der ikke endnu er påvirket af det samme Lys der udstråler fra dig.

Du vil ikke føle ensomheden, du vil føle samhørigheden med dem der har vandret af de veje du skal betræde, dem der rækker deres hænder frem og hjælper dig på den stenede og vanskelige vej, du med din indsigt og forståelse for en anden verden har valgt at følge.

Du er en Sjæl der har overset mange muligheder. Dette er menneskets naturlige udvikling at forsømme og undlade hvad dit indre har vidst fra starten af denne inkarnation. Det er uden betydning. Betydningen ligger i det skridt du har valgt at tage.

Vi ser at din styrke skal afprøves, når du i ensomhed kæmper dig frem imod de elementer, der ikke altid er venlige og hvor du møder modstand.

Vi ønsker også at sige til mennesker på denne udviklingsvej, at som i den fysiske verden findes der ikke håndgribelige beviser på din indsats, ikke fysiske elementer, men der findes en belønning der langt overstiger det materielle fra den kendte verden.

De glæder den ophøjede ro du vil møde fra dit eget indre, det vil blive dig selv i den normale hverdag.

Dette er belønningen når du igennem smerter og afsavn ser disse glimt i dine omgivelser hvis skønhed du end ikke kan ane på dit nuværende udviklingstrin. Dit indre søger mod dette mål, tro mig kære Menneskebarn intet kan stoppe din fremgang.

Du må tage den tid der svarer til din frie vilje og din intelligente udnyttelse af de muligheder der altid foreligger.

Vi ser dig som en af de mange, der vælger at søge mod Lyset og af varierende veje vil du uden tvivl finde dette mål. I dette og fremtidige liv er din retning lagt af dit indre. Og det Lys der er tændt vil ikke slukkes.

Du vil søge igennem konflikter, sorg og udlevelser af gamle tankeformer og nå et punkt der kun anes, men af dit indre forstås til fulde.

Vi ønsker dig kærlighed og hjælp på denne betydningsfulde forandring i din udvikling.

HVOR LEVEDE JEG I MIT FORRIGE LIV?

Du levede i et uhyre fattigt område, hvor du har lært at forstå sande værdier. Dette land er i dette århundrede kendt som Rumænien. Det er et land hvor dine første erfaringer med ondskab blev gjort til fulde.

Du tager afstand fra mørke magter fra dette liv, dette har givet dig erfaringer som gør at du forstår skønheden i at give.

HJÆLPER DET MIG AT RENSE UD VED AT TAGE NATURMEDICIN?

Du spørger om det hjælper på den forurenede del af din fysiske krop. Det vil altid være tilfældet igennem din tro og valg af naturens redskaber. De produkter der er skabt i Devaernes verden, er direkte til gavn og en del af de nødvendige redskaber for den udviklende Menneskehed.

Disse naturprodukter, er ikke bedre end motivet bag ved dem der har fremstillet og brugt dem på mennesker for det rette formål.

Du skal forstå at alle ting bliver påvirket af det bagved liggende motiv i den fysiske verden. I dine tanker tror du selv, at disse redskaber er din krop til nytte.

Det er den væsentlige årsag til at du modtager den rette indflydelse på dit fysiske nervesystem.
Dette nervesystem er påvirket af den rette kemiske balance som kommer fra de produkter der kun kan fremkomme i ubrugt form fra naturen.

Det er ikke menneskeskabt, men skabt igennem de processer der forædler mineraler til brugbare substanser for den menneskelige fysiske krop.

Du kan igennem de rette motiver modtage og blive hjulpet til et bedre helbred igennem alle naturprodukter, hvis formål er at hjælpe og ikke dem der er skabt af kunstige midler.

Dette er for menneskeheden at forstå, at det bagved liggende motiv for alle handlinger og alle hjælpemidler er den afgørende faktor i det brugbare af disse midler.

ER DER NOGET FYSISK GALT MED MINE ØJNE?

Du lever i omstændigheder der også giver dig smerte og en ind trængt irritation i dit indre, som skaber netop disse påvirkninger på dine øjne. Det påvirker dig i en grad, der vil gøre det vanskeligt for dig at turde se sandheden som den er og ikke opbygge illusioner og ønsketænkning og et blændværk for at skabe en bedre verden. I din omkreds er der påvirkninger der gør, at du er holdt tilbage fra din sande udvikling.

I dette spørgsmål vil det kræves af dig at du forandrer omstændigheder der langsomt nedbryder netop den del af dine fysiske redskaber.

Du skal finde modet i troen på det formål i dit liv som er betydningsfuldt nok til at beskytte og bevare dine fysiske redskaber.

Du skal frigøre dig fra de tankebilleder, at du skal være øjne for dem der ikke selv ønsker at se. Du skal tage ansvaret for dit eget liv og modsætte dig de påvirkninger der prøver at nedbryde og begrænse din frihed i tankernes verden.

Du er et menneske der skal åbne øjnene for de ting dit indre forstår, dine fysiske udfoldelser skal målrettes og du vil finde at et klarere syn på et mere globalt plan, vil påvirke dit udsyn og skabe den fysiske mulighed, for en forbedring på dette punkt.

Igennem de påvirkninger der kommer fra menneskets indre, vil visse organer ikke blive forsynet med de nødvendige energier. De blokeringer der ligger til stede, vil altid skabe fysiske defekter til at påvirke mennesket og skabe nye tankeformer. Det er op til dig at påbegynde og udføre hvad dit indre allerede forstår.

HVAD BETYDER DET AT JEG SER HIMLEN SOM ET LANDKORT?

Dette er din latente evne til at indbefatte i dine tanker et univers der omfatter alle levende væsener og du forstår i dit indre, at intet er dig uvedkommende og at alle punkter i dette Solsystem bliver påvirket af de tankeformer du opbygger.

Det forstås at dine tanker er i en proces af en forvandling og du ville kunne fatte at dine gerninger er ikke kun for de nærmeste, men indbefatter den samlede Menneskehed.

Dette er symbolsk at kunne overse mere end et snævert område i sin egen begrænset verden. Det er et sandt problem for Menneskeheden at blive isoleret og ikke samarbejde med den Globale forståelse for i din lille part i et stort legeme.

ER JEG TÆT KNYTTET TIL EN AF MINE SØSTERS PIGER?

Vi kan besvare dette spørgsmål, med netop den rette hjælp for dig, som er at påvirke dig til at bruge dit indre og spørge igennem denne forståelse, som kan hentes og gives til dig, når du finder freden og stilheden i dit indre.

Du skal blive i stand til at frembringe en klarere forståelse, for mange af de trivielle ting i din hverdag, der kan bringe dig nærmere til dit indre. Det er et vigtigt punkt i din udvikling, at skabe kontakt med dit indre og tappe fra den Universelle kilde.

Dette vil give dig svar på mange af disse spørgsmål, der kun er en lille del af den forståelse du behøver, for at skelne i situationer hvor du træffer nødvendige og intelligente valg.

Vi kan sige til dig at du har en samhørighed med mange omkring dig, som gør at dem der er en del af et tidligere liv også vil give en genklang i dette.

Du skal følge din intuitive fornemmelse, som i dit tilfælde er lige under overfladen. Du skal huske, at uden en bevidst indsats, vil du ikke skabe disse kontakter.

Du skal også vide, at du kan ikke fjerne dig fra de gamle tankebilleder, før du udvikler bedre og klarere redskaber, til at frembringe en direkte kontakt med dit indre.

Det er ikke specielle mennesker med specielle evner, der kan komme til dette punkt i deres udvikling, men alle der i sandheden og i fredens interesse ønsker at blive redskab for Lyset. Alle kan udvikle og bruge disse redskaber og blive i stand til at lytte og blive påvirket i dagligdagen af deres indre, der er en del af den Universelle sandhed, der findes overalt.

Du skal forstå, i dit tilfælde er det en manglende indsats på et aktivt plan der holder dig tilbage. Det er med kærlighed vi siger, at du har stået og ikke ønsket at tage det afgørende skridt, men er tilbageholden.

Du skal ikke kun søge det mystiske og det spændende. Det er dit liv der vil blive påvirket af at du er et redskab, for dem der venter en hånd strakt ned og givet med uselvisk kærlighed.

Det er ikke uden betydning du stiller dette spørgsmål. Det er den røde tråd i dit liv at handle aktivt og bevidst og betale de omkostninger, der er forbundet ved at træde frem og blive en klar røst.
Dette er aktivt arbejde på et højt åndeligt plan.

KAN MIN GERNING I DENNE INKARNATION HJÆLPE MIG PÅ VEJ?

Det er et relevant spørgsmål, det er et tegn på din modenhed for netop de opgaver som venter dig. Omkring dig er der mange mennesker der er på tærsklen til en dybere forståelse, men er bundet af den materialistiske fysiske verdens tankeformer.

Det er i disse opgaver at du vil finde en tilfredshed. Du skal studere og indvirke på disse menneskers tvivl, og have en positiv og en dyb forståelse for menneskers kamp, også dem der modarbejder dig. Din opgave er at skabe forståelse for den uendelig skønhed, der er i åndelig udvikling.

Du spørger og siger i din tankeverden at du ikke forstår. Det er sandt at du gennemgå konflikter og smerter, men du vil også i konflikter og smerter finde en skønhed, når du udvikler og giver uselvisk mere end du modtager.

Det er mange menneskers dilemma ikke at kunne tage det første skridt. Alle de positive tanker og skridt du foretager, vil påvirke den samlede Menneskehed. Dette er ikke forstået af mange, men er en betydningsfuld ting at omtale i dit åndelige arbejde: At tanken er den største påvirkning der findes på det fysiske plan.

Du skal også forstå at dit arbejde ligger i dine tankeformer: At omskabe og forvandle og give en del af den indre fred du udstråler. Dette vil blive et arbejde der vil føre til mange praktiske gøremål, igennem uselvisk hjælpearbejde vil du finde at mennesker bliver påvirket.

Du må ikke tillægge den rent fysiske gerning du udfører, som den vigtigste del, men den måde du kan flytte åndelige tanker frem til virkeliggørelse. Det vil blive resultatet der tæller, når mennesker begynder at omdanne deres tankerformer.

Dette er i sandhed dit arbejde at hjælpe og udbrede igennem dit ærlige og dit smukke indre disse tanker omkring dig.

Du kan forvente en hård modstand og en foragt fra dem, der ikke er klar til at modtage Lyset på et højere Plan.

Og det er kun din stærke tro og din vilje der kan forhindre en tilbagegang i din egen udvikling.

Vi tror at det Lys du udsender, er forankret i et fundament af en indre tro på en smukkere og en uselvisk verden.

HVORDAN KAN DET VÆRE AT JEG SVINGER SÅ MEGET IMELLEM VARME OG KULDE?

Du skal fra tidligere tids påvirkninger i dette og andre liv skabe en bedre balance i dit æteriske legeme.

Du skal opsøge dem der forstår at tyde disse uregelmæssigheder imellem din fysiske og esoteriske samhørighed. Det er en uregelmæssighed der skaber et fysisk ubehag, dette skal rettes. Et fysisk redskab er et vigtigt redskab for åndelig udvikling på alle Planer.

JEG SER MANGE FLOTTE FARVER; BÅDE MED ÅBNE OG LUKKEDE ØJNE, HVAD BETYDER DET?

Det er modtagelighed for de påvirkninger og de energier der er indbygget i farver. Det er en væsentlig og betydningsfuld evne, at kunne skelne farver som er en latent begyndelse på en forståelse for chakrarenes og de energier der påvirker disse.

Det er en del af de områder du kan studere og udvikle og som gør dig til den betydningsfulde medarbejder, der kan give mennesker forståelse og finde frem til uregelmæssigheder i menneskets psyke, igennem netop disse forståelser.

En stor del af menneskehedens problemer er skabt igennem blokeringer, netop igennem disse punkter der er kendt son chakra. Du skal udvikle og skabe en stor forståelse for denne energistrøms frie bevægelse.

KAN DU SE MIN HJÆLPENDE ÅND VED MIN SIDE?

En anden stor misforståelse blandt mennesker er, at et enkelt væsen står til din rådighed. Omkring dig er der mange væsener fra tidligere liv og mennesker der udfører uselvisk arbejde i denne dimension der er ved din side.

Der er skytsånder der arbejder for din velfærd på mange områder, dette væsen er også en af dem, men i den store forståelse for dette arbejde blandt fysisk inkarneret mennesker er der mange misforståelser.

Det er ikke betydningsfuldt om du modtager hjælp, fra det ene eller andet af disse utallige hjælpearbejdere på dette Plan. Det er motivet bagved denne hjælp og din modtagelighed der skaber de nye udviklings resultater. Det er på dette Plan at du vil modtage hjælp der vil blive modtaget igennem dit system, der er udviklet til at modtage en hjælp der svarer til din udvikling.

Du er blandt dem der vil modtage en konstant påvirkning, du vil også finde at kravene der stilles til dig vil blive et pres, der vil komme som en indre utilfredshed med det liv du ikke længere kan acceptere.

Du vil finde at dette pres vil kræve en indsats for at give en frihed. I din fysiske tilstand vil du finde at et arbejde er påkrævet. I den fysiske verden står indsatsen om uselvisk kærlighed i forhold til det fysiske velbefindende.

SPISER OG DRIKKER JEG DET DER ER GODT FOR MIG, ELLER MANGLER JEG NOGET?

Omkring dig ses mange urenheder i din aura, dette er tegn på overdrevne nydelse af visse midler. Det er også tegn på manglende koncentration i længere perioder om at spise hvad dit indre netop ved hvad der er bedst for netop dit energibehov.

Du skal tillægge dette punkt en større betydning, dette vil give dig mere frihed omkring din fysiske krop. Et energiforbrug omkring det fysiske velbefindende vil give et underskud på de områder der er en del af dit åndelige arbejde. Du skal tillægge disse forhold en stor betydning.

SPØRGSMÅL OM EN KENDT PERSON DER GUIDER FOLK VIA CLAIRVOYANCE.

Dette er sagt til dig tidligere, omkring forståelsen af de mørke og Hvide kræfter.

Der er sagt omkring dette menneske, at det er mørke magter der iklæder sig Hvide klæder og det er også stærke kræfter der ligger bagved.

Denne forståelse er vigtig for det åndelig søgende menneske, at have den rette skelneevne og udskille dem, der forbliver i de mørke magters tjeneste og skaber en forståelse blandt dem der ikke magter en klar og intelligent skelneevne mellem disse magter.

Det er ikke bare symbolsk når du får denne forståelse, men et vigtigt redskab i hjælpen til dem der ikke magter at skelne de sande bagvedliggende motiver i menneskets handlinger.

Når begær og personlig udnyttelse af mennesker på dette plan finder sted, er de karmiske påvirkninger en del af fremtidige smerter og vil kaste mørke skygger over mange af de fremtidige liv for dem der bistår i dette arbejde.

I begærets tjeneste findes der en stærk påvirkning, som påvirker menneskets forfængelighed igennem åndelig hovmod og på planer der giver personlige fordele i det der er menneskes store blændværk; at have magt, at beherske og føle denne magt igennem udnyttelse af svage Sjæle der ikke kender forskel på mørke og Lyse energier.

Det er Sjæle højt udviklet der på udviklingsvejen træder ud fra de valgte stier og vælger begærets og magtens sikre veje. Disse veje skal forstås, er af samme høje påvirkninger som Lysets på dette lave plan.

Når mennesket opnår en forståelse for disse påvirkningers betydning, som ikke er uden grund en fare, der ligger på alle åndelige søgende menneskers vej.

Din skelneevne er det redskab der vil give dig fremskridt og holde dig tilbage i mange liv.

Dette menneske er en højt udviklet medarbejder i mørkets tjeneste.

ER DET OKAY AT JEG INFORMERER MENNESKER OM DET, DA DENNE PERSON PRÆGER MANGE MENNESKER?

Dette svar kender du i dit indre, dette svar er blevet dig givet.


 

Back To Top