Skip to content

Hvad har I at sige til mig?

Vi ser med kærlighed og medfølelse, på de kampe du ikke magter at tage op. Du er på vej mod Lyset, som igennem dine beslutninger i det fysiske, vil forandre de tilstande, der forhindre dig i at gøre den opgave, til dit indres tilfredshed.

Du er et menneske, med en forvirring omkring din egen rolle, i den fysiske verden. Du er en smuk og veludviklet Sjæl, der har forsømt at bruge din udvikling fra tidligere liv.

Du erkender og forstår betydningen, at selvstændigt at tage ansvaret for dit eget liv. Vi ser dig, kæmpe mod mørke magter. Vi ser dig betræde veje, du ikke ønsker at gå.

Din frie vilje skal benyttes og du vil komme over de punkter, i din egen personlighed, hvor troen på dit eget værd, ikke er til stede.

Du må forstå, at du er et åndeligt væsen, i din egen ret, vi bruger dette ord til at hjælpe dig. Du er ikke et menneske, der har nok tro på din egen Guddommelighed. Det er din røde tråd i dette liv (og kommet herned for at lære) at tage ansvaret og følgerne af dette ansvar.

Det er kærligt, at du udstråler og er det menneske, der er på et højere stadie, end du lader dine omgivelser tro. Det er ikke uden betydning, at du vil møde modstand fra dem omkring dig, det er den hjælp du modtager og du skal føle at det er til dit eget bedste.

Du skal benytte dig af din frie vilje og påbegynde, hvad der endnu kan opnås, i denne inkarnation.

DEN LARM OG SUSEN I MIT ØRE OG MIT HOVED, HVAD GØR JEG FOR AT FÅ DET TIL AT FORSVINDE OG BLIVE GODT IGEN?

Du har forsømt din egen udvikling. Mennesker møder de udfordringer der er nødvendige, for at opnå en udvidet bevidsthed i hver enkel inkarnation.

Den hjælp du modtager, er en fysisk indgriben i din hverdag, det er en fysisk tilkendegivelse af den mangel på styrke og vilje som du udviser. Du lever i en illusion og misforståelse om kærlighed til dine omgivelser. Denne illusion indebærer, at du skal tilintetgøre dig selv, som en individuel inkarneret Sjæl.

Det er imod udviklingens love, ikke at leve din specielle sandhed, dette punkt med en fysisk forstyrrelse, er dit indres måde at råbe om hjælp. Du skal forstå, at freden i dig selv kan komme tilbage, når du beslutter at benytte din intelligente vilje og ikke tro at den pris du skal betale, ikke er det værd.

Negative kræfter vil ikke give dig den frihed, da du er en kilde for andres tro på en materialistisk verden. Hvis du bevarer deres billede, vil du finde at du tilintetgøre dig selv. Du skal søge i dit indre, for de svar der vil give dig en konkret handlingsplan for den nærmeste fremtid.

Den tid du har tilbage i denne inkarnation, er et begrænset mål i den fysiske forstand, men uendelig i en Guddommelig betydning. Der bliver ikke de samme muligheder for at opnå for lang tid, de ting du kan opnå i denne inkarnation.

Det kræver vilje og forståelse for dig selv som en individuel Sjæl, at opnå hvad der ligger af opgaver foran dig. Disse opgaver er ikke fjernt fra din tankeverden.

Når du lærer at finde freden, mediterer og ikke symbolsk forblive i en verden med ufred og støj, men finde freden og styrken i dit eget indre, så vil du finde at din fysiske tilstand vil blive forbedret og du vil kunne nyde den samme stilhed, den stilhed der er i dit indre.

Dit indre er kernen, du er ikke den fysiske krop, du er ikke dine tanker, du er en højere bevidsthed, der udvikler sig i denne krop.

DEN HOVEDPINE OG SVIMMELHED, JEG NÆSTEN ALTID HAR, HVAD KOMMER DET AF, ER DET FORKERTE TANKER ELLER FORKERT LEVEVIS?

Dette er kampen, der opstår spændinger, når dine centre er underforsynet med energi.

HVILKEN EVNER HAR JEG TIL AT HJÆLPE OG GØRE NOGET FOR ANDRE OG HVIS JEG HAR, HVAD ALTERNATIV KAN JEG SÅ GØRE DET MED?

Dette spørgsmål er relevant for menneskeheden, at forstå at alle har en del af Lyset og vi alle er underlagt den universelle kærlighed. Det er klart også for dem der ikke forstår betydningen af deres egen Guddommelighed.

Kære Menneskebarn, disse spørgsmål besvares når du finder freden og kan kommunikere med dit indre. Denne kommunikation er ikke forbeholdt de få, men er en del af alle Sjæles vigtige redskab i udviklingen.

Du skal finde freden i den fysiske verden og søge indad og du vil blive i stand til at tappe fra den universelle kilde, den kilde er utømmelig og alle spørgsmål og alle sandheder er tilgængelig i forhold til din egen udvikling.

Omkring dig er der et Lys der viser, at din kærligheds forståelse er på et højt stadie. Du skal også forstå, at kærlighed er at leve efter sit sande jeg. Den kærlighed du udviser, når du nægter at leve andres sandhed, er en direkte hjælp til de Sjæle, der måske ikke er på samme udviklingstrin som dig selv.

Princippet i al udvikling, er pligten til at udvikle sig selv, igennem kærlighed og hjælp til dem der forsøger at komme et trin højere. Det er hovedprincippet i kærlighed, at hjælpe dem der er et trin lavere, dem der har et større behov end dig selv.

Det er kærlighedsprincippet, den universelle kraftkilde, der er grunden til den lange kamp, fra udgangspunktet og tilbage til den Guddommelige kilde.

HAR MIN DATTER ARVET DEN SYGDOM SOM HENDES FAR HAR?

Vi ønsker at skåne dig. Dit følelseslegeme er overaktivt, på dette stadie af din udvikling. Vi kan sige, så du undgår angsten for den du elsker og dem der er dine nærmeste.

At omkring dig, vil du ikke behøve at frygte for denne datter, for hun er bestemt til at blive en del, af den nye tids udvikling. Du må forstå, at i dine tanker kan angst påvirke og give resultater i den fysiske verden.

Du skal sende de energier og de tanker der vil opbygge og give det menneske de bedste energier. Du skal forstå, at du kan påvirke begivenheder i din tankeverden og at tankekraften er en positiv og opbyggende kraft.

Denne kraft kan også bruges som en negativ påvirkning. Din datters karma, er ikke tilgængelig for dig. Dette er et af dine største problemer, i denne inkarnation, at bekymre og tilsidesætte og misligholde din egen udvikling, det er en negativ ting, som vil forhindre dig i at opnå hvad du besluttede ved starten af denne inkarnation.

Det er ikke ukærligt at finde freden og blive et Lys. I dig selv er du en smuk Sjæl, du skal finde styrken igennem en indre fred og sende dem omkring dig den samme styrke, igennem dine tanker og dine fysiske handlinger. Du skal yde en indsats for menneskeheden, igennem din egen udstråling. Du er stærkt på vej til at kunne gøre det, uden kamp vil du ikke opnå resultater.

DEN ANGST FOR MIN DATTER, GØR MIG SÅ BANGE, HVORFOR BLIVER JEG DET?

Kære Menneskebarn. Dette er vigtigt for din forståelse. Du må forstå, at alle har ansvaret for deres egen udvikling og alle må tage ansvaret for deres eget liv.

Du må ikke forsømme din egen udvikling ved angst og tankevirksomhed, der ikke kan gavne og hjælpe til en udvikling der gavner menneskeheden.

Et barn er ikke en ejendom, men et selvstændigt væsen, der udvikler sig og går igennem en ganske bestemt fase, i hver enkel livstid. Ved at du tager ansvaret for dit liv og lader andre gøre det samme, så vil du hjælpe i denne udvikling.

Du kan ikke gavne og styrke dette menneske med din angst. Du må forstå, at ved brug af din tankevirksomhed, om at der er problemer, kan du netop skabe de problemer, du tænker i dine tanker.

Alle menneskers liv er lige værdifuldt. Det er ikke tiden og længden af et menneskes liv der er vigtig, dette er en stor illusion, den er skabt af dem, der ikke fornemmer og forstår, at alle har levet før og vil leve igen.

En inkarnations betydning, er ikke afhængig af længden, men af kvaliteten af det udviklingsarbejde der gøres. Et barn der dør, kan nå længere i den del af inkarnationen, end mange gør i mange liv.

Du skal ikke frygte, at et menneske omkring dig, ikke lever i den fysiske verden, men lever i den dimension, hvor den udvikling er en lærerig tid og også er en del af det sande liv. Det fysiske liv må betragtes som en skole, hvor mange lærerige oplevelser og erfaringer vil blive høstet.

Når du trækker dig tilbage til de indre planer, vil den læredom blive omdannet til visdom (man har oplevet nogle følelser på sin egen krop som skaber empati, medfølelse) og du vil gøre dig klar til den næste inkarnation.

Frygten for at leve på de indre planer, er de mørke magters stærkeste våben, det benyttes til at stoppe den frie vilje og de smukke oplevelser, på grund af frygt og angst skaber de en barriere, som ikke giver dig chancen for at leve i nuet.

Du hører omkring dig, at der bliver brugt et ord som evighed. Evighed er en vigtig ting for mennesker at forstå, det er at leve i nuet. Du må forstå en vigtig ting om det der kaldes angst og frygt.

Tid eksisterer kun som en illusion, der er ingen start og ingen ende, der findes kun evigheden. At leve i nuet er at leve. Lad dig ikke binde af tanker om fortid og fremtid.

VIL DET LYKKES FOR MIG MED HJEMMEARBEJDE?

Dette kan siges positivt, at smukke tankebilleder og en stærk tro og tankebilleder der opbygges med gode motiver, kan udføres i det fysiske. Det er kun troen på din egen formåen der kan skabe disse tanker om til virkeligheden.

BEHANDLER JEG MIN MOR RIGTIGT, JEG FØLER ALTID AT JEG GØR FEJL?

Det er med kærlighed, et naivt spørgsmål. Du er et menneske i den fysiske form og du begår fejl og forkerte handlinger og det er en naturlig udvikling i alle mennesker, der er i den fysiske form.

Du begår også mange kærlige og smukke ting, dette er Lys og mørke. Du skal finde troen på dit eget værd som er din røde tråd. At give dig selv kærlighed, vil blive at give menneskeheden kærlighed. De smukke tanker og kærlige ord vil blive en del af den kilde, alle de Sjæle omkring dig kan tappe og benytte.

MIN SØSTER OG MIT FORHOLD ER ANSPÆNDT, HAR DET NOGET MED VORES BARNDOM AT GØRE?

Alle Sjæle søger det samme mål, du må blot forstå, at udviklingen er forskellig fra Sjæl til Sjæl, I søger de samme mål, men rejser ikke af de samme stier. Du skal lære upersonlighed i forhold til dem omkring dig.

GØR JEG DET RIGTIGE OVER FOR MIN SØN?

Du skal give ham frihed til at handle og skabe hans egen karma, dette er vigtigt, du skal vogte dig for det kvindelige aspekt. Moderens rolle skal ikke benyttes, når Sjæle i den alder begynder at udvikle deres egen karma. Kærlighed er mange ting, det er ord du skal tænke nærmere over.

I MIT ÆGTESKAB, HVORDAN FÅR VI DET BEDST?

Dette er dit største problem i denne inkarnation. Hvor du nægter at leve og tage ansvaret for dit eget liv og egne handlinger, så vil du finde, at du vil være en kastebold, mellem kræfter du ikke selv forstår, lev din egen sandhed.

Du skal med kærlighed og gode motiver, modsætte dig alle der prøver at fratage dig det ansvar du har for dit eget liv, du skal også udvise mod, dette siger vi med stor kærlighed. Dit manglende mod skaber et misforhold, imellem det du ønskede i denne inkarnation og det du udfører.

Du skal yde og skabe en forståelse, for dit eget værd som menneske, dette har været forsømt, du skylder at give den kærlighed til dem omkring dig, så de igennem din styrke og forståelse for dit eget værd, også kan høste disse erfaringer.

Det behøves når magt misbrug er din mands problem, så skal du være redskabet til at give ham en forståelse for dette misforhold.

HVORFOR DEN KOLOSALE TRÆTHED, NÅR JEG ER SAMMEN MED ANDRE MENNESKER?

Du skal finde et indhold i dit eget liv, du lever andres sandhed. Du skal lære at forstå som inkarneret Sjæl, er du alene og må gå vejen ad snørklede og mørke stier i Lys og på smukke enge, men vejen tilbage ad udviklingens krogede stier, vil blive tilbragt for alle inkarneret Sjæle, i en ensom kamp for forståelse, forståelse for dit eget specielle formål med hver enkel inkarnation.

Du må ikke forvente at kampen kan vindes uden at du begiver dig ud på slagmarken og kæmper dine slag. Du skal også forvente at mange mennesker har brug for den modstand du kan yde. Det er stilheden du søger. Når du er alene søger du at få dine tanker i bero, dette er et signal fra dit indre om, at beholde denne kontakt. Igennem inkarnationens sidste tid vil du få brug for stilhed.

KAN JEG IGENNEM JER KOMME I KONTAKT MED MIN FAR?

Dette er ikke ønskeligt. Dit følelseslegeme på dette tidspunkt er ikke i stand til at klare, de stærke energier. Du skal finde styrke og fred, det er den opgave du skal løse for at blive et væsen der kan blive en kærlig og værdifuld medarbejder i menneskehedens udvikling.

ER DER KONTAKT TIL MIN MORMOR?

Sjæle der arbejder på dette plan, er alle i en stærk udvikling, disse Sjæle er ikke adskilt som i den fysiske verden. Det er Sjæle, der er som en stor tanke, individuel men på samme plan. Når de Sjæle gennemgår udvikling i de forskellige verdner, er de optaget af denne udvikling og er ikke altid til stede.

Vi forstår dit kærlige spørgsmål og kan give dig tilbage, at Sjæle der var tæt knyttet til dit fysiske liv, giver dig kærlighed og ønsker om at du skal vedblive at opbygge den forståelse, som er blevet en del af dit liv, som er at forstå, at du har levet før og vil leve igen og at din fysiske tilstand er den hårde skole og at døden ikke skal frygtes, men forstås som en genfødsel.

JEG FØLER AT DEN ÅNDELIGE VERDEN GØR MIG GLAD, MEN OGSÅ ANGST, ER DET DET RIGTIGE JEG GØR?

Du har startet en udvikling, denne udvikling er ikke bestemt af begær, men er en naturlig del, hvor du er nået til et punkt hvor du fornemmer Lyset og det kan du ikke vende ryggen, det vil blive den stærkeste kraft i dit indre og det skal begynde at lede dig væk fra angst og mørke.

Du har taget det første skridt, hvor du bevidst forstår, at du har begivet dig tilbage mod det punkt du udsprang fra. Den åndelighed du udvikler, vil gøre større fremskridt på en kort tid, i din nuværende inkarnation end du kan fatte.

Du skal forsætte at følge din frie vilje og træffe dine valg ud fra din indre forståelse. Du vil finde at den udvikling du ønsker, er at studere og fatte med intelligent forståelse et sammenhæng, der for mange er mystisk og uforståelig, men for dig er en logisk og en klar tilkendegivelse, på grunden til denne inkarnation. Du skal opsøge og benytte dig af den viden, der findes hvor alle spørgsmål kan besvares. Dette er resten af denne inkarnation og fysisk forstand din fremtid.

HVOR SKAL JEG OPSØGE LYSETS KRÆFTER, I FORENINGER?

Omkring dig er der mange mennesker, der med deres udstråling vil tiltrække dig og give dig en klar forståelse. Din skelevne mellem Lys og mørke, vil lede dig på den rette vej.

Du vil finde at mørke kræfter kæmper med Lyset om de Sjæle, der er på vej til at træde ind i Lysets tjeneste. Der er mange stærke kræfter i dette land, der kan give dig råd og vejledning om dette spørgsmål.

Du vil også finde kærlige mennesker, der med rene motiver som vil give dig en hjælp og en hånd over de værste forhindringer. Vi ønsker dig kærlighed og dyb forståelse for at de første vaklende skridt vil blive de vigtigste i denne inkarnation.

VIL MIT ÆGTESKAB BESTÅ OG HVAD GØR JEG FOR AT DET KAN BESTÅ?

Dette ægteskabs værdi må ikke være bestemmende for din sande udvikling, lad det ikke være en forhindring, for at din sandhed skal leves.

Værdien i et forhold er ikke at leve andres sandhed, men udvise mod og stå for din egen udvikling. Hvis prisen for denne sandhed er for høj, må din frie vilje afgøre om du ønsker den frihed der ligger i at tage ansvaret for dit eget liv, eller betale prisen for en langsommere udvikling.

Du vil nå målet i dette, eller mange senere inkarnationer. Hver inkarnation har et mål. Det endelige vil opnås af hver inkarneret Sjæl. Det er valget mellem den korte og stejle vej og den lange og lette. Dette frie valg er din sandhed, som skal træffes.

FÅR JEG MIN HØRELSE TILBAGE I DENNE INKARNATION?

Dette spørgsmål er blevet besvaret i tidligere dele af denne samtale. Vi kan give dig en uddybning igennem at du tager ansvaret og finder din indre fred, vil du kunne opnå en forståelse, og alle de fysiske fænomener, er en del af den indre kamp.

Det er givet til dig som en påmindelse, om de ting du ikke ønsker at høre, det er en påmindelse om manglende mod i forbindelse med troen på dig selv. Alle fysiske fænomener forbundet med den fysiske krop, er mangel på den rette flow af energi.

Uden dette arbejde med at forandre din tankeverden, vil intet i den fysiske verden forandre sig, du må ikke tro at udvikling er gratis, den koster din indsats og du må betale prisen for denne udvikling. Din indre fred opnås ikke ved at leve andres sandheder. Det er din skelnevne der skal afgøre dine næste handlinger.

DEN ANGST JEG HAR ER SÅ SVÆR AT TAKLE?

Uselvisk kærlighed på et højere Plan til menneskeheden og ikke kun til de udvalgte, vil give dig en større fred og en lykke der langt overstiger materielle og følelsesmæssige tilfredsstillelse.

Hvad du søger og mangler er en sikkerhed for din fremtidige lykke. Den lykke kan du ikke modtage fra andre, men skal findes og fremmanes i dit eget indre, igennem troen på din betydning, for en større menneskeheds udvikling.

Omkring dig er der mange der tapper af din energi og giver dig et underskud, som er skyld i din nuværende ubalance. Din værdi som et kærligt og en stærk medhjælper på et verdensplan, kan kun frembringes når du tør tage ansvaret, for det dit indre fortæller dig er kærlige tanker, gode motiver og intelligent vilje.

Vi ser omkring dig en masse usikkerhed og en mangel på tro på dit eget smukke indre. Du er en kærlig og givende Sjæl, der vil blive en af fremtidens Lysbærere, lad ikke den tro forlade dit indre, din betydning ikke kan overvurderes.

Din mangel på styrke og tro på dig selv, forhindrer dig i at blive den smukke og værdifulde medarbejder som verden behøver. Du taler om frygt, du taler om negative kræfter, disse kræfter og den verdensomspændende frygt er du med til at fastholde, når du ikke med stærk vilje benytter dig af de muligheder der ligger i en fri vilje.

Vi ønsker at du skal finde den styrke og den forståelse for netop at forstå at din indsats er af betydning. Dette er sagt til den samlede menneskehed, at uselvisk kærlighed er det vigtigste redskab til at forandre verden. Dette er ikke sagt til det enkelte individ, men til menneskeheden.

Menneskeheden er dem der står længest væk fra dig, de mennesker der rækker deres hænder ud, er dem der mangler et mod, det er dem vi ønsker at hjælpe, vi ønsker at se dig som et Lys, der vil blive blandt dem der kan give kærlighed, igennem aktiv tjeneste i deres tankeverden.

Med stor kærlighed og forståelse ønsker vi at give dig fred omkring det arbejde der er din karma.


 

Back To Top