Skip to content

Hvad er senil dement?

Det valg, som dette menneske ønsker stærkt, er at lære at give kærlighed på en upersonlig måde, men en mangel på selvstændighed, har givet dette menneske en hård karma, hvor der ikke var resultater, som der var forventninger på de indre planer.

Vi ønsker også at give en forståelse for den kamp, der er for den samlede menneskehed, når denne stund nærmer sig, for alle inkarnerede Sjæle, som er klar til at forlade dette plan og den fysiske krop.

Dødsangsten må ikke forveksles, med noget dybere end personlighedens værgen, mod dens egen undergang, det er Sjælen der bestemmer i overensstemmelse med dens karma og formål.

At krydse fra dette plan til det næste, hvor det er i overensstemmelse med karma, vil Sjælen med glæde foretage dette afgørende skridt.

Mennesker omkring dig, der lider og frygter for denne overgang, giver udtryk for mangel på forståelse og forbindelse med deres indre. Dette er smerterne og dødskampen i legemet.

Dette menneske vil forlade dette liv og blive fornyet, og der sendes mange kærlige hilsner fra dem, der forstår hendes frygt og uvidenhed om denne tilstand, hvor hun vil finde en større fred end på det fysiske plan.

Jer der elsker dette menneske med en behersket og forstående kærlighed, vil give hende en blid overgang, når hendes personlighed giver hende smerter og længsel mod at slutte denne inkarnation, så vil denne tankekraft, der udsendes, give hende fred og lette den tunge vej.

Med fryd I jeres indre må I give hende den forståelse, også når I ikke tror hun forstår. Den viden I giver hende, vil hun medbringe og bruge i det stadie, hvor hun vil tilbringe en tid, før hun gør sig klar til et højere Plan.

Kære Menneskebørn, giv dette menneske den positive og den saglige hjælp, som hun behøver, for denne tilstand vil være et vigtigt skridt for dette menneske. At omdanne de tankevirksomheder, som giver hende fred, vil være at give hende kærlighed.

Når mennesker undlader at lytte til det indre, og udtrykke de tankeformer der udspringer fra denne kilde, vil dette instrument blive ramt og udslettet. Det vil være en del af den nye karma at lære at udtrykke og fortolke mennesker omkring sig og omsætte det til kærlige handlinger, ud i den fysiske verden.

Kære Menneskebarn, stop ikke den undervisning for dette menneske er lyttende og modtagelig for den viden, der vil give hende en dybere forståelse og lette hendes vej til et højere Plan på kortere tid. Tro ikke, hvis du i mangel på dybere forståelse for det åndelige arbejde, at du kunne undlade at hjælpe et sådant menneske med smukke ord, tro ikke at dette ikke vil være til gavn.

Også i den forvirring der hersker i ord fra dette menneske må du undlade og forstå at mange sandheder vil være skjult i denne forvirring. Der er en klarhed i dette menneskes indre, som ikke bliver udtrykt igennem det instrument der er til rådighed.

Du må forstå, at dette menneskes hjerne er et instrument, der har udtjent denne del i denne inkarnation.

Denne hjerne, er dog i stand til at modtage de informationer, der vil fjerne den angst, som vil være en del af personlighedens våben,
for at overleve og videreføre sig selv, som den vigtigste del.

Dette er dødskampen, dette er smerten. Det er i tankernes verden, at denne kamp kan vindes.


 

Back To Top