Skip to content

Hvad er min opgave i denne inkarnation?

Dette er et spørgsmål, der stilles af mennesker, hvor skelneevnen er en daglig gæst.

At hjælpe er det store spørgsmål om udvikling, at hjælpe er en omfattende og uoverkommelige opgave for mange.

At påtage sig alverdens byrder og karma vil ikke være at hjælpe, men for dig, som for alle Sjæle, er der opgaver, der har ventet og er parate. Dette er for alle, som søger svar på spørgsmål, der vil blive besvaret fra deres eget indre.

Vi giver dig en kærlig hjælp med dette. Du har i dit lange liv været indelukket og upåvirkelig af dine omgivelsers. Du kan hjælpe dig selv og hjælpe andre med en større åbenhed, en større imødekommenhed og en tro på det der er dit liv.

Den hjælp, du vil yde, er i form af ord, velovervejede ord fra din rige tankeverden. Du indeholder et mangesidet visdom, mangesidet er din forståelse for de dybere ting i livet.

Når du giver dig selv lov til at blive en del af dette netværk af Lysarbejdere, har du fundet din opgave for resten af denne inkarnation. I dine tankers verden vil du starte og fuldføre denne opgave. Der er plads til mange på dette område.

Omkring dig vil du finde og møde ligesindede. Det er dem, du skal opsøge og danne en del af et omfattende netværk med. De skal dækker denne Klode i dette solsystem.

Det er blandt disse ord du vil finde dit fremtidige virke, du virker hver dag blandt dem, der er dine nærmeste.

Når du åbner op, med stor tro på din egen værdi, så er det dit indre Lys. Når du tror på det, vil du arbejde for dem, der er på vej og har taget deres første skridt. Det er dem du kan nå med din livs visdom.

ER DER BLOKERINGER I MIN KARMA, JEG SKAL ARBEJDE MED?

Der er mange klare tegn og med den forståelse fra dine tidligere liv, hvor du førte en tilbagetrukken og ensom tilværelse, har du undladt at være et åbent væsen, der kunne dele dine inderste tanker med andre.

Disse spor kan du udleve, når du forstår og ikke prøver at henlægge ansvaret på andre.

De liv hvor du ikke førte en fri tilværelse, men var slave, idet du ikke havde din frie vilje, fra de liv er du præget, og dette har givet dig en indelukket og tilbagetrukken tilværelse.

Vi ser det Lys, der er omkring dig og forstår, at i dit indre er du på vej til at bryde ud og fremkomme med stærke meninger, om det der er din tro. Det er et godt tegn, når dit indre behersker den personlighed, der mange gange har undladt at række en hånd frem, når der var chance for uselvisk kærlighed.

Dette er en af dine livs lærdomme, at uselvisk kærlighed er at give, også til dem der ikke spørger.

HAR JEG NOGLE FORKERTE BINDINGER TIL ANDRE, JEG BØR ARBEJDE MED?

Mange ting i dit liv er fremmede og uforklarlige for dig, dette skyldes at du som Sjæl har ønsket at bryde med de gamle cirkler.

Da du besluttede at komme tilbage, valgte du mennesker, der ikke var gamle og bekendte for dit indre. Når du føler dig som en fremmed, selv for de nærmeste, er dette ikke uden en grund.

Mange omkring dig er nye Sjæle, som skal give dig en forståelse for værdien og troen på dig selv.

Du er ikke bundet specielt til dem omkring dig. Du har i dit liv mødt personer fjernt fra din familie, du havde stærkere bånd til.
Du skal åbne op og lade dem der søger forståelse blive dem, der er din opgave. At forstå og tilgive dig selv vil blive det første skridt.

ER DER NOGET OM MILJØET ELLER PLANTER OG DYR JEG BØR VIDE?

Dette er en del af det mest Guddommelige, at forstå og værdsætte de former som er skabt og givet til dem, der mindes det smukkeste og det klareste.

Dit hjem er din fysiske krop, dette er alle menneskers pligt, at beskytte og forstå at alt omkring dig er levende. Alt er skabt fra de samme kilder, skabt til at berige og fremkalde erindringer i dit indre, om det smukke og Guddommelige som vi alle er en part af. Du må forstå, at det er starten på din lange rejse tilbage: kærlighed til alt levende.

Dit forhold til den del er en klar indre stemme, der har givet dig en forståelse for alt i planteriget. Du er påvirket af og føler den storhed der giver dine tanker klarhed.

HAR JEG EVNER TIL AT HJÆLPE ANDRE MED SYGDOMME?

Du er en gammel Sjæl med mange smukke indre forståelser for menneskes evige kamp og deres dybe smerter.

Det er sande evner, når du bevidst sætter din personlighed i baggrunden og lader dit indre komme til udtryk. Din Sjæl vil give tilbage, fra den kilde der er dit indre.

Når du bruger disse evner fra dit livs erfaringer, og de mange ting som du aner fra de tidligere liv, bliver det en del af disse evner.

Når du med dine hænder kan give mennesker lindring, er de evner udsprunget fra din tankeverden. Det er ikke Magi at røre ved mennesker. Når du berører mennesker i din tankeverden, skaber du nye og smukke energier omkring dig.

Dette er Hvid Magi, at kunne vise og påvirke onde højere tankeformer og skabe abstrakte ideer i mennesker, der ikke kender vejen og ikke kan vælge, når de står og skal krydse den første flod. Dette er en del af din opgave, det vil kræve, at du også er påvirkelig for menneskehedens smerte.

Du må forstå, at du er et væsen, et åndeligt væsen med ansvar for den samlede menneskehed, det er ikke alene dem omkring dig, der er dit ansvar, i dine tanker må du skabe en universel kærligheds tanke for hele den samlede Klode.

Du er kommet til det punkt i dit liv, hvor du kredser om din næste opgave, som er at medbringe og bevare dette livs mange dyrekøbte erfaringer.

Mange skuffelser har du lidt, lad glæden og den uselviske kærlighed give dig fred, i den del der tilbage i denne inkarnation.

MÅ JEG SPØRGE OM GLEMSOMHED, SVAGT SYN OG HØRELSE, SKYLDES DET BLOKERINGER, ELLER ER DET ET UUNDGÅELIGT ALDERDOMS FÆNOMEN?

Kære Menneskebarn, dette ord blokeringer dækker over mange af dine indre tanker, du er ikke blokeret, intet menneske er blokeret i denne forstand, at alle ikke indeholder de samme ting.

Du er ikke blokeret, din Sjæl er en fri levende del af alt åndelighed. Din personlighed mangler at give sig selv en mindre fremtrædende plads.

Når din personlighed ikke er den fremherskende del, men står tilbage som tjener for din Sjæl, da vil disse blokeringer ikke være i vejen for dine evner på de mange områder, hvor den uselviske kærlighed kan blive din fremtid.

Du spørger, og vi svarer med kærlighed, når vi siger, at disse symptomer er naturlig nedbrydning af den fysiske form, og det er en proces, som er et klart tegn, til det menneske der forstår, at mange liv og mange fremtidige liv vil blive og er din vej tilbage til det udgangspunkt hvor du startede, og hvor du er en del af den Guddommelige kilde.

Det er en klar lov om opbygning og nedbrydning af alt, hvad der er skabt.

Det er ikke blokeringer men naturlige processer, der starter og bliver en fremtrædende del, i den del af denne inkarnation der er tilbage.

ER DET GAVNLIGT FOR MIG AT FÅ NOGET AT VIDE OM MIN ÅNDELIGE VEJLEDER?

Du skal finde din indre fred og meditere så vil du finde, at din åndelige vejleder er omkring og i dig, og at vejen til denne vejledning er en stilhed og fred i dit indre, og du vil blive en del af den universelle tankestrøm, der vil give dig din åndelige vejleder.

Du er en del af den åndelige kilde, og med indre fred vil du finde en dyb kontakt med denne vejleder. Navnet på din åndelige vejleder er ikke vigtig, men din stræben og dit klare ønske om en indre stilhed er det, du stræber på at opnå.

Glem ikke kære Menneskebarn, uden din egen fred kan du ikke skabe og give til andre.

ER DER NOGET, JEG SKAL VIDE OM MINE SYGDOMME OG OM MIN FYSISKE KROP?

Du kender svaret på den naturlige nedbrydning i din fysiske krop, du må også forstå, at en del af denne udvikling er lagt i din egen tankeverden.

Med positive tanker om din egen krop og en hensyntagen til den naturlige nedslidning af denne form, vil dine sygdomme blive begrænset, og du vil møde de samme smerter, hos alle dem der søger en dybere åndelig forståelse.

Det er ikke smerter i den fysiske krop, men smerter i dit indre, over de mange ting du undlod at gøre, når der var en Sjæl, der behøvede din kærlighed.

Disse smerter er en hjælp til at forandre dig, som du vil medbringe til det næste liv, som en klar forståelse om den største kraft, som er den Guddommelige uselviske kærlighed.

Dette er målet for alle inkarnerede Sjæle, at opnå og medbringe denne viden, det er udviklingens egentlige formål.

Med kærlighed må vi give dig den sidste hjælp på din lange vandring, at tro på dit eget værd og forstå, bag alle handlinger er der et motiv, det er motivet kære Menneskebarn, du skal forstå, du skal ikke lade dig blænde af handlingerne og af forvirringen omkring mennesker.

Om mennesker der ikke er i mørkets magter men i forvirring og kaos: Når du forstår disse mennesker, og du forstår dig selv som et væsen på en rejse, der vil bringe dig, og dem der er på alle trin af udviklingen tilbage til det samme udgangspunkt og forstår at alle er dine brødre, og alle er en del af dig selv.

Du må også forstå, at når du ser på den åbne himmel og erkender naturens skønhed og den dybe og overvældende følelse af sammenhørighed, er du et åndeligt væsen, der skaber smukke tanker, og disse tanker er den kilde, der er den samlede universelle Guddommelighed.

Vi ønsker dig kærlighed og forståelse, vi ser dig som et smukt og inderligt dybt tænkende væsen, der kan give denne visdom tilbage, hvis du vælger at tro på dig selv. Dette er kærlige ord, det kræver en eftertanke, at forandre hvad der er omkring dig.

Du har mange positive sider, lad dem blive til aktiv handling og du vil finde den indre fred du har søgt, lad dig blive et åbent væsen, den side du viser er ikke den smukke side.


 

Back To Top