Skip to content

Hvad er min opgave her på jorden?

Du er et væsen af nutidens Sjæle, som gør sig klar til at arbejde med udviklingen af forståelsen om den nye tidsalder. Dette siger ikke meget for dem der tager det første skridt på den lange vej, men du er en af dem, i den store flok med Lyset omkring dig, som er velkommen.

Du er en nødvendig del af den tid hvor alle vil få de impulser, der vil forandre og fremskynde en udvikling der er en del af Planen.

Kære Menneskebarn, lad dig ikke forblænde af verden omkring dig. Der er mange falske illusioner, dette er hvad du kan hjælpe dig selv og dem der er omkring dig med. Lad dig ikke føre ud på andre veje, det vil koste dig den forståelse du har med dig fra de forrige liv.

Omkring dig er der mange stærke kræfter der ikke forstår din interesse, og du forstår det kun tildels med den fornuft og det instrument du bruger af din hjerne til denne forståelse. Når du lader tankerne falde til ro og du lytter til dit indre, da ved du at der er en anden virkelighed.

Det er begyndelsen til en stærk forandring i det unge liv du er på vej ind i. Når vi siger ung, mener vi ikke det du består af, men denne krop og denne inkarnation er ung. Som Sjæl har du været på vej over de mange liv.

Dit indhold og forståelse i din bevidsthed er større end mange der har levet, men ikke har eksisteret som udviklende væsner på udviklingsvejen. Du ønsker i dine tanker, at forstå hvad der er i fremtiden, du ønsker også at få løst de problemer der er i dine nærmeste omgivelser.

Du lever en sandhed med en forståelse som du ikke kan forklare med de korte år i det fysiske liv. Denne forståelse vil komme til udtryk i en anderledes livsform, end det liv du lever i din kreds nu.

Du vil omkring dig have et Lys der vil tiltrække dem der er gamle Sjæle, og din forståelse vil vokse i en høj grad i de næste år hvor du vil komme langt omkring. Du vil opdage en virkelighed der overstiger hvad du kender på dette tidspunkt, vi ønsker for dig at du kan finde den fred og styrke.

Når du kan hvile i dig selv og tro på din egen værdi som et åndeligt væsen, så vil du fremskynde udviklingen og være en værdifuld hjælp til de mennesker du kan give uselvisk kærlighed. Du vil føle mange menneskers sorg og smerter på din egen krop, du vil omgås mennesker der lider på grund af forvirring, mennesker der lever i en illusion om materialismen og betaler den fulde pris.

Det er den røde tråd i dit liv, at hjælpe med din forståelse og ikke holde tilbage hvad der er din sandhed. Vi ønsker at give dig en hjælp der vil fremskynde denne udvikling, da der er brug for mennesker i den fysiske verden som kan forandre og skabe de vibrationer der er nødvendige for de forandringer der er på vej.

Dette er en del af dit fremtidige arbejde, at skabe forståelse og vise det mod det kræver, at leve din sandhed. Vi ønsker dig kærlighed i dette arbejde.

Din opgave er, med den indre forståelse, der er på vej til at blive din hverdag, at skabe og udbrede den fred der er omkring dig.

Du skal lære at i den realistiske verden hvor dit liv vil være, er virkeligheden ikke en virkelighed der kun kan omtales som en teori, men kan leves i det praktiske liv.

Du vil med din åbenhed og din ærlighed overfor omverdenen blive et eksempel for dem der tvivler. Din opgave er at leve det fysiske liv og deltage i opbygningen af en bedre verden, den verden der er skabt som en del af det Guddommelige.

Lad dig ikke forvirre af ordet Guddommelig det er ikke et væsen, (det er fanatismen i mange religioner). Det Guddommelige er uselvisk kærlighed og er i alle inkarnerede Sjæle. Du kan modtage de viberationer fra dit indre og sprede det som ren kærlighed. Det Guddommelige er uselviske tanker om mennesker omkring dig, også dem der mest behøver din hjælp.

Du vil finde, at når du lærer at tappe fra den kilde der er tilgængelig for alle inkarnerede Sjæle, vil du få en styrke som mange mennesker vil blive tiltrukket af, også af det stærke Lys der er omkring dig. Du skal sprede din sandhed, du kan ikke kun modtage, men skal give af denne sandhed, din indre sandhed.

Du vil finde, at omkring dig vil du møde den stærkeste modstand. Med de kræfter der er i din nærhed vil det blive en kamp at fastholde din sandhed, det er den første kraftprøve, at fastholde din specielle sandhed og leve den.

HAR JEG NOGEN FORBINDELSE TIL UDLANDET?

Dette er et spørgsmål der er relevant i denne tidsalder. Du må forstå, kære Menneskebarn, som en del af den globale befolkning har du som Sjæl den samme betydning, som alle levende væsner på denne klode. Din forbindelse er til menneskeheden, du har forbindelse med alt i dette Solsystem.

En del af dit liv vil blive at sprede din tro på smukke og uselviske kærlighedsgerninger i de områder af verden der er i det største mørke. Det største mørke er ikke hvor der er størst fattigdom, men mange af de lande du vil besøge er forblændede af materialismen.

Det er den største svøbe for menneskeheden. At tilbede og finde fred i materialismen er kun en illusion, dette er hvad du må forstå, det vil også blive en del af dit liv. Materialismens illusion er det der holder menneskeheden i denne smertefulde tilstand.

Når du vælger din levevej vil du finde at omkring dig er der smerter og sorg som du kan afhjælpe i den gerning du vælger. At hjælpe menneskeheden til en dybere fred, det er det første skridt til at hæve bevidstheden på denne klode.

HAR JEG HAFT NOGEN TIDLIGERE LIV?

Du er en Sjæl der har levet i mange liv, en Sjæl der har prøvet at leve i mange lande. Du udviser følelser for dit tidligere liv, også i dette liv. Du har levet i England i dit forrige liv, du føler de smerter der var forbundet med dette liv. Dette er nogle dybe erfaringer der vil hjælpe dig til at have forståelse for dem der lider. Der er mange smerter omkring dig fra dette liv.

KAN JEG SELV KOMME I KONTAKT MED MIN ÅNDELIGE VEJLEDER?

Dette er et af de grundlæggende udviklingstrin at finde den fred i dig selv, at lære at forstå at i stilheden i meditationens verden, vil du finde og modtage den hjælp der er tilgængelig for alle inkarnerede Sjæle, denne kilde er utømmelig.

Du skal lære igennem dine ældre brødre omkrig dig at modtage den rette instruktion og forstå at det er givet alle at blive en af det åndelige netværk. Der er ikke specielle evner, det er evner der er i alle inkarnerede Sjæle. At kontakte og modtage fra det indre er ikke beskåret de få, men er en evne du kan udvikle og bruge i dit åndelige arbejde.

Du skal modtage den viden der er nødvendig. Du vil finde at hvad der giver genklang er tidligere viden fra de liv hvor du har modtaget og forstået disse sandheder.

Du skal også lære at skelneevne for unge Sjæle, fysisk set, er den vigtigste betingelse for at kunne vælge de rette veje.

Den største vejleder er dit indre, den Sjæl du har udviklet over mange liv hvor du har høstet erfaring og er blevet den Sjæl der er på vej til en dybere forståelse. Når du kan finde freden i dit indre så vil du kunne tappe fra disse kilder.

Du skal højne de vibrationer der er omkring dig, du skal kende dit mål og forfølge det, tro på din egen værdi i dette arbejde.

Kærligheden til dig selv er det første skridt til uselvisk kærlighed for menneskeheden. Dette er en dyb sandhed, som skal bruges i det arbejde du har valgt for dette liv.

HVORFOR ER JEG SÅ TÆT KNYTTET TIL MIN MOR OG FARMOR?

Det er en del af den skare du har været inkarneret med i utallige liv. Disse personer har spillet mange forskellige roller, som har været en del af dine tidligere liv. Din fysiske mor var i et tidligere liv din søster. Dette forhold skal uddybes, du skal forstå at hvor du var den dominerende i dette liv og ønskede at gennemføre din vilje, er det i dette liv din opgave at give den kærlighed tilbage, og forstå at lytte og bruge hvad der giver genklang i dit indre.

De mange liv du har levet har været yderst smertefulde. I dette liv skal du bruge dine tanker, tankens kraft vil skabe din fremtid. Det vil ikke blive med den fysiske krop at du vil leve og virke, du vil med dine tanker påvirke dem der er omkring dig.

HVORNÅR MØDER JEG DEN STORE KÆRLIGHED?

Kære Menneskebarn, kærlighed er åndeligt set hvad du har haft fra det øjeblik du startede denne inkarnation. I dine tanker forstår vi, at du omtaler den fysiske kærlighed, den kærlighed der er med det mandlige aspekt.

Den kærlighed vil du møde og blive tiltrukket af når du starter dit eget liv, når du ikke bor i dit barndomshjem mere. Når du er startet det liv vil du finde at omkring dig, er der Sjæle med de samme tanker.

Den kærlighed vil du møde og der vil være brug for din skelneevne. Sjæle der lever i Lyset vil blive offer for mørke kræfter, hvis du ikke bruger og lader dit indre bestemme, som vil give dig den vejledning du behøver.

Du må ikke leve i illusioner om fysisk kærlighed. Den åndelige kærlighed er den største kærlighed du vil opleve, den kærlighed at give uselvisk vil fylde dit liv med den største glæde. Men du vil også leve den fysiske kærlighed på det højeste Plan, når du lærer at give mere end du modtager.

KAN DU FORTÆLLE NOGET DER VIL FÅ STOR INDFLYDELSE PÅ MIN FREMTID?

Det er et relevant spørgsmål, vi kan give dig svar med kærlighed: Din fremtid er bestemt og dit formål for denne inkarnation er at rejse, at leve blandt dem der åndeligt set er i nød, det vil blive en afgørende forandring omkring din fremtid, når du træffer et valg.

Du vil vælge at udføre dine gerninger i de områder af verden hvor nøden er størst. Denne beslutning vil blive taget når du vælger at tage ansvaret for dit eget liv og ikke behøver at modtage hjælp til de beslutninger der får indflydelse på din hverdag, det er et afgørende punkt. Når du tager ansvaret for dit eget liv vil du starte på at indrette din fremtid, men ikke i dette land.

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT BLIVE ET BEDRE MENNESKE?

Vi føler skønheden omkring dig og kan give dig dette svar: Når du lærer at give mere end du modtager, når du finder freden ved uselvisk kærlighed. Du kan lindre mange former for smerter. De fysiske smerter er ikke menneskehedens fjende, men påmindelser om ting de har undladt at gøre

Dette gælder dem der er på vej til at forberede næste liv. Der er mange smerter der ikke kan lindres ved fysisk berøring, det er den røde tråd i dit fremtidige liv, at linde smerter, hvor der er en åndelig sult.

Når du kan give mennesker fred, kan du ikke give større kærlighed end at give dit liv og den tid der er for dig i den inkarnerede fysiske form. Omkrig dig er der et klart Lys, dette vil give en tiltrækning på Sjæle der har vandret vejen i mange liv. Dette vil være en vejledning.

Du vil modtage særlig hjælp på den vej hvor du vil indgå som en betydningsfuld del af et netværk, der er globalt og ikke lokalt placeret. Du er en verdenstjener med et klart Lys omkrig dig. Lad dette ikke forblænde dig, men give dig en klar forståelse for det ansvar der hviler på dine skuldre.

Det kan misbruges, det vil være din frie vilje der vil afgøre om du skal bruge den indre kraft i Lysets eller mørkets tjeneste.

Når du som den første del af den uddannelse du åndeligt set vil starte, og du har fundet troen på dig selv og tager ansvaret for dine sandheder, vil du lære at forstå med din frie vilje, at modtage og bruge den viden der er omkring dig. Som den første vejledning må du lære at bruge den indre kraft der er latent og klar fra mange tidligere liv.

HVORFOR ER JEG SÅ BANGE FOR VAND?

Omkring dig ser vi tidligere liv hvor dette var en gentagelse, hvor du mistede livet på grund af denne form for udslettelse af den fysiske form. Det er sket i flere liv og disse viberationer er omkring dig.

Vi kan give dig en yderst klar instruktion på dette tidspunkt: Du skal ikke frygte for din fysiske tilintetgørelse, for du er en værdifuld Sjæl som vil vie den største del af dine fysiske kræfter til at hjælpe dem der ikke kan tage det første skridt. I dette liv vil din tankekraft få en afgørende betydning.

HVORFOR BETYDER MIN FAR IKKE RET MEGET FOR MIG?

Dette vil blive forandret. Dette menneske er en ung Sjæl der lever den sandhed han kender. Du må med kærlighed forstå, at de mennesker du møder omkring dig, ikke er på samme niveau og ikke kan fatte den sandhed der er din på nuværende udviklingstrin.

Dette menneske er negativ på grund af en indre uro der er startet. Han har ikke den støtte fra en indre overbevisning om tidligere liv.

Du må med kærlighed se på dette menneske som en Sjæl der behøver din hjælp, men du må ikke forvente en stor forandring, for denne Sjæl skal finde sin egen sandhed igennem de smerter der ligger i fremtiden.

HAR JEG KENDT NOGEN I MIN OMGANGSKREDS I TIDLIGERE LIV,OG HVAD HAR DE BETYDET FOR MIG?

Det er et stort og kompliceret karmamønster. Det kan ikke gives til menneskeheden, kun i små udstrækninger, hvor det ikke får de store indflydelser på dine handlinger. De mennesker omkring dig og som er dig nærmest, er Sjæle der har været omkring dig i tidligere liv.

Din mors familie er den kreds du har levet med i forskellige roller over mange liv. Dem der giver dig kærlighed er betydningsfulde mennesker, men dem der giver dig modstand er dit fremtidige arbejde.

Dem der har brug for din hjælp, er dem der udviser de største negative følelser omkring dine tanker og din sandhed. Dette vil du også finde er smertefulde erfaringer at gøre, at hjælpe dem der er mest negative over for din sandhed, dette er din sande opgave.

HVILKEN VEJ SKAL JEG GÅ MED HENSYN TIL ARBEJDE I FREMTIDEN?

Du vil finde at de sandheder og de veje du vælger, er afgjort af din intelligente frie vilje. Der kan ikke gives en vejledning skridt for skridt. Du vil modtage tanker der vil blive en del af din indre sandhed, tanker fra dit eget indre vil give dig en mulighed for at vælge den rette vej, når det er påkrævet.

Dit arbejde vil blive i forbindelse men mennesker, der ikke kan hjælpe sig selv til at finde den indre fred. Dette arbejde starter for mange med at afhjælpe fysiske smerter, det er et valg du kan tage, når du står ved denne skillevej.

Der er ikke i denne dimension en fast rute. Der er ikke fremlagt et kort for dine vandringer på udviklingsvejen. Du bestemmer med din frie vilje, der skaber du din fremtidige karma. Det er valget af disse muligheder der vil give dig din fremtidige karma.

Det er et relevant spørgsmål for menneskeheden, som bliver et afgørende punkt i de næste liv. Når du vælger at tappe fra den universelle kilde, vil du finde svar til dine sandheder. Det er et vigtigt punkt at handle fra dit indre. Dine valg og handlinger skal være dine, dette er din sandhed, som er en vigtig læresætning.

KAN DU FORTÆLLE NOGET OM MINE TIDLIGERE LIV?

Der kan siges noget om mange liv, om alle erfaringer. Du må forstå, at følelser vil give dig smerter når du hører om mange af disse liv. Du har levet mange roller. Det liv vi forstår du kan klare med de følelser du indeholder, er det liv i England hvor du som en ung kvinde måtte flygte fra den familie, hvor du var som en slave, det var i det liv du måtte lide druknedøden.

Vi kan give dig mange detaljer om de rædsler du oplevede, men det er ikke relevant for den udvikling der ligger foran dig. Alle roller er blevet i de liv. Det er ikke uden betydning at du ikke kan huske dine tidligere liv.

KAN DU FORTÆLLE OM MIN ÅNDELIGE VEJLEDER?

Din åndelige vejleder er et væsen der var tilknyttet dig i et tidligere liv. Det er en kvinde som var en del af dit liv, hvor du skabte denne forbindelse. Dette væsen var på det tidspunkt en åndeligt udviklet person som arbejder i denne dimension.

Når du forstår at finde stilheden (følelserne i ro) og tomheden (tankerne i ro) i dit indre, vil du modtage de første klare meldinger fra denne person. Din åndelig vejleder er også en del af de energier der er i din Sjæl.

Når du kan modtage direkte fra dit indre, vil du blive en af Lysets tjenere, dette kræver en betydelig indsats at nå til dette punkt. Din åndelige vejleder vil blive dit indre. Dette skal forstås sådan: At uden kontakt til det, kan du ikke forstå og modtage denne vejledning.

Som en ung inkarneret vil du forstå, at du skal gøre mange af de erfaringer du har gjort i tidligere liv.

Dette er en genvej hvis du lytter og forstår disse ord: Søg den indre forståelse og du vil genkende og modtage og blive i stand til at gøre uselvisk kærlighedsarbejde, som i den nye tidsalder er bestemt til at fremskyndes, du vil være en af dem der forstår hvad mange ikke opnåede i en livstid.

Tro ikke, at det er let arbejde at udvikle sig åndeligt, der er en dyb ensomhed i dette arbejde, en selvforglemmelse er også nødvendig for at kunne forstå de klare instruktioner du vil modtage fra dit eget indre.


 

Back To Top