Skip to content

Hvad er meningen med skilsmisse i mit liv nu ?

Vi ser omkring dig smerter som en tåge der omgiver dig, det er prisen for åndelig sårbarhed.

Du er en Sjæl der aldrig er langt fra dit udgangspunkt. Du er et menneske der lider af tabet af en illusion i den fysiske verden.

Set med denne dimensions forståelse er du på vej ad den stenede sti mod en højere forståelse og en frigørelse for tyngden af andres karma.

Din glæde og din tro på evig skønhed og uselvisk kærlighed vil ikke forlade dig i denne inkarnation.

Du vil modtage, det som også er en del af din opgave, uselvisk kærlighed tappet fra en uendelig kilde, denne kilde vil stå de Sjæle til rådighed, den vil være din i denne inkarnation.

Illusionernes verden giver smerter som er udviklingsvejens hårde lov, at igennem smerten skal du forstå skønheden. Det evig tilbagevendende er den stenede vej hjem til dit udgangspunkt.

Du lever dit fysiske liv og i lærdommens smerter strider du fremad. Når du ser målet forstår du, at endnu er det fjernt, men dog vil du aldrig miste troen på den skønhed der omgiver håbets bjerg.

Vi tror at du som Sjæl vil give hvad du besluttede af uselvisk kærlighed. Når din ydre form med personligheden er hærdet kan den virkeliggøre sig på det plan du nu befinder dig i, det kræver en kærlighed til dig selv som et uselvisk menneske, og forståelse af den betydning der er højt hævet over det enkelte individuelle menneske.

Din kærlighed er en gave der ikke er forbeholdt de få, vi ser dig som en værdifuld tjener i den flok der er fremskridtet for menneskeheden.

Den røde tråd i dit liv er ensomhed og forståelse for ansvaret der ligger i dine egne hænder. Du lærer at gøre en indsats der overstiger forventningerne omkring dig. Du lærer at betragte mennesker som Sjæle der er på vej mod det samme mål, men vælger på grund af deres forskellige karma de lette, de hårde, de skjulte veje, de kan vælge de smukke veje eller dem der går igennem mørkets riger.

Du skal lære fra dette menneske at åbenheden og troen på det smukke og formålet med inkarnationen er at hæve de viberationer der er adgangen til en bevidsthedsudvidelse for dette og efterfølgende liv.

Du lærer også at hjælpe de mennesker der lider de indre smerter og ikke kan udtrykke hvad der er i deres hjerter. Disse mennesker lider større smerter og vil betale i løbet af deres inkarnation med sår der ikke kan læges i få liv.

Dine smerter er store, du vil lære at bruge din viden og genopbygge dit hus og blive stærkere og blive i stand til at give.

Du spørger: Hvad skulle jeg lære? Du skulle lære at give ubegrænset uselvisk kærlighed af det smukkeste og dog ikke at forvente at få tilbage.

Dette er et problem for den samlede menneskehed, det er hvad du forstår og er din styrke, men det er også din smerte. Du vil lære og forstå at bruge den skelneevne som er et vigtig redskab i den jungle den fysiske verden er en del af.

Du vil komme til en forståelse af dit eget værd og ikke undertrykke dit indre væsen. Det der i dag er den indre verden, vil for dig i morgen blive den virkelige verden. De illusioner om at give kærlighed betingelsesløst, uden at stille krav er en del af den væsentlige lærdom for dette menneske.

Du forlader ikke det menneske åndeligt set, men frigiver de energier der binder jer og kommer op ad bjerget og møder de næste opgaver. Det fysiske vil blive dig rigeligt tildelt i denne inkarnation.

Hvad du giver, er ikke kærlighed i den fysiske forstand, men det der overgår en kærlighed uden begrænsninger, som vil bryde illusioner for mennesker omkring dig.

Hvad du også lærer dette menneske, er tabet af den virkelige kærlighed, den kærlighed der kun er de få forundt. Din tid som et givende væsen uden betingelser, er også hvad du skal lære at forstå.

Når du hjælper dem der er i nød, skal det også være med intelligent vilje, viljen der flytter dem på vejen. En intelligent måde at give kærlighed er den bedste vej til at fremskynde og hjælper dem der ikke forstår hvad du består af.

Som et menneske under denne stråle hvor kærligheden er hersker, må du også lære at de påvirkninger og energier der findes i den konkrete tankegang, vil give dig en lettere vej og en hurtigere fremgang. Det er ikke betingelsesløs kærlighed der hjælper dem der ikke kan føle kærlighedens klare kald.

En skelneevne i fremtidens verden er det der vil give den nye tidsalders mennesker en retning, en vej at vælge for der er ikke den store tid tilbage. Der er brug for dem med en konkret og klar tænkeevne. Som verdenstjener vil det være det der er det næste skridt, at følge dit indre og tro at kærlighed også findes i disciplin og intelligent vilje.

Du vil modtage en stærkere og klarere hjælp fra dit indre, når du åbner op og hengiver dig til stilheden (følelser) og tomheden (tankerne) det er det første skridt i fysisk forstand, mod den vej der vil blive vist dig fra dit eget indre.

Du skal leve i en praktisk og realistisk verden hvor den største hjælp er ved konkret tænkning og udnyttelse af de midler der stilles til rådighed for en fremadstræbende menneskeslægt. Den du er vil påvirke, det du tænker vil skabe og forandre dette Solsystem. Du er ikke et isoleret væsen men en del, af den store organisme i dette solsystem.

HVORFOR STÅR JEG ALENE I DETTE LIV?

Menneskeheden født som individuelle Sjæle er alene, det er en del af din karma, ikke at blive afhængig af kræfter omkrig dig, men lytte og benytte dig af dit indre. Du må ikke tro at du er alene.

I åndelig forstand er du omgivet af total kærlighed fra den kilde der er til din rådighed, fra denne dimension er du et klart Lys der vil påvirke og forskønne også den fysiske verden, hvor du giver mere end du modtager. Du skal lære kære Menneskebarn, at se illusionerne, begærets og usikkerhedens illusioner.

Når du føler kærlighed til dig selv og forstår at du er et åndeligt væsen der bringer skønhed og styrke til dem omkring dig, vil du tiltrække og modtage ren fysisk og åndelig kærlighed fra dem der ønsker at bade sig i det Lys du er.

Du er ikke alene, men en del af den nye tidsalders mennesker, dem der ikke er afhængige af de gamle materialistiske normer. Du vil finde tryghed og som en arbejdsplads vil du vide, at det åndelige liv er opdelt i de mange liv med de mange fremgange. Dette er en skole hvor du er rykket op i en højere klasse, det har kostet dig mange smerter at opnå disse erfaringer.

Omkring dig er der en udstråling af en manglende tro på dit eget værd, det er en af de første forandringer, at blive stærk i troen som det væsen du er, du skal give dig selv kærlighed og tro på dit eget værd. Du er et vigtigt redskab for dem, der skal møde dig ifølge dit eget valg og bestemte karma.

HVAD HAR JEG VÆRET I TIDLIGERE LIV, OG I HVILKET LAND?

I et tidligere liv har du udført mange barmhjertighedsgerninger på et stort område, som også er din fremtid i dette liv, hvor du skal hjælpe dem der er hjælpeløse og låst inde i et fængsel og i fysisk forstand ikke kan nyde den frihed som du kender.

I et tidligere liv var du en borger i England, hvor du som en foregangskvinde udarbejdede nye metoder til ikke at udrydde og dræbe de børn der var handicappede. På det tidspunkt var du en kendt skikkelse som også var kendt for trolddom, set fra et fysisk synspunkt.

På grund af denne gerning som var udført på grænsen til det land der er kendt som Skotland, var du en af dem der blev brændt i en samlet flok af seks kvinder. Dette var kirkens værk, at udrydde alle såkaldte kloge kvinder og mænd, hvor du var en af dem der måtte miste livet ved en udryddelse der var foretaget for at tjene herren, dette er de aktuelle begivenheder som skete.

I dette liv havde du navnet Janni den kloge kvinde, ikke kone men kvinde da du ikke indgik ægteskab i det liv. Din største forbrydelse fra kirkens synspunkt var din blinde tro på genfødsel, det var uselvisk kærlighed der var motivet bag disse gerninger, det var i året 1688 du mistede livet ved en stor afbrænding som blev foretaget i midsommeren. Du blev genfødt i Frankrig som en af dem der ikke blev henrettet da den store udrensning foregik i det 17. århundrede, du bar det samme navn som du har som mellemnavn i dette liv.

HVAD VAR GRUNDEN TIL AT MIN MOR FORLOD OS, OG HAR HUN DET GODT NU?

Dette spørgsmål er en del af dine tanker i din hverdag. Det er et stort spørgsmål som dækker meget karma omkring dig, også din karma er involveret i det spørgsmål.

Denne kvinde efterlod dig for at du skulle lære ensomheden og forståelsen for ikke at svigte. Denne lærdom er dig pålagt som smerter, men skal også lære dig at blive stærk og ikke lade dem omkring dig være din vilje.

Du skal lære at lytte til dit indre og ikke lade dem der er forklædt i Lyset blive dem der bestemmer din nye karma.

Dette menneske lever i fysisk tryghed men mangler den indre fred. Hun tror ikke på det smukke i menneskeheden, men lever et rent fysisk liv i materialismens nydelse, hun er med menneskets øjne i en lykkelig tilstand, men lider af tomheden og sorgen over et tabt liv.

Det er en karma der ikke kan forklares, da det griber ind i mange menneskers skæbne, hun lever ikke i Danmark. Det er en midlertidig og omflakkende tilværelse ført af dette menneske.

Du må forstå at give dette menneske kærlighed i dine tanker, for fysisk velstand er ikke det samme som åndelig rigdom.

På vejen der skabes ved valg af frie Sjæle, vil dette valg blive af afgørende betydning om du vælger venstrehåndsvejen eller Lyset. Kærligheden og forståelsen skal være i tankeverdenen.

HVAD RETNING SKAL MIT LIV TAGE NU?

Dette er et relevant spørgsmål, da der i dette spørgsmål er tjeneste for menneskeheden. Du vil opbygge troen på dit eget værd som et menneske der er værdifuldt for dem der vil blive de nærmeste.

Du vil vælge at gå tilbage til det land der er dit ved din karma. Du vil opbygge en fysisk verden på din vej, når du vælger at lytte til dit indres udfordringer der kræver et intellekt og en uselvisk kærlighed.

Du vil finde at det materielle vil være til rådighed i den grad det kræves for de opgaver du påtager dig. Når du vælger uselviske gerninger vil du finde, at de energier der kræves på det fysiske plan vil blive til din rådighed.

Du skal opbygge troen på dit eget værd, og også forstå at tiden er en illusion, du må ikke henfalde til fortiden og fremtidens uløste gåder, men finde at i nuet er du i stand til at tjene den menneskehed der vil give dig tilbage i form af en indre glæde.

Du vil vide at stærke kærlighedsenergier vil omgive dig fra dem der elsker dig og dem der ønsker dig det bedste i tankerne. Du vil forstå at når du påtager dig disse opgaver, at dine evner er større end du tror.

Den fysiske kærlighed er en del af dit arbejde, som skal gives til dem der ikke ønskede at blive født, disse Sjæle vil blive lagt i de hænder der kan give mere end de modtager.

Du vil lære menneskeheden om uselvisk kærlighed på et højt Plan, når du vælger at studere åndsvidenskab. Den vil forandre dit liv og give dig styrke og uafhængighed. Du vil vide, igennem dette arbejde, at ensomheden ikke vil blive en del af din fremtid, ensomheden er kun når du ikke tør tage ansvaret for dit eget liv men henfalder til den smerte der ikke er opbyggende.

Når de energier er udbrændte vil du vide, igennem smerten skal der vokse en skønhed, en skønhed i form af styrke og troen på dit eget værd. Din fremtid vil også blive hårdt arbejde på mange fronter. Du vil bruge de talenter du har undertrykt, på grund af den fejl og den lærdom du behøvede, da du levede en andens karma.

FÅR JEG BØRN?

Dette vil være dit eget valg. Når du ønsker inderligt og træffer et valg i dit indre vil det være muligt. Din karma er ikke for børn, men du kan forandre dette, når du møder og modtager den rette kærlighed og du føler at dine evner også vil dække dette område og give dig en forståelse igennem at have dette ansvar.

Dine evner på dette område er fuldt udviklede og du behøver ikke at lære at give uselvisk kærlighed igennem en moders forståelse for et hjælpeløst væsen.

Den kærlighed du besidder, er nødvendig at bruge på dem der ikke har disse fordele igennem normal familie. Når du ønsker dette barn, vil dit indre give dig et klart svar, du vil vælge og bruge din skelneevne i valget af denne familie.

MØDER JEG EN ANDEN MAND I MIT LIV?

Dette er sagt med klare ord, den fysiske kærlighed vil du ikke mangle. Du vil vælge og bruge din skelneevne og du vil finde en der også ønsker at give uselvisk kærlighed på et højere Plan. Dette menneske vil være omkring dig, når du er åben og udstråler indre styrke og uafhængighed.

Du skal ikke tro, at der gives noget for intet, men koster en indsats på områder der er din røde tråd. Tro på dig selv og din egen værdi, det er det første skridt, når du forlader det liv der nu er afsluttet.

Du må også forstå at den sidste kærlighedsgerning fra det menneske du efterlader, er at give dig den frihed og minde dig selv om dit eget løfte om at blive en giver til den store menneskehed og ikke kun til den enkelte.

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT HJÆLPE MIN BROR BEDST?

Du har givet og givet af din største forståelse, du har modtaget sorg og smerter fra dette væsen. Den største hjælp er at give ham en forståelse for hans egen værdi som menneske.

Du kan ikke hjælpe alle du møder på din vej. Alle individuelle Sjæle har et frit valg, når de vælger deres vej. Du kan vise dem uselvisk kærlighed du kan vise dem vejen, men du kan ikke bære dem over de vanskelige passager.

Dette væsen har krydset en flod der ikke vil bringe ham frem i Lyset i denne inkarnation.

HVAD FORHOLD HAR JEG TIL MIN FAR OG HANS KONE I TIDLIGERE LIV?

Dette er en karma der ikke kan forklares med få ord, men vi kan give dig den del, der ikke vil belaste dit følelseslegeme. Du var i et tidligere liv søster til den person der er din far.

Du var også ven med den person du kender som hans kone. Dette venskab var dybt og uforpligtende givet som ren forståelse og kærlighed for fælles interesser i at give den lidende menneskehed med fysiske smerter hjælp og forståelse.

Dette venskab var opbygget og fremelsket som en del af de liv der har været nævnt, hvor det ene liv var i England. Igennem disse liv der ikke har været forbundet har I ført lignende liv, hvor I har elsket menneskeheden uden at forstå den dybe åndelige baggrund.

Din far er forbundet til dig igennem nødvendigheden af de lærdomme alle mennesker skal lære for at højne deres bevidsthed. Dette væsen som du kender som din far, er et menneske der vil give dig forståelsen for uselvisk kærlighed, men også behøver det valg der ligger i at give kærlighed til menneskeheden og ikke kun til den enkelte.

HVAD RETNING SKAL JEG TAGE?

Det afhænger af din frie viljes valg. Du skal vælge hvad dit indre forstår, at en del af din fremtid, som er de baner der vil give dig uafhængighed, også i den fysiske verden. Du skal ikke binde dig, men bevare din frihed til at handle ud fra din indre stemme.

Det er af yderste vigtighed, at du ikke falder tilbage i afhængigheden på det følelsesmæssige og økonomiske område.

Dine opgaver i fremtiden kræver at du ikke er bundet til bestemte fysiske steder.

Du skal opnå en dybere forståelse igennem højere lærdom også i den fysiske verden. Den åndelige forståelse skal komme ved at studere og betragte dig selv, set med øjne der er fri for begæret for materialismens afhængighed.

VIL MIN FORHENVÆRENDE MAND OG JEG ALTID VÆRE VENNER?

En kærlighed der er født af en karmisk nødvendighed, vil indebære en dybere forståelse, end der kan udtrykkes som det mennesket forstår som venskab og kærlighed.

Jeres kærlighed er uændret. Det er den fysiske forandring der vil give jeres personlighed smerter. Jeres indre vil ikke forandres, jeres kærlighed er ikke en fysisk ting, men en åndelig udvikling der ikke kan forandres.

HAR JEG LEVET MED HAM I TIDLIGERE LIV?

Der kan gives dig denne viden. Dette liv var i Frankrig, hvor du ikke havde et kærligt og varmt forhold med dette menneske. Det skyldes forskellige baggrunde, hvor du fra en højere adel var forvænt med et finere liv, hvor du ikke forstod den lidende menneskehed.

Denne person har hjulpet dig til at forandre denne indstilling. Det er kærlighed når dem omkring dig, også dem der giver dig smerter, hjælper dig på den vej der ikke er let, den vej du ikke kan se bringer dig frem i alle liv, den vej som menneskeheden som Sjæle må vandre, når de ønsker at udvide deres bevidsthed for en dybere forståelse.

Dette menneske vil du ikke behøve at møde igen. Han er fyldt med kærlighed som ikke kan udtrykkes og det giver dig ikke en forståelse for dit eget værd, men skal i sin egen karma lære at give kærlighed til dem, der vil blive en del af hans karma.

Vi ser med dyb forståelse, at mange af de tanker og følelser ikke har været tæt på din bevidsthed. Vi ved med din udstråling, at du indeholder og besidder de evner og du vil være en af dem der skal løfte og højne vibrationerne i dette Solsystem.

Vi ved også, at du er en ældre Sjæl der har lukket og glemt de dybe lærdomme der var en del af din Sjæls erfaringer. Du har valgt dine forældre ud fra de bestemte ting, som du ønskede at lære af dette liv.

Det er smertefuldt, for du har valgt den stejle vej som vil bringe dig frem på et tidligere tidspunkt, end der kan forventes af mange der ikke udviser dette mod. I din fysiske forståelse vil det ikke føles som glæde, men smerter.

Du skal finde freden, den fred der ikke er dig fjern. Du skal også finde, at kærlighed kan gives på alle niveauer, også til dem der ikke kan modtage. Dette har du lært i de år du har givet til et andet menneske.

Du må ikke tro at du ikke har arbejdet åndeligt, også i denne tid.

I den nye tid hvor, din næste karma, dit næste liv skal skabes, vil du finde at der er opgaver der vil give dig en indre fred og en tro på det smukke. Det smukke du forlod, som et udgangspunkt, da du var en del af den Gnist, den flamme der spredte sig i dette Solsystem.

Dette er symbolsk en forståelse du vil få, når dit indre bliver den dominerende faktor i din personlighed.

Vi ønsker dig uendelig kærlighed og vil give dig hjælp når du kontakter og vil modtage denne hjælp fra den universelle kilde, som er til din rådighed.

SKAL JEG ARBEJDE MED HANDICAPPET BØRN, SOM JEG HAR GJORT I TIDLIGERE LIV?

Det er en del af din frie viljes valg, at vælge de opgaver. Der er mange opgaver, hvor lidende mennesker vil modtage, også dem der fysisk er raske. Der er mennesker der lider med overflod.

Alle Sjæle ønsker at bryde ud af et fysisk fængsel hvor deres sanseapparater ikke kan udtrykke sig. Det er unge Sjæle, dem der behøver at komme tilbage og inkarnere og få den forståelse ved det handicap.

Dine opgaver vil blive fundet ad veje, der ikke peger mod målet. Du vil ikke forstå den retning dit liv vil tage. Den forståelse vil komme når du forstår, at bruge dit indre og tappe fra den kilde der er til din rådighed.


 

Back To Top