Skip to content

Hvad er meningen med livet?

At være i livet er et valg fra ens indre, som er en del af ens forståelse og en udvidelse af bevidstheden, dette valg er ens alene.

Formålet med livet er at opnå en højere frekvens i menneskelig forstand, også kaldet visdom.

Dette opnår man når man lider smerter og føler sorgen over at miste hvad man begærer, men også når man hører smuk musik og føler skønheden i naturen.

Man opbygger og udvider bestandig ens bevidsthed til en højere frekvens. I den tankeverden hvor man opbygger og nedbryder, vil den tilførelse af viden give ens bevidsthed hvad der var formål i denne livstid. Man må fatte og forstå i alle mennesker er der latente evner, for alt hvad der findes i dette Solsystem.

Disse evner vil blive en del af de livstider, hvor betingelserne for ens bevidsthedsudvidelse er til stede. Man skal hjælpe og give forståelse til mennesker som er i store vanskeligheder med den fysiske form. Denne forståelse er ikke afhjulpet med fysisk berøring, men med en udvidelse og en adgang for det syge menneske, til en forandret tankeverden.

I tankernes verden opbygger man fra ens indre billeder og forståelse, ens fysiske liv, dette er en sygdoms skabende og nedbrydende energi.

Fra denne Plan er alle sygdomme der rammer det fysiske menneske, startet af fysiske begær og begær efter materialisme, i den udviklende del af verden og det er en nedbrydende faktor, som vil sætte den del af menneskeheden tilbage til et udgangspunkt hvor åndelige energier vil overtage og blive den dominerende faktor i menneskehedens udvikling.

Dette skal forstås sådan, at begær skaber materialisme og materialismen bryder ind i naturens harmoni og vil nedbryde mennesker og de menneskeskabte indflydelser på den fysiske krop. De er udgangspunktet for de mange sygdomme, der ikke findes helbredelse for, dette må forstås.

Den viden vil blive en del af den moderne forskning i lægevidenskaben. Man skal forstå om årsag og virkning omkring den menneskabte form, og man vil kunne hjælpe og starte en forandring hos dem der søger hjælp. Dette er Hvid Magi på det højeste Plan, at forstå at tankeverdenen som er den højeste kraft, den universelle energi, der opbygger og nedbryder.

Blandt mange forstås denne kraft som sorte og Hvide kræfter, det er også korrekt, Lys og mørke er den dimension man vil kæmpe imod, Der er ikke menneskeskabte systemer der giver den helbredelse, som der ligger i forandringen i tankernes verden.

HVORFOR FULDFØRER MAN IKKE TING?

Når man nægter at udføre hvad den fysiske verden pålægger en, men skal selv i tankernes verden skabe ideer og med intelligent vilje udfører dem, da vil ens levevej og gerninger være én klar.

Omkring en er alle de midler der kan helbrede og forbedre den fysiske form til stede. Den afgørende faktor i al helbredelse, er en klar og direkte vej til ens indre. Tanken starter al helbredelse, uden klare mål i tankeverden, kan man ikke hjælpe og anvise mennesker med smerter.

Mennesker der lever i mørke kan ikke hjælpes med pålagte hænder eller dem der praktiserer lægekunsten, men som ikke forstår, at en indelukket Sjæl giver den syge krop. Udgangspunktet er i tankernes verden.

Dette er menneskets problem når det føler, tænker og tror at deres værd som menneske er negativt og uden betydning. Det er en vigtig del af den skare, når man fejlagtig tror at ens betydning ikke er stor, så vil en ens kærlighed til en selv være negativ.

Det er ukærligt mod en selv og ens mangel på tro er en afgørende faktor, som vil forandret og blive den stærkeste del af ens fremtidige liv. Når dette punkt som man bør mærke er kærlighed til en selv er det første og det største, glem ikke at se dig selv som et guddommelig og åndeligt væsen.

Det er en ikke ubetydelig del af den samlet forståelse, for de mange spørgsmål i en selv. At kunne tilgive og give sig selv samme kærlighed man ønsker til omverdenen. Det er den forandring der vil bringe en frem i Lyset. Tro ikke at der gives noget man ikke har fortjent.

SORG OG SKUFFELSE

Dette indeholder karmaloven og det åndelige aspekt i alle mennesker, at ens frie vilje er den afgørende og udførende kraft i den visdom man vil erhverve i ens inkarnation.

Der venter sorg for mennesker på evolutionens lange vej. I ens udvikling vil man også betræde stenede veje og mørke vil være en del af ens fremtid og ens indsats vil blive at høste de fornødne erfaringer til ens bevidstheds udvidelse.

Ansvaret ligger i ens egne hænder og den frie vilje og er givet til hvert et menneske og man vil blive alene til man kommer tilbage og bliver en samlet del af den Guddommelige Flamme.

DØDEN

En selv og alle inkarneret Sjæle vil forblive omkring en, det vil være den fysiske form man begræder, det er en stor misforståelse.

Menneskeheden må lære at man er en krop, en tanke men det er ikke dig, din Sjæl den åndelige del af Monaden er det der overlever, det der inkarnerer og bliver en del i det næste fysiske liv.

CHAKRA UBALANCE

Solar Plexus er følelsernes verden, som man skal lære at beherske, det man kalder upersonlighed. Energier omkring en vil påvirke og viderebringe plus og minus energien til ens krop. Når dette ikke forandres, vil en overbelastning indtræde og den fysiske nedbrydning i ens krop vil begynde (sygdom.). Man er altid nede for at lære en eller anden form for følelse (den røde tråd i dette liv.)

HVORDAN RETTER MAN CHAKRA OP?

Når man lærer at søge stilhed for følelser og tomhed i tankernes verden, vil man kunne tappe og bruge den Universelle kilde, hvor alle svar vil findes, hvor al hjælp og energier til en forståelse for dette liv kan gives.

Det Universelle er kærlighedsenergi, den kraft der driver dette Solsystem. At meditere og finde stilheden og opnå tomheden (stilhed er for følelser, tomhed er for tankerne) vil give en klar vision i ens hverdag, med de kræfter der er til ens rådighed. Man skal forstå at den utømmelige kilde er tilgængelig for den samlet menneskehed.

BEHANDLING DER FREMMER UDVIKLINGEN?

Der er ingen behandling der kan gavne. At forandre de negative energier skal man selv gøre til visdom, det er derfor man er inkarneret herned (dharma og karma) for at lære om lige netop de negativer man har og det vil møde de mangler i den fysiske verden.

Disse kilder er til rådighed for dem der positivt og vedholdent ønsker at udbygge hvad de mangler for kærlige og uselviske handlinger, men man skal opleve det på sin egen krop for at lave det om til visdom. Tro ikke at man får givet noget uden det er fortjent.


 

Back To Top