Skip to content

Hvad er meningen med at jeg altid er syg?

At være i livet, er et valg fra dit indre, for en større forståelse og udvidelse af bevidstheden.

Formålet med livet er at få en højere frekvens i menneskets forstand, også kaldet visdom.

Dette opnår man, når man lider smerter, føler skønhed i naturen og af sorgen over at miste hvad man begærer.

Man opbygger og udvider bestandig bevidstheden til en højere frekvens i tankeverdenen, hvor man opbygger og nedbryder. Denne tilføjelse af viden giver din bevidsthed, hvad formålet var med denne livstid.

Man må forstå, at alle mennesker har latente evner for alt, hvad der findes i dette solsystem, disse evner bliver en del af den livstid, hvor betingelsen for bevidsthedsudvidelse er til stede.

Sygdom kan ikke afhjælpes med fysisk berøring, men med en udvidelse og en adgang for det syge menneske til en forandret tankeverden.

Evnen som Lysbærer i denne tidsalder, vil forandre og udbygge forståelsen for dette at være tilbage til udgangspunktet i åndelig forstand.

I tankernes verden opbygger man billeder og forståelse for handlinger i det fysiske liv. Disse billeder er en sygdomsskabende og nedbrydende energi.

Fra dette Plan er alle sygdomme, der rammer det fysiske menneske begyndt med begær efter materialisme, i den udviklede del af verdenen.

Det er en nedbrydende faktor, der vil sætte den del af menneskeheden tilbage til udgangspunktet, hvor åndlige værdier vil overtage og blive den dominerende faktor i menneskehedens udvikling.

Dette må forstås som, at begær skaber materialisme. Materialismen bryder ind i naturens harmoni og vil nedbryde mennesker og de menneskeskabte indflydelser, på den fysiske krop. Dette er udgangspunktet for de mange sygdomme der ikke findes helbredelse for. Den viden vil blive en del af den moderne forskning i lægevidenskaben.

Når man lærer om årsag og virkning omkring den menneskeskabte form, vil man kunne afhjælpe og starte en forandring hos dem, der søger hjælp.

Dette er Hvid Magi på højeste plan, at forstå at tankeverdenen er den udførende kraft, den universelle kraft, der opbygger og nedbryder.

Blandt mange forstås denne kraft, som sorte og Hvide kræfter. Dette er også korrekt, Lys og mørke er de dimensioner, man kæmper imod, det er ikke menneskeskabte systemer, der giver den helbredelse, som ligger i forandringen i tankernes verden.

Dette er et tegn på den åbning, der starter som en gnist i dit indre. Du lytter med større kraft til dit indre og forstår, når du opnår stilheden (følelser) og tomheden (tanker), at denne stemme er dig. Denne stemme er det, som skal være din guide og bestemme og udforme det, der bliver din sandhed.

I disse ord skjuler sig også forklaringen på valgte gerninger, (en del af din fremtid), når du nægter at udføre, hvad den fysiske verden pålægger dig.

I tankernes verden skabes ideer, og intelligent vilje udfører dem, da vil din levevej og gerninger være klare.

Omkring dig er alle de midler, der kan helbrede og forbedre den fysiske form. Den afgørende faktor i al helbredelse er en klar og direkte vej til dit indre.

Det er tanken kraft, det er den som starter al helbredelse. Uden klare mål i tankeverdenen, kan man ikke hjælpe og ikke lette smerter.

Mennesker som lever negativt, kan ikke hjælpes med pålagte hænder, kan ikke hjælpes af dem der praktiserer lægekunsten, for de kan ikke forstår, at en indelukket Sjæl giver en syg krop.

Du må lære at forstå at udgangspunktet er i tankernes verden.

Du skal føle, at dit værd som menneske er positivt, og dine tanker og din tro på dig selv er en vigtig del af helheden.

Når du fejlagtigt tror, at din betydning ikke er stor – vil din kærlighed til dig selv være negativ. Dette er ukærligt mod dig selv.

Din mangel på tro er en afgørende faktor, som vil forandre dit liv og blive den største del af dit fremtidige liv som er, kærlighed til dig selv, som et Guddommeligt og åndligt væsen.

Dette er en ikke ubetydelig del af den samlede forståelse for mange spørgsmål i dit indre, at kunne tilgive og give sig selv den samme kærlighed, man ønsker at give til omverdenen.

Det er forandringen, der vil bringe dig frem i Lyset og give dig et indhold, man ikke kendte i den materialistiske verden. Tro ikke der gives noget, man ikke har tjent.

KAN DU FORTÆLLE HVAD JEG ER KOMMET NED FOR AT LÆRE?

Den frie vilje er den afgørende og udførende kraft, den visdom du vil erhverve i hver inkarnation, hvor der venter sorg på evolutionens lange vej.

I din udvikling vil du også betræde stenede veje og mørket vil være en del af din fremtid. Du må også forstå, at du kender målet og ønsker at bestige bjerget, og en indsats vil blive, at høste de fornødne erfaringer til den bevidsthedsudvidelse, der er en del af dine livs formål.

Ansvaret er i din frie vilje, som er givet til hvert menneske, og du må forstå, at som et åndeligt væsen vil du forblive alene, indtil du kommer tilbage og bliver en del af den samlede Guddommelige Flamme.

Du skal også forstå, at viderebringe håb for dem der frygter, når de forlader den fysiske krop, når lærdommen med denne inkarnation er opnået.

Du skal lære at du selv og alle inkarnerede Sjæle vil forblive omkring dig og det vil være den fysiske krop man begræder. Dette er den store misforståelse.

Menneskeheden må lære at vide, at du er en krop, du er en tanke men dette er ikke din Sjæl.

Din Sjæl, den åndlige del, er Monaden, den der overlever. Det er den, der inkarnerer og bliver en del af dig, i dit næste fysiske liv.

Glem ikke, at energi omkring dig vil påvirke og viderebringe positive og negative energier til din krop.

Når dette forandres, vil overbelastning indtræde og den fysiske nedbrydning i din krop, vil begynde.

Når du lærer at søge stilheden i dig selv og lade tankestrømmen komme til en tilstand af tomhed, vil du kunne tappe og bruge den universelle kilde. Det er der, hvor alle energier, svar og hjælp, vil findes, og forståelse for dette liv kan gives.

SJÆLE DER MØDES

Når to personer ikke er i harmoni, men Sjælene vil kommunikere, vil du finde en uforklarlig tiltrækning.

For det fysiske menneske, vil denne tiltrækningskraft ikke forstås med den logiske tanke.

Det er gamle Sjæle der mødes og forstår, at der er givet et fælles arbejde at udføre.

Du vil finde, at når følelser og logisk tankegang kan forbindes i en højere enhed, vil det menneske blive en del af ens hverdag.


 

Back To Top