Skip to content

Hjælp til at belyse et afsluttet forhold, som har berørt dybt?

Kære menneskebarn, du har valgt den vej, der ikke ubetinget er let.

Du har oplevet smerter og afsavn i dette liv, som du lever i denne inkarnation. Du prøver at forstå, når det fysiske liv giver dig smerter.

Det er i øjeblikket din ledetråd at finde og forbinde den indre fred med den materialistiske virkelighed. Vi føler dine smerter, når du forgæves søger fred, den indre uro dirigerer dit følelseslegeme.

Dette skær af uro og angst er ikke din følgesvend på grund af nødvendighed. Du skal forholde dig til de vibrationer, du er født med for dette liv. Du må forstå, at med ubalance vil du leve et liv, hvor din indre og ydre virkelighed ikke harmonerer.

Dette er ikke en tilstand der skal vare ved. Du er på vej.

Ad den stejle vej søger du målet. Igennem afsavn og smerter vil du skue mod det mål du søger, og du vil beslutte dig med din vilje og dit smukke indre, der i øjeblikket er den dominerende faktor i din personlighed.

Vi ønsker at give dig forståelse for den disharmoni der hersker. Med de viberationer, der er omkring dig, kan du ikke finde den fred du søger.

Kærligheden til dig selv, er det punkt der skal give dig forståelse for dig selv som et åndeligt og smukt væsen, der ikke kun for en kort tid er i den fysiske form.

Kære Menneskebarn, du skal finde freden og åbne op for troen på dig selv, og give dig selv et overblik og forstå at tiden er den største illusion.

Det mål mennesker søger er: Sjæle der karmisk mødes og udvikler deres bevidsthed, det er det egentlige formål med inkarnationen. I alle liv har du mødt og udvidet din bevidsthed, igennem de to aspekter – det mandlige og kvindelige.

Dette menneske der lukkede op, og gav dig en midlertidig lykkefølelse, er på vej mod samme mål, men vælger at følge de stier, der ikke er din vej mod det samme mål.

Den smerte der ligger i dette forholds afslutning, er en naturlig ting set fra et karmisk synspunkt.

I det liv hvor du svigtede og efterlod denne mand i smerter, følte du rigtigheden af dette skridt i din tro på din højere værdi. Som menneske valgte du at give en anden den smerte, som du føler i denne inkarnation. Tro ikke at alle kan følges harmonisk ad den samme vej.

Dette er menneskehedens store illusion, om den evige kærlighed til et menneske, som er inkarneret som dig selv og på vej mod det mål der var din start. Veje der skiller, er punktet hvor din lærdom starter.

Det føles som smerter, men er en lærerig smertefuld oplevelse, som vil være en evig påmindelse, som vil blive en del af din Sjæl.

Det, der lever fra liv til liv, vil mindes de smerter og give dig et fremskridt i dit næste liv.

Dette er ingen hjælp for dem der lider, at forstå at smerter og bedrag er nødvendig i udviklingenvejens hårde skole.

Det er den sande virkelighed, at evig lykke i fysisk forstand ikke findes som virkelighed.

Den sande lykke er en upersonlighed, hvor følelseslivet og følelseslegemet er under din indre kontrol og ikke lader sig påvirke af en andens personlighed, der også må forholde sig til sin nuværende sandhed.

Du kan ikke forvente at forstå, at du rammes af usandheder og bedrag, når din kærlighed er ægte.

Du giver hvad du i fysisk forstand forstår, er den sande kærlighed.

I lærdommens hårde time er den eneste sande kærlighed, at give dem deres frihed. Den fulde frihed til alle levende væsener omkring dig, der ønsker at udforske deres liv af karmisk nødvendighed og gå i andre retninger.

Du skal kære Menneskebarn, finde troen og tage ansvaret for dit eget liv, og ikke følelsesmæssigt være en del af det kaos omkring dig.

Denne tro på det smukke i menneskeheden må ikke formørkes. Du må finde din store indre viden om dette spørgsmål. Lad denne viden blive en del af din videre færd ad den lange vej og det mål du har søgt og bestemte ved denne inkarnations begyndelse.

Vi kan kun give dig et kort over de karmiske forhold, da det ikke er tilrådeligt at give dig detaljer, da der er familie omkring dig, der vil blive berørt og ikke kunne tåle denne viden. Vi vil give dig en forståelse for dette menneskes smerter.

Han lider under sin egen forblindelse af midlertidigt begær. Vi er mennesker på den stenede vej, der ikke kan skelne og vide, om det vi vælger, er et begær der ikke er udlevet. Dette valg vil vælte og give mennesker omkring dig smerter og sætte de smukke tanker tilbage.

Din prøvelses time er at bevare det smukke, give forståelsen, tilgive og sende i tankerne den største kærlighed. For den største kærlighed er at give dem man elsker frihed

JEG VED IKKE HVAD JEG SKAL SIGE, I HAR SVARET PÅ ALT

Kære Menneskebarn, vi møder mange Sjæle der søger at få belyst de smerter, der ikke er en illusion men virkelighed. De smerter er ikke givet som en straf, men som en hjælp til dig som et søgende væsen.

Vi ønsker at give dig en hjælp, en vejledning til at søge at finde freden, stilheden og tomheden i dit indre og blive i stand til, igennem meditation, at blive en modtager og en kanal for den Kosmiske bevidsthed.

Det skal ikke forveksles med adgang til de højeste Planer, men forstås, at alle Planer er inddelt, hvor du på nuværende tidspunkt vil være i stand til at modtage og tappe fra den uendelige kilde.

I dette Solsystem er du et Lyslegeme der ses og bemærkes som en af den nye tidsalders tjenere for en højere bevidsthedsudvidelse. Vi ønsker at give dig forståelse for din værdi som et globalt væsen, der ikke forglemmer, at hvad du udsender i dine tanker er med til at påvirke dette Solsystem.

Du er som en vigtig del, forbundet med alle levende organismer, du kan ikke miste den kærlighed du giver til andre uselvisk.

Du vil for altid bevare dette menneskes kærlighed, der ikke ønskede at svigte, men måtte følge hvad der i dette øjeblik var hans sandhed.

Lad din fulde tilgivelse blive den styrke, der bringer dig videre ad den hårde vej, der til sidst vil give dig en større forståelse og en indre fred for de smerter du har lidt, kære Menneskebarn.

De vil blive til uselvisk kærlighed og skabe den forandring, der er denne klodes største håb.

Vi ønsker dig uendelig kærlighed, du er en smuk Sjæl der har vandret i mange liv. Du vil have en indflydelse du ikke aner i denne livstid, vi ønsker dig styrke og kærlighed.

Du er en Sjæl der har søgt og modtaget hjælp fra mange af os, der har fulgt dig gennem de største og mest smertefulde oplevelser du har haft.

Du er inkarneret og har valgt en hård karma, så du kan udvikle de sider hvor du skal forstå uselvisk kærlighed, som er den største kraft i dette Kosmos.

Sjæle, der har taget de første skridt, og ikke kan vende tilbage til mørket, er dem der vil hjælpe andre som kæmper med de første skridt mod Lyset.

Dette Lys er symbolet for den menneskelige forståelse, en gensidig respekt og en forståelse for, at andre på vejen også må leve deres karma.

Din røde tråd er, at du i denne livstid må lære at give mere end du modtager. Du skal blive din egen indre styrke. Vi forstår dine smerter.

PÅ EN MÅDE SKAL JEG ALTID LEVE FOR ET HØJERE MÅL, HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ ET ALMINDELIGT LIV SOM ALLE ANDRE?

Kære Menneskebarn, dette er i sandhed menneskets smerter du omtaler. Du skal forstå, at troen på dig selv er en nødvendighed. At opbygge og give dig selv kærlighed, vil give dig selv en udstråling, og du vil tiltrække hvad du er, du har ikke givet dig selv den fornødne kærlighed.

Troen på din egen verden, der også er et aktuelt problem for menneskeheden, er at hvile i sig selv og forhøje sine egne vibrationer. Det vil tiltrække de væsner der søger netop disse egenskaber.

Du bør også lytte til de første ord, om den vibration du er født ind til i dette liv, som også kan være en form for et handicap.

Dine viberationer er højere end dem omkring dig. Dem du tiltrækker, er ikke i stand til at leve op til den renhed du ønsker omkring dig, dette har været et problem.

Det er ikke en nødvendighed at søge mindre end du er. Du vil tiltrække, med troen på dig selv, de væsner der indeholder de fornyelser på det fysiske plan, som er nødvendige. Du må ikke opsøge mennesker med mindre ro og mindre tro på det der for dig er virkelighed.

De smerter du føler, er ubalance i din udstråling, som er en opbygning over mange liv. Den kreds du befinder dig i, er det der giver dig smerter i den fysiske form. Du er ikke et væsen der kan finde de mange omkring dig med denne udstråling.

Du skal søge at udvide og forandre den kreds af Sjæle du er i. Søg andre områder i dette land, hvor menneskers begyndende tro på den indre skønhed er begyndt. Du vil finde i de kredse at mange væsner har nået dette stadie, hvor en harmoni kan opstå omkring dig.

Vi hjælper med anvisninger og ønsker at give dig håb. Den endelig sandhed, den eneste sandhed er dit eget valg. Som et frit og intelligent væsen vil du vælge din egen vej, dette er en gammel sandhed, denne forståelse er givet menneskeheden til evig tid.

Du er en af dem der indeholder en højere forståelse, høstet igennem smertefulde erfaringer, også i denne inkarnation. Tro på dit indre og du vil finde, at du kan forandre igennem tankernes verden den negative side af dit liv.

Modløshed er de mørke magters nedbrydende våben mod væsner der vandrer mod Lyset.

Vi ser et Lys, der vil give dig en plads i den voksende skare af verdenstjenere.

Du er på vej, du forstår at give og også at tilgive. Din kærlighed skal ikke kun gives til et menneske, men til den store menneskehed.

I dette arbejde vil du finde freden, den uselviske kærlighed vil læge såret.


 

Back To Top