Skip to content

Healer Devaer mennesker når vi er i naturen?

Vi vil hjælpe dig og give dig en dybere forståelse og du vil kunne bruge denne viden i dit arbejde. På et åndeligt Plan vil du forstå, at dette kun er en del af de mange indsatser, der gøres fra den verden, du kender som naturdevaernes verden, de formskabende Devaer, de Devaer der bevarer liv, hvor mennesket i deres uforstand udsætter sig selv for unødvendige farer og udslettelser.

Mennesker bliver hjulpet af dem, der arbejder for karmas Herre.

Mennesker som har del i og ansvar for det åndelige arbejde, og som vil modtage en større, bevidsthed end den vi fatter i dag.

De væsener vil gennemgå og lide smerter på den stenede vej, der er lagt af det indre i starten af denne inkarnation.

Dette er for at give dig en dybere forståelse. Det er ikke tilfældigt, at mennesker skal afprøves.

Det vil være klart, at et instrument ikke kan gå til grunde på grund af et uvirkeligt begær i den fysiske verden.

Mennesker skal finde en indre fred og forstå, at den fysisk hårde indsats ikke er en del af resten af denne inkarnation.

At skabe er også et begær, åndelige opgaver der venter, kræver ikke denne form for begær.

At frembringe smukke tanker er at skabe.

Dette er den forandring, der skal ske i mennesket.

At frembringe hvad der er i det indre, som tankeformer og omsætte dem i den fysiske verden, det er det, der for fremtiden vil blive en hjælp til mennesker som er på den store stejle udviklingsvej.

Mennesker vil også lære, at kærlighed er uendelig, den dybe kærlighed der er givet til mennesker af de mange omkring dem, det er, hvad mennesker skal lære at fatte og give tilbage som en uendelig strøm af universel kærlighed.

HVORFOR ER VI I KAOS?

Du har fået svaret kære Menneskebarn, når vi fortæller om hvor landskabet er ukendeligt, hvor det hele flyder ud bliver skjult og udsletter alle detaljer og ikke fremhæver det smukke og de vigtige forandringer.

Den tilstand der kan forandre dette, er ordet du kender: tøbrud i den fysiske verden.

Den menneskelige forståelse opnås igennem materialismen, som får betydning på næstekærligheden. Mangel på denne næstekærlighed vil blive dig en påmindelse, givet til dig i dine egne smerter, givet til dig som en advarsel om en brat afslutning på din fysiske inkarnation.

Dette er for mange fysiske væsner den tydeligste og hurtigste vej til at forandre mennesker, der ikke går vejen, som de selv i deres dybeste forståelse har lagt.

Det er kaos, når mennesker medbringer fra en tidligere del, tankeformer der ikke længere er relevante i dette liv.

Når de tankeformer er nedbrudte, opstår det du forstår som kaos, men det er tilbagevejen, til dit udgangspunkt.

Du vil finde i dit indre er der er mange gamle tankeformer, der giver dig en fortabthed i den hverdag, du ikke længere magter at fylde med smukke tanker.

Du vil komme i den periode, hvor dit landskab vil forandres. De gamle smukke farver omkring dig vil blive de første tegn, på den stilhed og fred du søger. Du er på vej til at finde tilbage, du vil finde frem til at leve i den realistiske verden, udleve og bruge, hvad der for dig endnu er en del af dette liv.

Du vil finde, at der er kærlighed i at se tingene i klarhed, og med en dyb skelneevne vil du kunne lægge den kurs der er bestemt for et åndeligt og tænksomt væsen, som er på vej ud i det åbne.

Du mangler at give, uden at føle at du er krænket som et væsen, det er dit problem, i den kaos du føler.

Når du ikke anskuer dig selv som et vigtig væsen vil du finde at intet kan ramme dig og intet kan stoppe din udvikling.

Når du ikke er din personlighed, når du ikke er et fysisk menneske men handler som et åndeligt væsen, vil du finde, at personligheden ikke kan blive påvirket og nedbrudt af onde og mørke energier omkring dig.

Du vil også finde at din stolthed er en af de skyggesider, din stolthed og dit mindreværd. Når du ikke besidder disse to i nævneværdig grad, og når disse energier er trængt på flugt, vil du fremtræde med en ny styrke og et stærkere Lys, der vil give dig en klarere tankeform og en direkte adgang til den tankeskabende tilstand, som vil kunne give de mennesker omkring dig en klar forståelse af et ophøjet væsen.

Dette er ikke ord til dig for at give dig en fornemmelse som en Mester, men dette er ord, som vil hjælpe dig til at udvikle disse evner til gavn for den store menneskehed.

Troen på dig selv kære Menneskebarn og en mangelende tro på, er det, der vil forandre og fremskynde denne tilstand.

Du må også forstå, at en åndelig og udviklet bevidsthed ikke vil lade sig påvirke af de mange og nedbrydende energier, fra dem der er omkring dig, og dem der påvirker din dømmekraft.

Det der stopper din udvikling er selvbevidstheden og falskheden i gamle tankeformer.

Begynd den epoke i dit liv med at udskifte gamle tankebilleder med dem der er klarhed, med dem der er renhed. Lev og udlev, tro ikke at der er en genvej i, at forkaste hvad du endnu ikke har erfaret, der er ikke nogen let vej, for det åndeligt søgende menneske.

Også de der bliver båret, må ikke miste evnen til at gå og finde sandheden for dem selv i livets labyrint.

Kære Menneskebarn, begiv dig ud i livet, lær at leve og kast kærlighed over livet, livet er Sjæle der også søger de samme mål.

Din kærlighed er i stand til at give dem et klart mål at forfølge.


 

Back To Top