Skip to content

Har jeg nået det karmiske i dette liv?

Dette spørgsmål kan ikke besvares, din karma og din udvikling er betinget af de handlinger, kærlige og ukærlige, du beslutter dig til at udføre i resten af dit liv.

Den røde tråd i dit liv er at lære upersonligheden og forstå den stærke kærlighed. Du kan lære mennesker, at den største årsag til kaos er følelser.

Du må forstå, at den største kærlighed er at vise styrke og forstå virkningen af handlinger, kærlige og ukærlige. Det er ikke følelserne, der vil give dig de største erfaringer, men en intelligent vilje der forstår de mennesker, der er i nød.

De mennesker du hjælper med de kærligste handlinger, er dem, du kan hjælpe til at forandre deres egen karma, og lære dem hvad de kan gøre for dem selv.

Du har lært mange af de erfaringer, som du vil bruge i næste liv. Du må forstå, at med de kærligste hensigter er din karma aldrig fuldført, før du udtræder af den fysiske krop.

Du har planlagt for dette liv at lære selvstændighed og upersonlighed, dette er en del af den karma, du mangler at udleve.

ER DER NOGET KONKRET, DER VIL VÆRE GODT FOR MIG?

Den indre stemme er et vigtig redskab, den er et redskab, du skal bruge i de beslutninger der ligger i dine fremtidige gøremål.

Du spørger om de ting, der allerede ligger som beslutninger i dit sind. Du vil finde ud af, at din personlighed vil kæmpe mod denne beslutning.

Du må også forstå, at i åndelig forstand er det en gave og ikke et offer, når dit liv i den praktiske verden vil skifte fra materialisme til næstekærlighed og åndelig uddybelse, på et plan du ikke kender på dette tidspunkt.

Du kan bruge din tid, som er uden betydning i åndelig forstand, men i den praktiske verden, er det en gave der skal bruges og udnyttes og der skal planlægges et skridt ad gangen.

Du er et væsen, der indeholder mange latente muligheder fra tidligere liv.

I dette liv er du parat til at begive dig ud på en rejse, der vil bringe dig nærmere det mål, som er det oprindelige formål med inkarnationen i alle liv.

Du kan bruge denne tid til at modtage en klar indre fornemmelse af dit eget værd som et åndeligt væsen.

Du skal også frigøre dig og slippe mange af de personlige omgivelser, der har givet dig en falsk tryghed.

Du skal forlade de vante omgivelser og begive dig ind i dit eget indre.

Dette kan gøres i den fysiske verden, når du beslutter at forlade dette land for en kort periode.

Du skal ikke gå ad de gamle stier men lade din indre overbevisning blive det afgørende i dine beslutninger.

Du skal bruge den tid til at fastlægge en overbevisning og kæmpe med din personlighed. Dette er hvori kampen vil bestå: Dit indre mod den personlighed der ønsker materialisme, men er et redskab når den overgiver sig til din Sjæls styring.

Tro ikke, at din personlighed er din fjende, den er et vigtigt redskab. Dette redskab må stille sig som tjener for din Sjæl.

Du skal ikke tro, at det er et offer, du yder, når du omstiller dit liv fra materialisme til et liv, hvor du lever for den dybe åndelighed, som allerede er en del af din hverdag.

Dette er en gave og en beslutning, hvor du skal arbejde og virke for det, der er den røde tråd i dette liv.

At frembringe tanker hos dem omkring dig, der vil give dem en retning mod Lyset, er en af de mange mål for dette liv.

HVAD ER MINE STØRSTE EVNER OG MULIGHEDER?

Der er mange muligheder for hjælpearbejde. I den fysiske verden er der få, der ikke behøver hjælp.

Den største hjælp du kan give, med de muligheder du indeholder, er at bruge den evne, du har til at organisere og frembringe resultater i det arbejde, der skal tilrettelægges omkring konkrete projekter, hvor mennesker indgår, og hvor du kan tilrettelægge og samle mennesker, der ønsker at udtrykke og forandre deres liv.

Dem der mangler viljen og evnen til at samle de mange forvirrede tanker, du vil finde og forstå, at mange af de Sjæle omkring dig lever i kaos.

Dette er, hvad du kan bringe i harmoni, når du hjælper mennesker, der er på vej.

Du skal også forstå, at blandt dine mange talenter har du også evnen til at føle og forstå mennesker, der er i nød.

Du kan, i dette land, finde stor fattigdom, når du ser bort fra materialisme.

Den åndelige fattigdom, er hvad du skal bekæmpe i dette land.

Tro ikke, at de værste menneskers skæbner er hos dem, der sulter, den åndelige nød er, hvad du kan hjælpe med at bringe i balance.

Dette er ord, til en der udstråler beslutning i Lysets arbejde. De mange beslutninger vil blive dine sandheder og ikke dem du modtager fra andre kilder.

Også vi der med kærlighed ser du ønsker at blive en arbejder, en aspirant til større forståelse, også vi er kun kærlige hjælpere og Sjæle, der er en del af den samlede arbejdsskare på alle dimensioner.

Kære Menneskebarn du må finde din egen sandhed og forstå at din frie vilje, er den guide der skal lede dig frem mod de beslutninger, der vil forandre og berige dit liv.

Det vil være en del af din beslutning at forandre dit liv. De skal starte i begyndende tanker om dyb åndelighed, men også i den praktiske verden skal du danne og indstille dig på et forandret liv.

Du må ikke være bundet af materialisme, der ikke er nødvendig for dette arbejde.

Tro ikke at åndelighed betyder at trække sig væk fra livet, du skal leve livet, og alt skal fungere omkring dig.

Du må forstå, at alle dine handlinger skal have det rette motiv, og du skal indstille dig på at virke på det plan, hvor du, som menneske, ikke er i centrum.

Men det du ønsker at opnå, er det, du skal forfølge i alle dine gerninger.

Du skal tilrettelægge det fysiske liv omkring, hvad dit indre ønsker på dette plan.

Mennesker skal lære at stå alene og at elske sig selv. Det er mangel på forståelse for sit egen værd, der giver mennesker problemer med at stå alene som et selvstændigt og stærkt væsen. Man skal ikke overlade ansvaret for sit liv til andre, det er det første skridt.

HVAD ER DET, JEG UDTRYKKER I MIT LIV?

Du er et væsen med en stærk vilje, hvilket er noget der frastøder omverdenen, og som fremprovokerer stærke følelser.

Du er blot et væsen, der udtrykker dine meninger og ikke spiller det samme dobbeltspil som så mange omkring dig.

Dette virker på mange som en uvenligt, og ikke en tiltalende egenskab.

Det skal forstås, at sandheden er det kærligste redskab at anvende, i omgang med dem der står dig nærmest.

HVAD SKULLE JEG LÆRE AF AT BLIVE FYRET FRA MIT ARBEJDE?

Dette er en indre beslutning, det er dit første skridt til at frigøre dig fra den stærke materialisme, der har været dit formål med dette liv.

En selvstændighed hvor du ikke ønsker at tænke for dybt over tingene, du har benyttet dig af og skjult dig i denne karriere, der ikke giver dit liv indhold.

Du skal lære, at lytte til dit indre, tage ansvaret for dine beslutninger og ikke lade dig påvirke af de mange, der ikke kunne forstå din handling og ikke kunne forstå dit mod.

Du må også huske, at mod er den åndeligt søgendes redskab. I den praktiske verden kræver det mod at kæmpe mod den personlighed, der har domineret, og som ikke ønskede, at du skulle kaste dig ud i at tage ansvaret for dine egne handlinger.

Det er en indre beslutning og det første skridt, på den stejle vej du har valgt.

ER DER PERSONER, JEG SKAL MØDE?

Du skal forstå, at du må leve livet også når det gælder den lærdom, der ligger i at omgås det modsatte køn.

Det er vigtigt for dig at modtage impulser og blive stillet over for de problemer, der ligger i at forstå og tilgive dem, der ikke altid forstår dine ønsker. Du skal ikke forvente, at mennesket er i pagt med dets indre.

I den fysiske verden vil du møde mange, der lever i kaos.

HVORFOR FØLER JEG MIG SÅ TRÆT, JEG HAR FØLT MIG TRÆT I ÅREVIS?

Det er en stor belastning for din fysiske krop, når dit liv ikke former sig efter den røde tråd, der var lagt, da du ønskede at inkarnere i dette liv.

Din beslutning om at forsætte i den fysiske verden og kun leve for tomhed og materialisme, denne beslutning er din personligheds, der ønsker tryghed igennem materialisme.

Dette er vejen, du bliver mindet om et liv, der bør leves efter din indre stemme.

Denne træthed er en modstand, du vil møde. Fysiske påvirkninger vil altid ske igennem de vitale organer.

Det første skridt er den mildeste form for påmindelse.

Du er på det stadie, hvor intet i dit indre er påvirket. Den klare stemme, du kan modtage, når du hengiver dig til stilheden og tomheden, er dit indre, det du er, det der vil overleve denne livstid.

Trætheden er en lede mod den tomhed, du lever i den fysiske verden.

Med erindringer om det smukke vil mange mennesker føle en deprimeret tilstand og en dyb fysisk træthed.

Dette er for mange det første tegn på forandring.

Du er et væsen, et kærligt menneske, der skjuler sig under en stærk maske. Du skal tro på din egen værdi og på dit eget smukke indre og hengive dig til at tage ansvaret for dine handlinger.

Vi ser og forstår, at du har levet i en dobbelt verden, hvor mange skuffelser også har været en del af dette liv.

Når du, med styrke og tro på dit eget værd som et åndeligt væsen, hengiver dig til at forandre dit liv, og du beslutter dig til at tage det første skridt, som vil koste dig, så vil din træthed forsvinde.

Du skal bortkaste det gamle og opbygge nye tankebilleder, om en fremtid du ikke kender.

Din fremtid må du vide er i dine hænder, når du former og skaber din fremtid, som vil starte i din tankeverden.

Du vil udføre og opbygge troen på fremtiden, og denne vil du realisere i den fysiske verden.

Vi ønsker dig dyb kærlighed på din vej, du er på den vej din indre stemme vil blive den guide, der kan hjælpe dig frem mod målet.


 

Back To Top