Skip to content

Har jeg kendt min kæreste i et tidligere liv?

I dine tanker er der mange smukke spørgsmål, om de ting der endnu ligger begravet i din bevidsthed. Du er en Sjæl med mange liv bag dig, de mange liv behøver ikke at have båret frugt i forbindelse med de ting, de mange ting fra det punkt hvor du begyndte den lange vej tilbage.

Du har høstet og forstået en væsentlig del af det der er på de lavere planer. En indre uro og en søgen efter det smukke har skabt en anderledes forståelse af det liv du lever. Du har allerede i dette liv været udsat for prøvelser og dine følelser har været udsat for mange af de begivenheder der sætter denne nye udvikling i gang.

Du stiller spørgsmålstegn ved formålet og behovet for åndelige ting, og dog er der i dit indre et klart Lys om beslutningen om at finde den fred der er i at leve efter dit indre. Den energi der er omkring dig, vidner om en stærk beslutsomhed. Du har mange erfaringer med fra de forrige liv og dem vil du udbygge og få forståelse for i dette liv.

Omkring dig ser vi et stærkt Lys, dine følelser er åbne og kan tolerere sandheden om tidligere liv.

Vi vil lade dig vide, at dette menneske har indtaget en rolle i et tidligere liv hvor du var kvinden. Denne kvinde var det menneske du levede med i tidligere liv, i dag hvor du er den mandlige part vil I afrunde og udforme en klar forståelse for det mandlige og kvindelige aspekt.

Det vil koste en del smerter, men I vil begge forstå at intet er mere det samme, når man forstår at middelvejen imellem det kvindelige og mandlige aspekt er det punkt I vil opnå, når den indre fred er til stede. Denne kvinde vil blive en vigtig brik i denne udvikling.

HVORDAN FÅR JEG KONTAKT TIL MIN ÅNDELIGE VEJLEDER?

Dette er et relevant spørgsmål, men vil ikke blive besvaret som det ønskes i dine tanker. En åndelig vejleder er til stede for dem der er i stand til at højne deres viberationer omkring sig, og finde stilheden i deres indre.

Du kan ikke med din vilje opnå denne kontakt, men igennem en naturlig udvikling, der vil foregå med de rette teknikker og en dybere forståelse, opnået igennem studier af den ældgamle lære.

Det er ikke en religion du skal studere, men menneskekundskab og de evige sandheder, det er ikke de andres sandheder men din egen sandhed.

Når du lever op til dette svære mål, at tage ansvaret for dit eget liv og søge ad de stejle veje og gøre den fornødne indsats, vil du finde, at en fred og forståelse vil blive en del af din hverdag.

Igennem denne fred og den kærlighedserklæring til dig selv, vil du se på dig selv som en åndelig person, som en del af den Guddommelige kraft, ikke som en Gud, men som en del af alt hvad der er Guddommeligt.

Ved meditation og ved en menneskekærlig tankegang og uselvisk kærlighed, vil du finde at dine tankebilleder vil blive klare og forandrede, og med den indre fred vil du kunne tappe fra den universelle kilde.

Det er ikke kun de få beskåret, men den samlede menneskehed kan kontakte og blive en del af den bevidsthed, som er selve livets formål.

At højne din forståelse og bevidsthed igennem uselvisk kærlighed vil give dig kontakt med det du forstår som din åndelige vejleder. Du vil høre omkring dig påstande om kontakt, det er menneskets egne tanker og egen uro og blændværk der giver dem denne tro.

Når du føler uselvisk kærlighed og en fred i dit indre, og når dine følelser er i balance, vil det formål være at opnå kontakt med den universelle energi, blive en ting der opnås igennem din frie vilje.

Det er et punkt for menneskeheden at forstå, at alle kan modtage hjælp. Det mennesket er, er hvad du modtager. De højere tankeformer kan ikke forstås og modtages når du befinder dig på et lavere Plan. Det er en universel sandhed, at du modtager hvad du udsender.

SKAL JEG FORTSÆTTE MIT ARBEJDE MED AT TEGNE?

I den fysiske verden fører alle veje til de sammen mål. Du skal følge dit indre, dette er din sandhed. Vi kan give dig en klar forståelse af dine evner. Dine evner er at vise menneskeheden smukke og ophøjede ting.

I dine tanker er der spørgsmålstegn ved hvad dine evner er. At vise skønhed er at minde mennesker om udgangspunktet, at minde dem om renhed er at gøre et uselvisk kærligt arbejde. Du vil bringe mennesker tilbage til den renhed hvor alle er startet.

Det arbejde der forstås som åndelig er, alt hvad der kan forandre det kaos der er i verden. Du er den generation der er parat til at ofre den fysiske velstand for en åndelig bevidsthedsudvikling. Du er i besiddelse af smukke tanker der skal omsættes og praktiseres som en del af din hverdag.

Tro ikke at dem der siger smukke ord er dem der udfører det største arbejde. Mennesker der sår tanker og kan give konkrete informationer til dem der søger, er dem der vil forandre verdens tankegang.

Denne klode er på en skillevej, den nye tidsalder er ikke kun ord men en del af en større Plan, hvor mennesker vil følge det indre kald og ikke tro på materialismen, som den eneste udviklende faktor i denne inkarnation.

Du er iblandt dem der vil bruge en væsentlig del af dit liv på dette arbejde. Du må forstå når vi taler om skønhed og inspiration igennem malerier og musik kan der udføres arbejde der vil inspirere mennesker der søger det smukke og tror på en bedre og hurtigere udvikling.

SKAL JEG LEVE MANGE LIV ENDNU?

Kære Menneskebarn, du er ikke dine tanker, du er heller ikke din fysiske krop, men den bevidsthed der lever fra liv til liv. Når du tror på denne sandhed, og den tro er blevet til visdom, vil du forstå at tankekraften er det største og mest betydningsfulde du har, men som også giver dig et stort ansvar.

Alle tanker berører det samlede Solsystem, for tanker er energi. Det punkt du skal erindre, er at dine tanker er den energi der vil forandre verden. Handlinger er slut-resultatet af alle rene og smukke tanker.

Du må også forstå at negative og mørke magter vil finde grobund hos mennesker der er negative og dømmende. Lev i den realistiske verden, hvor du skal udleve og forandre din personlighed. Du kan ikke med viljens kraft få det til at blive din sidste inkarnation.

Du vil leve mange liv endnu og disse liv vil alle føre dig nærmere til det udgangspunkt, der er det endelige mål for alle. At vende tilbage til flammen er dit mål, dette er symbolsk og beskriver at mennesket skal forstå, at tid og rum er ikke en del af den åndelige virkelighed.

Du er et menneske der betræder nye veje, vi kan give dig en hjælp på denne vej. Du spørger i dine tanker og ønsker at vide om din åndelige vejleder vil blive en del af denne forandring. I sandhed vil du finde den hjælp du søger, om kort tid, vil du mærke at du vil være en forandret person igennem din tankekraft.

Lad dig ikke blænde af fysiske tillokkelser i den materialistiske verden, men tro på dit eget indre. Når den uro du føler, ikke kan stilnes med materialisme, vil du vide at du er på den vej, du har bestemt for denne inkarnation. Vi ønsker dig forståelse for den hjælp, der vil være til stede i rigelige mål, når du henvender dig til dit indre og lader det blive den afgørelse der fortæller dig din sandhed.

HVAD SKAL JEG LÆRE HOS MINE FORÆLDRE?

De har ikke den samme baggrund i deres liv som snart er passeret. Men den ene person vil have en indflydelse.

Når du møder de mørke stunder i dit liv, vil du finde at denne person vil give dig uselvisk kærlighed. Du må forstå at kærlighed der gives, en hånd der rækkes ud, en hånd der ikke forventer at blive belønnet, er denne persons stærke side.

Du vil finde at dette eksempel på uselvisk kærlighed vil give dig inspiration, til at vælge nye veje. Du må også forvente en hård modstand omkring dig, som er negative kræfter.

Individuelle Sjæle må kæmpe vejen alene, du må ikke forvente at alle vil dele din forståelse. Udviklingen hos de mennesker der er omkring dig, vil ikke nødvendigvis bringe jer ad de samme stier eller mod de samme mål.

Omkring dig er der stærke tanker om det liv du ønsker at leve. Vi ser at du er delt i mange tanker om dette, at leve et åndeligt liv og at finde et formål med livet.

Det er vigtige overvejelser, sandheden kendes kun af det menneske der vælger deres egen vej. Du vil modtage mange informationer om åndelig udvikling. Du må lære at forstå motivet bag menneskets handlinger og ord.

Omkring dig er der mennesker der iklæder sig Lyset, men de arbejder for de mørke kræfter. Det er vigtigt at du lærer skelneevne, da du i dit stærke Lys vil blive en vigtig del af den nye udvikling i den tidsalder, hvor viberationerne i dette Solsystem vil blive ophøjet.

Det er symbolik, men i den realistiske verden er det arbejde du udfører af betydning overalt i Solsystemet. Du må forstå, med de kærlige tanker du indeholder, at tankekraft er energier der vil forandre verden, handlingerne er det synlige resultat af kærlige og ukærlige tanker. Vi ønsker dig kærlighed og vil være en vedvarende hjælp i den udvikling hvor du vil blive en af de mange på verdensplan.


 

Back To Top