Skip to content

Har I noget I vil sige til mig, før jeg stiller spørgsmål?

Du er blandt dem, der aktivt vil søge at forandre dig, og nå målet for denne inkarnation. Det kræver en tro på dig selv, og den klare stemme vil kunne høres, når der opnås stilhed i dit fysiske legeme.

Det er det afgørende punkt for mange mennesker, at opnå den stilhed der kræves, for at blive en kanal for den universelle bevidsthed. Det er ikke en evne for de få, men en del af den udvikling der ligger i alles inkarnationer.

Du er et menneske, der målbevidst er parat til at forandre de behov, der kun er materialistiske, og betale den pris det indebærer at tage ansvaret for dit eget liv.

HVORFOR HAR JEG DRØMME OM FORSKELLIGE MÅDER AT DØ PÅ?

Drømme er en del af de oplevelser, der foregår på et andet plan, når du er ude af din krop om natten. Disse drømmeoplevelser er en del af dine tanker. Det er ikke relevant at bruge dem som en ledetråd.

Du kan ikke tyde disse drømme, det er kun brudstykker hvad du husker. De drømme som er gentagelser og viser de samme retninger, er handlinger, der er opbygget på tankeplanet. De er en del af menneskets måde at arbejde på, på de indre planer, når kroppen er frakoblet de normale sanseapparater.

Du kan igennem disse drømme, med en stærk skelneevne, genkende mange af de tanker og klare signaler du også får i din fysiske hverdag. Det er en genspejling af en virkelighed, der har været en del af tidligere liv, og også er en del af fremtiden.

Der kræves en stærk skelneevne af dem, der skal bruge disse oplysninger som er en værdifuld vejledning, om fremtiden og om tidligere liv. Dine drømme er en del af det liv, der ikke altid giver dig den fulde glæde, og om de ting, du mangler i denne inkarnation, på det følelsesmæssige plan.

Det er tanker, du gør dig om et smukkere liv, som du ikke forstår med din fysiske hjerne, men som er en del af de erindringer du medbringer fra den bevidsthed, der er vokset og udvidet over de mange liv.

FÅR MIN VEN OG JEG ET LIV SAMMEN?

I er gamle Sjæle, der skal afrunde og forstå følelser, der skal leves og vises og som har med jeres hverdag at gøre.

Mange chancer for at give kærlighed, vil blive forspildt. Der skal være en hensyntagen til de mangler I har, og I skal også have en dyb forståelse for de mennesker, som er afhængige af jeres kærlighed.

Det kvindelige aspekt i denne mand skal fremelskes og vise sig som omsorg, også for dem i den ydre kreds.

I skal lære, at være selvstændige og tage ansvaret for det liv, der er den enkelte inkarnerede Sjæls ansvar, og at uselvisk kærlighed er, at give mere end man modtager.

I må forstå, at på denne vej er konflikterne mangfoldige og ord, usagte ord, giver mangel på forståelse. Det er den røde tråd i jeres liv, smerter der er forvoldt igennem gensidige misforståelser. I skal lære at kommunikere på et åndeligt plan.

HVILKEN MENING ER DER MED MIT LIV OG HVORNÅR VIL JEG FØLE KONTROL OG TILFREDSHED MED DET?

Kære Menneskebarn, dette er ikke givet at opnå. At have en tilfredshed er kun for Sjæle der har opgivet og ikke udvikler sig i deres inkarnation.

En tilfredshed i åndelig forstand er troen på næstekærlighed, og en indre glæde og forståelse af din egen styrke, og at du som et åndeligt væsen har den samme betydning som den største stjerne. At forstå den betydning det har, når du tænker smukke tanker, dette vil give dig indhold også i dette liv.

Du kan ikke forvente, at dit liv skal blive det ideelle, før det indhold du ønsker at skabe i dit liv, er skabt i din tankeverden. Når du forstår den kraft der ligger i dine tanker vil du skabe et bedre liv. Når du lærer at forstå, at kærlighed til dig selv, er det første skridt på vejen, som er en klar og uselvisk kærlighed til den Klode hvor alle er af samme slægt.

HVILKEN MENING ER DER MED MINE PLEJEBØRN?

Det er en prøve på jeres kærlighed til dem der er hjælpeløse, og har brug for netop de trygge forhold som I kan give. I må forstå at for de Sjæle der lægges i jeres hænder, er det fysiske behov ikke det væsentlige, men karmamæssigt er der en del der er sammenflettet fra tidligere liv, hvor I skal lære at tage et ansvar for dem der er hjælpeløse.

At give vejledning og retning, og viderebringe din indre tro på det smukke, i en verden hvor mørke kræfter udfører deres arbejde, på tværs af alle dem der ønsker renhed, det er sandt skaberarbejde.

I skal forstå, at den indflydelse unge Sjæle får, er det der vil forandre verden. Det er et sandt indblik i næstekærlighed at give til dem, hvor det ikke er din pligt som et fysisk menneske, men som et åndeligt væsen, at give kærlighed og hjælpe disse Sjæle på den rette vej til selvstændig tænkning og til brug af den skelneevne, der er den guide mennesket er alene med, i forbindelse med alle beslutninger.

Glem ikke, at din sandhed aldrig vil blive den samme, men udvide sig og vokse med din indre forståelse. Dette er hvad du lærer, når du giver uselvisk kærlighed.

En større sammenhæng er set, når unge Sjæle har fattet de dybe meninger, så har du hjulpet til forandringer og forbedret den verden de Sjæle skal virke i.

ER MIN MOR EN ÆLDRE SJÆL?

Du er en ældre Sjæl med mange værdifulde og smertefulde liv bag dig. Du er et væsen på vej mod Lyset, og du må huske at den stille og fredfyldte tid som et fysisk væsen, ikke vil blive hvad du ønsker.

Kun Sjæle der udvikler sig hurtigt oplever denne indre uro og utilfredshed. Det er et væsentligt punkt, og ikke et tegn på en forkert udvikling. Når mennesker føler en indre uro og en mangel på glæde, er det en del af prisen for en hurtigere udvikling.

Du er en ældre Sjæl, der skal have åbnet for oplysning. Du indeholder allerede forståelser om mange ting.

Din mor er en ung Sjæl, som ikke er en del af dit næste liv.

HVORFOR BLEV MIN SØSTER OG JEG SKILT AD SÅ TIDLIGT I VORES LIV?

Tidligere inkarnationer har skabt de nuværende konflikter. Det vil være et væsentligt skridt og uselvisk kærlighed, hvis du som en ældre Sjæl med den største styrke, kunne nærme dig dette væsen og hjælpe når det er muligt. Det er ikke væsentligt at tage ansvaret for andre Sjæle, det er kun væsentligt at række en hånd ud, når det er muligt at hjælpe.

Du må starte med at udvide dine tankebilleder om dette menneske og give det uselvisk kærlighed, det er hvad du kan opnå i denne livstid.

Det er ikke vigtigt om du opnår fysisk kontakt, når blot du sender dette væsen kærlighed, så vil dine tanker blive modtaget og hjælpe hende til en indre fred og forståelse.

HAR DEM DER ER GÅET FORUD FOR MIG DET GODT, VIL DE KOMME NED IGEN? JEG FØLER AT DER ER EN DER PASSER PÅ MIG, ER DET RIGTIGT?

Kære Menneskebarn, disse spørgsmål kan ikke besvares med tydelige svar. Det er et karmamønster, som er kompliceret i forbindelse med dine næste mange liv. De Sjæle forstår din kærlighed. Du spørger om de har det godt. Dette er et menneskeligt udtryk, der kan betyde mange ting. Jeg er en vejleder for mange Sjæle.

Jeg forstår dit spørgsmål, om der er en åndelig vejleder der altid er til stede. Dette er en væsentlig årsag til hurtigere udvikling, at vi modtager denne hjælp, som er for de fleste inkarnerede Sjæle og en vigtig del af deres udvikling.

Du er blandt dem der har denne hjælp. Vi er mange der yder dette arbejde, også dem der var kendt af dig i deres fysiske tilstand. De udfører dette hjælpearbejde for Sjæle, der ønsker at betræde denne udviklingsvej og som kæmper sig frem til det første mål.

Du skal få en selverkendelse og forståelse for troen på din egen værdi som et åndeligt væsen, der udfører din del af den samlede indsats for klodens og solsystemets udvikling. Som i det store er det også i det små, den indsats du gør på det fysiske plan og i dine tanker, har en medvirkende indflydelse på hele dette Solsystem.

Det er uselvisk kærlighed når du tænker på alle mennesker, og ønsker at give dem den samme kærlighed, som du giver til dem der er i din varetægt. Det er det der vil forandre den verden som er din klode.

I den nye tidsalder vil de unge Sjæle du hjælper på vej, blive dem der forstår dette væsentlige punkt.

HVAD ER DET JEG ER KOMMET NED FOR AT UDRETTE, SKAL JEG SKIFTE ARBEJDE?

Dette ord, om at hjælpe, er det første skridt til at forstå hvad din inkarnation skal føre dig frem til. At give uselvisk kærlighed igennem de veje der findes, ingen vej er bedre end den næste.

Der er mange måder at hjælpe på i disse tider, hvor mange mennesker skal fremtræde som Lysbærere.

Du vil være blandt dem der kan hjælpe det fysiske menneske. Men også ved at give din klare forståelse om en åndelig virkelighed, som du i dag kun føler svagt, men ved udvikling, ved at studere og forstå at det at give fred og uselvisk kærlighed kan gøres i alle gerninger og fører til det samme mål.

Forstå dig selv som udgangspunkt, vil du kunne yde en indsats, også på dette punkt.

Det er vigtigt at dit arbejde ikke er af betydning, det er indholdet og formålet med dit arbejde der er det vigtigste.

JEG FØLER MIG TILTRUKKET AF AUSTRALIEN, HAR JEG VÆRET INKARNERET DER FØR?

Du er en ældre Sjæl, der har levet og udvidet din forståelse for mange mennesker og mange kulturer. En del af dine liv har du tilbragt, ikke i Australien, men i det fjerne Østen. På et tidspunkt var det en del af dine inkarnationer at lære om åndelige ting. Din klare forståelse om tidligere liv, at blive født igen, at være en Sjæl og ikke en krop, er en lærdom fra denne tid.

Du har også levet i England, i en svær tid hvor du var en del af adelen, den del der undertrykte, dette er den væsentlige grund til din forståelse om at hjælpe. Du har udlevet de tendenser, du er hvad mange kan betegne som en del af de verdenstjenere, som ser verden som en universel klode for den samlede menneskehed.

Du er også en af dem der kan hjælpe med at bringe forståelse imellem folkeslag. Der er en del i den tid der vil komme også i dette land, som mangler en dybere og Global forståelse for den samlede menneskehed.

Det er en del af dit fremtidige arbejde at kunne argumentere for at alle Sjæle udspringer fra den samme kilde, dette er en del af dine fremtidige gerninger.

HVILKEN SKIKKELSE SKAL JEG GENFØDES I?

Dette svar kan ikke gives dig, det bestemmer din frie vilje og din skelneevne, som afhænger af din udvikling i dette liv og din overvejelse i den dimension, mennesket forstår som døden.

Når du overvejer dine erfaringer, vil dine beslutninger afhænge af dette. Du vil ikke kunne indhente disse oplysninger, før i det øjeblik du beslutter dig til at genfødes. Du skaber den del af din karma med din frie vilje.

Du er et smukt og uselvisk væsen, du skal som en rød tråd i dit liv forstå at du er følelser, du er tanker, du er en fysisk krop, men det er ikke dig, du er en Sjæl der vil leve og bevares, en Sjæl der vil udvide din bevidsthed for bestandig, du vil leve et langt liv i Lyset med det arbejde der venter dig, som vil være af betydning.

Du er en kærlig og uselvisk Sjæl, som er styret af for mange følelser, dette er et punkt vi med kærlighed ønsker at du skal forbedre. Du skal forstå at tage ansvaret for dit eget liv, og ikke lade dig styre af mørke kræfter, der også er en del af dit liv.

Vi ønsker dig dyb kærlighed og forståelse for de smerter der er for dem der betræder udviklingsvejen. De der ønsker at finde målet, må forstå at kun igennem konflikter kan man udvikle sig og nå til bjergets top.

HVOR MANGE ÅR VIL JEG HAVE TILBAGE?

Du vil have en væsentlig del af dit liv tilbage, med de mange gerninger der er. Med de evner og forståelser du ønsker at give til mennesker, vil du blive i den fysiske tilstand for en lang årrække.

Du vil leve og se dem omkring dig forsvinde, du vil forstå, at den indre styrke vil være den styrke, der vil give dig forståelse for ensomheden. Uselvisk kærlighed givet til mange omkring dig, vil give dig fred og en indre glæde.

HVORFOR KAN MIN MODER IKKE LIDE MIG?

Dette menneske ønsker dig intet ondt, men forstår ikke at kommunikere på det tankeplan der er dit niveau. Dette menneske er bange og forstår ikke den åndelige betydning og tankevirksomhed.

Du må ikke tro, at det ikke er kærlighed hun føler for dig. Hun forstår ikke at give kærlighed da hun ikke kender den dybe betydning af uselvisk kærlighed. Det er en angst for ikke at leve op til sin rolle, der har skabt den mur imellem jer.

Det er ikke af væsentlig betydning om ens forældre kan forstå og elske en. Dette er et universelt punkt at huske: At alle mennesker, alle inkarnerede Sjæle, er af samme betydning, i forholdet til den udvikling der foregår i dette Solsystem.

Det indebærer ikke at forældre og børn forstår hinanden, da det er unge og gamle Sjæle der mødes i denne inkarnation. På grund af tidligere udligninger og forskelle i inkarnationer, og på grund af karmisk ikke færdiggjorte konflikter, må mange Sjæle mødes, hvor der ikke er mange tilsvarende forståelser imellem dem.

Den åndelige udvikling og bevidsthedsudvidelsen kan være væsentlig forskellig. Det er en misforståelse at tro, at der er specielle problemer og konflikter, når forældre og børn er meget forskellige og ikke forstår hinanden.

Du er en ældre Sjæl med mange værdifulde og smertefulde liv bag dig. Du er et væsen på vej i Lyset, hvor du også må huske at den stille og fredfyldte tid som et fysisk væsen ikke vil blive hvad du ønsker.

Du skal forstå at kun Sjæle der udvikler sig hurtigt oplever den indre uro og utilfredshed, det er et vigtigt punkt og ikke et tegn på forkert udvikling. Når mennesker føler en indre uro og en mangel på glæde, er det en del af prisen for en hurtigere udvikling.


 

Back To Top