Skip to content

Eukalyptus – virkninger

For at forstå naturen, er en dybere og klar forståelse for de vibrationer omkring dig nødvendig.

Der er mange af de ting som mennesker ikke forstår at udnytte, som giver klarhed til mennesker, der er dybt berørt af de energier, der tankemæssigt forvandler dig og udviklingsmæssigt forhøjer dig.

Der er givet til mennesker de prøver der behøves for at starte processen, der forandrer tankegang og skaber nye tankeforbindelser, til de verdner der er omkring mennesket.

Naturmæssigt er der skabt utallige mange hjælpemidler, for dem der med klarhed og åbenhed, vil blive tilgængelige og er tilgængelige.

Kære Menneskebarn, se dig omkring, fornemme vibrationerne fra de genstande, fra de naturmæssige produkter omkring dig.

Du spørger, om denne saft der indeholder et af de største antal vibrationer fra Devariget, solmættet og fyldt med storhed, disse vibrationer er dele af det produkt der fremkommer, når mennesket opsamler og forstår den rette brug af disse.

For mange mennesker er det ubegribeligt, men for de få udvalgte indlysende og brugbar, når det gælder menneskets skrøbelige former og det mennesket forstår ved et godt helbred.

Denne saft af dette træ kan bruges til to formål.

Du kan bruge de påvirkninger der påføres den menneskelige form, når du indtager dem som dråber i den menneske-nødvendige væske, dette vil rense din krop for de ødelæggende og nedbrydende angreb som der påføres det menneskelige system, når det gælder bakterier der udsletter og nedbryder din modstandskraft.

Du kan også bruge dem i forbindelse med psykisk træthed, den træthed der ikke kan helbredes af de læger der ikke forstår de åndelige påvirkninger gennem Devarigets utrolige påvirkninger på mennesket.

Denne saft fra eukalyptustræet er udrensende og vil skabe nye energier når det drejer sig om psykisk træthed, den træthed der er lammende og ødelæggende, for dem der på mange måder er åndelige, men ikke forstår at administrerere åndelighed og skabe en fast kanal, for åndelige input fra det ydre rum.

Du skal kære Menneskebarn, med dette middel som er kendt og brugt af dem der ikke forstår baggrunden, men forstår den virkning det påfører.

De naturmennesker der bruger dette middel vil kunne vise dig mange påvirkninger som de ikke forstår, men anerkender som doktor-middel fra naturen.

I væske som du normalt vil indtage skal du bruge, i dit sprog vil kalde 10 dråber om dagen, fordelt over den væske du drikker i løbet af døgnet.

Det vil give dig en indre udrensning når det indtages over en periode fra fuldmåne til fuldmåne, det er ikke nødvendig at indtage i lige den periode, men det vil give dig en retsnorm for mængden af dråber.

Du skal også vide at de mennesker der indtager en mængde af denne duft i deres daglige omgang i deres daglige liv vil føle en lettelse. På de åndelige kanaler vil det skabe renhed og skabe brugbare kanaler, når de selv er forberedt på dette.

ER DET RENE DRÅBER JEG HAR KØBT?

Dette er klar og brugbar afpresset olie fra træet eukalyptus, du skal forstå at for de fleste mennesker er dette middel ikke til sygdom, men blot et middel de ikke forstår den dybere betydning af, og de forstår ikke at skønne og bedømme de resultater der har været kendt i årtusinde, på dette sted hvor naturmennesker endnu er tilbage.

ER DET RIGTIGT AT JEG SÅ DEN INDIGO FARVE OMKRING EUKALYPTUSTRÆER?

Dette er korrekt, dette er klar symbol på betydningen i Devariget, for mennesker der forstår den dybere betydning omkring naturens frembringelse.

VIL DET FJERNE DE BRUNE PLETTER?

Dette er en kompliceret og i mange tilfælde ikke en brugbar måde, for i mange og lange perioder har man påført den menneskelige krop giftstoffer, en oplagring fra mange påvirkninger, du skal ikke forvente at det vil fjerne sig med det middel og stoppe.

Du skal også forstå at disse ting er tankemæssigt påført, når forædling skal iværksættes skal det være et psykisk offer, du skal også tro at alle kunstige skabte midler vil give et større plus på denne skala, et plus på den skala der hedder dit helbred.

SKYLDES DET DEN CEREME JEG PÅSMØRER?

Det er den forandring der sker, på grund af de indre organers svigtende evne, til at skille et større og større antal giftstoffer ud af din krop.

Du skal ikke tro at det er enkelte påvirkninger, men summen af de mange påvirkninger, der sker på dette område. Det er også sandt at den kemiske påvirkning du påfører din krop er en del af denne sum.

Dette er en del af de stærke indre forståelser, og for at få forståelse for naturen, du kan bruge den i forbindelse til indre påvirkninger på din krop. Du kan bruge den som en psykisk udrensning, en psykisk træthed der forhindrer dig i at kunne skelne og vælge. Dette er et middel for dem der åndelig set er psykisk ude af balance.

Dette vil afgjort forandre, fremme, udrense og give en psykisk opløftning, som ikke vil være uden betydning i forbindelse med tankemæssige forandringer, dette vil blive en vigtig del af de midler du kan administrere, når du indgår en forståelse med naturens mange hjælpemidler.

Du skal skabe din egen forståelse og starte dit eget system ud fra de bedste motiver, dette vil give dig en klar og betydelig fremgang hvor din levevej kan skabes gemmen.

Der er i naturen midler der administreres som noget der indgår i den normale cyklus, dette er din fremtid, du skal hjælpe de mennesker på det tankemæssige, du skal hjælpe i deres fysiske form med de mange hjælpemidler og forklare ord om dette emne. Du skal bruge den viden du allerede indeholder.

Om psykisk forståelse vil du lære, hvad dit eget sind finder frem.

Du skal bruge din energi på det arbejde, du svigter dig selv når du fraviger den vej, som for dig står som en klar og Lysende vej.

Du skal leve i Lyset kære Menneskebarn. Du skal leve det liv der for dig er sand, du skal leve i Lyset og du vil høste den energi som en daglig og styrkende energi fra dit indre. Den energi der findes i kontakten med det Universelle.

Du er som et skib over et stormfuldt hav, du svinger vildt fra det nordlige til det sydlige, du svinger vildt fra den kurs dit indre har lagt for din tilværelse.

Du skal ikke leve andres karma, dette kære Menneskebarn, har vi sagt med stor kærlighed, i mange af de stunder hvor du har været i fokus.

Fra denne dimension ser vi dig som et kærligt men hjælpeløs væsen der ikke kan fastholde din kurs. Du skal bryde med det gamle og skabe frie og stærke fremgange i denne livstid.

Frihed kære menneskebarn, frihed til at leve efter dit indre, der er mennesker der lever med lænker som har større frihed end dig. Dette vil give dig tankefrihed og udvikle energier når du forstår disse.

Ingens sandhed du lever er din sandhed, du må forstå at du har en sandhed, der på dette punkt, når du taler om dit daglige liv er afhængig af alle de påvirkninger som endnu er hovedparten af dit liv fra dine tidligere liv.

Du skal ikke frigøre dig fra mennesker, du skal lytte og forstå at din fred består i at du tankemæssigt også følger de samme baner. Når du genforener dette vil du udvikles.

Du skal ikke give mennesker omkring dig den energi, som du skal bruge til din egen udvikling, det skal ikke misforstås, at man skal være ukærlig og ikke hjælpe sine medmennesker på deres vej de har valgt. Men man skal ikke dirigerer dem ad andre veje end det deres indre befaler.

Du skal med stor kærlighed, se på menneskeheden omkring dig, lade dem søge, lade dem falde og lade dem selv bringe deres fremgang, når dette er deres naturlige karma. Du skal række dem en hånd når de selv ønsker denne hånd.

Du skal undlade at lade din egen udvikling gå tilbage på grund af andres, for dig, uforståelige karma.

Vi kan give dig meget korte ord om dette punkt, og det kan du bruge Universelt til alle levende væsner omkring dig.

Du skal bruge det stærkeste våben der findes, det våben der aldrig fejler, skal du bruge for mennesker, også for dette menneske, du skal give dem din indre sandhed, du skal give dig selv plads og rum til at rumme og udtrykke denne sandhed.

Som et middel for din fremtidig gerning, vil der intet blive stærkere end de hjælpemidler du vil have omkring dig end din sandhed.

Du må ikke forveksle dig selv som en Gud der kan dirigere mennesker, du må blot forstå at når du lever tæt og i pagt med din egen sandhed, vil du finde, at du kan give mere end du kan modtager.

Du kan helbrede flere end du tror, du skal ikke undlade at leve din indre sandhed, med simple ord skal du undlade at lade dig misbruge, i forhold der for dig ikke varer evigt, men er en kort rejse gemmen de mange liv.

Dette liv du har tilbage skal bruges i det tegn hvor sandheden er din indre sandhed, også forstået at vokse sig væk fra den personlighed, der endnu ikke ønsker at vige til side for dit smukke indre.

Når du giver dit indre mulighed, for at blive den dominerede faktor i dette liv, vil du også vide, da du ikke er bange for at beskue dig selv, vil du vide hvad der er en forståelse for, hvad der er fra de indre planer og hvad der er din personlighed, den personlighed der for en stor del er udsat for en angst den ikke selv forstår, men som er en del af dit virkelige liv.

Den angst der bunder i utilfredshed, den angst der indeholder alle de erfaringer du har gjort på godt og ondt i dette ene liv. Du skal vide at når du finder den totale fred og troen på dig selv, er der ingen de kan vælte, ingen der kan nedbryde den utrolige styrke, der findes i at leve i sit eget Lys, det Lys du deler med alle der lever i pagt med deres indre.


 

Back To Top