Skip to content

Er min karma færdig?

Kære Menneskebarn, denne karma er et spørgsmål, man ikke kan få besvaret. Dog er der omkring denne karma et vigtigt forhold, som giver dit liv den fornødne retning.

Dette forhold er følelsesmæssigt og i karmamæssig henseende overstået.

Den hjælp du modtager, er for at give dig klarhed over det spørgsmål.

Din opgave er anderledes end dette menneskes, jeres veje vil føre til det samme mål, men du må vælge, og gå den vej du har planlagt for denne livstid.

Du må forstå, at det er kærlighed, når man giver dette menneske en chance for at komme ud for andre påvirkninger, der kan vække erindringer fra dette menneskes indre.

Du er på vej af andre veje mod det samme mål.

HVAD VAR MIT TIDLIGERE FORHOLD TIL MIN SØN?

Det er en omvendt situation i dette liv, hvor rollerne er skiftet, hvor du skal føle ansvaret og forstå forpligtelser, der overstiger dine egne ønsker og behov.

De tidligere liv var ikke harmoniske, der var konflikter om viljen og mangel på forståelse. Dette er hvad I skal bruge dette liv til: At indhente en forståelse hvor det kræver, at der gives mere, end du kan modtage.

MIT PARFORHOLD,VIL DET VÆRE POSITIVT?

Det er en positiv tankeform, at tro og forstå betydningen af det mandlige og kvindelige aspekt, den udvikling der ligger til grunde for bevidsthedsudvidelse.

I skal, når det er muligt, opbygge en dybere forståelse og bruge den gave, der ligger i gensidige og lærerige oplevelser i fremtiden.

Denne påvirkning vil højne og fremme de dybe tanker, du har om åndelig udvidelse og forståelse.

Brug forholdet som et vigtigt redskab i den fremtidige personlige udvikling.

Dette er en positiv ting i livet.

MIN MORS OG MIT FORHOLD HAR DET VÆRET GODT ELLER DÅRLIGT I TIDLIGERE LIV?

Dette er som i dette liv fyldt med følelser, modstridende følelser også om former for jalousi.

Omkring mindreværd og omkring forholdet til tidligere liv er der en udvikling i dette liv, der vil bringe jer tættere på trods af de forskelle der er, som virker negative, men som bliver positive, når den åndelige forståelse er udvidet over den lange tid, der er for jer begge.

Dette liv indeholder også smerter for dette forhold.

Kære Menneskebarn, din udvikling sker gennem konflikt, dette er en sandhed, du må erkende, og i den forståelse vil du ikke opgive kampen, når du møder denne konflikt også hos dine nærmeste.

Du må forstå, at dem der i tid har levet længere i den fysiske verden, har opnået en dybere forståelse, dette er tilfældet med dig selv.

Du har oplevet og opnået, hvad mange ikke har forstået på dette tidspunkt.

Du har valgt disse forældre med det for øje, at dem der er dig nærmest, vil være dem der vil give dig de største konflikter.

Igen kære Menneskebarn, din dybe forståelse og udvidelse af dine Sjæls erfaringer vil blive igennem dette konfliktfyldte forhold.

Du må også forstå og tilgive din mors mangel på forståelse, når den hjælp hun kunne have givet ikke blev en del af din barndom.

Dette må ikke stoppe dig fra at give hende kærlighed, for dette menneske behøver din forståelse.

Du er en ældre Sjæl der kan forstå, hvor hendes viden ikke er på samme højde.

Det er din klare forståelse at der ikke er kontakt. Det må også forstås af mennesker, der lever i den fysiske verden, at nær slægtforhold ikke nødvendigvis giver den samme forståelse, som der er imellem Sjæle på samme udviklingstrin.

HVORFOR ER JEG SÅ SPLITTET INDENI ANGÅENDE DETTE LAND?

Du er i en proces, hvor mange ting i dit liv bliver forandret. Du er på vej til at lære upersonlighedens vanskelige kunst.

Dette indebærer, at du ikke er dine følelser, men at dine følelser er under din indre kontrol.

Du må også lære stilheden (følelser) og tomheden (tanker) at kende. Du må lære at vejen til at lytte og bruge din intelligente vilje er på alle måder afhængig af dette punkt.

At finde stilheden og trække sig væk fra den fysiske verden, dette er dit første skridt på den vej, du har valgt.

Du føler en utålmodighed, som du ikke kan bekæmpe med de sædvanlige midler.

Din familie er en del af det liv, du skal leve. Det ansvar der ligger i at påtage sig at have unge Sjæle, er et af de punkter, der vil give din fremtid en bestemt retning.

Du må ikke glemme, at jeres karma er meget forskellig. Du har valgt dette menneske, så du kan lære at samle dine energier.

At videreføre de tanker der er i dit indre. Du må ikke opgive, når vanskeligheder, på de følelsesmæssige områder er for store.

Du må også huske, at det er kærlighed at gennemføre denne beslutning med åbenhed og uden kamp.

HVAD SKAL MAN LÆRE AF EN SJÆL DER ER DØD, MEN ER OMKRING EN?

Der er mange påvirkninger, der gør sig gældende, når mennesker ikke kan starte deres naturlige tilbagetrækning til den 4. dimension.

Omkring jer er der efterladt mange fysiske energier. Den Sjæl, som blev hjulpet igennem kærlighed, var ikke en ond Sjæl, men en Sjæl der levede i forvirring og kaos. En Sjæl der ikke forstod at det fysiske liv var til ende.

JEG HAR EN STOR FRYGT FOR TO MENNESKER OG DEN ENERGI DER ER OMKRING DEM, HVAD SKAL JEG LÆRE AF DET?

Du skal lære, at omkring dig er der mange energier, mørke kræfter som er forklædt i Hvide klæder, og du må forstå at motiverne ikke er vist i handlinger. Mange handlinger er kærlige, og mange motiver er skjult bag disse handlinger.

Du skal forstå, når du modtager signaler fra dit indre. Du er åben på dette tidspunkt, til at modtage en større hjælp end du forstår. Du skal følge din indre stemme og din intelligente vilje, når du vælger at omgås disse mennesker, og lader dig påvirke af kræfter du ikke forstår.

Disse kræfter er dem, der for mange er kaldt sort magi, dette er i mangel af et bedre ord.

JEG VIL GODT SPØRGE OM MIN TVILLINGE SJÆL, OG OM JEG KOMMER TIL AT MØDE HAM?

Med kærlighed må vi sige, at i vores verden er der ikke et begreb, der dækker din forståelse af en tvillingesjæl. Der er ikke tvillingesjæle.

Der er åndsbeslægtede Sjæle, der har en stærk tilknytning og en gensidige forståelse for de dybe åndelige værdier.

Sådan et menneske vil du genkende, og når denne Sjæl kommer ind i dit liv, vil du også forstå, at I har delt tidligere liv, og der er en dyb genkendelse og forståelse, som I deler i dette.

HVAD SKAL JEG LÆRE AF MIT FAMILIEFORHOLD MED HENSYN TIL DEN SMERTE, AT JEG ALTID ER BLEVET BEHANDLET SOM DET SORTE FÅR?

Dette er en del af den hårde lærdom mange åndelige søgende må dele.

Du vil lære og forstå, at når du åbner op for en større dimension og en større verden, vil du føle en sammenhørighed med alle Sjæle omkring dig. Når du kan føle den sammenhørighed på et åndeligt plan, vil de blive din familie.

Disse følelser og den udvikling dette vil medføre vil være din fremtid.

Du vil finde, at den familie der ikke kan værdsætte de smukke indre værdier, vil blive dem der taber og blive alene.

Du vil også finde, at dem du kan dele dine smukke tanker og de mange åndelige følelser med, vil være de mange, som er omkring dig, dem der også er på vej, dem der ønsker at komme til det samme mål.

Den ledetråd, der vil føre jer frem er uselvisk næstekærlighed, dette er den følelse du kender når du ønsker at give mere end du modtager.

KAN DU FORTÆLLE, HVAD DER ER MIT MÅL OG HVAD JEG SKAL LÆRE I DETTE LIV?

Det kan give dig en forståelse, når du bliver fortalt, at din ubeslutsomhed og mangel på at gennemføre mål er en del af det du lærer.

Du vil også lære at intelligent vilje er en vigtig del af alle åndeligt søgendes redskaber, og du må lære og vil lære at igennem åbenhed vil du forstå, at du er en del af det samlede Kosmos, og ikke en lille isoleret del, når det gælder næstekærlighed til mennesket.

Fra det aspekt er du dog en lille celle i det samlede Solsystem. Dette vil give dig tanker. Når du foretager handlinger, er det ikke mere kun dig selv det berører, men den samlede menneskehed.

Det er en vigtig del, du også må lære, at tankens kraft er den, der begynder alle nye forandringer.

Du skal også lære som den vigtigste del af de ting fra dette liv, næstekærlighed, også til dem der giver dig smerte.

Du skal også lære at elske dig selv, og påskønne de værdier du indeholder. Den kærlighed du kan give til dem der er dit ansvar, kan du også give til dem, du møder på din vej, dem du ikke kender, men som er en del, af den samme ånd.


 

Back To Top