Skip to content

Er der en dybere mening med at jeg skulle miste min kone?

Kære Menneskebarn, dette er, for det inkarnerede menneske, det største spørgsmål, der findes.

Der kan svares på mange måder. For dit vedkommende, og de børn der mistede deres mor, er der ikke en tvivl med formålet.

Disse børn har valgt netop denne kvinde som deres mor. Deres indre forstår dette handlingsforløb, de smerter og afsavn er en lærdom, der er nødvendig for disse Sjæles udvikling.

Du spørger også om meningen, men dette er set med personlighedens øjne, den mening er ikke let for det fysiske menneske at fatte.

Vi ser med kærlighed og forstår din sorg, når du mindes denne person. Men i alle handlinger er der en dobbelt lærdom for alle, i den kreds der bliver berørt.

Du er et menneske med et indre, der søger efter en anden verden, et andet indhold i dit liv.

Dette punkt og dette mål var ikke en del af din personligheds ønske, da du mistede denne kvinde, var du dybt begravet i materialismen, dybt begravet i at skjule dig for dig selv.

Du ønskede ikke at tænke nærmere over dit egentlige formål med dit liv.

Det er de store tunge erfaringer, der forandrer mennesket, du var på vej væk fra dit egentlige formål med dette liv.

I dine tanker ser vi, at du ønsker at vide, hvad dit egentlige formål måtte være.

Dit formål er at lære at miste, lære at tage ansvaret hvor det koster dig noget.

Du kan ikke, med din fysiske formåen, kun give af dine smukke tanker, de smukke gerninger, der er i den kærlighed, du kan give med dine hænder, dine ord og din nærværelse. Det er det, der er af stor betydning for de unge Sjæle, der er lagt i dine hænder.

Du må tilsidesætte dig selv, og igennem denne lærdom vil du forstå og lære værdien af uselvisk kærlighed.

Dette ville ikke have været let at forandre din personligheds stærke vilje, derfor måtte du lære at miste og at give uden at forvente at få det samme tilbage.

De unge Sjæle vil vokse op og med din vejledning og med din dybe indsigt i de virkelige værdier i livet, vil du give de børn en forståelse for livet som det er i realiteternes verden. Du vil ikke købe dig selv fred med fysiske ting, du må give af dig selv en kærlighed til de børn. Dette vil give dem en viljestyrke og en større forståelse for de mange problemer, der venter alle inkarnerede Sjæle.

Dette er uforståeligt for det fysiske menneske, at lide smerter er ikke let, ej heller at lide afsavn og mærke tomheden, men dette er at leve fysisk.

Disse ord er ikke ukærlige men sande, dette er livet, det er den røde tråd i dit liv, at give og lære om uselvisk kærlighed. Dit liv vil ikke blive det samme igen, den del der var fyldt med tomhed, og den del af dig selv der var skjult.

Du vil blive åben og få en dybere forståelse for de sande værdier, disse værdier er den kærlighed, du kan give, den kærlighed du kan modtage.

Det er ikke en ond skæbne, der tilpasser disse ting for mennesker. Det er Sjælen, der forstår dine og mange andres kaos og forvirring.

Du har været offer for verdens blændværk, da du uden tanke troede, at det var kærlighed at fordybe dig væk fra dem, der var i din varetægt.

Dette er din lærdom, det er en af de mange betydningsfulde grunde til dette tab.

Den Sjæl, den bevidsthed der er tilstede i en anden dimension, vil blive beriget med den kærlighed, du sender i dine tanker, den kærlighed du giver i din hverdag til de unge Sjæle, som også var en del af denne kvinde.

HVIS DET VAR MIN MISSION AT MISTE, VIL DET SÅ SKE FOR MIG IGEN?

Dette er ikke muligt at give dig svar på, det vil dine følelser og din personlighed ikke kunne klare.

Vi vil give dig det svar, der vil være det samme, at du udvikler dig med et tydelig mål for øje, at give den kærlighed du har på dette tidspunkt i din udvikling. Du har lært og forandret dig, du er ikke det samme menneske mere, du må ikke tro, at det er uden grund, at de Sjæle omkring dig er i din varetægt.

Du vil ikke miste, hvad du beskytter med kærlighed. Du vil have lært at værdsætte den mission der er en del af din karma. Du vil ikke miste, hvad du opbygger med kærlighed, dette vil for evigt være en del af din udvidede bevidsthed.

Forståelsen for den kærlighed er en del af din udvidede forståelse for menneskeheden.

Du vil leve i den realistiske verden, du vil frygte, at du skal føle sorgen igen, men dette er ikke din karma. Du vil vide, at de Sjæle vil blive en del af det, der er tilbage af denne livstid, du vil ikke miste, hvad du bygger op i sand kærlighed.

Du må også forstå kære Menneskebarn, at ordet miste ikke er af samme betydning i vores dimension. Du mister ikke, for vi er alle alene, vi er alle selvstændige Sjæle.

Dit tab er også en gave til den person, der skulle videre, som udvider sin forståelse og er i en tilstand, hvor alle de livserfaringer vil blive brugt til udvidet bevidsthed, og denne Sjæl vil føle din tankemæssige kærlighed.

Du er på vej til en ny livsform, omkring dig er der meget forvirring og kaos.

Dit indre kaos er på vej til at blive den faktor der vil dominere og vejlede din personlighed.

Du vil lære igennem den sorg, igennem dette tab, at ansvaret for dit liv og den fred du søger er lagt i dine egne hænder.

Når du lærer at kontakte og vedholde det smukke i dit indre, vil du finde, den fred og stilhed du søger, og som du forstår, er til stede i dette Solsystem.

Det er din Sjæls indre, der vejleder og giver dig forståelse for en anden dimension, dette er dig, og hvad du vil blive, det er kun en start.

Når du hengiver dig til din indre stemme, vil du finde freden og forståelsen for de gerninger, der er fremtiden.

Du vil også leve i den realistiske verden, være dig dit ansvar bevidst og fremskaffe de fornødne energier.

Du vil hjælpe og støtte de unge Sjæle med al din kærlighed, og dette vil du udføre med dyb forståelse for disse Sjæle.

De unge sjæles udvikling vil også være en del af dette ansvar.

HVAD ER MIN MISSION ELLERS?

Din mission er at skabe og frembringe smukke tanker, at skrive og nedfælde hvad du indeholder.

Du er i den fysiske verden forbundet med dyb materialisme i menneskets gøremål.

Du vil have høstet lærdom og forståelse om mennesker, og du vil også forstå at alle mennesker søger igennem materialismens tomhed, at finde den skønhed alle forstår, er til stede i dette Solsystem.

Du vil finde ud af at skabe og nedfælde smukke tanker og give folk en vejledning. En fred med deres indre vil blive en del af din mission, dette er ord du skal vedholde i dine tanker.

Der skabes og frembringes mange nye tanker til menneskeheden igennem smukke frembringelser i det kunstneriske og i de boglige former.

Den nye tidsalder vil give mennesker med kreative evner en større indflydelse og være en del af den nye tankeverden.

Du må også forstå, at alle forandringer skal ske i tankeverdenen.

Du skal opbygge og rådføre dig med dit indre. Skab et tankebillede der vil blive en del af din fremtid i den fysiske verden.

Det er blændværk at fordybe sig i gerninger, der ikke giver den store menneskehed kærlighed.

Det er dybe ord, men de kan leves i den realistiske verden, hvor mange Sjæle venter på uselvisk indsats på dette område.

VIL DET SIGE, AT DET ARBEJDE JEG LAVER NU, OG SOM BRUGER MEGET AF MIN TID, DET ER DER IKKE NOGEN MENING MED?

Du har som et redskab en logisk skelneevne, din menneskelige hjerne er et redskab, der er udstyret med høje vibrationer. Dine evner i tankernes verden er høje, du kan frembringe nyskabelser i menneskers forståelse for den nødvendige og fremtidige indstilling.

Materialismen er givet for lærdom og forståelse, kendskab til blændværk vil blive din styrke, og den gave du kan give menneskeheden.

Du vil vide, at i dine tanker kan du frembringe nye billeder af dette, at leve er formålet for dette liv, og ikke at frembringe tomhed, men at skabe smukke nye tanker i menneskesindet.

Du vil bruge det redskab, der er i tankernes verden og skrive om disse tanker.

Det er ikke ment for dig, i den materialistiske verden, at fatte de evner du ikke har brugt i denne livstid.

Du vil finde, at den nye fred og den kærlighed, der er i smukke gerninger, er skjult i mange bøger.

Omkring dig er der mange mørke skygger af frygt for døden og frygt for at miste.

Når du begynder at udvide din bevidsthed med viden om livet og om den evige lærdom, vil du finde en indre fred, der vil fortælle dig, at livet blot er et af mange.

Du vil vide, at tid og rum ikke har den samme betydning, når du forstår disse åndelige regler, at du har en krop, du har tanker, men du er ikke den krop, og du er ikke de tanker.

Du er en Sjæl, en del af det samlede Kosmos bevidsthed, du vil vide, at tid er uden betydning, dette er blot en af mange livstider.

Du vil lære at udvide din forståelse, og du vil blive en del af den skare, der hjælper mennesker som lever i frygten for overgangen fra den fysiske verden til den anden dimension, som er omkring dig.

Tro ikke, at din elskede hustru er fjern fra dig, hun er omkring dig og i dig, og dette er en dimension, der også vil være en del af din fremtid.

Når du studerer og hengiver dig til et studium, vil du finde, at i meditationen er der muligheder, du ikke kunne ane i det fysiske og materialistiske blændværk.

Dit liv har været en lang rejse uden indhold, uden værdier og uden tro på fremtiden.

Det er den røde tråd i dit liv, at fremkomme med oplysninger til dem der vakler, og dem der ikke kan finde freden.

Dette kan kun gives og læres af dem, der har lært sorgen og afsavnets smerter.

Vi ser en smuk Sjæl, der lever i en verden med kaos. Vi ser omkring dig et lys, der viser din Sjæl, gemmen mange livs dyrekøbte erfaringer, du er en Sjæl, der har rejst og vandret en lang vej.

Du skal opsøge denne Sjæl via dine tanker, som er dit bedste redskab.


 

Back To Top