Skip to content

En sjælskontakt som en indvielse

Du er en lille del af den energistrøm der på en positiv måde, strømmer og breder sig som Menneskeheden udvikler sig. Denne strøm har en betydningsfuld overvægt mod Lyset.

Når mennesker oplever at udvikle sig, vil det menneske der lever i en inkarnation opleve, at udviklingen i stigende grad er som en skole, hvor sværhedsgraden stiger mod toppen i den klasse som udviklingen betinger.

Som i dit fysiske liv har du måtte opleve, at også på de indre Planer kræves der prøver på udviklingens gyldighed.
Du er blandt dem, der ikke skal forvente at det der bliver givet til dig er for din opmuntring eller for dit egos skyld.

Du har gennem smerter og af brug af intelligent vilje, bestået denne del af din prøve af din inkarnation.
Du vil finde, at intet bliver lagt til rette eller givet dig, du skal kæmpe dig skridt for skridt, ad den vej der kun kan føre væk fra det niveau, som du har forladt for mange liv tilbage.

Du er et menneske der søger mod Lyset – ikke som en bevidst tanke, men med en vilje indgroet i din Sjæls bevidsthed.

Du har og er en del af det evige liv som er iboende i dig og har høstet igennem smerter og udviklet igennem konflikter. Det liv du værdsætter, det smukke er troen på sig selv, ikke en hovmodig tro, men en skønhed der også indeholder omsorgen for dem omkring dig.

Dette er i sandheden udviklingens vej. Når du betræder den, kan du aldrig gå tilbage og vil ikke længere kunne regnes som en af dem, der ikke kan gennemføre deres indre krav.

JEG HAR VÆRET ALVORLIGT SYG, VIL DET KOMME IGEN?

Du har fået en gave, som er en dybere forståelse og du har ikke uden grund, måtte lide for den erfaring, og dit fremskridt er tydeligt.

Du ønsker at belyse dit eget liv, set ud fra denne oplevelse. Det er summen af utallige mange livs små og store tilskyndelser, til at søge mod Lyset. Denne sygdom er ikke i fysisk forstand, noget der kan fastlægges og kaldes et navn.

Energierne i din krop har skiftet, dette har kostet dig, men det vil blive givet tilbage, som en indre kraft, der langt overstiger hvad du fysisk har mistet.

Du følger ikke de samme tankebaner, du er kommet på et højere niveau, du har opbygget en dybere forståelse for din egen styrke, denne styrke kan du omsætte på mange måder.

Du kan bruge den styrke som et vigtigt redskab, til en udvikling som et menneske der kan tage det fulde ansvar, for den videre udvikling som et åndeligt væsen.

Du skal lære og vil lære igennem smerter, du er et menneske i konstant udvikling, du vil ikke i dette fysiske liv, blive udsat for hårdere prøver end det du har oplevet.

I din tankeverden ser vi klare billeder, du ønske at dit overskud af kraft kan hjælpe og at du bliver en del af menneskehedens tjenere.

Dette vil fremkomme, når du med dit eksempel viser, at i kærlighedens navn og i kærligheden til dit eget liv, som er din Sjæls bevidsthed og den der skal udvide dig.

Du skal bevare respekten for din fysiske krop, som er et vigtigt redskab som skal bevares, ikke med en fysisk indsats fra lægestanden, der ikke magter at forstå det åndelige perspektiv i din udvikling.

Du har hjulpet dig selv, da du blev behandlet som et væsen, der ikke selv turde tage det fulde ansvar for dit eget liv, men lægestanden tog beslutninger for dig. Disse krav vil blive stillet igen og igen, dette skal du medbringe som en dyrebar erfaring i tiden der vil komme fremover.

Du skal ikke henfalde til at tro, at det er en straf disse smerter og den fortabthed der ligger i hjælpeløshed og afhængighed. Men en lærdom til dig for at forstå de mennesker der senere vil komme på din vej, og som behøver din hjælp.

Vi kan også oplyse og kaste Lys over de tanker, omkring den tid du har gennemgået, og som har været en del af din tankeverden.

Grunden, den rene fysiske grund til din sygdom, er en energiudvidelse, en udvidelse der vil koste dig en omforandring, omkring de krav du vil stille til dig selv i fremtiden, hvor dine tankemæssige krav vil blive større.

Du skal ikke forvente at Menneskeheden omkring dig, kan belyse din kamp for din førlighed som er vundet på troen af det smukke og troen på din egen dybe styrke.

Denne styrke skal du omsætte og skabe en tankemæssig opbygning, hvilken måde du vil bruge resten af dit liv på.
For dig ligger der mange opgaver foran dig, der kan forfattes ved at nedfælde dem i skriftlig form og som kan blive en del af det netværk, der arbejder for Menneskehedens forståelse.

Tanker der fødes i dit indre, smukke og dybe tanker om Menneskehedens udvikling, de er ikke for dig alene, men skal omsættes og gives videre, til dem der også ønsker en håndstrækning på et lavere plan.

Vi siger ikke dette for at give dig en bestemt vej at gå, men en måde at udvikle dig på. Men der er for at give dig en dybere forståelse for den fremtidige virke, for alle dem der endnu ikke forstår, at al udvikling foregår på de indre Planer, og skal omsættes som sidste del i den fysiske verden.

JEG ER ENLIG NU, HVORNÅR MØDER JEG MIN LIVSLEDSAGER OG KAN I BESKRIVE HAM?

Vi ser i dig en styrke og vi giver dig en indsigt, uden at give dig en symbolsk forklaring, vi giver dig den rette forståelse på dette område.

Vi ser din styrke og at du ikke skal forvente at møde mennesker uden smerter, mennesker omkring vil på mange måder, ikke kunne leve op til det du tør se og tro på.

De tanker du vil føde, vil ikke tolerere menneskets dobbelte facade, du vil ikke længere nøjes med blændværk. Dette vil stille store krav til en fremtidig partner.

Det mandelige aspekt vil være en vigtig del af din udvikling, du vil også møde mange der vil give dig en dybere forståelse, på de områder du behøver.

Du skal ikke forvente, at traditionelle forhold vil blive en del af din fremtid i denne fysiske inkarnation. Du vil møde smukke Sjæle der vil kaste Lys over mange af de ting du behøver, men du vil ikke finde en person der vil indeholde det samme udviklingstrin som dig selv.

JEG ER SYGEMELDT FRA MIT ARBEJDE, VIL DET VÆRE GODT FOR MIG AT BEGYNDE AT ARBEJDE IGEN?

Du har med stor nytte udnyttet denne pause i din udvikling på det fysiske plan. Når du føler at den fysiske del af din krop er fuld på højde med dit indre så er det tid.

På dette vigtige område skal du ikke opfylde de normale krav, men tillade dig selv at blive en person, der bruger endnu en tid på at bestemme for dig selv om din egen fremtid. Den udvikling der ikke længere vil være afhængig af normale fysiske krav.

Du skal i din tankeverden opbygge de muligheder der ligger latente om din indflydelse på mennesker via dine evner til at udtrykke dybe tanker og fremstille dem som en inspiration til dem der endnu ikke tør tage det første skridt.

Du skal gå tilbage til den skole den fysiske udvikling kræver, når du har en sikker forståelse om din egen styrke over for den omverden der ikke længere vil være den samme som du efterlod.

DER ER EN USIKKERHED OMKRING MIN BOLIG, HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG TIL DET?

Indflydelsen på de energier og det område du lever i, kan blive bedre når du undlader at benytte de gamle stier.
Du skal se det i et større perspektiv, og når mulighederne melder sig, skal du benytte dig af de vilkår og den indflydelse du har til rådighed.

De energier der vil påvirke dig positivt, skal findes tættere på den natur, for du må ikke glemme, at i den findes den største helbreder, også af den fysiske krop. Det er vigtigt når mulighederne melder sig at begive dig væk fra de vante og ikke længere relevante stier.

HVILKE MÅL MANGLER JEG AT UDFØRE I MIT ÅNDELIGE LIV?

Du er en Sjæl som ikke kan udvikle sig hurtigere, end de muligheder du selv opbygger omkring konflikter, sygdomme og som alle i menneskeheden må gennemgå og tage de beslutninger i forhold til disse valg.

Din åndelige forståelse skal omsættes til praktiske gerninger for Menneskeheden, dine tanker om disse muligheder skal styrkes, igennem et dybere studie, som for dig endnu er ukendte muligheder, at kunne fremkomme med dybe tanker om dem der kan hjælpes, igennem den forståelse du selv har høstet over mange liv og som du kan give videre til andre.

Vi ser at du går i en retning, der ikke altid ville kunne forstås af dine omgivelser. Vi ser også, at den verden der omgiver dig, ikke er parat til at forstå din forandrethed, men vil hensætte det til dit handicap. Men på det fysisk plan vil det ikke være muligt at kende, uden at have en dybere forståelse for udvikling, så vil de ikke forstå din forandring er sket indeni.

Du er et menneske der ikke kan leve for de samme ting mere, det er ikke mærkebart på dette tidspunkt, hvor din glæde over at genvinde din fysiske krops muligheder, er det overvejende i dit liv for øjeblikket.

Du skal vide, at om ganske få år, vil dit liv ikke længere være det samme, du vil vælge veje hvor din indflydelse for menneskeheden vil blive mærkebart.

HVORDAN UDVIKLER JEG MIT KLARSYN?

Dit klarsyn udvikles igennem meditation, udtænke og forstå opbygningen i det åndelige udviklings forløb.

Det lyder symbolsk, men er en grundlæggende betingelse for at komme i forbindelse med dit indre. At opnå den indre forbindelse og kunne tappe fra den Universelle kilde, er et vigtigt led i den udvikling, der hos dig vises som tydelige tegn og ønske om at ophøje og udvide din bevidsthed i denne livstid.

Det skal du først, når dine tanker er koncentreret om den udvikling, hvis betydning overstiger de fysiske krav.
Det er på dette tidspunkt, hvor valget mellem den fysiske eller åndelige verden skal skilles og om du vælger den åndelige vej.

Vi forstår og ser i dine tanker, at du ikke kan skelne mellem disse to verdener på nuværende tidspunkt, men kun ser de fysiske krav og den fysiske verdens realiteter.

Det skal ikke misforstås at den åndelige og fysiske verden er to billeder der ikke kan adskilles, men det er to sider af det samme udvikling forløb.

Du skal blot vælge at tage det fulde ansvar for dit liv, bestemme og føle din fulde styrke, og tage de konsekvenser der fremkommer, for når mennesker ønsker at gå deres egen vej, vil det ikke altid harmonere med de skjulte bevidste eller ubevidste ønsker fra omgivelserne.

Du er en smuk Sjæl, der endnu ikke har givet dig selv en fast kurs, Du er et smuk menneske der udvikles og formes, og i de næste 5 år vil din udvikling blive afgørende, din skelneevne om dette vil afgøre denne livstids forløb, din frie vilje vil blive din eneste guide, der kan hjælpe dig med disse beslutninger.

Vi ønsker at give dig ekstra kærlighed for din smukke indsats, en indsats mod uvidenhed omkring mennesker, der ikke værdsætter og forstår det klare Lys, hvis de ikke består prøven i dit hjerte, har du også tilgivelse for dette og disse mennesker.

Vi ser du former og udvikler dig, i overensstemmelse med din styrke og din Sjæl, der på mange områder i tidligere liv har lært at miste, vi ser dig også som en af dem, der latent kan påvirke og hjælpe menneskeheden i den nye tidsalder, hvor menneskers tanker skal gå af andre veje og de skal lære at forstå andre værdier, der ikke på dette tidspunkt findes i den brede menneskemasse, og ikke er anerkendt som de højeste værdier.

Vi sender dig kærlighed og forståelse, for de mange timer med angst om en usikker fremtid, vi ser dig med en styrke og når du vælger at bruge denne styrke, vil din vej være klar.

ER DET EN INDVIELSE JEG ER GÅET IGENNNEM?

I symbolsk betydning er dette skridt taget igennem denne prøve, noget der overstiger mange livs opbygninger af Sjæle, det er en kraft og en styrke, der langt overstiger hvad mange mennesker må bruge liv til at opnå.

Dette vil for alle blive en prøve mange mennesker i den senere tidsalder vil blive udsat for, der skal udleves igennem forhold, der kun vil vare i kort tid, men også igennem sygdomme, der ikke længere kan forklares eller helbredes, sygdomme der opstår via betændte tankeformer og en hengivenhed for det materielle, uden tanke for de virkelige værdier.

Når mennesket begynder at lære at kærlighed er den højeste form for energi, så vil menneskehedens fremskridt blive af en dimension der ikke kendes i dag.

Det er ikke den form for kærlighed der er imellem to aspekter i Menneskeheden, men kærligheden til dem der ikke beder om hjælp, dem der er ukendte og også dem der ikke er omkring dig.

Det er denne kærlighedsform som Menneskeheden skal udvikle. Det er ikke selvmedlidenheden, eller dem der kræver kærlighed som en pligt, men dem der giver uden at forlange det dobbelte tilbage.

(DETTE ER EN SJÆLSKONTAKT, DER ER BLEVET SKABT IGENNEM MANGE LIV.)


 

Back To Top