Skip to content

Drænet for energi

Mennesker opfatter ikke livet, med de erfaringer og den forståelse de indeholder, men med små åbninger og med de energier der er tilstede i denne inkarnation.

Et menneske kan indeholde en dybde af viden og forståelse i Sjælen, men det kommer ikke til udtryk i inkarnationen, hvor påvirkningerne helt undlades, eller slet ikke er til stede.

Du er et menneske med denne rigdom, du skal betragte det som en flod, der er holdt tilbage med en kunstig dæmning.

Du skal bruge den viden, der er høstet i dette liv. Den viden skal give dig en frigørelse, for de ting der binder og fastlåser dig med lænker, og som gør at du ikke benytter og udnytter de åndelige værdier, du har betalt og lidt smerter for.

Det er kærlige ord, til et menneske med Lys. Du er et menneske, der skal undlade at lade dig fastholde i andres tankebaner.

Omkring dig er der mange påvirkninger, de suger og fratager dig din energi. Det er udviklingens formål, at blive påvirket i modgang og medgang, og det er en positiv udvikling, og er nødvendigt for udviklingen. Du skal vogte dig for ikke at fratræde vejen, længere end du kan finde og genkende den valgte sti.

Du arbejder i din tankeverden med stor grundighed. Du udforsker de mange muligheder og prøver at vælge med din indre forståelse, den vej der skal føre dig frem mod fred.

Du skal ud af det kaos, ikke et synligt kaos, men et indre kaos, der indimellem overvælder og fratager dig dine energier. Du skal koncentrere dig og fastholde energien, men du skal forstå, at når du modtager tankerverdens mylder og giver dig selv lov til at blive en del af dem, vil du afgive en stor portion af din egen energi.

Denne energi er på dette stadie af din udvikling, nødvendig at fastholde. Du må fastholde og hæve dig over de påvirkninger. Der er mange påvirkninger med kærlige formål, som dog ikke er, hvad du skal bruge, omkring det arbejde du ønsker at igangsætte.

Arbejde er mange ting. Det er at opbygge og benytte sig af de indre tillærte erfaringer og at forstå når du ikke føler, at din fysiske krop er i stand til at udfolde sig, for der er et overforbrug af din energi på de indre Planer og på det astrale område.

Du skal opbygge og tro på den styrke. Du indeholder en styrke, der kan frigøre dig fra de påvirkninger, der er omkring dig. Du skal hæve dig over de daglige og vedvarende pres, fra dem der suger og modtager dine energier.

Det er naturligt, at mennesker med en dyb åndelig baggrund, er i konflikt med det åndelige og fysiske og ikke kan forblive upåvirket, men vil blive påvirket af disse følelsesmæssige svingninger, som kan give en påvirkning, der kun kan kaldes en mild form for depression.

Dette er ikke at forveksle med mentale forstyrrelser, men skal ses som en koncentration af dine samlede energier, mod bestemte mål. Det er din lærdom og forståelse, du skal undlade at sprede dine energier, og hæve dig over lokale påvirkninger.

Undlade at blive en del at det menneskeskabte kaos. Når du bliver en del af dette kaos, vil din energi i tankestrømmen blive opbrugt og du vil miste den styrke du behøver, for at frigøre dig for de mørke kræfter.

Mørke kræfter er ikke synlige for de mange, men vil påvirke mennesker, der er åndeligt i gang med dybe udvidelser, af åndelige påvirkninger fra tidligere liv.

Du er et menneske der søger at frigøre dig, og fremkommer ikke med dine allerdybeste meninger. Dette skal du forandre og vide, at prisen for ikke at tale og udtrykke sig klart er, et vedvarende pres fra dit indre, som vil give dig en uro på din fysiske krop og du vil have vanskeligheder ved at udføre dit daglige arbejde.

 

ANGÅENDE ARBEJDE, SOM FOR TIDEN ER MED EVNESVAGE MENNESKER

Vi kan give dig en forståelse for din store indsats. Du arbejder og giver med de bedste motiver og   fulde styrke, og din indsats er på fuld højde med det du magter at gøre.

Du skal ikke tro, at den Universelle kraft du indeholder, ikke vil føre dig over bjerget. Du vil ikke blive stoppet af nogen forhindringer. Du må tro på, at din indre styrke langt overstiger, hvad du i din personlighed tænker om dig selv.

Dine motiver er klare, det er ikke målt som det mekaniske menneskes tankegang, et spørgsmål om at opnå resultater på en afmålt tid.

Dit arbejde udføres i tankeverden, og omsættes til praktiske handlinger, der for de mennesker der ikke forstår åndelighed, vil fremtræde med en langsomhed, der ikke forstås af dem omkring dig.

Du vil udvikle dig og i det tempo, hvor du bliver en værdifuld medarbejder, når du samler dine energier i en koncentration om de mål der er i nuet, og ikke leve for meget i fremtiden og fortiden, men lever i nuet, så vil du blive stærkere, og din energistrøm vil blive målrettet mod de nuværende mål.

Når du forlader og udbygger din forståelse på et Globalt Plan, vil du blive en stor del af dem, der arbejder for verden.

Det skal ikke undlades at sige, at du skal vogte og beskytte din spæde udvikling og ikke henfalde til dem der tror på den falske sikkerhed i materialismen. Du skal ikke tro at din vej vil blive fundet, ved at gå tilbage i fortiden.

Du er en af dem, der ikke kan krydse de gamle floder igen, men må blive målrettet og tage den lange rejse over havet, hvor mange påvirkninger, vil give dig et syn på livet og Menneskeheden.

Det vil ikke blive det samme, når du vender tilbage og ser at dem omkring dig, ikke har flyttet sig, men står på den samme plet og ikke ønsker at deltage i det samme arbejde.

Du skal vide, at du som et menneske med det mandlige aspekt skal præge og blive en del af det menneskes liv der er omkring dig, som er en nødvendig påvirkning, når du skal udvikle en dybere forståelse for Menneskeheden.

 

HVAD KAN JEG GØRE VED MIN TØRRE HUD I ANSIGTET?

Du vil finde, at ved at blive påvirket af Prana, i større mængder, det vil forandre og frigøre dig fra de tvangstanker, og de ting der kun er fantasier.

Når du lever i nuet og ikke længere prøver at fjerne dig fra de daglige problemer, som er livet og din åndelige udvikling, så vil du forglemme de fysiske ting og leve et åndelige liv, hvor disse problemer, ikke vil blive en del af fremtiden.

Du skal ikke tro, at dit liv vil blive det samme, som dem omkring dig. Du vil blive en Verdensborger, der ikke længere vil blive bundet, af de grænser og kulturer du kender i dag.

Det problem, med at koncentrere sig om nuet, et for Menneskeheden et selvvalgt problem. Du kan udslette det, ved at tro på dig selv og koncentrere dig om de mål der er din sandhed.

Det er af yderst vigtighed, at du frigør dig fra dem, der prøver at henlede dig til en evig fast bundethed, i gamle traditioner der ikke længere gælder.

Når du ser verdenen, skal du se den med de øjne der forstår, at store forandringer er nødvendige for denne Planet nu og i fremtiden.

Du skal med stor omhyggelighed, indtage friske og naturlige produkter og undlade de skadelige stoffer, der findes i de kemiske ting, der er indbygget i den menneskeskabte fødekæde.

 

HVORFOR FØLER JEG MIG ENSOM OG ALENE?

Dette er ikke et ukendt problem, for mennesker der lever mentalt. På de indre Planer vil det ikke være et problem. Men i den fysiske verden, hvor du ikke føler at du er som de mange, men er anderledes og på alle måder skiller dig ud fra de store mængder. Dette er åndelig set, en positiv udvikling, der ikke vil blive mindre.

Du skal lære, at give dig selv den kærlighed du har opbygget til andre. Denne kærlighed er nødvendig at rette mod dig selv, ikke som egoisme, men som en naturlig forstærkning, omkring de følelser, du har omkring dig selv.

Du skal se på de ting du udfører og de tanker du danner om mange af de fysiske ting omkring dig. Det er din naturlige udvikling, at fremstå som et væsen, der ikke har selvtillid til dig selv, men det skal du få, det er hvad dit indre kender til og det du er inkarneret for.

Du er et værdifuldt menneske, der indeholder mange erfaringer. Disse erfaringer skal du fremelske, når du i din dybeste tankeverden kan finde stilheden, tanketomheden og roen omkring dine tanker, så vil du fremelske dette aspekt.

At tro på dig selv, og fremtræde med en fasthed og ikke undlade at sige, hvad dit hjerte indeholder, også når mennesker opfatter det som negativt. Ensomheden, selv iblandt mange, kan blive en del af din fremtid.

 

HVAD KAN I SIGE OMKRING MINE FORÆLDRE?

Dette er et punkt der forundrer og forbavser mange mennesker. Med tæt tilknytning til familien kan man også opleve en ensomhed og ikke samhørighed. I din tankeverden ønsker du at give og modtage kærlighed fra disse mennesker

Du skal ikke forglemme, at når mennesker fødes ned i områder, så kan der være gamle kendte steder, men der er også dem, der høster nye erfaringer i fremmede kredse.

Din Far kan ikke administrere sit liv og er ikke i stand til at tage det fulde ansvar for dette liv, han kan ikke føle fred og vil udsende denne uro omkring sig.

Det er åndelig set en kendsgerning, at alle forældre, der ikke kan finde den fred, vil overføre den uro til deres nærmeste. Det er en karmisk påvirkning. I forbindelse med dine mangler og troen på dig selv, skal du hæve dig over denne familie omkring dig, de er blot Sjæle der også kæmper deres egne kampe.

Du skal give dem ansvaret for deres eget liv, og ikke følelsesmæssigt lade dig påvirke. Når disse påvirkninger indtræder må du forstå, at du tapper fra din egen energi og dette igen kan føre til, at dit valg af de muligheder der foreligger, ikke altid er til dit eget bedste.

 

OM UDVIKLING

Det er også hvad der sker, når to mennesker er ulige i et partnerforhold. Så må du forstå at den der er svag og ikke elsker sig selv, vil tappe og nedbryde energien og det vil give to svage mennesker, der ikke kan udføre, hvad de har valgt for denne inkarnation.

Omkring dig er der stærke tankeenergier, som du prøver at udføre i den praktiske fysiske verden. Du skal koncentrere denne energi mod åndelig mål og forståelse. Det vil løfte dig ud af de lave energiers område og du vil befinde dig helbredsmæssigt og åndelig set på et højere niveau, når du kan slippe de gamle vante stier.

Når du bryder ud og tør at tro på at livet er smukt, og dine omgivelser har ikke nødvendigvis en betydning for dit liv.

Du skal som en kæmper, ikke lade andre tage ansvaret for dit liv, for sejre vil altid tilfalde dem, der tror på deres eget formål med livet.

Det er en Universal svaghed i den Vestlige verden, ikke at tro på deres indre værdier, og at kunne se hovedformålet med dette liv, at vi har levet før og skal leve igen, og det vi gør mod andre, kommer til at ske for en selv. Dette er Karmaloven. At udbygge denne forståelse overstiger langt materialismens opbygning.

Fald ikke for det blændværk, der er Vestens store problem, at opbygge materialismen og undlade at leve det liv du har valgt.

Stol på din egen overbevisning, om din egen ophøjelse fra dit nuværende niveau, til det din Sjæl indeholder.

Det vil blive dit valg, som din egen frie vilje kan foretage i den nærmeste fremtid. Du skal udskille og bortsortere gamle tankebilleder, det vil blive din sejr over de mørke kræfter, som vil kunne tynge dig ned og udslette dit klare tankesind.

Dette er kærlige og alvorlige ord, til et menneske der står på en skillevej, hvor dit valg vil afgøre en fremtid i Lys eller i mørke.

Vi ønsker dig dyb kærlighed og forståelse for de store beslutninger der ligger i dine mulighedsrækker. Du skal ikke krydse floden, uden mentalt at sige farvel til de gamle stier. Du skal krydse floden og ikke se tilbage. Det er begyndelsen til et åndeligt liv, hvor din indsats vil blive målt i din egen styrke.

 


Back To Top