Skip to content

Din røde tråd

UDVIKLING

Du er en Sjæl der kæmper, og du påtager dig de stejle strækninger. På den vandring nærmer du dig et punkt, hvor du skal tilrettelægge, gøre dine tab op i dette livs spil, det spil der bliver planlagt før starten på inkarnationerne.

Du må tro på at i dit hjerte, er der den energi, der kommer fra den utømmelige kilde, også er til stede i dig, også dem der er i nødens stund, og som ønsker at tappe og overkomme de vanskeligheder, der for evig er på den søgendes vej.

Din røde tråd er som altid, at bruge din egen styrke, som er tilstede i en ikke ubetydelig grad. Det er også alle menneskers pligt, at tro på dem selv og ikke overlade livet til tilfældigheder eller andre menneskers karma, eller krydse andres veje og leve deres karma, det vil ikke fremme den udvikling som er stærkt påkrævet for dig selv.

Vi ser dig som et kærligt væsen, der med en forvirring om dit eget værd, kaster dig for fødderne af dem, der endnu ikke har styr på deres normale hverdag, for dette er mening med livet, at den åndelig udvikling skabes igennem hverdagen.

Vi mener ikke med disse ord, at Menneskeheden er opdelt i dem der styrer, og dem der endnu ikke har kæmpet sig ud af kaos.

Ubalance findes i alle fra den højeste discipel. Selv den højeste Mester, mangler en del i at opnå dette punkt. Balancen er forbeholdt dem der ikke længere fødes i den fysiske krop.

Du er blandt de mange utallige millioner, der kæmper sig frem og endnu ikke har fastlagt din egen kurs. Dette er ord vi ønsker at give dig med på din vej. Du kæmper med dem, der ønsker at opbruge din energi, til deres egen formål og deres egen forvirring.

Du kæmper med at bruge din sparsomme energi, målrette den mod det lyspunkt du repræsenterer, i din egen udvikling.
Det er at yderst vigtighed, at du ikke forglemmer det ansvar, der er i at være inkarneret og påtage dig din egen udvikling. Det ansvar er for dig selv, det er hvad mange forglemmer, i deres kamp mod den ondskab og forvirring som omgiver dem.

Det er ikke et forkert skridt, når du rækker hånden frem og ønsker at alle omkring dig, skal modtage den styrke fra din hjælpende hånd, der med kærlighed gives, det er også hvad Menneskeheden skal bruge som et vigtig redskab til fremgang.

Du skal vide, at du ikke hjælper dem der misbruger dig, for de tilsidesætter deres eget ansvar omkring deres egen personlige kaos.

Disse mennesker benytter og udnytter dig ikke med kærlige motiver. Mange omkring dig bruger den negative udladning, som de bruger mod dig, som et værn imod deres egen uforstand og i mange tilfælde ukærlige måde at leve deres liv på.

I en verden hvor mange går tabt i forvirring og kaos, er dem der finder en vis form for balance og fred. Det er dem der med omtanke, har den styrke det er, at give den kærlighed, der kan forvandles til uselvisk kærlighed.
Det er der hvor du ikke skal lade dig misbruge, men give dine erfaringer videre til dem der vil lytte med respekt og omtanke, bruge og omdanne det til deres egne specielle livsstil.

Du er forpligtet til ikke at tilsidesætte og standse din egen udvikling. Du må ikke misforstå, men du tilsidesætter, hvad der er det Universelles mening med din udvikling, hvor du personlig ville kunne tjene de mange, hvor du kun tjener de få nu, for omkring dig er der meget egoisme og selvoptagethed og de er parat til at udnytte den kærlighed der er uselvisk.

Du er et smukt væsen, der har vandret i mange liv, igennem smerter har du opnået en stor form for indsigt og lært hvordan verden fungerer.

Vi kan give dig med kærlighed en indsigt i nødvendigheden af, at forfølge og uddybe din egen forståelse for formålet med dit eget liv.

Du vil vandre i mange liv og komme tilbage i den fysiske form. Du skal ikke tro at du kan opnå fuldkommenhed i dette liv, du kan ikke trække dig væk og blive en del af dem der ikke skal gennemgå smerter.

Dette forstår vi, er ikke i dine tanker, men i din handlemåde. Du kan ikke skjule dig i andres kaos, du skal ikke lade dig vildlede, men tro på dit eget smukke og uselviske indre.

Det er problemet som du deler med de mange, du skal fastholde og ikke miste det punkt, der er det egentlige formål med dette liv.

Du må ikke leve og fortabe dig i andres kaos, du skal ikke tro at du er her som deres tjener for dem der misligholder deres pligt, til at leve deres eget liv.

Det er ikke uselvisk kærlighed, men tilsidesættelse og misbrug af de smukke evner du selv skal udnytte, når du skal finde din egen fred.

Din egen fred vil blive en nødvendighed, for den fremtid du skal leve, som et væsen der skal bruges til at vejlede dem omkring dig.

Det kan blive i den sidste del af denne inkarnation, at disse evner kan bruges på de mange, der er i nød og ikke de få omkring dig, der ikke vil dig det gode, men på alle punkter er de en indtrængen i dit liv.

Du må vide, at alle der ikke lærer evnen til at bruge deres eget liv til at fremme den udvikling der er deres ansvar. Dem har du en del af omkring dig, som ikke vil lære dette ansvar.

Du må give dig selv freden og tilbagetrukkenheden, det vil give dig en større styrke, end blive en del af den strøm, som ikke længere er under kontrol. Det er en strøm der fører ud over klippen og ned dybet.

Du skal se på dig selv som et væsen, der har værdi på en måde, der ikke skal bruges og misbruges af dem, der på mange måder har større styrke end dig selv.

Den styrke der tæller, er også at kunne sige nej, uden at blive fortabt og miste de kærlige tanker om disse mennesker.

Vi ønsker ikke at gribe ind i dine egentlige formål, men ønsker at give dig frie hænder, igennem den kærlighed der bliver sendt til dig, du vil finde den ekstra styrke og igennem de erfaringer vil du ikke gentage dine fejltagelser.

Du vil modtage ekstra styrke fra denne dimension, så du kan finde vejen tilbage og koncentrerer dig om din egen udvikling.

ER DET FORKERT, DET JEG FÅR NED I MINE TANKER?

Det er et yderst relevant at stille sig selv disse spørgsmål. Menneskeheden falder for blændværk og illusioner, i den verden der opleves i denne tidsalder.

Dette kan svares med, at intet der ikke giver genklang i dit indre, og kan betragtes som uselvisk tankegang, de tanker skal passe ind i de planer, du selv har om at give uselvisk kærlighed til denne verden og Kloden.

De svar og spørgsmål som er relevante, er dem der gavner, ikke den ene, men de mange og hele Menneskeheden.
Du ønsker at vide, om de svar er med gode eller dårlige hensigter. Dette svar vil for evigt, kun kunne findes og hentes fra dit eget indre.

Du er din egen guide for disse svar. Du må ikke forvente at din sandhed kan deles og beskues, fra andres synspunkter, end din egen indre stemme.

Den stemme er ikke fysisk, men et symbolsk svar, på alt hvad du har opnået i mange liv. Dit inderste, din bevidsthed, er det der svarer dig.

Du er et menneske i et fysisk legeme og på mange måder et svagt menneske, der lader sig påvirke. Du har dog en rød tråd i din tankegang, som altid er fyldt med et smukt og kærligt motiv om Menneskeheden.

Du skal dog ikke forvente, at det endelige svar kan gives, svaret om den totale sandhed, er ikke at finde i et svar, men i alle svar, der alle belyser vigtige punkter, for de mennesker der kan påvirkes og bruge den hjælp og forstå meningen med disse svar som bliver givet.

Du er et menneske der overlader ansvaret, til dem der tilsyneladende kan give dig et ophøjet svar, der for manges vedkommende giver en ulogisk løsning på livets praktiske problemer.

Dette er en prøve og den egentlige opgave i dit liv, at kunne skelne og værdsætte værdien, tage det endelige ansvar og ikke overlade det til ukendte kræfter, men til dit indre. Den del der liv efter liv vil leve, med følgerne af de beslutninger, som bliver taget af dig i dette liv. Du bliver påvirket og udnyttet af dem, der uselvisk og selvisk vil bruge dig til deres specielle udvikling.

Det er det store blændværk og måden livet udfolder sig i denne tid på jordkloden, der leves blændværk og illusioner. Sandheden er aldrig belyst, men er en del af mange skjulte motiver og begær.

Det endelige svar og beslutning kan kun findes igennem åndelig mod, hvor du som menneske tør stille dig alene, kæmpe og dø med denne beslutning.

Du er et menneske på det oprørte hav, der let lader sig påvirke af den retning som vinden blæser, som er den retning der tjener andres formål, men sjælden dit eget.

Vi ønsker med stor kærlighed, at du skal beskue og anerkende dig selv, som et åndelig væsen med et bestemt formål og retning på dit liv. Du fraviger denne kurs og lever andres karma og du mister din egen retning og kurs.

Du skal ikke tro, vi ikke med kærlighed ser, de mange smukke motiver du tillægger dine handlinger, dette tjener og giver dig også en dyb indsigt i andres kaos, hvor du i blændværket kan blive en del af det samme kaos.

Disse erfaringer er for dette liv, en vigtig del for dig at medbringe og det vil også forandre fremtidige måder at udvikle og udvide din bevidsthed.

JEG HAR EN BIL DER ALTID ER I STYKKER, HVORFOR?

Du lever i en realistisk verden, hvor tankekraft og handlinger påvirkes af de bagvedliggende motiver, og påvirker mange af de hændelser, som tilsyneladende ikke kan forstås og beskues med den sunde fornuft.

Du skal ikke overlade til andre at finde en løsning på disse problemer. Det er et tankepåvirket fænomen, når du ikke får det praktiske liv til at virke. Vi kan ikke give dig det endelige svar på disse problemer, som er en del af de problemer du skal løse i dette liv, og ikke at overlade ansvaret til andre.

Du skal selv skabe din egen hverdag og ikke give den bestemmelse til andre, som ikke altid kan udføre og færdigøre hvad de påbegynder.

I dit tilfælde skal du opsøge nye veje og det bliver ikke uden kamp, for du skal med fasthed forandre din tankegang, så vil du finde at mange ting vil lykkes i din hverdag.

Det er ikke let at eksistere i denne tidsalder. Du er et menneske der ikke tror på, at mange af de tanker der er omkring dig, er skabt af mennesker i dit nuværende form for liv.

Du skal sætte dig selv til side, og beskue verden med nye øjne og ikke leve andres sandhed, det gælder også i det praktiske spørgsmål omkring dit liv.

Vi ser at du har vandret i mange liv, du har kæmpet, vundet store sejre, selv hvor du føler at de ydre omstændigheder, ikke er efter dit eget ønske.

Du har også nået at få en dyb indsigt i mange spørgsmål, omkring de åndelige måder at udtrykke sig på. Du mangler troen på dig selv og at give dig selv magten tilbage, også omkring de omstændigheder du ikke selv kan kontrollere Magten bliver taget fra dig, når du ikke selv behersker dit liv.

Det er mange menneskers problem, når de vandrer på de store og ukendte stier, men det kan også være en positiv udvikling, når du med det mod du har udviklet vinder de kampe, så kan du se tilbage på den udvikling du har foretaget som en sejr.

Du skal ikke tro at de materielle omstændigheder er en forringelse af din åndelige udvikling. Du har udvist et mod, når du tør forlade de vante veje og begive dig ud på ukendt område, det er en positiv udvikling i dit liv.

Vi ved at du med den styrke du besidder, ikke i din fysiske krop, men i dit indre, så kan du nå at bestige bjerget i dette liv.

Vi ser dig som et lysende punkt, der med stor forvirring ikke kan finde den vej, du i dit indre kender og ikke kan bestige det bjerg, som du med stor oprigtighed ønsker at bestige.

Det er ikke mangel på vilje, men på en retning i dit liv, der giver dig de mange og besværlige omveje.

Du skal finde den styrke, der gør at du ikke lader dig påvirke og manipulere af dem omkring dig.

Vi ønsker dig uendelig stor kærlighed og ser dig som et væsen der må kæmpe og tabe retningen på det mål som kun dit indre kender.


 

Back To Top