Skip to content

Dharmaskolen – spørgsmål fra 7 personer

DER BLIVER SPURGT ANGÅENDE EN SKILSMISSE

Vi føler at for menneskeheden er det et relevant spørgsmål. Når visdommen bliver almindelig for menneskeheden og de næste århundreder i den nye tidsalder, vil bringe en klarhed til mange mennesker.

Lærdom om kærlighed og forståelsen, er i fremtiden en energi der vil blive forstået og brugt i uselvisk kærlighed, men også som et vigtigt redskab mellem det mandlige og kvindelige aspekt.

Det enkelte menneske som gennemgår disse lidelser som afsavn, lærer igennem livet at disse smerter er en del af en udvikling, der vil bringe en klarhed og forståelse for smerter, der er tilføjet andre i tidligere liv.

Også i dette liv, er der en dyb lærdom i at betragte et andet menneske med kærlighed. Kærlighed er for det fysiske menneske som en nødvendighed på udviklingens hårde vej. Dette er håbet men også målet for mange af Menneskehedens børn.

Den kærlighed du søger, er dig givet fra det menneske du ønsker at dele dit liv med, en udvikling med et liv i smerter og et håb om en forståelse og en udvidelse af bevidstheden.

Du ønsker sandheden, du ønsker fred, du ønsker positive tanker i dit indre, om det der for dig er et altoverskyggende spørgsmål om indhold i dit liv.

Det menneske du elsker har en kærlighed der overstiger et begær, det er en kærlighed der er nødvendig for den samlede Menneskehed.

Den kærlighed du vil modtage fra dette menneske, er ikke omfattet af alle følelser, men en kærlighed givet til et smukt menneske. Det jeres forhold er, er den sande kærlighed og som ikke altid omfatter at I skal gå af de samme stier og lære de samme ting.

Den kærlighed I vil dele er det højeste blandt fysiske mennesker. Vi forstår de smerter du føler det afsavn du lider, den lærdom er en tung og en vedvarende smerte, når man ikke får tilfredsstillet alle de ønsker, om at give af den kilde man er parat til at øse af.

Din styrke er stor og vi vil give dig dette klare billede, af de muligheder der ligger i menneskers frie vilje. De muligheder der er for jer, er som venner, ud over det der er blandt det almindelige, det er en kærlighed der overstiger begæret og ejerfornemmelserne.

Det er en kærlighed som der udvider bevidstheden og højner jer op til et niveau, der vil give jer en udvidelse og en forståelse af uselvisk kærlighed.

Vi ønsker at give jer styrke og forståelse for disse sandheder. Igennem smerter skal man kende den højeste form for kærlighed.

KAN I SIGE OM DEN BESLUTNING JEG ER VED AT TAGE, ER SKABT AF PROTEST?

Omkring dig er der gamle tankebilleder. Disse tankebilleder er en del af din personlighed, der ikke ønsker at give slip på de tanker omkring, at forme et liv afhængig af andres liv, det er en del af din karma.

Dit liv er at finde nye veje og bruge din ny vundet åndelige forståelse, på de projekter der ligger dig dybt på sinde. Du søger en fred, du lider i den tilstand i uvisheden, dette er ikke fremtiden men nutiden der skal give dig den nye start. Du indeholder større ressourcer end du tror.

Omkring dig er der et stærkt Lys, dette Lys er for mange et klart signal til at dele og give dig et nyt indhold i dit liv. Du vil blive en del af dem der tjener uselvisk den store Menneskehed, det vil blive igennem din egen styrke og den fred du vil finde.

Vi vil lade dig forstå at for dig er det vigtigt at vide at ansvaret for dit liv er en del af din røde tråd, at tage det ansvar, er det der vil være dit første skridt.

Du må forstå at dem der giver dig kærlighed, er også dem du ikke kender, dem der ikke forstår de tanker du har omkring dig, kan ikke dele din fremtid med dig.

Du skal finde og betræde de nye veje igennem den frie vilje, der er det åndelige menneskes redskab på alle de veje der skal vælges.

Vi giver dig kærlighed og en hjælpende hånd på den stenede vej som du skal betræde, den vej er dit frie valg, vi giver dig retning men du skaber selv de mål.

Du vil finde freden og nye veje og du vil se tilbage på denne del af dit liv, som et vigtigt skridt mod det mål, der bliver den største hjælp i denne inkarnation.

Vi ser også omkring dig kræfter der prøver at fratage dig den frie vilje. Dit valg af muligheder er lagt i dine egne hænder. Der vil blive for dig en vigtig afgørelse, når du vil se to veje, hvor du kan vælge den lette eller den stejle.

Dette er for mennesket den hårdeste skole: Af ensomhed er du skabt, i ensomhed skal du vandre, på de veje hvor kun den individuelle Sjæl, kan træffe de beslutninger der indvirker ikke blot på din egen inkarnation, men også på dem der er omkring dig.

Vi ønsker dig kærlighed og dyb forståelse, vi ønsker at give dig positive tanker. Det er også kærlighed når man giver mennesker tunge opgaver. Også når vi siger at på den stejle vej opnår du at forandre personligheden, for ikke blot denne inkarnation, men lægger også det nye fundament for fremtidige liv.

ER DET DEN RIGTIGE VEJ JEG HAR VALGT AT GÅ?

Der findes mange former for valg, beslutninger der tages af hver enkelt Sjæl. Dette er karmalovens store værk der skabes i det øjeblik, når det enkelte menneske vælger at gå den vej som personligheden og dit indre bestemmer.

Når du ser tilbage på de beslutninger du har taget i dit liv, et liv med hårde kampe som har bestået af mange skuffelser. Der er også mennesker der har svigtet dig i dette liv, men det er ikke andres skyld, men valg du har truffet på din vej igennem dette liv, sådan er det for alle mennesker.

I øjeblikket hvor du beslutter, er din skelneevne sat på en prøve. I konfliktens og i smertens største stund vil mennesket opnå en kontakt med deres indre og lytte og lade tankernes støj forstumme.

Det enkelte menneske vil finde at i dette øjeblik afgøres fremtiden, den fremtid der også er nuet og fortiden i dette korte øjeblik.

Du påvirker den samlede Menneskehed, når du giver tilbage med uselvisk kærlighed, når du lytter til dit indre og træffer dit valg ud fra den uselviske kærligheds højeste principper. Dette tillægger vi dine handlinger i dine tanker. Dine motiver er smukke.

Vi tror omkring dig vil det Lys vi ser, blive en del af dem der arbejder uselvisk for de mange, dem der ikke kan tage det første skridt.

FÅR JEG HJÆLP ELLER SKAL GØRE DET ALENE?

Alle bliver født med et formål for at forandre og udvide en forståelse. Dit liv er en del af den udvikling du valgte da du ønskede at inkarnere i fysisk form. Du valgte at gå den lige vej og fulgte din personligheds ønsker. Du traf de beslutninger der gav dig en modstand mod det der er din forståelse af dette liv.

Vi ønsker at give dig en dyb forståelse for det menneskeskabte begreb der hedder ensomhed og at vandre alene. Vi giver dig den kærlighed og hjælp i at vise dig at intet menneske er alene og ingen skal vandre vejen uden hjælp og vejledning.

Du vil modtage med en indre fred og en dyb eftertanke på de fremtidige handlinger en dybere forståelse og du vil ikke blive alene.

Omkring dig er der Sjæle der ønsker at dele den kærlighed med dig der er en del af den Universelle kilde. Denne kærlighed er en utømmelig kilde for dem der giver mere end de modtager.

Du er et menneske med de rette motiver, en stærk personlighed der skal forandres og blive en medgørlig og nyttig tjener for dit smukke indre.

Vi giver dig kærlighed og en dyb forståelse for de problemer der er omkring dig i denne del af dit liv. Når du bruger den dyrekøbte viden og omdanner den til visdom vil din udvidelse af din bevidsthed blive en del af den ballast du vil medbringe i det liv og de liv du skal leve i din udvikling.

UVENSKAB MED DATTER OG HENDES NYE VEN

Dette er ikke et spørgsmål vi kan hjælpe dig med. Men omkring dig ser vi klare tanker om uselvisk kærlighed og de rette motiver. Vi ønsker at lægge i dine hænder, en forståelse for den hjælp du kan yde.

Mennesker i udviklingens tidlige del, er mennesker med stor forvirring i materialismens blændværk, som mange mennesker har i den første del, hvor de er ude af kontakt med deres indre.

Dette er problemet omkring disse mennesker som ikke forstår at blændværket viser sig, i den tid hvor smerterne føles og tabet forstås.

Du skal give uden følelser, en kærlig hjælp til disse to mennesker som er i stor forvirring. Du skal give dem din kærlighed og dine egne dyrekøbte erfaringer, som kan hjælpe dem igennem de kriser der er en personlighedskrise.

På et højere Plan må du forstå, at disse mennesker hører sammen. Deres røde tråd, som ikke er tilfældig, at de har valgt deres nuværende partner, det er et udtryk for et valg igennem de konflikter der skal udvide og finde den nye fred.

Dette er en sand åndelig opgave, at sprede Lys og forståelse om uselvisk kærlighed og dæmpe personligheders stræben efter tomhed, også at oplyse Menneskehedens om materialismens fælder.

Menneskeheden misforstår karma, det er ikke at være dømmende, men forstå hensigten med disse karmiske forbindelser og forstå karmalovens sande og dybeste væsen af lærdom og at skabe en balance.

Disse mennesker gennemgår disse konflikter netop for at udvide og udligne og udslette gamle tankebilleder. Når dit sande motiv er til stede vil du kunne blive en positiv indflydelse på disse konflikter.

JEG VIL GODT VIDE HVAD DET VAR DER SKETE OMKRING MIN KUSINE?

Det er et spørgsmål der er skjult i en tåge, et spørgsmål der for mange mennesker ikke er et væsentlig og åndelig spørgsmål.

Vi vil give dig en forståelse for en dybere baggrund, for mange af de spørgsmål om materialismen, som ikke vedrører menneskehedens udvikling.

Omkring dit spørgsmål kan vi oplyse, at når dine følelser viser en styrke vil vi give dig de rette forståelser, for de materialistiske ligegyldigheder, kan også have den dybeste betydning.

Du må forstå, at omkring dig er der mennesker der har svigtet og misbrugt din tillid. Der er stærke grunde for ikke at give dig den fulde sandhed, men lade dig vide at din skelneevne og din dybe intuition, har fortalt dig de sande forhold og den sande virkelighed.

Disse genstande er fjernet af mennesker som er fanget i begærets blændværk. Omkring dig er der mennesker der ligger under for de mørke magter. Det er ikke onde mennesker, men mennesker der skal udleve og forstå smerterne ved at svigte dem der elsker og tror på dem.

Dette spørgsmål i den sande belysning er et relevant åndelig spørgsmål. At menneskehedens største fjende er de lukkede øjne. Når det koster smerter, så vil mennesket undlade at belyse livets sandheder og realiteter og skjuler sig bag ønsketænkning og blændværk.

Det er det udviklende menneskes største hjælp at de kan forstå og tilgive, for omkring dig vil mange Sjæle blive fristet, af de materialistiske goder der kun er tomme skaller, for det søgende åndelige menneske. Det er ikke uden omkostninger at undlade at bruge sin skelneevne og lytte til en klar stemme.

Man skal udnytte i hverdagen den mulighed der foreligger: At søger sit indre. Alle mennesker er alene om disse beslutninger.

Vi ønsker at du opbygger i dine tanker, en tilgivelse og en forståelse og forstår at du er et redskab i de menneskers udvikling. Dette er den røde tråd, at kunne tilgive med sand næstekærlighed, det er en hård skole i de liv som ligger tilbage, og hvor vi alle har spillet de roller. De roller vi ser hos andre, er et spejlbillede i dette liv og er det samme som at se tilbage i tidligere liv.

HVORDAN KOMMER JEG VIDERE I MIN UDVIKLING?

Der er i mennesket lagt en fri vilje, der er lagt en dyb indre forståelse for alle valg, der vedrører at udvide sin bevidsthed. Det er ord der ikke hjælper dem, der føler at smerten og tomheden er overvældende dyb.

Det er sande ord, den dybeste forståelse er en kilde i dit indre. Dit næste skridt er at opbygge troen på dit eget værd som menneske. Du er et åndeligt væsen, der giver til mange med uselvisk kærlighed, du er et åndelig væsen der påvirker dette Solsystem i dette og mange inkarnationer.

Du er en del af denne Klodes mange og vigtige dele. Du skal skabe i dine tanker positivt om denne betydning. Vi ved at du udstråler et stærkt Lys og ønsker at deltage i det Globale tankearbejde. Det arbejde der forandrer og påvirker dem, der sidder placeret med en magt og en indflydelse der overstiger det enkelte menneskes.

Dette er en misforståelse, blandt mange åndelige intelligente mennesker, at deres indflydelse ikke gør sig gældende, uden at synlige resultater opnås i dette liv. Det er et af de svagheder der skal udleves i senere liv: At menneskers utålmodighed forhindrer dem i at se helheden. Det menneske der fortaber sig i enkelthederne vil vandre af mange blinde stier og ikke udføre arbejdet efter bedste evner.

Dine evner skinner med et klart Lys omkring dig. Du skal ikke forvente at du vil opnå synlige resultater, der for dig er synlige i dette liv. Men du kan forvente igennem din dybe forståelse, at alle de beslutninger du træffer har en stor betydning for Menneskeheden. Og dette er fremtidens arbejde, at arbejde for kloden og ikke for det individuelle menneske.

JEG HAR INGEN SPØRGSMÅL, MEN HAR DU NOGET TIL MIG?

Omkring dig er der et skær, vi kender dine dybe tanker, du er en gammel Sjæl, et fysisk menneske der kender igennem dit indre om dine tidligere liv.

Din røde tråd i dette liv er at bruge din skelneevne og at træffe intelligente beslutninger, om de mange blændværk der udlægges omkring dig.

Du skal også forvente i den fremtid der er i dine tanker, vil disse rejser bringe dig dyb åndelig forståelse, du skal også forvente at din værdi som menneske, er større end du tillægger dig selv.

Du må ikke træde til side for dem der råber højest, det er ikke dem der taler de største sandheder. Du skal tro på dig selv og din egen betydning i en åndelig forstand og udtale de ord der kommer fra dit indre.

Når falske ord lyder, er det dem der kan bryde og forandre verden, dem med det menneskelige mod til at udtale de dybe uselviske sandheder.

Vi ønsker dig dyb forståelse for denne store oplevelse, du vil modtage i denne inkarnation. Lad denne forståelse tilkomme Menneskeheden, som en værdifuld udvidelse af mange menneskers bevidsthed.

HAR DU TIL SLUT NOGET DU VIL SIGE TIL ALLE SAMMEN (7 personer)?

Kære Menneskebørn, I udsender en samlet tankekraft af kærlige og uselviske tanker. Denne tankekraft er det redskab der skal forandre en lidende og forvirret verden. Den verden der bliver forandret, er ikke en ond og ikke en ligegyldig verden, men en verden der består af de Sjæle I kender i den fysiske form, men også Sjæle der lever i denne dimension.

I må give denne kærlighed i små gerninger, de gerninger der ikke noteres af Menneskeheden omkring jer, de gerninger der gives uden tak og ikke belønnes med opmærksomhed, men er dem der vil forandre og vil gøre en forskel.

Når andre Sjæle omkring jer skal træffe vigtige beslutninger, vil tankerne om den kærlighed I har givet uselvisk, give dem styrke til at tro på det smukke og det vedvarende i mennesker.

I må forstå, at udgangspunktet er en flamme, I er alle en del af den samme flamme. Vi ønsker jer kærlighed, I er nogle værdifulde medarbejder i et Globalt samarbejde, som er uselvisk kærlighed når I deltager i dette.


 

Back To Top