Skip to content

Den kemi min ven og jeg har sammen, er det kærlighed?

Der er mange faktorer involveret i den fælles tiltrækning. Der er begær og også en dybere forståelse for noget smukt der ikke kan udtrykkes på det fysiske plan.

Alle mennesker skulle kunne vise denne kærlighed. At give og modtage er et vigtig skridt på den vej, som du ønsker at betræde.

Du skal ikke i dette forhold tro at fysisk begær skal forveksles med kærlighed.

Dette er en del af din fremtid, at udvikle denne forståelse som du føler for dette menneske. Fremtiden består i, at du vælger sandheden og udvælger dette forhold på dette grundlag.

Du vil finde, at når du giver disse energier til dette menneske, vil han respondere og vise dig, at dette også er et ønske fra ham.

Ærlighed og skelneevne vil give dig svar på det spørgsmål.

Det er lagt i dine egne hænder, at udvikle og fremme den kærlighed der er overalt.

HVILKET SPEJLBILLEDE ER HAN FOR MIG?

Han afspejler den sikkerhed, du søger i dit liv. Han afspejler også og giver dig en udfordring til at være dig selv.

Det er en rød tråd i dit liv, at kunne sige fra og give dig selv chancen for at stole på din egen indre stemme.

At være det menneske du ønsker at være, dette vil blive modtaget af dem, der også vil udvikle sig på den vej hvor du er. Dem der søger Lyset, vil blive tiltrukket af det du udstråler.

Du må forstå, at i den fremtid der er i dine tanker, er du den der skaber, men du er også den der udsletter.

Du er ikke bundet af andre kræfter, du er ikke tvunget til handlinger, som ikke er en del af din frie vilje.

Du skaber den fremtid, du ikke forstår, den skabes i nuet. Når de muligheder som du har, er brugt og udnyttet med de smukkeste motiver, vil dine handlinger afspejle og udvikle en fremtid, hvor din indre uro vil blive forandret til fred.

HVILKET SPEJLBILLEDE ER JEG FOR HAM, HVILKEN KVALITET KAN HAN LIDE HOS MIG, HVAD SØGER HAN?

Han ser den samme usikkerhed i sig selv og ønsker at beskytte og fjerne denne usikkerhed fra dig. Det er en del af hans egne smerter, at føle at livet er uforståeligt, og han ønsker at dele tanker med dig om at forandre denne tilstand.

Det er, hvad han ser i dig, en indre styrke hvor du skal udfolde denne styrke i kraft af troen og kærligheden på dig selv.

ER HAN INTERESSERET I IDEEN OMKRING POSITIV TANKEGANG?

Vi forbinder dette spørgsmål med spejlbilleder og tvillingesjæle. Når du spørger om dette, er det en klar opgave for dig at have indflydelse på dette menneske.

Du spørger, om han er interesseret i den tankegang. Det er en latent evne i dette menneske, at kunne forstå de abstrakte tanker der kræves, det er en del af det arbejde du vil udføre i dette liv.

Fremtiden starter ikke i morgen, men er en del af nuet. Når du i dine tanker danner et billede af at give uselvisk kærlighed, er dette menneske også en del af dem, der vil modtage og få deres bevidsthed udvidet, på grund af den indsats du ønsker at udøve.

Det er op til de mennesker, der er involveret i den fysiske udfoldelse, at bestemme, hvad formål dette skal føre til på et åndeligt plan.

Begær er ikke negativt, når det begær er en del af en udvikling med et højere formål.

Dette vil give jer, et fælles tankebillede af en smuk og holdbar udvikling på den samme vej. Det er en positiv side, når disse fysiske tiltrækninger giver sig udslag i ønsket om den udvikling du er igang med.

VIL VI FÅ EN FREMTID SAMMEN?

Dette vil blive afgjort af din frie vilje, det er ikke et svar, der skal gives til dig, dette vil ikke give dig tankefrihed. Det er der mennesket skal skabe sin karma, ved at vælge på de vigtige punkter, hvor vejen deler sig. Du må vælge din egen retning.

Når et menneske er blevet svigtet, vil dette tankebillede være en del af dig i mange liv.

HVAD ER ÅRSAGEN TIL HANS URO I BENENE OG HANS DIARRE’?

Dette er blokeringer, af ikke at se sandheder i øjnene.

HVAD ER ÅRSAGEN TIL, AT MIN SØN ER SÅ MEGET MINDRE END SINE JÆVNALDRENDE?

Mennesket stopper en udvikling på det fysiske plan, når de er påvirket af en uro omkring dem. Deres indre føler sig udelukket og bliver ikke en del af virkeligheden, da vil dette menneske ønske at komme tilbage til tilstand før fødslen.

Dette menneske er i en udvikling, som skal forandres igennem kærlighed, han kan udvikle sin åndelighed via dette handicap.

KAN JEG HJÆLPE HAM PÅ NOGEN MÅDE, OG HAR VI HAFT ET TIDLIGERE LIV SAMMEN?

Du kan give en moders kærlighed, der er en uselvisk kærlighed, hvor du må give mere end du modtager, den største kærlighed skal være en del af dine tankebilleder om dette væsen.

Du må også forstå, at mennesker, der har været i inkarnationer, hvor magtmisbrug har været en del af deres liv, vil blive holdt tilbage i fysisk udvikling for at føle denne afmagt.

Dette er en del af dette menneskes tidligere liv, magtmisbrug i det forhold I havde for mange liv tilbage. Det vil give dig en chance for at udvikle en forståelse, som også indeholder tilgivelse og uselvisk kærlighed, trods de smerter der blev tilført dig, da dette menneske var den der misbrugte sin magt.

Dette menneske er en del af din opgave i at kunne tilgive og give uselvisk kærlighed.

HVORFOR HAR MIN DATTER FÅET ALLERGI?

Omkring dig i det hjem er der mange påvirkninger, der udstråler en uro og en mangel på koncentration om det liv, der er vigtigst. Der er en uro i det hjem, dette barn er påvirket og prøver at henlede opmærksomheden på disse påvirkninger.

Disse fysiske forandringer er, hvad der sker i det indre menneske. Dette barn kræver den opmærksomhed og kærlighed fra dem der ikke giver deres fulde tid til dette barn.

HVORFOR ØNSKER MIN MOR INGEN KONTAKT MED MIG?

Du spørger om hvad mennesket det er som et spejl. Det er et klart tilfælde, hvor din mor ser en del af den samme tro på sig selv. I er to mennesker, der ønsker at følge jeres indre, men ikke magter at tage det afgørende skridt.

Den svaghed hun ser i dig, er hendes egen indre kamp. Med de tanker du gør dig om livet, er I forskellige, og disse energier er ikke bistand til at mødes.

Du skal også forstå, at din mor er et menneske, der ikke forstår, at i tankens verden opbygger man og nedbryder, dette er de stærkeste energier.

Når mennesket tænker negativt, vil det påvirke uanset tid og rum.

I skal give hinanden den forståelse, at I er to mennesker, der ønsker at komme til det samme punkt, men vælger forskellige veje.

Du skal tilgive og forstå, at hun har gjort sit bedste på de punkter, hvor du følte dig svigtet.

HVAD SKULLE JEG LÆRE AF HENDE?

Du skal lære helt klart at stole på og elske dig selv, fastholde denne beslutning og fra din tankeverden, udføre den i det praktiske og fysiske liv.

Du skal ikke lade dig lede af dem, der giver dig de mange anvisninger på sandheden omkring dit liv.

Alt, også denne information, skal godkendes og forstås af dit indre. Ansvaret for det liv og den inkarnation hviler i dit valg og i din frie vilje.

Den sandhed, der skal være din guide, er din indre stemme.

Du skal også forstå, at mennesker omkring dig er vigtige dele af at udvikle sig og få en bevidsthed, der er et skridt højere end den forrige inkarnation.

Men du må også forstå at du er alene. Det er frygten for denne forståelse, der giver mennesket uro og mangel på tro på dem selv. Det er også et vigtigt punkt, når du kan forstå, at det er din frie vilje, der vil afgøre alle dine næste skridt.

I denne og næste inkarnation vil du behøve den kærlighed til dig selv, og tillid til din egen skelneevne vil være afgørende for alle begivenheder resten af denne inkarnation.

Du må ikke tillægge dine omgivelser anden betydning, end som dem der står på den samme scene i dette spil, i den del af livet hvor du er alene om at træffe alle afgørelser, der vedrører denne inkarnation.

Dette er din røde tråd, at stole på din egen dømmekraft og tage ansvaret og følgerne for alle dine handlinger.

Dette må være din sandhed, dette er hvad du skal give til dem omkring dig, at intet menneske kan dele dit ansvar.

HVILKEN KOST SKAL JEG SPISE?

Du skal indtage den kost, der er ubesmittet af de kemikalier, der findes omkring dig. Dette er ikke okkult viden, men en del af den fysiske verdens forståelse af, at planteriget er det rige, hvor alle de næringsstoffer, din fysiske krop behøver at indtage, er.

Det er det rige, der er bestemt for de inkarnerede mennesker. Der er ikke en anvisning i balancen på denne, dette vil din krop fortælle og give klare signaler tilbage om.

Der er kun en klar forståelse for, at alle næringsstoffer skal hentes fra planteriget.

ER DER EN URTETE HER OG NU, JEG KAN DRIKKE, DER VIL GAVNE MIG?

For din krop og for dit system er en simpel te. Brændenældete er den te, der vil gavne og udrense.

Vi giver dig kærlighed og forståelse for den udvikling du ønsker at starte, det er ikke en tilfældighed, men en naturlig del af den uro som du føler.

Du skal følge dit indre, dette er hvad vi ønsker, vi ønsker dig kærlighed og forståelse.


 

Back To Top