Skip to content

Er den kvinde den rette for mig?

Du er blandt dem der har forsømt din åndelighed. Den hjælp der vil give dig den hurtigste fremgang.

Dette er sagt med kærlighed, for det er et Universelt problem, at Menneskeheden forsømmer at lytte og modtage den hjælp der findes, ikke i den fysiske verden, men i den åndelige dimension. Den der er nærmest til Menneskeheden i tankernes verden.

Det er et fremskridt når Menneskeheden forstår, at den energi der sendes ud er enten en nedbrydning eller opbygning. Når tankerne er positivt målrettet, så vil de udføre arbejdet der langt overstiger, hvad du kan frembringe i fysiske og selviske formål.

Du vil finde at du er et menneske med en gammel Sjæl, med en dyb viden og en forståelse for karmalovens påvirkninger, som er en vigtig brik i det spil i dit liv.

Denne kvinde vil stille krav på et åndelig Plan og det vil højne dig og give dig en indsigt i en levevis, som du ikke har brugt og forstået, men som langsomt vil blive klargjort.

På den bopæl du befinder dig nu, vil du føle freden og skønheden, også i den simple form og med de ting der er frembragt og forskønnet af devaer, men også de ting der forskønner glæden i dit liv, hvor du langsomt fatter at det er dit ansvar.

Denne kvinde vil give dig troen på det smukke og hun vil blive din partner i udviklingen over dig. Du skal også forstå at kærlighed er en kraft, der langt overstiger det menneskeskabte, en kraft der driver dette Univers.

HAR DU MERE VEJLEDNING OM HVOR JEG ER NU? 

Omkring dig er der Devaer, der opbygger og nedbryder. Det er Devaer der hjælper og forskønner naturen og de giver dig denne indsigt og rigdom, som findes på det sted du opholder dig.

Det er allerede klargjort og dine øjne kan nu se hvad der før var mørke, og dit sind er blevet fyldt med Lys, som vil give dig en dybere forståelse for freden.

Du vil også beslutte i stilheden, at det realistiske liv er blandt mennesker, hvor dine påvirkninger kan føles og blive en realitet i dit åndelige udviklingsarbejde.

Dette tidspunkt vil blive valgt når du forstår, at omsætte den ekstra forståelse du modtager på dette ophøjet og smukke sted.

Der vil du også møde denne kvinde, når du krydser vandet mellem de to lande på en rejse og der vil du finde, at dit liv vil blive ophøjet til et smukkere plan.

I dine tanker skal du opbygge, at du ønsker at give uselvisk kærlighed til Menneskeheden, igennem det arbejde med denne kvinde. I vil også blive to harmoniske åndelige mennesker og I vil blive blandt dem der vil give mere end i modtager.

Du er et menneske hvor et åndelig fremskridt kan opnås, igennem beslutsomhed og gøremål, som skal skabes i tankernes verden.

Du har ikke benyttet de evner du har høstet over mange liv. Det vil blive din røde tråd i dette liv, at fremme resultater der viser disse evner, der endnu ikke er benyttet i denne inkarnation.

Disse evner skal udtrykkes i de tanker der tumler i dit indre, de tanker skal du omsætte, frembringe og udgive på skrift. Du skal se bag om tingene og du må ikke tro at sandheden er lige klar for alle der ønsker at forstå.

Sandheden skal frembringes fra dit indre, men der skal kæmpes og udkæmpes denne kamp, som er i dit indre.

Du skal forstå, at kærlighed er som et bjerg der skal bestiges, først når du når til toppen har du besejret det. Brug denne kraft, som vil give dig uhørt og ophøjet indsigt, fra de tankemæssige ressourser du indeholder i dit indre.

Du er blandt dem der skal leve en væsentlig del af dit fysiske liv, før du kan hjælpe andre og give til dem, der ikke kan tyde de samme oplyste tegn i naturen, som dem du oplever omkring dig.

Du skal give tilbage til Menneskeheden. Når disse ophøjede oplevelser kommer, skal du give tilbage til Menneskeheden omkring dig med uselvisk kærlighed, i form af skrift.

Du tumler med mange dybe tanker, men omkring dig er der et indre Lys, men også mørke kræfter fra fortiden, der prøver at bryde den stærke mur ned du har opbygget.

Det vil ikke ske, når du i tankernes verden frembringer og fastholder nye tankebilleder og undlader at gå tilbage på gamle veje.

Du skal bryde med fortiden i dine tanker og i dit realistiske liv vil du finde tilbage til den vej, der kan give dig de fornødne energier og mål i din sidste del af din inkarnation.

Du skal vælge at finde din indre sandhed og ikke lade dig påvirke af falske profiler. Du skal se skønheden, også i de små ting, dem der er frembragt og kun er synlige for dem der indeholder Lys.

Vi ønsker dig kærlighed og dyb forståelse for de gamle mørke påvirkninger, som du nedkæmper med stor styrke.

VIL JEG FÅ BØRN MED DEN KVINDE?

Det er den menneskelige frie viljes valg. Der er omkring dem et behov for at frembringe og give unge Sjæle en mulighed for at leve blandt mennesker der kan give åndelighed. Det er den væsentlige årsag til at det sker.


Back To Top