Skip to content

Du står ved en skillevej, en flod med skjulte fælder

Du er i en vanskelig periode af din udvikling, det skal forstås på den måde, at du står ved nogle skilleveje. Du står ved et vand. Et vand der tilsyneladende er roligt og stille, men med mange understrømme og med manglende oversigt, vil dette vadested blive farligt at krydse.

Du skal som færgemanden planlægge og forstå de skjulte strømstyrker i dette vand. Det er ikke et lille vandløb, men en flod med mange skjulte fælder.

Du kæmper med mange ting. I din fysiske krop skal du opbygge en større styrke og have større reserver, end du indeholder i dette øjeblik.

Du skal bruge dine omgivelser på en positiv måde, dine tanker indeholder mange opbyggende tanker.

Du skal bruge dine omgivelser omkring dig, stille dem på større opgaver og prøver. Du skal forstå, at omkring dig er du udrustet med en partner der kan give dig den fornødne modstand.

Du skal ikke tro at din egen forståelse er kommet til et punkt, hvor du kan overlade det til tilfældighederne, for den tro og styrke skal du udbygge med et dybere studie, af de andre problemer du bærer på i dit indre.

Du skal frigøre dig og lade dem omkring dig leve op til deres egen karmiske udvikling og ansvar, som ikke altid er let gennemskuelig. Du skal tro på de mørke kræfters indgriben ad skjulte veje.

Det er ikke altid at dem der bevæger sig i Lyset har de rette motiver. Du skal, når du beslutter dig til at flyde med strømmen, ikke at forblive der i lang tid, men lade dig selv vælge din egen vej og nødvendigvis kæmpe mod strømmen.

Vi taler symbolsk om denne flod, men denne flod er et vigtigt punkt i din udvikling. For din udvikling er når du bevæger dig og med samme styrke kan krydse floden og samtidig kan forandre den verden du lever i.

I dette øjeblik er du en del af omgivelser, der er dig velkendte og på mange måder den verden du kender til. Når du krydser denne flod vil din ensomhed forøges.

Du vil også fjerne dig og opnå en højere indsigt som vil give og komme dig på en afstand, hvor du ikke længere er en del af den gamle verden.

Dette skal ikke fysisk tillægges den betydning som ellers forstås med afstand, men åndelig afstand og en hurtigere udvikling end dem omkring dig.

Dette indebærer mange fælder som åndeligt hovmod og overlegenhed, dette vil du bekæmpe ved, uden følelser at se på dig selv og forstå at alles personligheder indeholder disse muligheder.

KAN I FORTÆLLE MIG OM MIT FREMTIDIG JOB?

Du udsender negative tanker om det arbejde du udfører, du er ikke indstillet på at forsætte i disse retninger.

Der gives dig større opgaver i den åndelige verden, som på længere sigt vil gøre dig til en del af dem der kan helbrede, dem som på mange måder er syge i sindet og i den psykiske tilstand.

Det er en del af de muligheder der vil ligge omkring dig og som du vil have evner til og også en indflydelse på i fremtiden.

Dette er et valg af muligheder, der kan give dig en varig og nyttefuld indflydelse, på den verden der vil indtræde i den nye tidsalder.

Du skal forstå, at indflydelser på disse områder og som giver påvirkninger af sindets retninger, vil blive af større vigtighed end mennesket normal tillægger det.

Det vil skabe nye tanker, som igen vil ophøje og forandre menneskets indstilling på den verden som ikke upåvirket kan forblive i den samme tilstand, hvor mennesker kun kan se på de korte afstande, hvad påvirkninger de udøver i den fysiske verden.

Det er af yderst vigtighed, at mennesker indtager en holdning i forbindelse med at se Kloden som en helhed og ikke som en del de ikke har ansvar for, men et ansvar der er Globalt og det er et budskab der vil blive givet til flere af de Lysarbejdere, der vil forblive i tjeneste og udvikle evner til at arbejde mod en positiv forandring. Du skal tro, at dem du hjælper via din indsats, er dem der også vil blive en del af denne hær.

Det er ikke for de få egoer der vil forblive som ophøjet enheder og kun arbejde for motiver der kan forskønne og give deres personlighed lys, det er for dem der uden bagtanke vil se helheden og nødvendigheden af denne verdens forandring.

Du må ikke se dig selv som et lille og ubetydelig punkt i dette arbejde, men som et vigtigt punkt i en skare der vokser, i de år der er din arbejdstid.

HVAD ER ÅRSGEN TIL MIN UNDERLIVSBETÆNDELSE?

Mennesker i åndeligt arbejde tillægger tankerne og tankevirksomheden en stor betydning, det er i sandhed også et vigtigt hensyn til det der foregår. Du skal også huske, at i den krop hvor dette arbejde skal udføres i, og som er din Sjæls bolig, også er vigtig at bibeholde og holde i en tilstand, der kan virkeliggøre de tanker du måtte ønske at udføre.

Du skal fastholde det helbred, for uden dette helbred er din inkarnation ikke i stand til at blive udført, i den længde der er fastsat for dit liv.

Du skal indtage den urtete der er kaldt bukkehorns te, du skal indtage de drikke der er udrensende og have en høj personlig renhed i din tankeverden.

Det er et tegn på utilfredshed om ting i dit personlige liv, der gør en negativ indflydelse på denne del af din krop.

Du skal også tro på, at påvirkninger af negativ art omkring dig, med mange indflydelser du ikke ønsker, kan have en nedbrydende virkning, når dine egne energier i forvejen ikke er ret store.

Du skal også sætte det i forbindelse med det arbejde du udfører og som ikke er dit ønske, men som er en del af den nødvendighed, for en fysisk tilværelse, og tro på at en renhed i dine tanker, er nødvendigt for renhed i din krop.

Du skal føre et liv hvor du tager de nødvendige hensyn til denne krop, som er et vigtigt redskab for en bevidsthedsudvidelse og for din fremtidige åndelige indsats.

HAR I NOGET AT SIGE TIL MIN TANTE, OMKRING HENDES MANDS DØD, ELLER EN BESKED FRA HAM?

Vi kan sige med stor indsigt, om de Sjæle der indtræder i denne dimension, at på dette tidspunkt er der ikke klargjort en adgang til denne Sjæl, men i kommunikations henseende kan vi give en tro til dem der er tilbage fysisk, at i løbet af en tid er dette væsen i stand til det.

Det indtræder på et tankemæssigt Plan, men der skal også ske en forandring i dem de skal i forbindelse med, så vil der komme en kommunikation i tankernes verden, og der vil det være muligt at opnå en direkte forbindelse, til alle på de indre Planer.

Det er nødvendigvis ikke denne person man er i forbindelse med, men en indflydelse fra den Universelle Kilde, hvor de tanker er tilstede, og som udsendes fra dem, der kun tankemæssigt kan kommunikere med deres omgivelser. Der er ikke på dette tidspunkt kommunikation fra dette væsen.

KENDER JEG DEN PERSON DER SENDER DE TANKER?

Denne person er en tankemæssig overførelse, til den der er efterladt, at på trods af negative udtalelser i det fysiske liv, kan der gives en klar meddelelse, at der er en fred og findes en verden der ikke er i fysisk tilstand.

Det skal tillægges stor betydning og ikke med negative tanker om at et liv forsætter, dette kan bekræftes af dem der troede på et varigt liv, for den energi som også er kendt som Sjælen, dette kan bekræftes fra dette væsen.

Dette væsen er en mand, der ikke i fysisk tilstand tillagde denne dimension en betydning, men tillagde den en plads i fantasiens verden.

Du kan give tilbage med ord, at en fred der ikke var kendt i den fysiske verden, vil blive en del af dem der tankemæssigt kan kontaktes, med tro på denne dimension.

HVAD ER MIT SKYTSDYR?  

Du har levet i mange liv, i de liv der ligger tilbage for omkring de 4000 år siden, var du en del af det rige der i dag er kendt som Ægypten. I dette rige var det dyr du valgte og det dyr der er kendt som katten.

Du tillægger dette dyr en stor betydning og føler en kommunikation med det dyr. Du må ikke tillægge det en større betydning ud over at det er en erindring der ligger tilbage over mange liv, og at du netop har valgt dette dyr som en vigtig del, er at du forstår denne kontakt og dette dyr, fordi du for mange liv selv har været en del af dette dyr.

I katten ser du det indre menneskes ro, det er denne ro og upersonlighed du søger i dig selv. Dette væsen vil forblive en del af et for dig ukendt forbillede, men også i dette liv, vil dette dyr være dit skytsdyr.

Det er ikke som sådan dyret der har betydning, da du selv har forladt dyreriget og er inkarneret som menneske, men du skal forstå, at du vil forblive påmindet og forbinde på det tidspunkt i din udvikling, med dyr og fysiske genstande, som vil give dig et tilbageblik i tidligere liv.

HVORFOR HAR JEG ET SVAGT SYN?

Du kan have mange forståelser for netop dette problem. Mange gange skyldes det at man ikke tør se sandheden i øjnene, men det er ikke tilfældet for dig. Du har et svagt syn, som stammer fra et tidligere liv hvor du ikke har haft den samme klarhed som du har omkring dig i denne inkarnation.

Du skal pleje og forbygge yderligere forværring da dit syn vil blive et vigtig del af det arbejde du måtte vælge at udføre når du følger dit indre.

Du skal tro på selv, ikke ud fra en viljemæssig overbevisning, men ud fra den betydning at netop dit syn er et vigtigt redskab, du skal tro på dig selv med fuld styrke.

Du skal ikke forblive bundet af dem der forbruger din energi og ikke selv vil leve deres karma. Du skal ikke gribe ind i karma, men forblive et væsen der igennem din egen styrke kan påvirke uden følelsesmæssig involvering.

Du skal pleje dit syn med de rette hjælpemidler til at formindske de gamle skader fra tidligere liv. Det er ikke uden betydning, at du også skal sørge for at have en hverdag, der skal fyldes en positiv glæde i det arbejde du udfører.

Negative og nedbrydende tanker på andre områder, påvirker og nedbryder også organer i den menneskelige krop.

Du skal søge og udforske videnskabeligt, den energi-flow der er i din krop. Det er også en del af dit problem, med de infektioner der fra tid til anden, kan påvirke de indre organer.

Du skal følge at udvikle en forståelse for dine chakra, så energien kan flyde uhindret, se fremtiden i møde med klarhed og du skal forstå at tiden er en illusion og eksisterer kun fremover og i nuet.

Slip de gamle negative påvirkninger, se klart at du er et væsen der er alene, et væsen der skal udvikle sig igennem din egen styrke.

Dette er generelt for hele Menneskeheden, at alle er alene og alle er en del af helheden. Men udviklingen, den hårde udvikling, er skolen som er livet, og som foregår alene, men med tanker fra helheden.

AFSLUTTENDE VEJLEDNING TIL PARRET

Kære Menneskebørn, i er to Lyspunkter og I er under indflydelse af de rette motiver, I er på mange måder og i den åndelige forståelse, børn der bevæger jer fra en tilstand af ubekymrethed, ind i en alvorlig og arbejdsom verden.

I skal begge have en dyb forståelse for det ansvar som dette indebærer, det er ikke blot ansvaret for jeres verden omkring jer, men også for at hvert skridt kan blive en retningsbestemt måde, at fastlægge resten af denne inkarnation på.

I er to væsener med mange muligheder og naturlige evner til at samarbejde og supplere de evner i begge indeholder.

I skal dog forstå, at beslutninger som tages, kan fjerne jer og give jer, for længere og kortere tid, forskellige retninger, som I må vælge ud fra jeres indre overbevisninger.

Disse valg behøver ikke i fysisk forstand, at se ud som positive forandringer, I skal dog forstå, at når I lever jeres indre sandhed, vil det kræve et offer, for at kunne leve og efterkomme den indre overbevisning i netop de retninger I vælger.

I har omkring jer et klart Lys, men I har også en styrke og en forståelse for gensidig respekt i forbindelse med individuelle udviklingsveje.

Væsener der vælger at påvirke hinanden igennem disse forhold, er nødvendigvis ikke på samme udviklingstrin. Der kan forekomme forskelle, der kan se ud som negative, men de skal forstås i væsentlig grad som positive, da det den ene afspejler er det den anden skal bese og bruge som en hjælp og som et vejskilt og en guide til ens egne mangler og nødvendigheden i at følge disse sikre tegn.

Vi ønsker jer stor kærlighed og styrke, da den form for arbejde I vil udføre, vil blive af stor betydning for den forandring der ikke kan holdes tilbage, men vil fremkomme og forekomme overalt på Kloden, med en større hastighed end mange af de, der endnu ikke har de tanker, kan forestille sig.

Vi ser med stor kærlighed på den indsats og den motivering i begge indeholder.


Back To Top