Skip to content

Hvad er min forbindelse og rejse til Tibet?

Vi ser at du opbygger tankebilleder. Det er et vigtigt punkt at du ser i dine tanker, at denne rejse vil have betydning og det er i sandhed også en del af din fremtidige valgmuligheder.

Du skal forstå, med ordene der er i dit indre og dem vi ser i dine tanker, om at du skal møde et væsen der kan give dig stor klarhed og en dybere forståelse om dig selv.

Det er symbolsk når vi siger at du møder dette væsen, du møder dig selv kære Menneskebarn, du møder din Sjæl og dig selv på en måde hvor din kontakt vil blive dybere og mere direkte.

Dette væsen skal udvikles i de områder, hvor stilheden og ensomheden er og hvor de påvirkninger der lokalt findes i dette land, vil give dig en indre fred og klarhed.

Du vil også møde og påvirkes af dem der i årtusinder har været Mestre i tankernes verden. Disse mennesker er mennesker der har udviklet sig og rejst igennem mange liv og opnået en dybere forståelse, end mange der er omkring dig.

Du skal også forstå, at de oplysninger og påvirkninger du møder, vil blive en sum der vil give dig adgang til dit indre, på en måde der for dig på dette tidspunkt endnu ikke er opnået endnu.

Det kan opnås på mange måder, hos dig kræver det nye omgivelser og en udfordring i ensomhed og stilhed. Dette vil give dig en forståelse, der kan give dig adgang til dit eget indre, som vil blive positiv for dig. Du skal dog forstå, at det er symbolsk for dig at krydse en flod, hvor du ikke kender det land du vil møde, når du har forladt den anden side af floden og begiver dig ind i ukendte områder.

Der er fra den fysiske verdens side en risiko for, at du ikke ønsker at forblive og ikke komme tilbage til det samme sted du forlod.

HVAD ER MIT SKYTSDYR?

Det er en hest, som har været en del af det der har domineret og blevet brugt i dine mange liv, som et vigtigt redskab til at hævde dig over dem omkring dig.

Du har udvist stor kærlighed til dette dyr, som i mange liv har givet dig en status over dem omkring dig.

Der har nødvendigvis ikke været nogen form for åndelig indflydelse fra disse dyr i dette liv, men der har i mange tidligere liv været erindringer om denne indflydelse du fik fra disse dyr, og som giver dig den forståelse, når du møder dem i den fysiske verden.

Det er ikke altid man forstår denne indflydelse eller behøver den, men det er den forklaring som forstås om skytsdyr, og som ikke er af stor åndelig betydning, men kun er en opsamling af oplysninger om netop dit liv og de mange liv hvor de indflydelser har påvirket dig.

I mange liv tilbage, hvor man udviklede sig fra de laveste former til de højeste, er det ofte man har forladt netop denne sidste inkarnation i dyreriget via dette dyr man føler sig tilknyttet til.

Det er ophøjet væsener der har været påvirket af Menneskeheden i århundreder. I årtusinder har de påvirkninger gjort, at disse dyr er ophøjet og står først som de væsner der vil overgå, fra de dyriske former til de menneskelige former.

Der er også tilfælde hvor dyr på mange måder har haft indflydelser og netop står på tærsklen til at indtræde i menneskeriget. Det er dyr der har udført gerninger, der ikke kunne forklares på naturlig måde, gerninger som at redde deres ejer og have indflydelse på liv. Dette er hvad mange mennesker misforstår og kalder 6. sans hos dyr, men er i virkeligheden de første begyndende tegn på at dette dyr er en del af Menneskeheden.

HVILKEN SPECIEL DEL AF HIMALAY BJERGENE, KAN JEG FINDE DEN RO, DET ER RET STORT OMRÅDE?

Det er den del der ligger i den Nordlige del af Indien og støder længst væk fra det rige der er kendt som Kina.

AFSLUTTENDE VEJLEDNING TIL PARRET

Kære Menneskebørn, i er to Lyspunkter og I er under indflydelse af de rette motiver, I er på mange måder og i den åndelige forståelse, børn der bevæger jer fra en tilstand af ubekymrethed, ind i en alvorlig og arbejdsom verden.

I skal begge have en dyb forståelse for det ansvar som dette indebærer, det er ikke blot ansvaret for jeres verden omkring jer, men også for at hvert skridt kan blive en retningsbestemt måde, at fastlægge resten af denne inkarnation på.

I er to væsener med mange muligheder og naturlige evner til at samarbejde og supplere de evner i begge indeholder.

I skal dog forstå, at beslutninger som tages, kan fjerne jer og give jer, for længere og kortere tid, forskellige retninger, som I må vælge ud fra jeres indre overbevisninger.

Disse valg behøver ikke i fysisk forstand, at se ud som positive forandringer, I skal dog forstå, at når I lever jeres indre sandhed, vil det kræve et offer, for at kunne leve og efterkomme den indre overbevisning i netop de retninger I vælger.

I har omkring jer et klart Lys, men I har også en styrke og en forståelse for gensidig respekt i forbindelse med individuelle udviklingsveje.

Væsener der vælger at påvirke hinanden igennem disse forhold, er nødvendigvis ikke på samme udviklingstrin. Der kan forekomme forskelle, der kan se ud som negative, men de skal forstås i væsentlig grad som positive, da det den ene afspejler er det den anden skal bese og bruge som en hjælp og som et vejskilt og en guide til ens egne mangler og nødvendigheden i at følge disse sikre tegn.

Vi ønsker jer stor kærlighed og styrke, da den form for arbejde I vil udføre, vil blive af stor betydning for den forandring der ikke kan holdes tilbage, men vil fremkomme og forekomme overalt på Kloden, med en større hastighed end mange af de, der endnu ikke har de tanker, kan forestille sig.

Vi ser med stor kærlighed på den indsats og den motivering i begge indeholder.


Back To Top