Skip to content

På vej ud af denne inkarnation

Det åndelige søgende væsen må huske på, at intet gives som man ikke på nuværende tidspunkt har opnået, det gælder evner eller energier som ikke kan godtages som brugbare.

Dit specielle liv er en del af mange liv der danner et mønster, dette er en viden der kan give dig fred, så du kan samle dine energier mod de mål du ønsker at udføre i denne inkarnation.

Det er uden betydning om du som inkarneret Sjæl opnår at fuldføre, forstå og besidde den fornødne udvidelse af din bevidsthed, betydningen er forvandlingen og den vedvarende forandring.

Denne betydning kan ikke overses, når du planlægger og kortlægger de mange liv. Du er et væsen der ser de smukke ting, men også bliver blændet af mørket der indhyller og forvandler den smukkeste skov, til de mørkes og ukendtes hjemsted.

Lad dig ikke henfalde til enkelte dele i det store billede, men forstå at menneskers opnåelse i et enkelt liv blot er som en dråbe af forståelse.

Du som væsen oplever og forstår kun den del, der er relevant kun for din specielle lærdom i dette liv.

Vi ser dig som en varm og smuk Sjæl, der er på vej ud af denne inkarnation med en forhøjet og værdifuld forståelse, af menneskers smukke og mørke sider.

Denne inkarnation for dig er også et punkt, hvor du som menneske med en stærk vilje, er begavet med en lysende intelligens, du forstår sammensætningen og virkningen af mange ting. Men du er indhyllet og bliver bremset af en angst, som ikke udstråler den fred du på dette tidspunkt skulle have opnået, med de mange hårde konflikter der har været omkring dig.

Vi ønsker at du må finde de tanker frem der er sået i dig, fra dine livserfaringer og som kan udstråle en fred.

Når du forstår at omsætte de små stærke påvirkninger i dit liv, til en dybere forståelse som skal forstås og ses på baggrund af de mange liv, som du har levet og skal leve.

Denne fred er ikke uopnåelig når du samler dine energier, og forstå at forvandlingen er lagt i dine egne hænder.

Vi ser dig som et væsen der har vandret på mange stenede veje og opnået en indre forståelse, du er et væsen fyldt med kærlighed, du skal også give den samme kærlighed til dig selv og blive stærk i din tro på dit eget værd som et åndeligt væsen.

Du skal ikke fortabe dig i de små ubetydelige, måske smertefulde oplevelser, men blive et væsen der ser de store perspektiver og hæver dig over de mørke og negative kræfter omkring dig.

KAN JEG FÅ NOGET AF VIDE OM DE MØRKE ENERGIER JEG ER OMGIVET AF?

Det mandlige og kvindelige aspekt er modsætninger, de indeholder vigtige lærdomme. I senere liv vil det at være mand og kvinde blive intetsigende, men denne udvikling vil du have gennemgået og din balance vil være opnået på dette tidspunkt.

I dit nuværende liv er du udsat for det mandlige perspektiv, igennem den partner du valgte i dette liv. Menneskeheden og det individuelle menneske må forstå, at denne partner til trods af en følelsesmæssig tilknytning, blot er den anden side af det aspekt man selv indeholder.

Du skal forstå at den menneskelige kærlighed virker oplysende, men også forblændende. Omkring dig i denne inkarnation vil du blive påvirket af negative følelser, netop fra det menneske du har valgt som din partner.

Det er en del af den karma du skal gennemleve, efter dit eget frie valg, det er ikke givet at kun Lys vil strømme dig i møde fra dem der er omkring dig og dem du elsker.

Du må forvente at disse væsener også er udsat for negative påvirkninger og det vil indhylle dig i din hverdag, som vil påvirke dig og fjerne dig fra den retning du ønsker at rejse i denne inkarnation.

De væsener omkring dig, er ikke kun fyldt med Lys og kærlighed, men vil også udsætte dig for dybe følelsesmæssige konflikter, der vil gribe ind i din tro på netop disse valg.

Din personlighed kan vanskeligt acceptere at blive skuffet og misbrugt af dem du giver kærlighed. Dette er livet, skolen og klassens time når du lever dette liv.

JEG FÅR AT VIDE AT JEG ER BESKYTTET I DETTE LIV, HVORFOR ER JEG DET?

Vi kan give dig en lille forståelse, som for dig er et vigtigt spørgsmål. Du vil blive udsat for stærke påvirkninger fra dem omkring dig, i dine senere år i denne inkarnation.

Væsener der ikke går vejen, vil have deres egne indre konflikter, som vil forvandle og forandre dem fra de personligheder du har kendt.

Du har valgt denne inkarnation, så du kan lære at forstå at bruge og udvikle din skelneevne, som er det vigtigste redskab du har, når du skal vælge imellem Lyset og mørket.

Det er kun en lille del af hele sandheden, når vi siger at dit liv vil blive udsat for en påvirkning, som kan virke nedbrydende og forkorte din inkarnation.

Vi siger dette med kærlighed og vil ikke give dig smerter og bekymringer i dette svar, men vil oplyse dig, med den stærke forståelse du selv har, om de påvirkninger der er omkring dig, for så vil du blive i stand til at skelne og med åbne øjne betragte den verden, og den gruppe som du er inkarneret sammen med.

JEG HAR HELE MIT LIV HAFT HALS PROBLEMER, HVORFOR?

Over mange liv har du udviklet en dybere forståelse, en forståelse der i den fysiske verden benævnes som en psykologisk indsigt i mennesker.

Du har en dyb forståelse for mange af de reaktioner og motiver der ligger bag ved menneskets handlinger. Denne evne har du medbragt fra mange dyrekøbte erfaringer fra tidligere liv.

Du har undladt at udtale dig og ikke fremtrådt med den forståelse du har haft i mange af de situationer, hvor du skulle have betalt prisen for at fremhæve din egne dybe overbevisninger, om de begivenheder der udfoldede sig netop i dine omgivelser.

Du har også undladt at fremkomme med dine åndelige dybe meninger, i de situationer hvor det ville have forandret og skabt andre retninger for dem omkring dig, retninger energimæssigt der ville have påvirket de mennesker.

Det er det der giver dig et problem med netop dette chakra. Du er et væsen der indser at en forandring er nødvendig, det kan aldrig indtræde for sent. Der er en dyb lærdom i dette, at du skal udføre hvad du har forsømt over de mange liv, det kan forvandles også i det sidste sekund i en inkarnation.

Du skal træde frem og komme med dine dybe overbevisninger, stå frem som den der tør leve hvad der er din indre sandhed, dette skal vare resten af dit liv.

Du skal leve din indre sandhed, giv slip på afhængigheden til dem der ikke vil lade dig leve denne sandhed. Du skal ikke betale den pris ikke at kunne udtale sig og fremstå som et højt åndeligt udviklet væsen.

Du skal nedbryde de fordomme omkring dig og dem du kan påvirke, og ikke bruge dine energier på dem der ikke er klar til at forstå din indre sandhed.

Du skal leve din sandhed og tage ansvaret for ensomheden og forstå at din udvikling er dit ansvar. Du skal give dig selv den kærlighed og tro på din egen udvikling i dette liv, så kan du opnå at flytte dig og bringe dig selv op på et højere niveau udviklingsmæssigt.

Du er et væsen der har levet og oplevet konflikter, glæder og smukke begivenheder i dit lange liv. Din inkarnation vil forløbe fremover og bliver i de år der kommer med mange glæder og meget Lys, når du ønsker at lade det strømme ind.

Din fysiske krop er svag og kan ikke modstå mange af de påvirkninger, når du kommer i den tilstand hvor du ikke lever din egen sandhed, så vil der være en hurtigere nedbrydning og skabe en svagere fysisk krop end der er nødvendig.

Du skal forstå, at tankepåvirkningerne om denne krop har betydning. Også et skjult ønske om at udtræde af denne inkarnation, kan virke forkortende på dette liv og denne inkarnation.

GØR JEG NOGET GODT NÅR JEG GIVER ZONETERAPI?

Dette har en positiv påvirkning på mennesker igennem tankens kraft. Du berører og i gangsætter energier som påvirker, fordeler og renser og du får en forbedring i energier til chakraerne.

Vi kan sige til dem der ønsker at forstå påvirkningen igennem fysiske kontakter og manipulering af energibanerne. De største påvirkninger vil blive igennem dine tanker og hvad den bagvedliggende baggrund er hvorfor du udfører dette arbejde. Med dine motiver der ligger i din gerning, så vil du opnå den største og stærkeste indflydelse på mange menneskers liv.

Når de rette tanker er til stede vil du udføre det arbejde med dine hænder, men med energierne strømmende igennem dine tanker, så vil du opnå hvad de mennesker behøver.

Det er kendt at mange påvirkninger igennem fysiske genstande helbreder og giver mennesket troen på en højere verden, men det giver også mennesker en forandring i deres ødelagte fysiske form.

Det skal gøres klart at det er den indre sandhed der skal forstås, om hvorfor man ønsker at hjælpe Menneskeheden igennem en fysisk påvirkning. Uden de rette motiver vil du ikke yde den rette tjeneste.

HVAD SKETE DER DA JEG BAD OM HELBREDELSE AF MIN SØN?

Det var en positiv tankepåvirkning af dem der deltog, når du fremkalder Lysets magt og er sammen med flere. Menneskeheden i tankerne samler jer om et punkt, og når disse samlede energier bliver målrettet, så vil deres positive påvirkninger mangedobles, ud over det enkelte menneskes evne.

Vi giver dig dyb forståelse for dette ønske, om at fremkalde en forandring i dette menneskes fysiske form, din kærlighed kan påvirke og forandre nedbrydninger i mennesker omkring dig.

ER DET KARMISK DET JEG SKAL LÆRE IGENNEM MIN MAND? 

Vi vil give dig en forståelse og en indsigt i din karma, ved at sige sandheden om dette forhold. Vi kan dog sige at når en lærdom er lært og når man kender og forstår i sit indre, at denne vej ender blindt og den behøver man ikke at rejse mere.

Når man står over for et valg hvor man vælger den nye vej med overbevisning, som kommer igennem en dyb forståelse for at lærdommen er høstet og du ikke længere behøver at rejse den samme retning mere.

Dette kan også siges om dit ægteskab, at lærdommen er høstet, du behøvede at blive påvirket igennem de stærke følelsesmæssige konflikter. Den aftapning der er sket og dette energiforbrug der er brugt bør ophøre og du skal finde din indre styrke frem til valget af den retning du ønsker at rejse.

Vi giver dig disse oplysninger med dyb følelse, vi ser dig som en ensom rejsende på en vej mod et mål du ikke kender, men et mål du ønsker at nå.

Vi vil også give dig en forståelse for, at den der rejser sin indre vej, rejser ikke alene eller uden mål. Vi ved igennem mange livs erfaringer, at dette mål kan opnås igennem din egen indre fred og kærligheden til dig selv.

JEG FØLER AT MIN MAND IKKE VILLE KUNNE KLARE DET.

Det er sandheden om dette spørgsmål, Menneskehedens udvikling afhænger af at vælge en af to muligheder og det skaber din fremtidige karma og dit liv i nuet.

At vælge imellem disse to muligheder er det der giver mennesket smerter, men også fremmer og udvikler det til et højere åndeligt væsen.

BRUGER JEG MIN ENERGI RIGTIG OVER FOR MINE DRENGE?

Du bruger din energi i negativ forstand. Du skal sige, jeg giver dem kærlighed. Men hvilken måde kan man give kærlighed på, det kan ikke besvares.

Du giver dem kærlighed med den forståelse du besidder. Dine motiver er de rette, men du skal også give dem kærlighed ved at lære dem at tage ansvar, ansvar ikke for den fysiske verdens begrænsninger, men ansvar for deres indre sandhed, som også for unge Sjæle presser sig på.

Når du lærer dem at se på sig selv som ansvarlig for deres egen udvikling, så vil du give dem den største kærlighed der kan gives, til de drenge der tager deres første vaklende skridt. Vi ser dig som en stærk påvirkning af disse unge Sjæles udvikling.

KAN I GIVE MIG EN MEDTITATION?

Du betragter livet fra et højt punkt, du er alene, du ser en smuk sol der bevæger sig ude i horisonten, du føler i hele din fysiske form en skønhed, og i dette øjeblik oplever du en nærhed med Universet. Du føler dig påvirket og du fyldes med glæde i dit sind som er åbent og du mærker Lyset strømme ind. Du stiller dig til rådighed for den samlede Universelle bevidsthed og du ønsker at du kan blive en del af alt dette smukke. I dette øjeblik vil det indre påvirke dig igennem dit sanseapparat og igennem den intelligens du besidder, du vil opnå en forståelse i det øjeblik hvor solen nærmer sig horisonten, så vil den indre fred blive dig tildelt og du vil forstå at de små og ubetydelige ting der har været og bliver i dit liv, skal du ikke bruge din energi på, når du kan blive en fugl og med dyb forståelse ser at du er en fugl og er en del af alt det smukke og ikke adskilt som du har troet i hele dit liv.

I det øjeblik når du selv forstår at meditere og kan føle det, også på det sene tidspunkt i dit liv, der vil den fred sænke sig over dig og de små og ubetydelige påvirkninger vil ikke længere eksistere. Din sidste tanke skal være skønhed og fred.

Denne forståelse kan gives og blive en del af dette livs erfaringer. Når du ønsker at koncentrere og målrette din energi mod de indre Planer i din tankeverden og når dine motiver er de rette, vil du opnå denne forståelse, vi ønsker dig kærlighed og forståelse på den vej du vælger at rejse.


Back To Top