Skip to content

Djarmaskolen – nedtalt til flere

I indeholder mange energier og ser jer selv i mange roller. Vi ønsker at forbinde den fysiske virkelighed, med det åndelige arbejde der bevidst eller ubevidst udføres af jer i denne gruppe.

I har en betydning som inkarneret individuelle Sjæle, hvor I hver især har en fastlagte plan for denne inkarnation.

Men I skal vide at tilsammen danner I kimen til fremtiden, den forandrede fremtid der vil komme igennem udviklingen, den udvikling der fremskyndes, når grupper samles og påvirker og påvirkes.

I må forstå, at I tvivler om brugbarheden om mange af de gerninger I er en del af, også om de tanker i ønsker at realisere.

I skal vide, at jeres indflydelse er som en dråbe af et gylden stof i en stor del væske, hvor jeres indflydelse vil farve og forandre denne væske, sådan er jeres arbejde når I påvirker mennesker omkring jer.

Dette bliver fremtidens familie, at føle uselvisk næstekærlighed til dem I kender og til dem der er ukendte, på tværs af alle kulturer og grænser der kun er menneskeskabte.

Dette er i sandhed en tankeform I skal udbygge og bruge, når I søger indhold i den fysiske verden.

At påvirke igennem jeres egne eksempler, af det jeres indre kan hjælpe jer med at forstå, som er at leve i nuet og vide at uselvisk kærlighed gives og modtages, i det sekund I føler behovet og der hvor netop jeres kærlighed er nødvendig.

JEG HAR IKKE NOGET BESTEMT SPØRGSMÅL, MEN HVAD VIL I SIGE TIL MIG?

Du er et søgende åndeligt væsen, med mange af de problemer der er i et menneskets liv. Du har vandret og udlevet mange af de begær, der er i den fysiske inkarnation. Begær er ønsker om fysisk tryghed, der omgiver dem der ikke har fuld kontakt med deres indre.

Du er et menneske der søger Lyset, du vandrer ad veje du ikke forstår men ved, at målet er ikke i materialismen. Du har gennemlevet smerter og skuffelser, du er et menneske der ikke ønsker at leve i tomhed og det vil bringe dig frem.

Den glæde at hvile i sig selv og føle ansvaret for dit eget liv, det er vendepunktet i dit liv, og når du lader den energi blive den dominerende kraft, i denne sidste del af din inkarnation.

Vi ønsker dig kærlighed og giver dig styrke og når du møder forhindringer, så skal du finde din egen indre styrke frem, det vil blive det redskab der vil bringe dig over den rivende flod og du vil blive en af dem der kan sprede Lys omkring dig.

KAN DU FORTÆLLE NOGET OM ANDRE DIMENSIONER?

Det er et relevant spørgsmål for Menneskeheden, omkring den udvikling der presses frem i denne tidsalder, men også uklarheden om opbygningen af dette Solsystem.

Dimensioner er i Menneskeheden et uklart begreb, der findes dimensioner som er omkring dig og griber ind i dit liv, hvor der ikke er grænser imellem det fysiske og den indre verden.

Du skal vide at i din tankeverden er du i den dimension, hvor det kreative er og hvor fremtidens muligheder findes.

Dimensioner omkring dig er afhængig af de energier du udsender, du vil på det Plan du befinder dig og bliver tiltrukket af, blive en del af denne dimension.

Omkring døden, som er mange menneskers store frygt, det er at blive oplyst når man forstår, at den indre verden er ikke et fjernt sted i Solsystemet, men er omkring dig, men i et finere stof, det er den verden mennesker tiltrækkes af, og hvad de selv indeholder, der vil de komme hen.

Der er også dimensioner i den måde du lever i det fysiske liv. Du er udviklet over mange liv og indeholder en bevidsthed, der giver dig en placering og en forståelse, det er der hvor du adskiller dig fra dem, der endnu ikke har udlevet de lavere tankeformer.

Der er omkring ordet demokrati mange forskellige forestillinger i den fysiske verden. Du skal vide, at med denne baggrund i din udvikling over de mange liv, så kan du leve i en anden dimension også i fysisk form.

Det menneske der har udlevet og kæmpet sig igennem begær og blændværk, vil ikke blive en del af de dimensioner, hvor disse ting endnu ikke er udlevet, men man vil hæve sig selv åndelig set til en højere dimension, hvor du vil blive tiltrukket af de samme energier du indeholder.

Dette er det vanskelige punkt for Menneskeheden at fatte, at i din tankeverden er du også i en anden dimension.

Når du træder ud af din krop i dine drømme, bevæger du dig ud i andre dimensioner og vil blive tiltrukket af tilsvarende energier, som du i din udvikling består af. Den dimension vil blive en del af dit liv, når du udtræder af den fysiske form.

HAR I ET RÅD TIL MIG ANGÅENDE MIN SITUATION?

Når du inkarnerer i fysisk form er du ikke et viljeløst væsen, men et menneske med en Sjæl, og denne Sjæls vigtigste redskab er den frie vilje. Denne frie vilje kræver en intelligent brug og forståelse, der rækker ud over selviske behov.

Denne frie vilje skal bruges og de muligheder der foreligger skal vælges. Dette er fremtiden og fremtiden er muligheder og den frie vilje vælger disse muligheder.

Omkring dig er der Sjæle der ikke ønsker denne udvikling og at åbne op og blive en del af de abstrakte tankeformer, men vil hellere leve i materialismens helvede.

Materialismen i den realistiske verden er en nødvendig del af udviklingen i din fysiske form. Du skal forstå, at når floder og stille søer mødes, vil der blive brydninger. Disse brydninger skal du bruge din intelligente vilje til at bedømme situationen med. Du skal ikke lade dig rive med af traditionelle tankestrømme, men gå dine egne veje og vælge at tage ansvaret for det liv og de liv der er lagt i dine hænder.

Det er åndeligt mod at bryde væk fra de veje der fører mod afgrunden. Det er for mange mennesker en proces, der ikke forekommer at være den bedste udvej der er, at bedømme dine handlinger og bruge de kærlige motiver som det afgørende moment.

Det koster de smerter at leve, udleve og lære i den fysiske verden. Det er for mange mennesker den største smerte, at vende den falske tryghed ryggen og begive sig ud af ukendte veje og forstå, at den frie vilje betinger alle åndelige væsners udvikling mod en højere bevidsthed.

HAR I NOGET AT SIGE TIL MIG?  

Vi ser omkring dig at du er en gammel Sjæl, der ønsker at viderebringe tidligeres livs arbejde, du søger en sandhed, der ikke kan findes i lukkede systemer.

Du søger at blive en del af den Globale forståelse, hvor det enkelte menneske er en tilbagevendende energi over mange liv.

Du forstår det i dit indre og finder ikke tilfredsheden med det fysiske liv. Du er et menneske der skal realisere de indre tanker og forandre det liv du lever, finde glæden i en tilfredshed igennem det åndelige arbejde for Menneskeheden på et større plan.

Disse ord kære Menneskebarn vil give genklang, når du åbner op og forstår betydningen af ordene, at give mere end du modtager og at sand kærlighed er uselvisk kærlighed.

HVAD VIL I SIGE TIL MIG?

Du skal forstå at alle individuelle Sjæle indeholder en styrke opbygget over mange liv, du skal udtrykke og forstå at din sandhed er ikke mindre end dem omkring dig.

Du skal ikke lade dig lede, men lade dig blive den der udtrykker hvad din røde tråd er i dette liv. Giv dig selv den kærlighed der vil give dig troen på dit eget værd som et åndelig væsen. Åndelig mod er det der vil forandre dit liv.

Du er også omgivet af mange påvirkninger som forhindrer dig i at udføre det arbejde der er en del af din styrke. At hjælpe dem der træder det første skridt og dem der ikke magter at tro på dem selv. Du kender de smerter og din forståelse vil blive din styrke.

HVAD ER MENINGEN MED MIN TILVÆRELSE?

Kære Menneskebarn, dette spørgsmål er et spørgsmål for den samlede Menneskehed. Dette svar kan ikke gives som en enkelt løsning på dit og andres liv, men kan gives som symbolske eksempler på skønheden omkring dig, hvor din mening er afspejlet.

Når du føler glæden ved de uselviske gerninger og det smukke i naturen og når du giver mere end du modtager, så vil du finde en mening med din tilværelse. Når du oplever tankeformer i dit indre der løfter dig mod denne skønhed.

I farvernes verden vil du også blive påvirket og finde den indre skønhed, når du som et åndeligt væsen skaber en bro til den indre verden og finder din indre fred og bliver en del af den Universelle bevidsthed, det vil give dig en mening med denne tilværelse.

Alle de smerter, bekymringer og konflikter der opleves af Menneskeheden, er en del af denne udvikling og når du vinder dine sejre så vil det give dit liv mening.

Alle der søger Lyset, vil finde dem selv tiltrukket også af mørke energier og denne kontrast vil belyse det smukke og åndelige i alles liv. Det er blot en lille del af de mange ting, der vil give dit liv forståelse.

Den kærlighed du møder omkring fra dine mennesker i din nærmeste omkreds, er også din mening med denne inkarnation.

Ansvaret der hviler på alle individuelle Sjæle er den frie vilje, dette ansvar vil give dig en styrke og en fred når du forstår det og det griber ind i alle dine handlinger, også i dine tankeformer.

Vi giver dig kærlighed og dyb forståelse, du har i sandhed stillet et spørgsmål der omhandler den samlede Menneskehed.

HVILKET ARBEJDE SKAL JEG SØGE FOR AT FØLGE GUDS VILJE?      

Guds vilje er din frie vilje, du er en del og er Guddommelig, en del af alt det smukke, kreative og en del af den Universelle energi der gennemstrømmer dette Solsystem.

Der er ikke en Gud der ikke bor i alle inkarneret Sjæle. Du skal med din frie vilje finde din sandhed i dit indre, freden og stilheden og forstå at den vejledning som er din eneste guide, er din indre sandhed.

Der er arbejde for Menneskeheden i mange former, der er dem i fysisk forfald som behøver hjælpen fra dem der vil bruge en stor del af deres energi og deres fysiske styrke.

Der er også mange former for åndelig fattigdom, der kan afhjælpes med kærlighed og oplysninger. Det er i dit indre som klare svar, du vil føle den sandhed der udspringer fra det der har levet før og vil leve igen, dette indre vil give dig klarhed.

Vi ønsker dig kærlighed og stor styrke på den vej der ikke for nogen i fysisk form er let at finde, alle der søger at se en fremtid som er en menneskabt illusion, fremtiden er i nuet.

Dette punkt bør forstås af alle der søger at finde en indre fred og udvikle en åndelig forståelse, det at leve i nuet og skabe klarhed og glæde, vil blive en del af det tilskud af kærlighed du vil udsende Globalt og i dette Solsystem.

HVOR TALER I FRA? 

Denne dimension som for mange forbindes med døden, er en dimension omkring jer som I alle vil blive en del af og en dimension I benytter i jeres drømme, det er omkring jer og vi er Sjæle der har vandret vejen og kender til smerterne.

Vi er Sjæle der giver uselvisk kærlighed, igennem den forståelse vi selv har opnået og vil opnå i fysiske inkarnationer.

Vi er brødre der forstår jeres smerter, forvirring og jeres skønhed, denne dimension er en tankeform en tilstand af ren væren og ren kærlighed.


Back To Top