Skip to content

Om smerter og materialisme

Du er på en lang rejse hvor du som inkarneret Sjæl vil hæve dig op, igennem mange og smertefulde udviklingstrin.

På denne rejse vil du betragte mange af de udfordringer og konflikter med glæde og du vil forstå, at disse konflikter og smerter vil hæve dig op på et højere niveau og give dig en indre kraft til at kunne bruge og udvikle disse erfaringer, dette er at leve og udvikle sig.

Du vil møde i din første del af dette liv mange udfordringer og de smerter der kan opstå når to personligheder skal udvikle sig sammen igennem det mandelige og kvindelige aspekt, som er modsætningsforhold og som du skal udvikle.

Du må forstå, at dette ikke kan undgås når du som inkarneret Sjæl søger mod målet, så må du også udsætte dig selv for mørket, og du vil tiltrække dette mørke, for i dit liv vil du opleve smerter og høste de erfaringer.

Det vil du kunne forstå, for med den lille del du oplever i dette liv, vil du kunne se den positive og fornuftige måde at bruge disse erfaringer på.

Du vil også påtænke at undgå at udsætte dig selv for disse smerter, når du møder de personligheder der ikke er udviklet og i stand til at leve op til din høje standard og den høje moral du forventer.

Dette er en del af din opgave, at udholde at give og modtage kærlighed, der mange gange er meget smertefulde oplevelser, disse oplevelser er summen af alle dine tidligere erfaringer.

Vi ser i dig som et stort Lys med en fremtid omkring dette arbejdsfelt. For Menneskeheden vil du udvikle dig og du vil give tilbage hvad du høster, fra dem der ikke nødvendigvis er på det trin hvor du befinder dig.

HVAD SKAL JEG LÆRE I DETTE LIV?

Medfølelse er et vigtigt redskab, der vil give dig en forståelse for det du mangler at udvikle selv. Du skal lære, som er dit spørgsmål, at beherske og modtage de påvirkninger følelsesmæssigt, finde en balance og ikke udsætte dig selv for påvirkninger af disse vibrationer, det vil blænde dig og vil ikke lade dig bevare dit klare fremsyn.

Du har et klarsyn som du behøver, når du skal møde personligheder i dette liv, som for dig bliver virkeligheden en dag. Dine følelser skal beherskes med upersonlighed, det vil bringe dig en forståelse for næstekærlighed.

At kunne beherske disse følelser er at kunne give kærlighed med intelligent vilje. Denne kærlighed er essensen af udvikling, for kærlighed der er uselvisk er altid givende, fra dem der behersker en upersonlighed og et kærligt lyttende væsen.

Mennesker som ikke behersker deres følelser, vil blive lette ofre for mørke magters påvirkninger. Du må ikke tro at følelser er en ulempe og et handicap. Alle følelser er nødvendige, men det er igennem din klare intelligente vilje, at du skal beherske og bruge følelserne til gavn for Menneskeheden, også for det enkelte individ der ønsker at bruge din dybe forståelse, for det er uselvisk kærlighed når du behersker og kan fremføre hjælpen, der kan fremme og lindre andre væseners smerter.

Du skal ikke forvente at dette kan læres i en kort levetid, men skal beherskes over de mange liv. I den del af din nuværende udvikling, vil du igennem disse følelser involvere dig selv i dybe konflikter og du vil mødes ansigt til ansigt med dit indre, igennem disse smerter og udfordringer.

Du vil finde, at du som et væsen med mange livserfaringer, vil kunne tilpasse og afmåle den styrke der er nødvendig i dit følelsesliv. Følelser der ikke beherskes, giver adgang til negative påvirkninger, alle dine største nederlag vil blive i følelseshavets verden, hvor du ikke kan se vejen og forglemmer det mål du ønsker at nå i dette liv.

VIL MIN PARTNER OG JEG DET SAMME?

Du må forstå at det kan give dybe smerter, for målet der nås er ikke af de samme veje og ikke på samme tid.

Du skal rejse og opleve og få de specielle erfaringer der er nødvendig for din udvikling, så du kan opfylde og udfordre de specielle mål, du har bestemt dig for i denne inkarnation.

Disse forskelligheder vil blive en del af jeres liv, hvor den gensidige kærlighed vil være tilstede, men hvor den manglende respekt for disse forskelligheder ikke findes. Det kan nedbryde og forhindre det mandlige og kvindelige aspekt i at udfolde sig, så dette parforhold ikke kan leve og bruges til de rette formål i denne inkarnation. Det er i sandhed at leve og at kende sin indre sandhed og tage de nødvendige konsekvenser deraf.

Du vil undgå en indre uro, men du vil også tjene dit eget mål ved at udvikle dig, du skal ikke undlade at leve efter din egen sandhed.

Det er vigtigt for mennesker i stærk udvikling at forstå, at karma skabes og leves i nuet, det er ikke en teori eller blot ord men virkeligheden, at alle dine handlinger og tanker skal sammenstemmes og svare til dit indre, så det er i samklang.

Det modsatte er negativt og vil give mange smerter i din fysiske form, men også sætte dig tilbage i din udvikling.

Det kræver mod er at være en del af den skare der lever efter deres indre overbevisning, en del af det mod som Menneskeheden som sådan mangler. Det enkelte individ der lever og forstår deres indres behov, vil udvikle sig og give sand uselvisk kærlighed til dem omkring dem.

OM MATERIALISME

Vi kan ikke give dig den vej du skal rejse eller måden du skal leve på, men vi kan give dig med stor kærlighed, de muligheder der foreligger. Der er mange muligheder, for dem med en kærlig og brugbar indstilling giver til Menneskeheden.

Du skal vælge de veje, der bringer dig nærmere mod de mål du har valgt i dette liv. Du skal også vælge når materialismen ikke bliver tilgodeset, men hvor dit indres behov bliver opfyldt, dette er meget vigtigere end materialismen.

Du lever i en realistisk verden og du er født i en kultur hvor disse behov bliver levet, som også er en del af din egen udvikling. Du skal tage det fulde ansvar for dit liv, men ikke kun materialisme, men også dit åndelige behov.

Du skal vælge de veje der opfylder hvad dit indre allerede har ladet dig vide. Du skal bruge de normer og forkaste andres sandheder og ønske om at styre og tilrettelægge dit liv.

Du skal med stor ærlighed lytte til dit indre, hvor du ikke undlader at modsætte dig dem, der ønsker materialisme og dem der kun ønsker at opfylde deres eget behov.

HVAD ER JEG KOMMET NED FOR AT LEVE?

Dette er relevant at vide. De mål er fastlagt af dit indre ved indtrædelsen i dette liv og i denne inkarnation. Der er fastlagt at du skal lære at beherske og fremtræde som et selvstændigt og ansvarsbevidst væsen og dit største mål er at udvikle tidligere livs hjælpeløshed og mangel på selvstændighed.

Du vil vælge de gerninger der tjener manges mål, du vil give til Menneskeheden igennem uselvisk arbejde, du vil lære at tage ansvaret for din fysiske form og din åndelig udvikling.

I det fysiske arbejde vil du give til Menneskeheden, igennem din gode vilje og din stærke personlighed. Disse mål vil du opfylde når du udfylder den mangel hos mennesker der udvikler det åndelige aspekt. Men også hos dem der ikke kan hjælpe dem selv og behøver at blive hjulpet over de handicap, der er kommet fra en åndelig tilbagegang i deres inkarnation.

Du vil finde mennesker der ikke tør tage det første skridt omkring dig, disse mennesker skal du hjælpe, du skal forandre din åndelige udvikling fra en passiv og en teoretisk tilstand, til en aktiv og en praktisk udførelse i alle dine tanker og handlinger.

Du vil finde at med indsigt og forståelse, finder du store mangler omkring dig og disse pladser vil blive en del af dit fremtidige arbejde.

Vi kan ikke påvirke dig til at rejse eller gå bestemte veje, men vi kan give dig din frie viljes muligheder og det der er din indre sandhed.

Du kan ikke få svaret på det der vil forandre din karma, for det er det der vil skabe din fremtidige karma. Dette er det åndelige væsens frie vilje på alle tidspunkter i alle inkarnationer, så skal du selv bestemme dette punkt, at vælge de muligheder der foreligger, det er at leve og det vil give dig konflikter, sejre og nederlag, men du vil fremme og udvide den bevidsthed som er dig og den bevidsthed der vil leve fra liv til liv.

HAR JEG KENDT DEN MAND I ET TIDLIGERE LIV?

Dette skal forstås som en indre forståelse, som rækker ud over den fysiske og materialistiske tiltrækning, som er opbygget over liv tilbage hvor du tidligere og med de samme konflikter som nu. I var en kreds med mange mennesker, hvor I begge var en del af en stor familie, hvor I har udviklet jer sammen og I mødes nu i dette liv, hvor I som venner vil forstå hvad sand kærlighed er.

Den kærlighed der vil overgå det mandlige og kvindelige aspekt, en kærlighed der bunder i en åndelig forståelse, det er sand kærlighed når man giver mere end man modtager.

I vil også udvikle en selvstændighed og modtage den forståelse og de erfaringer den mand endnu ikke har høstet. Jeres liv vil blive en del af jeres fremtidig karma. I vil også finde at de prøver og konflikter i jeres parforhold vil give jer en sammenhørighed der overstiger hvad omverden forstår.

Dette vil på et senere tidspunkt blive en stor hjælp, når I i andre forhold skal udvikle styrke igennem sand kærlighed.

Det er vigtigt for alle at finde det mod det kræver, for at finde forståelsen og nødvendigheden af at tage ansvaret for sit eget liv og ikke overlade det til dem omkring sig, at leve ens karma.

Du skal hjælpe med sand kærlighed, igennem din egen upersonlige indstilling, det skal være en hjælp der gennemskuer og ser klart hvilken forandring, der vil give det bedste resultat.

Det er igennem smerter at man opnår frihed og fred og der igennem kan give det videre til dem, der ikke selv kan leve og tage ansvaret for deres liv, for de vil bliver kastet omkring og kan ikke udføre og højne deres egen bevidsthed. I dette punkt er der brug for upersonligheden, som kan blive en værdifuld hjælp for dette menneske der er omkring dig.

ÅNDELIG VEJLEDNING.

Du skal betragte denne Klode som et levende væsen og som en del af din egen krop. Du skal rejse med det mål der er dit indres nuværende behov, for at få forståelse af mennesker og kulturer.

Du vil finde at kraftcentre er et punkt for dig i denne inkarnation. Du skal opsøge og modtage en kraft. Du kan også møde disse centre i dine studier af den okkulte lærdom.

Disse centre vil give dig en styrke, forståelse og en kontakt til den Universelle bevidsthed, disse centre er også i et mindre format i form af chakra på denne Klode.

Du kan finde dem som et eksempel i det land der er kulturens vugge, det land er kendt som Ægypten, der vil du finde disse påvirkninger, når din udvikling er højnet og din forståelse er større, så vil disse kræfter være til stede.

Vi ser med stor kærlighed på Sjæle der er på et tidligt stadie af en udvikling og som forstår at lytte til deres indre og bruge de værdifulde erfaringer, der er høstet igennem smerter over mange liv.

Du skal give dig selv en større tro og kærlighed og du skal ikke forspilde de værdifulde erfaringer du har høstet over mange liv og leve andres sandhed.

Dette er et uhyre vigtigt punkt, at du kan fremstå og tro på din egen åndelighed. Du er et åndeligt væsen med din egen ret til ikke at være afhængig og som ikke behøver at støtte sig til dem, der ikke kender deres egen retning, eller har de bedste og mest uselviske motiver.

Du skal fremstå som et væsen der kan tage det fulde ansvar. Det følelsesmæssige er den røde tråd i dette liv. Kan man beherske det, vil det give kærlighed til hele Menneskeheden.

Vi giver dig endnu et ord at huske. Denne Klode er et levende væsen, et væsen du skal behandle med kærlighed, et væsen du skal beskytte og du skal blive en del af den hærskare, der forstår disse ord, at alt levende er en del af dig selv.

Du skal gå ud og finde målet igennem disse ord, når du forstår, at denne Planet er et vigtigt udviklingssted, og hvor mange af de Sjæle vil forblive når den Nye Tidsalder kommer, så vil du forstå betydningen af dit valg af opgaver i denne inkarnation.

At beskytte og højne dette sted som et vigtigt redskab for Menneskehedens udvikling, og derfor er der mange der har valgt netop disse opgaver for denne inkarnation.

Vi ønsker stor kærlighed og forståelse for de mange konflikter og smerter, du som et aktivt åndelig væsen vil møde, når du udfordrer og afprøver din forståelse og tager ansvaret for dit eget liv.

Vi ønsker også at give dig en tro på dig selv igennem kærlighed og du skal forstå, at den kærlighed du giver til dig selv, vil gå tilbage og blive en del af den Universelle kraft, som hjælper og beskytter den samlede Menneskehed.


Back To Top