Skip to content

Balance mellem det mandlige og kvindelige aspekt

Du bliver afprøvet og vist mange sider af det fysiske liv. I denne inkarnation vil du også lære igennem den fysiske krop, hvor dit udgangspunkt vil starte ved din tilbagekomst.

Du vil føle at den isoleret og udskudte post er tung at bære. Du vil også vide at dem med det åndelig mod og det stærke Lys, vil provokere og henlede opmærksomheden på dem der er i mørket og arbejder for de kræfter.

Du er et smukt og dybt tænkende væsen, du er blandt dem der må føle smerterne, i den hverdag der er den fysiske tilstedeværelse og i den form som du har valgt som kvinde. Der vil blive stillet store krav til din skelneevne, i omgangen med det mandelige aspekt.

Du er en type der kan give langt mere end du magter at modtage, du er et menneske med uendelige dybder. I den fysiske verden er der meget forvirring omkring dine tanker om livets værdier.

Du skal forstå, at ensomhed er i åndelig forstand, det redskab du skal bruge når du skal udvikle de dybe og bagvedliggende årsager til denne inkarnation.

Din styrke vil blive den hjælp og som vil bringe dig et skridt nærmere mod det mål, du knapt aner i din fysiske forstand.

At være bevidst om de smukke indre værdier kan også blive en byrde. Du er omgivet af mange Lys, men også de nedbrydende kræfter. Omkring dig er der påvirkninger der nedsætter din modstandsevne, på dette tidspunkt i din udvikling.

Det er af yderst vigtighed at du koncentrerer dig, om det der er dit mål for denne inkarnation. Det er en dyb viden der er i dit indre, om den retning du ønsker at tage på den stenede vej, der vil føre dig vidt omkring i de mørke og dunkle kroge af menneskers skæbner.

Du vil også føle på din krop denne magtkamp, der er en rest fra den tid hvor kvinder ikke var åndeligt set ligeberettiget.

Dette er en misforståelse, der med stærk indflydelse fra den indre verden vil blive forandret. Dette vil blive en af de røde tråde i dit liv, at hjælpe den store menneskehed og vise at balancen mellem det mandlige og det kvindelige aspekt er den vej der skal findes, så energierne kan blive koncentreret om at udvide de bevidstheder, hvis udgangspunkt var i balance. Dette er en af de store opgaver for Menneskeheden, at finde balancen imellem disse poler.

HVORFOR ER JEG SÅ USIKKER PÅ MIG SELV?

Det er et paradoks at de smukke Sjæle, dem der ikke er aggressive, men giver ren kærlighed i tanker og gerninger, er dem der skal lære at forstå, at det er ikke ønskelig at være i en flok, når de vibrationer og energier ikke er i overensstemmelse med din udvikling.

Du må ikke tro at dem der bruger de største lydmæssige tilkendegivelser om deres egen betydning, er åndelig set dem der forstår at beherske deres liv bedre, eller tro at de kræfter der er i dit indre ikke kan komme til overfladen og blive en del af den styrke du indeholder.

Vi ser omkring dig et stærkt Lys, dette Lys vil give dig en udvikling, der vil fremme troen på dit eget værd i den fysiske form, men også i dit indre. Denne styrke vil fremkomme når du forstår at din betydning i det store universelle sammenspil er uvurderlig.

Du er ikke blot et individuelt menneske, der er på vej mod dit mål, men en del af det legeme der lider smerter, så længe der er ubalance i systemet.

Det er åndelig set en sygdom, så længe de mørke kræfter behersker den del af din tankeverden der giver dig mindre tro på dit eget værd.

Du er ikke tilfældig placeret i den omgangskreds du nu befinder dig i. Du skal forstå at når du rejser dig og kender dit mål og søger det, vil du ikke blive en svag person men være en stærk kraft, på din egen måde vil du præge og forandre dem omkring dig.

Du er i en kreds med mange Lys omkring dig, du skal forstå som et åndeligt væsen har du adgang til de kilder og den kraft der ligger i samhørighed og er udtryk for kærlighed på et Universalt Plan.

Du vil blive en del af fremtidens tjenere på det Globale arbejdsplan. Du må tro, at overgangen fra en ren fysisk formåen og forståelse for de indre værdier, er det der vil videre bringe dig videre frem åndelig set.

Du vil overtage styringen af dit eget liv når du forstår at du er en vigtig del af fremtidens og Klodens forandring.

HVORFOR HAR JEG SÅ LET VED TÅRER, NÅR DER BLIVER SNAKKET OM MIG?

Mennesker på den hårde udviklings sti, vil fra inkarnation til inkarnation blive prøvet på mange forskellige fronter. Du er et følsomt væsen, der lever for meget i denne verdens påvirkninger. Du skal vide, at du er en krop i en fysisk form med tanker og følelser, det er dog ikke dig, men kun de redskaber der bliver brugt for din Sjæls arbejde og udvikling.

Disse følelser kan misbruges af de mørke magter, når du ikke behersker dem i den fysiske hverdag.
Følelserne skal omsættes og det kræver mod, beherskelse og balance, men det vil give dig styrke og dit liv vil få indhold. Du vil komme til at beherske og give uselvisk kærlighed når dette punkt er nået.

Omkring dig er der det Lys for de Sjæle, der er udvalgt til at skulle arbejde intens på strålen der giver kærlighed (2. stråle). Det er også et punkt du skal vende tilbage til og udvikle en stærk skelneevne, da din uselviske kærlighed vil blive misbrugt af dem der føler, at din vilje ikke står mål med dit kærligheds aspekt.

Du skal udvikle den intelligente stærke vilje og evnen til at blive en tilskuer til den krop og de følelser der er din Sjæls redskaber.

Du skal ikke blive en del af disse følelser, men være et åndeligt væsen der kaster sit blik ud over fronten og kamppladsen, med beherskelse skal du styre dit eget liv.

Du må ikke tro at det er kærlighed når følelserne er voldsomme, og ikke kan styres af din intelligente vilje. Det er ikke ukærligt at kunne beherske sine følelser, men det vil på mange måder give større kærlighed til dem der behøver din hjælp. Din svaghed kan blive din tilbagegang i denne inkarnation.

Uselvisk kærlighed kan gives af dem der upersonlig kan iagttage og tage de intelligente valg, i de vanskelige situationer der er udviklingens hele forløb.

HVORFOR KAN JEG IKKE FINDE MIG TIL RETTE I EN UDDANNELSE?

Det er en del af det hårde arbejde, at udvikle et intellekt der kan omdanne de mange spredte informationer til konkret viden.

Det vil blive påkrævet af dem, der bliver de første arbejdere i den Nye Tidsalder, de skal kunne udføre dette arbejde ud fra logisk tankegang og en konkret viden. Denne viden kan blive hentet fra dit indre, men det kræver også at du studerer det.

Dette er et forarbejde du skal udføre, det bliver skabt igennem dit arbejde, og vil blive omdannet til praktiske opgaver. I denne brydningstid vil du finde at dit indre forstår de indlysende fejltrin og retninger, der foretages i den materialistiske verden.

Der er dybe protester mod disse retninger, som er et nødråb fra dit indre, når du føler dig tvunget til at bruge dine energier på de forkerte og ikke nødvendige uddannelser.

På samme tidspunkt vil du finde at denne forståelse vil hæve dig over at blive en del af det lukkede kredsløb, som findes i den materialistiske tankegang.

Du vil skille dig ud fra dem der bliver påvist en retning, og dem der ønsker at udnytte dig i den materialistiske verden.

Denne frihed vil du tilkæmpe dig, når du bruger din skelevne og din indre styrke, dette vil kræve at du bruger en del af din hverdag til at finde den indre fred, forståelse og den stilhed du behøver.

Det vil give dig adgang til den Universelle kilde, som kan hjælpe dig til at forstå din egen værdi. For det arbejde du skal udføre, vil kræve en personlighed der samarbejder med den Sjæl, der over mange liv er beriget med smukke og fremskredne tanker.

Din retning er valgt af dem der ønsker at bruge mennesker for materialistiske formål. I disse tilfælde skal den enkelte individuelle Sjæls selv have forståelse for det rette formål i denne inkarnation, og blive det der skal bestemme menneskets retning.

Der er modstridende indflydelser, om de værdier der findes i uddannelse i det moderne samfund. Disse uddannelser er for mange menneskers vedkommende dirigeret mod materialisme og berigelse af de få.

Der er mange uddannelser der giver en dyb forståelse for Menneskeheden og dette vil igen føre til valget af den rette udtryksform i arbejdet for Menneskeheden.

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT HJÆLPE MIN KÆRESTE?

Dine smukke motiver er gode. Det er vigtig for alle der går på denne udviklingsvej og som forstår at åndelig set er de på denne vej, og at ansvaret for det liv du har valgt er lagt i dine egne hænder, således er det også for dem omkring dig.

Du kan give dem uselvisk kærlighed og din fulde forståelse, i det omfang du er udviklet til i dette arbejde. Du kan ikke løfte dem over de stenede stykker, du kan ikke udføre det tunge arbejde for dem der er i din nærhed i denne gruppe.

Du kan i dine tanker give ubegrænset kærlighed og udtrykke det med støtte i den fysiske verden, du kan ikke gå vejen for dem omkring dig. I udviklingens hårde skole er der også indlagt mange belærende og balanceregulerende former, som er karmaloven.

Dette menneske, der står dig i nærmest i dine tanker, er et menneske der også har valgt en inkarnation, hvor mange ting skal læres og forandres i dette liv.

Det er ikke ukærligt når vi siger, at du kun kan give dem kærlighed og Lys, du kan ønske dem i dine tanker at de må kende og finde den rette vej, men du kan ikke udføre det tunge arbejde for disse Sjæle. Det er også at gribe ind i disse menneskers karma, når mennesker med kærlige motiver ønsker at udføre deres hårde arbejde.

Du kan give af din indre viden om højere forståelse om moralske principper. Det vil være den hjælp du kan give på en fysisk måde, men du kan også lære dette menneske at fokusere på andre mennesker omkring ham. Det vil give ham en større forståelse for sine egne problemer, og om hans tidligere del af dette liv.

HVORFOR HAR JEG SÅ SVÆRT VED AT MØDE NYE MENNESKER?

Det er en del af din manglende tro på din egen værdi som et åndeligt væsen. Du skal ikke tro at være et åndelig væsen er forbeholdt de få og dem der lever i de afsindige egne.

Der er en del af denne tidsalders fremskredne mennesker omkring dig, de vil påvirke dig og du vil give tilbage og finde troen på dig selv.

Du må ikke tro at dette legeme, som du er en vigtig del af, kan bestå uden at du er en aktiv arbejder for Menneskeheden. Din værdi er på højde med alt levende i dette Solsystem.

Forandring vil indtræde når din tankeverden bliver forandret og gamle tankebilleder bliver udslettet, og erstattet af de tankebilleder der er berettiget fra en gammel Sjæl med en dyb lærdom. Denne lærdom skal du lære at finde frem.

Når du kender disse teknikker vil du finde en dybere fred og du vil lære at elske dig selv som et åndeligt væsen, der kan yde en væsentlig indsats på denne Klode. Du vil modtage uselvisk kærlighed, du er et væsen der ikke kan foretage dit eget valg af arbejde.

Du skal give dig selv den kærlighed, det vil blive det første skridt for dig og den del af dit nye liv, som vil fremkomme inden for de næste 5-6- år.

Det er en hjælp vi giver dig, da vi ser din værdi som en Lysbærer. Det er en hjælp vi ikke giver mange af dem der er på udviklingens første tunge del af vejen.

HVAD SKAL JEG BRUGE MIN VENINDE TIL?

Du skal med dit intellekt i den fysiske verden, studere og forstå om menneskers frie vilje og menneskers valg. Mange af de ting der ligger er muligheder og det afhænger af det intelligente valg du foretager i resten af dit liv.

Alle disse muligheder foreligger og afhænger af din frie viljes valg. Der er altid de to muligheder som altid findes for alle væsener, der ønsker at leve i den fysiske verden.

Dette menneske kan blive en hjælp, med at give dig selvstændighed og dyb forståelse for din egen værdi. Du skal også forstå, at dem der prøver at give dig et indtryk af dit mindreværd, er dem der prøver at udnytte denne svaghed. Det er de mørke kræfter og det er ikke uden grund, det skal påvirke dig og give dig modstandskraft. Det er en hjælp til dig som et menneske, der mangler kærligheden til dig selv.

Du skal ikke tro at ensomhed og tilbagetrukkenhed er et onde. Ikke at deltage i menneskers kamp omkring dig er en positiv ting. Du skal deltage og kaste dig ud i kampen og vide at igennem konflikt skal du opnå en ny og ukendt styrke.

HVAD HAR MIN PARTNER OG JEG HAFT SAMMEN I ET TIDLIGERE LIV?

Det er en viden du må behandle uden følelser, når vi giver dig denne viden. I har som broder og søster haft et stærkt forhold, som har grænset sig til det unaturlige som søster og bror. Det er en viden vi ikke giver til de mange.

Det er følelser fra denne periode, der stadigvæk giver jer en vanskelig tilpasning i jeres forhold. I er i dette liv udsat for den samme mangel på tillid til jeres eget værd. Dette at kunne udveksle disse erfaringer og udvikle en åndelighed, vil give jer en styrke tilsammen som kan bringe jer langt på denne vej der kræver mod og styrke.

HVILKET LAND VIL JEG FØLE MIG HJEMME I?

Du vil finde at i de lande der værdsætter åndelighed, vil du blive et medlem af det samfund på en naturlig og udviklende måde. England er et land der vil give dig en dyb indsigt i åndelige værdier, dette land kan blive en af de bedste valgmuligheder for din fremtid.

HVORFOR ER JEG SÅ USIKKER NÅR JEG ER SAMMEN MED MIN MOR?

Det er en stærk følelse fra mange liv tilbage, hvor du var den der beherskede og herskede over denne kvinde. Det er følelserne fra dette liv, hvor du ikke på samme kærlige måde forstod at give uselvisk kærlighed. Det var en ukærlig behandling der skabte dybe følelser omkring jer begge.

Det er et menneske der prøver at hævde og videreføre disse følelser igennem jeres nye forhold. Du skal forstå, at med den viden som baggrund, kan du blive den der forandrer disse følelser til en positiv forståelse og til en viden der skal forandres med uselvisk kærlighed fra begge sider.

Du skal ikke tro at der findes i dette Solsystem, et væsen af større betydning end den del du består af. Du er en lille del af et mægtigt væsen og dette væsen er afhængig af den åndelig udvikling du vil gennemleve i dette og mange fremtidige liv.

Det er det første men vigtige skridt, når du forstår at kærlighed til dig selv vil ikke være en kort og lokal påvirkning, men en påvirkning der vil forplante sig til dette Solsystem, Det er en vigtig viden du vil finde. I den moderne fysiske verden vil man videnskabeligt finde beviser på denne påstand.

Alle dine tanker og alle dine fysiske handlinger vil have indflydelse på alle levende væsner omkring dig.

Når dine tanker om dig selv ikke er på højde med din åndelige værdi, så er du en del af de kræfter der holder udviklingen tilbage. Det er summen af mange Sjæle på dit udviklingstrin, der kan forandre og forbedre denne Klode i den nærmeste tidsalder.

HVAD KAN MIN SØSTER OG JEG GØRE, FOR AT FÅ ET BEDRE FORHOLD TIL VORES FAR?

Dette væsen er i en tilstand der ikke giver muligheder for indgriben, han befinder sig i en lukket cirkel, hvor jeres energier ikke kan bryde ned de gamle tankebilleder der er omkring ham. I må forstå, at den bitterhed der udstråler fra dette væsen vil ikke blive forandret i denne livstid.

I jeres tanker skal I give forståelse og tilgivelse for de mangler og den kærlighed I ikke kunne modtage. De smerter han lider er en forståelse for denne indelukkede cirkel han befinder sig i. I skal ikke forvente en forandring der vil blive synlig i dette liv.

HVORFOR SKAL DET GÅ MIG SÅ DÅRLIGT TIL EKSAMEN?

Du skal forstå at tanker følger energi. Dette har en nedbrydende virkning, når troen på dit eget værd ikke er en positiv energi, men er en negativ udstråling. Der er en mangel på tro på dine evner. Med dit sanseapparat ville dine resultater kunne blive de bedste, og så vil troen på dit eget værd stå mål med dine indre evner.

Det er menneskeskabte regler, der opdeler Menneskeheden ud fra forældet og ikke brugbare målestokke. Disse værdier er ikke relevante i den åndelige verden.

Vi ser omkring dig et stærkt Lys, der fortæller om et resultat opnået over mange liv, igennem mange smerter, det er den sande målestok for dit værd.

KAN DU FORKLARE NOGET MERE OM VORES FARS LUKKEDE CIRKEL?

Dette væsen kan ikke modtage og give kærlighed, han er indesluttet i en tankekraft der ikke kan brydes. Dette er åndelig set en cirkel, og det er resultatet af mangel på at give kærlighed i mange af de af de situationer, hvor dette kunne have forandret denne indre kamp om troen på Menneskeheden. Når man ikke tror på Menneskeheden, er det en manglende tro på din egen værdi.

Det er et resultat for mange der vælger at afslutte deres inkarnation, der i den fysiske verden er kendt som selvmord. Det er et fænomen for mange der lever i denne indesluttede og lukkede kreds af disse energier. Det er når de ikke kan få tilført nye tankebilleder, når selv den stærkeste kærlighedsenergi ikke kan bryde denne mur ned.

Det er også et ønskeresultat for de mørke kræfter, der isolerer det enkelte menneske så det ikke kan modtage den universelle energi, for den energi kan forandre og fremskønne dem der er åben for denne energi, som skal modtages igennem et åbent og positivt tankesind.

HVORDAN SKAL JEG UDVIKLE MIG VIDERE FOR AT OPNÅ MIT MÅL?

Du lever i en realistisk fysisk verden, hvor resultater er opnået i tidligere liv. Det er de redskaber der giver dig adgang til de job og de positioner, der vil give dig indflydelse på mange menneskers liv.

Du skal forfølge det med beslutsomhed. Det er vigtig at udvise mod, da mange negative kræfter vil blive en forhindring for de mål der ikke tjener materialismen. Fremtiden indebærer mange job der ikke kendes, eller påskønnes i denne del af menneskers udvikling.

Det vil blive den del hvor mennesker skal udvikle og tjene dem der er svage og dem der åndelig set er på vej til at modtage de første positive forandringer i deres aura.

Det vil blive en del af din fremtid, at forstå og udnytte de stigende okkulte kræfter, og være den del der ikke ønsker det for deres egen skyld, men for Menneskehedens skyld.

Du vil finde at det arbejde der ligger i dine tanker som positive og kærlige, vil blive de valgmuligheder der vil ligge på din vej.


Back To Top