Skip to content

Hvor længe må dyr stå i en pyramide?

I de tankebilleder mennesket ønsker at skabe og udføre omkring fysisk gerning, skal man altid se på motiv bag handlingen. Dette har et selvisk motiv og uden åndelig betydning, det er kærlighed at hjælpe alle levende væsener, men også klart,…

SE MERE
Back To Top