Skip to content

Hvorfor er jeg inkarneret?

Du skal beskue Planeten som en helhed. Du er en del af denne helhed og du er ikke adskilt, men en gnist og en del af den samlede åndelighed, du føler indvendig en påmindelse om denne adskillelse.

Du skal se dig selv værende en del af den åndelige virkelighed, og grunden til dine mange liv. Du skal ikke se på dig selv og omtale dig selv, som en der ikke er berettiget til kærlighed og ikke kan opnå at fuldføre denne inkarnation på en fuld og frugtbar måde.

Det liv du lever er et speciel liv, det er valgt af grunde dit indre forstår og kender. Disse grunde er hvad din røde tråd er i dette liv.

Vi ser dig som et menneske med mange livs erfaringer, og som ikke behøver at fornægte sig og ikke have troen på sit eget værd, som et åndelig væsen.

Du skal modtage de gavmilde gaver, de mange livs erfaringer har givet dig. Disse gaver er forståelse for det indre sandhed, som for mange mennesker er en ukendte verden, men som du har omkring dig.

Disse verdener er hvad du oplever i en tilstand, hvad det fysiske menneske med mindre forståelse ikke vil kalde normal, men ude af balance.

Dette er sandheden, det er ikke måden at leve alle liv på, men dette liv skal du opleve at blive adskilt og blive afprøvet. Din vilje er det redskab du skal bruge, også kærligheden til dig selv skal du også se på som en nødvendighed for at kunne blive et selvstædigt og velfungerende væsen.

Du skal ikke se dig selv værende et mindre end alle inkarneret Sjæle omkring dig.

VIL JEG BLIVE ANERKENDT AF ANDRE?

Anderkendt er et ord der ikke har betydning i denne dimension. Men vi forstår den dybe mening med dit spørgsmål.

Selve det arbejdet at udføre og nedfælde dine dybe tanker og din forståelser, vil give genklang og eftertanke for mange mennesker, som vil bruge det som materiale til deres udvikling i livet.

Dette er den højeste anerkendelse du kan opnå, når mennesker bliver berørt og iværksætter nye tankebilleder, dette er en åndelig erkendelse og en fysisk anerkendelse til din egen personligheds tilfredsstillelse.

Du har evner til at udføre dette arbejde, og det vil give dig en mulighed for at sørge for din egen eksistens.

Din anerkendelse ligger i dette arbejde, at kunne iværksætte nye tankebilleder, det vil give dig en frihed og forståelsen af det arbejde du kan udføre som forfatter.

Du ser på de indre Planer i perioder, hvor du ikke er tilstede i din fysiske verden, men hvor du føler og ser du andre verdeners smukke og fredfyldte energi.

Denne fredfyldthed skal du medbringe i din hverdag, og bruge i erkendelse at det arbejde kan du udføre. Din vilje er det punkt hvor alting kan blive afgjort, om det skal forblive i drømme eller virkelighed.

Når din vilje iværksætter disse planer og disse tankebilleder, kan du skaber og viderebringe de dybe tanker for andre mennesker, som du kan dele disse forståelser for de indre verdener med.

Du kan skabe hvad du ønsker, når din vilje og dine tankebilleder er de samme, vil du blive en del af disse tanker, og flere opgaver vil du kunne løse på samme måde.

ER DET GODT FOR MIG AT REJSE OG SE VERDEN?

Formålet med at beskue og blive oplyst om verdenen omkring dig, vil afhænge af de motiver du har og de motiver der driver dig ud for at beskue verden.

Når du erkender disse motiver, vil du også vide om denne form for aktivitet, kan fremme din forståelse og give dig selv den indre fred som du søger.

Du skal forstå, at den urolighed og den angst der også fremkommer når du i de dybeste dale beskuer den fysiske verden.
Denne angst er fra tidligere liv, og den kan du ikke flygte fra, men skal finde freden og stilheden igennem forståelse for dit eget værd, freden vil komme når du erkender, at dette liv har også sine vigtige formål, som kun du igennem dit indre, formår at frembringe som en klar sandhed.

Disse sandheder er vigtig at du erkender, skab en kontakt og koncentrer dig om at fastholde en retningslinje for dit liv og udnytte denne specielle situation. For din fysiske frihed vil blive dig givet og dine daglige fornødenheder, vil ikke være en bekymring i fremtiden.

Din situation er skabt af dig selv, og dette indebærer at du skal udnytte de muligheder der ligger i din personlig frihed. Denne frihed kan bruges med de rette motiver, til at forstå og erkende de problemer som denne Planet indeholder overalt i alle kulturer i verden.

Det kan blive en del af de rejser du ønsker at foretage fremover, hvor du kan studere og uddybe din viden, høste de erfaringer som vil give dig forståelse, og når din egen fred er tilstede, vil du kunne give tilbage af uselvisk kærlighed, igennem det arbejde du måtte udføre. Det kan hjælpe en større skare end dem omkring dig.

HVORFOR BLIVER JEG INDLAGT, ER DER GRUND TIL DET?

Du skal forstå omkring dig, er du omgivet af dybe og mørke energier. Der er mange tilstande i menneske sindet og mange omkring dig er mennesker der er i de mørkes magter, mennesker der ikke behersker deres egen situation, som har opgivet og ikke ønsker at tage ansvaret for deres eget liv.

Det er en kraft og en energi, der vil ramme mennesker der ikke er syge på samme måde som disse mennesker, men ønsker en pause for at trække sig væk fra det fysiske liv.

Du er ikke som dem der ikke kan hjælpe sig selv, du har evner og viljen, du skal koncentrerer dig om denne vilje og skabe en verden der kan fungerer, hvor din frihed vil blive givet dig, også så du ikke skal sørge for den materialistiske del i denne inkarnation.

Overgiv ikke ansvaret for dit liv til dem, der føler at de forstår din situation. Dette er ikke tilfælde, ansvaret for de beslutninger der vedrører dit liv, er lagt i dine egne hænder.

Du skal finde og udnytte mulighederne for at skabe et selvstændigt liv, uden disse mørke påvirkninger.

JEG HAR TÆNKT AT ARBEJDE SOM LANDMAND, VIL DET VÆRE GODT FOR MIG?

Det er klare tanker fra dit indre, når du ønsker dette. At komme tilbage til naturen, at skabe en atmosfære omkring dig, hvor du ikke er påvirket af den stærke materialisme, det vil blive den vej hvor din fred vil fremkomme, igennem devarigets påvirkninger.

Det vil blive en positiv tanke at udføre. At skabe kontakt, og forstå at stilheden ikke er en byrde, men en gave for mennesker der har deres indre fred og balance.

Det er en positiv ting at gå tilbage, til den del der vil påvirke dig og give dig klarhed, også for din fysiske forståelse af dette liv.

ER JEG CLAIRVOYANT?

Det er ikke tilfældet, kære menneskebarn. Dine intuitive fornemmelser og din forståelser for ting, er noget du tager med tilbage, når du er i tilbagetrukket tilstand fra denne verden, og hvor du er på de indre Planer.

Du er ikke i stand til at kunne overskue disse ting, før du finder din egen fred. Du kan ikke hjælpe andre, før du har skabt en balance selv, så kan du give disse evner videre, som er en forståelse fra de indre Planer.

HVOR FINDER JEG KÆRLIGHED HENNE?

Kærligheds energien er den stærkeste kraft i hele dette Solsystem. Det er tiltrækning og frastødning. Der er omkring dig en tilstand der først skal skabes, hvor din indsigt og ro i dit eget liv vil virke positiv. Når denne tilstand er opnået, vil du finde og skabe et fysisk liv, med en kærlighed der er på et højere Plan, end den fysisk tiltrækning.

Denne kærlighed vil altid være omkring dig, du skal forstå at uselvisk kærlighed tiltrækker, og vil give dig store muligheder, for at møde dette væsen, der vil være en udfordring, det er et væsen du kender, som vil komme tilbage til dit liv.

Denne kvinde er ikke ukendt for dig, men vil blive en del af dit fremtidig liv. Du skal finde freden og roen i dig selv, når du udsender disse energier, vil det tiltrække denne kvinde.

Omkring dig er der på dette tidspunkt ikke fred men uro, denne fred vil fremkomme når du koncentrerer dig om dit eget liv og tager det fulde ansvar, for det du kan bestemme over i den fysiske verden.

Du er et smukt menneske, der skjuler sig bag mange tomme ord, der er givet til dig fra en barndom, der ikke altid indeholdte den kærlighed, som var nødvendig for en ung Sjæl.

Denne kærlighed skal du finde, igennem en dyb forståelse for dig selv, som er et nødvendigt og positivt element, i den kreds der er omkring dig.

Du må ikke tro at kærlighed er dig givet, dette kræver en indsats. En uselvisk tankegang vil tiltrække de samme væsener og samme energier.

Dette er et vigtigt punkt, alle dine tanker påvirker dem omkring dig. Du må ikke tro at du kan skjule dig og kun tro at ord vil røbe dig.

Alle dine tanker og alle dine handlinger, skal være fyldt med de rette motiver, dette vil skabe den største tiltrækning, fra dem der indeholder de samme smukke motiver.

JEG VIL HELST SOVE, NÅR JEG ER PÅ HOSPITALET

Denne tilstand set fra denne dimension. er pause i de påvirkninger du ikke ønsker. Når du er udsat for negative tanker og forståelighed fra dem der tror der kender og forstår dit indres inderste tanker, du ønsker ikke at deltage i mange af de fysiske og unyttige ting der foregår i den materialistiske verden.

Livet i den fysiske verden er hård kontrast til de tanker der fra dit indre dukker op om en anden dimension.

Disse tanker indeholder et stort og stærkt minde om fredfyldthed og om en skønhed der langt overstiger det du omgiver dig med i denne verden.

Du skal vide at det liv du lever er dit ansvar, du skal udnytte og bruge den tid der er til rådighed, til en positiv og en nyttig arbejde. Det nyttige arbejde er til at opbygge og give dig en åndelig udvikling og en styrke du kan bruge til det arbejde der er den røde tråd i dette liv.

Det er viljen der er din styrke, når du kan mobiliserer og fastholde koncentrationen vil du selv bestemme og udføre det arbejde du ønsker.

Du skal ikke tro at ensomhed er at trække sig tilbage fra mennesker omkring dig, sand ensomhed er når du ikke skaber kontakt med dit indre.

Din personlighed er et redskab der skal virke som en tjener for dit indre. Det er det punkt mange i den fysiske verden forsømmer, at søge at fastholde sit indre punkt.

Det er vigtigt at finde denne fred når du samarbejder med dit indre, vil du finde at dette ikke er en umulighed.
Du skal forstå at mennesker omkring dig med uforstand, dømmer og beskriver dig som ikke værende i stand til at leve og tage ansvaret for dig selv i dette liv.

Fra denne dimension, ser vi at du indeholder, alle de nødvendige styrker og evner til at leve et åndeligt nyttigt liv. Du skal ikke hengive dig til nytteløse tanker, om at tilfredsstille den materialistiske verdens krav om en fysisk indsats.

De tanker du kan virkeliggøre som uselviskhed, vil gavne menneskeheden, og det overstiger langt over, den værdi du kan gøre igennem fysiske frembringelser.

Vi ser et Lys der blaffer omkring med et svagt energifelt. Dette energifelt skal oplades, igennem kærlighed til dig selv.

Denne kærlighed kan manifesteres og blive en fast vilje. Du vil finde at du er en blandt mange, der ikke ønsker at forblive i det fysiske liv, men det vil blive en nyttig og gavnlig, til dem der søger åndelighed, igennem sand forståelse for de indre værdier.

Dette er din røde, at skabe skønhed igennem ord og at give menneskeheden indblik i det du oplever, når du ikke er i den fysiske verden.

Vi ønsker dig kærlighed og forståelse og at du vil bruge den indre styrke vi ser du indeholder.


 

Back To Top